Thursday, February 28, 2008

Medley och badhuset

Torsdagen viker jag ofta när det är möjligt för att träffa gubbarna i bastun.
Trevlig opretansiös med bilder från vardagen. Debatterna och snacket är givande.

Som vanligt drog jag mitt kort som jag laddade förra året med tio gånger.
Möten har tagit en del tid så det har inte blivit så ofta.
PLONG! Ditt kort har gått ut. Men jag har ju inte gått tio gånger. Det måste vara kvar.

Ja du har fyra gånger kvar med det är bara ett år från det du betalade som gäller.
Menar du att ni snor fyra gånger från det jag betalat? Ja det är ett år som gäller.

Att inte upplysa att du måste gå tio gånger inom ett år måste vara ett minikrav tycker jag!

I bastun tog gubbarna upp en annan sak. Det renoverades för många miljoner men stegen i bassängen har rostiga och trasiga fästen. Badhuset byggdes 54 och rosten tros ha börjat synas 59 säger de som var med. Konstigt att en sådan skamfläck får vara kvar så länge?

Vi för se när jag går dit igen.

L-O

Wednesday, February 27, 2008

Politisering eller ministerstyre

Folket, är vad media och vi förstår i Kommundelsrådet, starkt för att bemästra buset i staden med hjälp av övervakningskameror. Polisen klarar inte sin uppgift och det skulle var en hjälp för våra innevånare att känna sig tryggare dygnet runt i vår stad.

Det åligger kommundelsrådet enligt författningen att göra påkallade framställningar till berörd nämnd.
Så skedde i detta fall till tekniska förvaltningen och KS-au för beredning.

Nu i efterhand får vi reda på att Gunnar Elmeke har haft ett informellt möte med centerns ordförande i nämnden Gunilla Hjelm där hon tyckte att detta var ingenting för Vetlanda, och därmed var beslutet taget och av folkets strävan blev intet.

Politisering av tjänsteman och ministerstyre av politiker ligger nära till hands.

Kommundelsrådet är politiskt tillsatt där alla partier finns representerade. Vi har i första hand att se till innevånarnas bästa och då läggs taktik och rävspel åt sidan.

Apropå Annie Johanssons inlägg om att det finns andra och mjukare vägar för en tryggare stad, så kan vi i kommundelsrådet peka på att dessa åtgärder har vi i över ett år delgivit tekniska för genomförande.

Lars-Olof Reinfeldt
ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Sunday, February 24, 2008

Våld på Delfintorget

Kommundelsrådet gjorde i höstas en förstudie för uppsättning av övervakningskameror i samarbete med närpolisen och securitas.
Lämpliga platser utsågs och smålandsnytt var i staden och intervjuade folk.

Det blev ett starkt positivt stöd för att stävja bråket och stöket i stan.
Bla. ansågs att Delfintorget borde få bevakning.

Hela underlaget lämnades till tekniska förvaltningen därför att det är formellt Vetlanda Kommun som måste göra ansökningen om uppsättning av övervakningskameror.
Vetlanda kunde enligt securitas få bli pilotprojekt med en starkt reducerad kostnad för detta projekt.

Ett av de ställen som var aktuellt för bevakning var Delfintorget.

I dagens Höglandsnytt står att läsa följande;

Kvinna i Vetlanda knivhögg sin sambo
En 29-årig kvinna, hemmahörande i Vetlanda, greps i natt och anhölls senare misstänkt för försök till dråp. Hon angrep på Delfinparkeringen i Vetlanda sin två år äldre sambo och tillfogade honom flera knivhugg.

Vetlanda Posten var i fredags i kontakt med Gunnar Elmeke på tekniska vilken lät meddela att det inte var aktuellt med någon förstärkning av säkerheten på gator och torg i Vetlanda.

Kommundelsrådet undrar hur många överfall och ev. mord skall till för att kommunen skall förstå allvaret i denna fråga.

Lars-Olof

Saturday, February 23, 2008

Kommunchefens fråga 1

Inför vägledningsdebatten i fullmäktige har kommunchefen Rolf slängt ur sig följande fråga till oss ledamöter;

Fråga 1

Inom vilka områden av kommunens verksamheter är vi beredda att acceptera en lägre ambitionsnivå?

D.v.s. Vad kan kommunen sluta göra, göra mindre av eller göra med lägre kvalitet?

Jag funderar lite över syftet med denna fråga.

Är det så att kommunen önskar att försämra kvalitén och låta de folkvalda välja vapen och stå vid skampålen. Är det så att kommunen inte vågar ta i försämringstankar själva med tanke på Louisefallet och Pauliströmskolan.

En försämring är aldrig populär. Det känns som att någon vill få över skuldbördan på någon annan.

Med tanke om detta kommer jag onekligen in på den moderata grundtanken att den som är bäst lämpad, är mest engagerad och har bästa kunskapen skall leda verksamheten.

Är det så att kommunen håller på att ge upp som instans och ansvarig och det är detta som kommunchefen signalerar, då är det dags att vi hittar andra drivande krafter inom kommunen.

Jag vet att det finns många som kan axla detta ansvar. Föräldrarna i Pauliström har visat den tåga som är nödvändig för att bära idéer med kraft.

Att kliva ut köksvägen med renommé av icke handling som kännetecken känns inte bra.

Kommundelsråden är den instans som i dagsläget både står upp för innevånarna och vågar att ha positiva åtgärder för att få en kommun som fungerar i alla delar.

Rolf, ta kontakt med oss och vi hittar bättre vägar utan nedskärningar.

Lars-Olof

Friday, February 22, 2008

Tjust kulles ekonomi

Det närmar sig avgöranden.

Visioner är bra.

Bandyn ÄR kultur.

Hur stor arena klarar vi?

Det kommer många inlägg bla. detta på medborgardialogen.

Var står du?

Det angår oss alla i Vetlanda.

Att vi ska ha elit och bredd är självklart för mig men hur lyckas staden få till erforderliga resurser?

http://www.medborgardialogen.se/tjustkulle/

Lars-Olof

Wednesday, February 20, 2008

Skicklige Lindell

Jag har sagt det förr och det tål att upprepas.

Jag är full av beundran över hur Göran kan med smarthet ta sig ur svåra situationer.

Jag tänkte föreslå återremiss men det förslaget fanns redan på tal.

Vetlanda kräver en helhetsöversyn av landsbygds och skolpolitiken.

Det gavs inga löften om ändring i återremissen så nu är det upp till bevis som Tage uttryckte det.

Jobba för byggden och framtiden nu i Pauliström och alla andra orter i kommunen annars kommer spöket.

Lycka till!

L-O

Monday, February 18, 2008

Kulturhus Vetlanda centrum

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd har haft möte i kväll och vi har kommit på hur vi ska få ihop ett ändamålsenligt och fungerande kulturhus tillsammans med en bra ut formad konsertsal.
Allt detta i samband med Willys utvidgning av parkeringsplatser på Folketshus tomten.
Nyfiken?
Svaret kommer när protokollet är justerat.
L-O

Friday, February 08, 2008

Sanningen kommer ifatt

Det känns både skönt och bedrövligt när ens farhågor slår in med sådan kraft.

Etanolens vansinne har många länder och forskare varnat för. Nu vaknar även Sverige.
Tyvärr verkar det som om Maud Olofsson är den som har svårast att vakna.

Vetlandas dåliga ekonomi är inte överraskande. Jag försökte med en kommundels-rådssaga på ett humoristiskt sätt visa att de som sätter budgeten och skall sia om vad som är lämpligheten i antagandena griper siffror i luften eller så har de totalt olika uppfattningar om vad som är beräkningsgrunden.

Det kanske inte är socialen eller skolan som fått för lite utan de andra som fått för mycket?

L-O

Thursday, February 07, 2008

Poliser och undervisningskvalité

Poliser flyr Vetlanda som arbetsplats och förtroendet för länspolismästare Lindelöv är i botten.
Oförmågan att lyssna till sin egen personal och avsaknaden av att se fungerande strukturer i kommande arbetssätt anges som orsak.

Visst, det är klart att vi som sett hur grannlänet Kronoberg löser sina polisiära arbetsuppgifter på ett mycket radikalare och samhällstillvändare sätt, tycker säkert att där har vi ett fungerande system. Kommundelsrådet har haft närpolisen Kenth Sundberg på besök och vi förstår att det är två saker som ska till för att Vetlanda ska fungera.

Resurser är som alltid det ena och där föreslår vi ett system med övervakningsutrustning som snabbt och smidigt länkas ihop med tjänstgörande poliser. Detta är överlämnat till kommunen för uppföljning, men hittills har inget hänt.

Jag tror inte att vi skall skylla allt på Gunnar Lindelöv, han har helt enkelt inte den förmågan att leva upp till att som han uttrycker det, " Vetlanda ska få de poliser de behöver." Nej, jag tror att felet ligger hos oss själv. Vi har och har haft alldeles för flata företrädare i polisstyrelsen för att göra vår röst hörd och jag tror inte att det hjälper att det nuvarande styret försöker trycka på.

Vi behöver en total uppslutning från alla politiker som med kraft gemensamt trycker på med olika medel om det ska ge någon effekt.

Polisnedskäningar i all ära men skolnedläggningar är något annat som tycks drabba kommunen hårt.

När man läser Peders förklaring att det ska vara många elever för att upprätthålla kvalitén i skolarbetet reflekterar jag lite.

En högre lärartäthet som på tex. Lundsbergs friskola med skyhöga terminsavgifter skulle som Peder försöker förklara ge ett sämre studieresultat än en skolklass i Afrika under ett träd med 200 elever och en lärare. ?

Lars-Olof

Wednesday, February 06, 2008

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 18 feb

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Måndagen den 18 feb kl. 18,30
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 3

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1.
Ordförande öppnar
2.
Val av sekreterare
3.
Val av justerare

4.
Utvecklande samtal om trygghetsvandringen som genomförts,
samt redogörande rapport från Almuth, Kjell och Leif.

5.
Genomgång av insända ärenden och yttranden i detaljplaner från oss
bl.a. Netto.

6.
Kommundelsrådets huvuduppgift är att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna. K-rådet skall med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.

Ska Kommundelsrådet driva frågan om en Miljö-policy för Vetlanda?

Är det positivt med en hemsida för Kommundelsrådet där debattinlägg och befolkningens önskemål kan spela en friare roll. ( Kommunens medborgardialog är i dagens läge starkt begränsad och politikerna styr vilka ämnen som får tas upp.)

7.
Ungdomens roll i Vetlandas politik ; Synpunkter inlämnade från
Patrik Olofsson ( led. På Powerhouse ).

Det ligger en inbjudan om att vi
besöker Powerhouse vid nästa sammanträde där ungdomarna står för
fika och någon underhållning. En bra idé att möta kommande
generation i deras verklighet.

8.
Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

Willys önskemål om parkering på Folkets hus tomt.

Begränsning av smällandet i samband med Nyårshelgen. (hundar, osv.)

9.
Övriga frågor.

10.
Mötesplan för 2008, samt nästa möte.

11.
Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Sunday, February 03, 2008

Bandy Ryssland- Sverige 6-1

Tyvärr visade landslaget upp det spel som får publiken att svikta ordentligt.
Vi har sett tillräckligt av denna vara i Vetlanda.
Måtte den ej få fäste här igen.
Sverige spelade bandy de första 10 minuterna sen kom gamla publikdödaren fram.
Det kan aldrig bli mål om man inte anfaller.
L-O