Sunday, January 13, 2008

Detaljplan Netto

Kommundelsrådet Vetlanda-Bäckseda lämnar följande synpunkter på lagda planförslag ;

Detaljplan för del av Mogärde 20:3, Fd Godsmagasinstomten, Vetlanda, Vetlanda Kommun.

Vi har tidigare påtalat att det råder en brist på dagligvaruhandel i centrala Vetlanda. Sett ur den synpunkten så ställer vi oss positiva till Nettos etablering.Däremot tycker vi att det är olämpligt att förlägga etableringen i närheten av Willys och Lidl.

Som vi framfört tidigare så hade det ur solidaritetssynpunkt varit bättre om affären hade etablerat sig väster om stadskärnan där det i dagens läge och tydligen framledes kommer att råda brist på livsmedelsbutiker. Handikappade, äldre och övriga med rörelsehinder kommer fortsättningsvis att få svårt med de nödvändiga inköpen.

Vi stöder Anders Wilandssons krav på en estetisk väl uppförd byggnad om den nu måste ligga på denna plats.

Vi är även oroade för busliv och nedskräpning i området. Staden har ju hittills inte klarat av denna uppgift på Delfintorget och utanför Pub Chaplin.

Vi har tidigare lämnat förslag och underlag på säkerhetsförbättringar till Gunnar Elmeke på tekniska kontoret.

Vi ser det som ett bra initiativ från Stina Granberg att nedanstående Trygghetsvandring kommer att genomföras. Är det någon från allmänheten som har synpunkter på detta så maila eller hör av er så tar vi upp detta på nästa möte.

Tekniska kontorets planavdelning kommer att arrangera en trygghetsvandring i samband med den fysiska planeringen av stationsområdet i Vetlanda. Arbetet sker i nära samarbete med bla folkhälsoplanerare Therese Rostedt och syftar till att i ett tidigt skede planera för en miljö som upplevs som trygg, trevlig, tillgänglig och säker.
Vi ser ger gärna att representanter för kommundelsrådet, är med när vi träffas och "vandrar" i området den 22 januari ca 16-19. Övriga deltagare är representanter från handikappråd, polisen, PRO, boende, affärsidkare, länstrafiken, dagbarnvårdare mfl.

Vidare kommer affären att vara belägen 4 meter från järnvägsspåret med transporter av farligt gods vilket kan vara en stor risk vid olyckor av detta slag. Ökad trafik är också något som medför påverkan på luft och buller för de boende i området. Det är således oerhört viktigt att det göres en grundlig genomgång av miljöpåverkan och olycksrisker p.g.a. trafiksituationen.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Saturday, January 12, 2008

Mycket bra i Vetlanda

Det tycks som om det gnälls för mycket, men det finns ju bra saker som händer i Vetlanda.

När vår befolkning får gehör för problem och när politiker och tjänstemän bryr sig om vardagsmänniskan i handling är det värt att uppmärksammas.

Bra av Anders Wilandsson som ger sig in i debatten om Nettos utseende och hur väl den ska smälta in i vår stads tänkta utformning på Bangårdsområdet. Risken är ju att det smälls upp en salig blandning av oharmoniska komplex som förfular möjligheten till en vacker stad vilken ska locka besökare och även få oss innevånare att känna oss hemma.

Det verkar som det är svårt att få gehör för att Netto skulle förläggas bortåt Bävern och Statoilområdet. Det är fortfarande svårt för äldre, handikappade och boende i den delen av staden att gör dagligvaruinköp. Marknadskrafterna är viktiga.

Sven-Åke Karlsson tycks ha jobbat bra för bevarande av Prästgårdsmiljön, så där blir det bostäder som väl ska smälta in och bevara vår hembyggd, samtidigt är det glädjande för hembygdsföreningen och Bruno Robeling som fått gehör för sina önskningar.

Björn Rydén och Per-Arne Berntsson ska ha all heder av att ha lyckats ta ner Gustav Svenssons målning på Statshotellet. Det var säkert jättesvårt och vi Vetlandabor är dem mycket tacksamma.

Nu gäller det att hitta en miljö där tavlan kan komma till sin rätt.
Kan man hoppas på en kulturbyggnad med bra scen för vår duktiga Vetlandarevy och i foajén hänger konstverket på Vetlanda med omnejd?

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Thursday, January 10, 2008

Kvalitetssäkra rättsväsendet

I allmänhetens ögon så kan vissa domar förefalla helt absurda.

Vi har mycket duktiga advokater och åklagare i Sverige men de är ju också människor och kan göra fel.

Ibland är skrivfelsnisse framme och kanske är det bara slarv att rubriceringarna inte blev rätt från föregående instans.

Har åklagaren ej överklagat eller den ny åklagaren inte sett felaktigheten så står nästa rättsinstans totalt hjälplösa att rätta till det följdfel som kanske leder till en friande dom som känns fullkomligt fel i ett rättssamhälle.

Tyvärr!

Därför anser jag att alla domar ska prövas som automatiskt nya i hovrätten även om åklagaren inte överklagat. Då kan hovrätten få en chans att rätta till eventuella fel.

Då har vi även fått en kvalitetssäkring av vårt rättssystem.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Wednesday, January 09, 2008

Pensionsskuld

Enligt vad jag hört uppgår pensionsskulden för Vetlanda kommun till 636 miljoner.

Vetlanda kommun har inte ens papper och register till begagnade pärmar på kommunkansliet.

Vid sammanträden som behöver fikapaus så kan inte kommunen stå för fikat på 17 kronor för de fritidspolitiker som ställer upp på arbetstid. Där tas viktiga beslut som kommuninnevånarna kan kräva ansvar för.

I mitt tycke så ger det ett sken av en mycket, mycket fattig kommun. Att då äventyra vård skola och omsorg för flera generationer framåt med ett tveksamt ekonomiskt projekt som OPP Tjustkulle verkar mer eller mindre fanatiskt.

Jag är en Bandy-entusiast och jag ställer mig helt bakom att vi måste hitta en bra lösning för att Vetlanda fortsättningsvis finns med i Elit-divisionen.

Jag tycker att vi tvärstoppar allt vad Tjustkulle håller på med nu, med eller utan dold agenda. Sedan börjar vi om för en för ändamålet bättre dimensionerad anläggning.

Detta skriver jag i egenskap av medborgare i Vetlanda och blanda inte in någon politik i mitt resonemang.

L-O

Sunday, January 06, 2008

Revy Blickpunkt 2008

Vi är bortskämda med den säkerhet och inlevelse som Vetlanda revy-gäng bjuder på varje år.

Gårdagens premiär visade både individuella topprestationer samt smakfulla dansupplevelser.

I år är det ingen som sticker ut utan alla toppresterade. Ciddes vinprovning kändes som den satt klockrent.

Det visades också prov på en finkänslighet.

Vetlanda och fallet Louise har tyngt staden under året och att då kunna lägga in ett nummer som så precis skildrar orsaken och grunden till tragedin är storartat.

" Om jag ingenting gör så har jag inte gjort något fel och kan jag skjuta beslutet till någon annan så slipper jag ta ansvar." Stackars barn!

För att en lokalrevy ska utvecklas och befästa sin ställning som just lokal krävs att man är med i livet på bygden i alla delar. Där tycker jag att det finns mer att hämta. Det kändes som det var lite för snällt och tamt.

En annan genre som är svår att få rätt touche på, är språk och invandringsskämt.
Det låg på gränsen till lite rasism i vissa inslag även om syftet var gott.

På det hela är jag full av beundran för aktörernas prestationer och vore det krut i åhörarna så är strävan efter en bättre scen med bättre ljud ett måste. Det är dom värda.

Lars-Olof Reinfeldt
http://www.reinfeldt.org/

Saturday, January 05, 2008

Polisens oförtroende

Aldrig har förtroendet för polisen varit så lågt som nu.

Börje Wilsborn skriver i tidningen att han är med i ett projekt för att få ut fler synliga poliser och en förstärkning av områdespoliverksamheten i länet. Min kontakt med Vetlandas områdespoliser är bara positiv.

Undersökningen i landet visar däremot att det är just de som vänt sig till polisen för hjälp som tappar mest i förtroende för polisens verksamhet.

Ett tydligt exempel på detta är 50-åringen, som åtalas för mord i Rödeby, trots att han i åratal sökt hjälp hos polisen för att de skulle skydda hans handikappade son från mobbing och trakasseri från ett gäng.

Att ta lagen i egna händer kommer att bli allt vanligare när polisen fallerar i sin huvuduppgift.

En av myndigheternas största uppgifter är att skapa förtroende hos allmänheten för ett rättssamhälle som bistår människor i nöd. Det ska kännas bra att betala skatt till vår gemensamma välfärd.

Jag önskar Börje lycka till i sitt arbete.

Inte minst i Vetlanda var förtroendet hårt prövat förra året. Moraliskt sett så faller tyvärr skuldbördan tyngst på den myndighets utövning som skyddar etablissemanget och lagfäller den lille försvarslöse människan.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Friday, January 04, 2008

Gladbandy vart tog ni vägen?

Nog går det att skylla på domaren som en av orsakerna till förlusten mot SAIK, men jag tycker att fantasilösheten att börja varje anfall nere på högern med nr. 19, köra en bit upp och sedan konsekvent backa hem kan knappast skyllas på Sandviken.

Om man ändå tror att man ska förlora så kan man väl åtminstone försöka anfalla. Målet är ju på motståndarsidan.

Största behållningen var ändå de finurliga hörnmålen.

Frammåt VBK! För fan ni kan ju om ni bara vågar.

Vill ni ha stöd för hall eller ska publiken troppa av som Rolf skriver i Höglandsnytt?

L-O

Tuesday, January 01, 2008

Solidariska skatter

Det är ett mycket öppet samhälle vi har och det snaskas mycket i människors privatliv.

Många visar sin avundsjuka och hänger ut sina medmänniskor inte p.g.a. att de gjort något dumt utan också för att de råkar lyckas och är duktiga i arbetslivet.

Belöningen för bra prestation brukar resultera i en god lön, men med lönen kommer också nöjet att få betala en saftig skatt.

Är det något vi bör betänka i Vetlanda så är det att vara glada och tacksamma över det bidrag som dessa ger kommunen så vi kan upprätthålla en god service.

Aftonbladet Plus namnger och visar upp dessa högavlönade från Vetlanda med lön och namn. Till vilken nytta?

Jag vill visa en annan aspekt på detta och lägger inte ut namnen. De får ni ta reda på själva.

Här följer lönerna på de femton högsta;

4 914 014
2 221 516
2 184 622
2 151 698
1 953 190
1 946 375
1 866 947
1 839 410
1 793 476
1 699 429
1 695 826
1 616 508
1 499 207
1 383 285
1 352 377 /år

tillsammans ger det; 30 117 880:-. Dessa ger ett skattebidrag till Vetlanda kommun på
nästan 10 miljoner (9,6).

Detta är alltså 1% av hela Budgeten för kommunen.

Reflektionen blir då; Var oerhört rädd om dessa betydelsefulla människor och betona deras framgång hellre än som Aftonbladet häng och visa avund.

Ett ökat skatte-pålägg drabbar så få höginkomsttagare om vi ska ta in mer till kommunen.
Detta kommer att slå än hårdare mot de många låginkomsttagare som vi har.

Därför för solidariteten så använd vettigt de pengar vi har och väg in vilka som får betala om vi äventyrar kommunens tillgångar.

L-O