Friday, February 18, 2011

Nämndinformation

Jag undrar ibland vad som får sägas och inte sägas om vad som försegått på ett kommunalt möte i nämnd innan protokoll justerats.
Dan Ljungström pratar i VP om att beslut tagits om utbyggnad av daghemmet vid Målaregårdsvägen. Däremot säges inget om informationen om Hövdingens dåliga kondition med inbyggd fukt i bjälkar o bottenplattor. Det läcker ämnen från impregnerade bräder av olika slag. Om man tar dessa ämnen var för sig, når de inte upp till otillåtna värden. Däremot om man resonerar som man gör när det gäller tungmetaller och staplar dom på varandra så blir belastningen ohälsosam för människor och sedan kommer sjukdomarna som ett brev på posten. Hövdingen är i det perspektivet inte hälsosamt för varken lärare eller elever.
Tydligen finns det ytterligare vetskap om dolda problem. Dessa kommer fram vad det lider och då är Hövdingen med badhus mer att se som ett rivningsobjekt.
Framtiden får utvisa hur denna sak handhas av de styrande.
L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home