Friday, August 31, 2007

Milstolpar i livet

I morgon har jag nått en milstolpe i mitt liv.
Om jag inte förr har lyckats så kommer det sociala ansvaret för medmänniskor och vår framtid att få möjlighet att spela en allt tydligare roll i mina ageranden.
Vi alla är inte mer än människor och jag hoppas att jag kan ta mig den friheten att stödja den människosynen hos de människor jag möter.

För er som till synes ej har möjlighet att läsa Smålandsbyggdens Tidning i dag visar jag nedan ett korrekturmail från deras journalist Ingeli Aalto.
På samma sida 5 i tidningen finns en artikel med Björn Gillberg. Jag delar i stora drag hans åsikter men jag tycker att han bör ha en mera nyanserad bild av kärkraftens utvecklingsmöjligheter.

Av en slump fick jag nyss se en inledning på en artikel i en annan tidning. Här en kopia;

"Under torsdagen nådde vetepriset sin högsta nivå någonsin. Priset på vete är nu dubbelt så högt som för ett år sedan och nu väntas kraftiga prishöjningar på produkter som innehåller vete, skriver Financial Times. Under de senaste två åren har vetepriset varit på stadig uppgång. Orsaken är dels att efterfrågan hela tiden ökar och samtidigt har konkurrensen om jordbruksmark blivit allt hårdare i takt med att miljövänliga bränslen som etanol slår igenom."

Här är Sm.T;

"Lars-Olof Reinfeldt i Vetlanda tycker om att debattera och vill gärna röra om i grytan. Det senaste är hans inlägg mot den planerade byggnationen av ett 40-tal vindkraftverk i Milletorp, förespråkandet av kärnkraft samt satsning på metanol som drivmedel, istället för etanol.

Vetlanda av Ingeli Aalto

Sen två år är Lars-Olof Reinfeldt aktiv i Moderaterna, och det är i kommunfullmäktige han gör sin stämma hörd, liksom på Höglandsnytts nättidning. Den omedelbara kopplingen till moderaternas partiledare avfärdar han genast.- Det är möjligt att vi kan vara släkt långt, långt tillbaka men det är osäkert.Lars-Olof Reinfeldt har både vandrat mellan olika partier och även yrkesmässigt har han arbetat på dagis och fritidshem samt på fabrik.

Sen 25 år driver han sin egen tandläkarmottagning i centrala Vetlanda och har under årens lopp varit starkt engagerad i kvicksilverdebatten.- På 1970-talet var man ju gröna-vågare och funderade på att flytta ut på landet, men det blev inte av. Men miljöintresset har alltid funnits där, och det var när de Nya moderaterna presenterade sitt valprogram för länet som jag ville engagera mig.

Nyligen bjöd Byalaget in Lars-Olof Reinfeldt för att visa och berätta om planerna på utbyggnaden av ett 40-tal vindkraftverk i Milletorp och nu vill han föra lokalbefolkningens talan.- Man kör över dem och låter folk köpa upp marken för att avverka på samma sätt som bolagsgubbar i Norrland efter kriget köpte upp skogar och mark för exploatering.

Lars-Olof Reinfeldt anser att Sverige inte ska falla efter för "kortsiktiga modenycker" som förstör den småländska genuina miljön.- Det är ju därför tyskar och holländare söker sig hit, för tystnaden och för att slippa det tättbebyggda. Genom vindkraftbebyggelse förstör vi vår framtida guldgruva.

Du påstår att vindkraften är "en droppe i havet", energimässigt. Vet du hur mycket den står för i Danmark?- Nej, tio procent? Va, är det så mycket som 20 procent!Är du emot all byggnation av vindkraftverk och även andra alternativa energikällor, eftersom du också förespråkar kärnkraft?

- Nej, jag är för alternativa energikällor men på rätt plats där de inte stör och inte förstör. Jag anser att vi som har tekniken och förutsättningarna bör satsa mer på kärnkraft, men då inte den traditionella uran 235, utan bridreaktorn med uran 238, som är säkrare.

Den kostar mer, men bränslet kan användas flera gånger. Man måste ställa kärnkraften i proportion till hur mycket vi får ut av övriga energikällor.

Kärnkraften är mycket dyr och knappast ett alternativ globalt sett.- Är den verkligen så dyr?

Jag menar att om vi som har råd satsar, kan det rent av bli pengar över så vi kan hjälpa fattigare länder med deras energilösningar.

Hur mycket mer ska kärnkraften byggas ut anser du?

- Två verk till skulle vi kunna ha. Och sen komplettera med andra energikällor. Jag är också för småskaliga energilösningar.

Hur ställer du dig till Eons gasledning?

- Den är jag emot, och där anser jag att vår regering är alltför flat. Där är det fiskarna i Hanöbukten som körs över, och ur miljösynpunkt är det inte bra med fossilgas.

Förespråkar metanol.
Du förespråkar likt Björn Gillberg metanol som drivmedel. Var pågår försök med detta?

- Förutom i Hagfors där Björn Gillberg ska bygga sin fabrik pågår pilotförsök med förgasning av biomassa i Värnamo i samarbete med Växjö universitet, samt även i Piteå där man återvinner svartlut.

- Regeringen har återigen kört fast när man säger att vi bara ska ha miljöbilar, men vad ska de drivas av? Etanol funkar ju inte har det visat sig när priserna på spannmål skjutit i höjden och mark som ska användas till föda utarmas.

- Gör vi metanol av skogsråvara blir kostnaden endast hälften - 4 kronor per "bensinliter", av vad svensk spannmålsetanol skulle kosta. Dessa synpunkter stöds även av Sören Wibe (s), professor i skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Vad menar du med att vi ska slippa avfall från biobränslen?

- Metanol kan framställas ur kol, men när det framställs av träråvara blir det inget avfall.- Beräkningar visar att ett vindkraftverk ger två MWth. 100 vindkraftverk skulle ge 200 MWth eller lika mycket energi som metanolfabriken i Hagfors. Den ska samtidigt producera både el, metanol och fjärrvärme.

Vad säger de övriga i kommunfullmäktige om dina idéer?

- De är tysta, eftersom jag bryter det gängse mönstret. Men jag vill gå ut och tala öppet, och man måste våga ha en debatt, annars kommer man inte framåt!

Bildtext: Lars-Olof Reinfeldt vill väcka debatt om energifrågan och tycker, likt miljödebattören Björn Gillberg, att vi ska satsa på metanol som drivmedel istället för etanol. "

Wednesday, August 29, 2007

Louisefallets orsak

Jag blir mer förbryllad än klar över "Louise fallet".

Det känns mer som jag blir klar på varför saker har hänt, med vad är det som egentligen har hänt? Det som flickan blivit utsatt för är fulkomlig orimligt oavsett.

Orsaken till varför detta har fått ske, "vad är rätt beskrivning av skeendet i detta fallet?", är ju egentligen orsaken till varför jag engagerat mig politiskt.

Grundfelet är oöverskådligt regelverkeri och flathet till egna initiativ. Den som tar initiativ kan straffas för att ha gjort fel men den som inget gjort har ju enligt de flesta inte kunnat begå något fel.

Vi får ett samhälle som premierar feghet och ansvarsflyende personer.

Vi måste ha kurage att erkänna att vi är människor och får acceptera att ingen är ofelbar.
Att bry sig om sin nästa måste vara mera värt än skälet att hänga ut någon för offentlig smälek.

Vi ska vara tacksamma att detta skett i Vetlanda, inte själva händelsen utan att vi så till den milda grad är piskade att ta itu med detta på nära plan och inte se det som att det berör någon annan.

På tal om annat så kommer det på Fredag en artikel i Smålandsbygdens tidning som jag medverkar i. Den tar upp ännu ett stort ämne. Framtidens miljöproblem och vad är den vettigaste lösningen.

Lars-Olof Reinfeldt

Friday, August 24, 2007

Våldtäckt på miljön i Milletorp

En preliminäranalys och platsstudie av sagda område för uppförande av vindflöjor i vår småländska skog visar att, Vetlanda kommun och dess tjänstemän varken förstår konsekvenserna eller kan påtala några fördelar för Vetlandaborna.

Den drivande kraften är kortsiktig ekonomisk spekulation från en markägare och två bolag som som tjänar grova pengar på våran (kommunmedborgarnas) bekostnad.

Markägaren köper in skogsgårdar, skövlar skogen, anvisar plats för vindkraftverk som hyr plats per styck för ca: 100 000 kr per år. Det vill säga 1 mille per år för tio i ren hyresintäkt på skövlad skogsmark.

Företagen bygger med statliga subventioner, kammar hem vinster, drar vidare mot nya äventyr. Detta har ej givit några arbetstillfällen i Vetlanda, bara ytterligare sår i naturen och förstörda möjligheter att få hit människor utifrån, både turister och tänkta invandrare.

Betänk detta Miljö och Byggnämnd innan det är för sent. Råheten kan smitta av sig till fler tvivelaktiga markägare.

Lars-Olof Reinfeldt

Sunday, August 19, 2007

Sälj inte den småländska skogens själ

Jag läste på Höglandsnytt att ett 40-tal vindkraftverk planeras i Milletorp och Vetlanda kommun.

Detta har likheter med efterkrigstiden, när bolagsgubbarna gick till verket i norrland och med tvivelaktiga metoder köpte upp skog och forsar för exploatering.

Många är de människor i våra sydligare länder som i dag ångrar att de gick med på utbyggnad-en av vindkraftsparker. Deras landskapskonturer och karakteristika är fördärvad.

Man säljer inte ut sin hembygds själ! Har man en gång givit upp den småländska skogens skönhet och naturvärde finns ingen återvändo. Vår natur är vårat framtidskapital så låt inte kortsiktiga modenycker styra våra handlanden.

Vi kan i dagarna läsa att redan etanolen som drivmedel är en felsatsning. Det råder redan brist och blir det ännu fler som går på politiska floskler om miljöbilar på denna grund blir det svårt för u-länderna att täcka sina folks födobehov. Metanolen med skogsråvara är den enda hållbara utvecklingen för vårat land.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Saturday, August 18, 2007

Är du patient eller kund?

I går fredag hade jag "nöjet?" att lyssna till Tandvårdsdirektör Agnetha Bartholl vid Moderaternas gruppmöte i Landstinget.

Mina tvivel om denna kvinnas roll, att företräda samtliga tandläkare i länet stämmer nog fortfarande. Jag blir ännu mera orolig när hon inte kallar patienterna hos folktandvården för patienter, utan nu är det kunder som budgeteras in.

Strategin för framtiden är 5000 kunder/ klinik som skall täcka kostnader på minst 1500:- i timmen.

Eftersom det med glädje kan förstås att tandhälsan blir bättre och bättre krävs det vässade konkurrensmedel för att kapa marknadsandelar och då finns ett snedvridet instrument till folktandvårdens fördel.

Det är här som denna Bartholl brister i sin roll som ansvarig för all tandvård och samtliga tandläkare i länet både privata och tjänstetandläkare. Lojalitet eller opartiskhet?

Friskvårds eller s.k. abonnemangs-tandvård går ut på att bedömma varje människa till en premie per år.
En dyr premie riskerar att patienten inte nappar och billig premie utgör en risk för tandläkaren att gå med förlust.

Folktandvården kan med dina och mina skattepengar som risktagande skapa en osund konkurrens. I en öppen upphandling skulle man kunna kalla detta för dumpning.

Du riskerar också att inte få den vård du skulle behöva över din premie p.g.a. att du är inte lönsam där, och det föreligger då en intressekonflikt mellan tandläkarens etik och pressen att få sin budget att gå ihop.

Avtalen som löper på 3 år innebär också att om du inte är nöjd och vill byta tandläkare så får du ändå betala premien i 3 år.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Thursday, August 16, 2007

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 3 September

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 3 september 18,30
Plats: Biblioteket sal 1

Kallade:
Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Vi hälsar kvällens gäster ; närpoliserna Kenth Sundberg och Monika Svensson
välkomna. Enligt artikel i VP 19 juli har brottsligheten ökat i Vetlanda.

Hur kan vi i Vetlanda minska brottsligheten och vilka verktyg ska vi arbeta med?
Kenth och Monika informerar om polisarbetet i Vetlanda och ger sina synpunkter
på hur det kan förbättras. Det finns även plats för frågor.

5. Redogörelse av studieresan till Växjö och Växjömodellen ; Leif J. och L-O R.

6. Almuth Holmqvist lämnar rapport från ungdomsforum; sen kollektivtrafik, idrotts-
hall, aktiviteter och övriga önskemål.

7. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

8. Genomgång av föregående protokoll och avgivna svar på detaljplaner.

9. Övriga frågor.

10. Nästa möte. Gunnar Elmeke på tekniska kontoret har önskat deltaga.

11. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan
Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Tuesday, August 14, 2007

Expansiva Vetlanda

Peder André har många bra initiativ i BUN. Ett Campus där idrott, skola och kultur likt ett konglomerat tvärutnyttjar lokaler och eventuellt personal är ett utmärkt sätt att använda kommunens resurser optimalt.

Kommunen skall syssla med kärnverksamhet vård, skolor och omsorg. För att tillvarata våra skattemedel på bästa sätt, ligger det i sakens natur, att i vår kommun ska så mycket service som möjligt ske av dem som är bäst lämpade och har personligt engagemang i sin gärning. Detta utesluter inte några alternativ som gagnar våra innevånare.

När det för utvecklingen uppstår flaskhalsar som hämmar företagen och annan verksamhet i vår kommun så är det kommunens plikt att lösa dessa om ändå inte i kommunal regi.

Samhället förändras och familjesituationen ser inte ut som den gjorde förr, kärnfamiljen med mor och farföräldrar i närheten. Det var lätt att få närstående att ställa upp ibland dygnet runt.
I dag finns det många ensamhushåll med barn som är beroende av en inkomst.

“Vi har mycket att göra så vi kör igång med treskift från och med nästa vecka.”
“Vi behöver nyanställa.” “ Har du barnomsorgen ordnad så kan du börja på måndag!”

“Tyvärr det går inte. Jag får fortsätta och stämpla.”

Det finns lokal. Det finns personal.

Finns det vilja så går det att även ekonomiskt hitta en god balans i Nattdagis.

Det måste finnas framåtanda i en kommun som skall överleva och expandera. Vi får inte sätta ner fötterna och spjärna emot bara för ett snålt tänkesätt. Det straffar sig i framtiden.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

Tuesday, August 07, 2007

Vetlandas Goodwill

Varför åker vi svenskar till Danmarks städer och tycker det är gemytligt? Varför åker danskarna till de småländska skogarna för att må bättre?

Städer med små hus och gemytliga gator ger liksom en orörd natur en positiv mental upplevelse. Människorna trivs och man vill gärna tillbaks till detta fler gånger.

Höghus i Vetlanda skulle få stan att kännas som en kopia av en gammal öststats-stad. Vi skulle tappa i gemytlighets-goodwill. Punkthus på höjden är och förblir ett Kaliningrad.

Det känns skönt att höra det starka stöd hos befolkningen i radion för ett gemytligare och vänligare Vetlanda.

Alla har rätt till sin åsikt och sitt tyckande och detta bevisar att det är högt i tak i det nya moderaterna. Tack Nottemark för att du lyfte upp dessa frågor på bordet.

Nu återstår att rädda vår småländska skogs oskuld. Denna är en fantastisk framtida turist inkomstkälla.

Lars-Olof Reinfeldt

Friday, August 03, 2007

Svensk omvärldsdemokrati?

Utsatta, sjuka, förföljda, torterade medmänniskor från världens alla hörn tar Sverige emot och ger en fristad. Det är humanitärt och behjärtansvärt riktigt att vi delar med oss av detta rika och från krig förskonade land.Det är två skeenden däremot som jag inte förstår av svenska myndigheters ageranden.1. Människor som bedriver kriminell verksamhet och utnyttjar den svenska gästfriheten får stanna och myndigheterna visar inga betänkligheter att de fortsätter sådan verksamhet på svensk mark.2. Människor med ordnad ekonomi, vilja att komma hit och inte ligga svenska samhället till last, utan betalar för sitt uppehälle samt med hög utbildning vill driva företag med goda framtidsutsikter .

Dessa är inte önskvärda här trots att vi har en regering som talar om rättvisa och mänskliga rättigheter.

Vi har behov av att utveckla nationen för att klara framtidens behov. Ska vi då medverka till denna destruktiva inställning till framtiden?

Vi behöver politiker som vågar värna de svaga, ambitiösa, sociala och laglydiga medborgarna för att Sverige fortsättningsvis skall kunna visa upp en välkomnande yta mot omvärldens människor.

Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, August 02, 2007

Framtida kompetenta fritidspolitiker?

Hur ska vi i framtiden få engagerade och duktiga fritidspolitiker?

Allt in-läsande och kvällsarbete efter jobbet ger vid ett fullmäktigesammanträde 500:-.

Kan tyckas som en rimlig peng för ett par timmars närvaro och engagemang en vardagskväll i månaden.

Senast 20 Juni blev ett långt möte på nästan 5 timmar. Då drogs det av 51:- för fika. Magstarkt av kommunen att belöna fritidspolitikernas övertidsarbete med avdrag.

Samma förhållande om ansvar måste redas ut i tex. socialnämnden. Ska dåligt insatta fritidspolitiker kläda skott för välavlönade tjänstemännens beslutsfattning i specifika individärenden. Ska oavlönade politiker bedriva uppsökande kvalitetssäkringsarbete inne i förvaltningarnas hand-havanden? Leta om detta eller denna diarieförts.

Det är klart att vi måste reda ut den personliga rå-gången för varje fritidspolitikers ansvarsområde. Vi kan inte ha en diffus uppfattning vem som är personligt ansvarig för skeenden som personen ifråga inte fått eller haft tillgång till uppgifter.

Om politikerna har ansvar måste de också ha kurage att beordra tjänstemännen att återkoppla ärende hanteringen som är följden av politiskt fattade beslut.

Vetlanda har ett digert arbete framför sig att reda ut hela kommunens befattningsbeskrivning för politiker och tjänstemän.

Lars-Olof Reinfeldt