Saturday, January 30, 2010

Läkarbrist?

Socialstyrelsen kom nyligen med ett uttalande att det finns för få läkare och tandläkare. Faktum är att det har aldrig funnits så många läkare och tandläkare som nu.
När det inte räcker med detta antal är det något i systemet runt dessa verksamheter som fallerar. I sin iver driven av goda intentioner att säkra upp vården, har arbetet för dessa grupper styrts över till mer administration och sk. kvalitetsäkringsarbete. I runda slängar ca. 25 % av arbetstiden läggs på administrativa sysslor som egentligen bättre lämpad personal kan utföra.

I Jönköpings län som har en svår sits vad gäller möjligheten att få fast anställda läkare, lider mycket ekonomisk skada av stafett-läkarsyndromet. Mycket av bristen är politiskt betingad eftersom man inte är så pigga på att låta den privata sektor vara kvar eller utökas. För varje privat läkare som slutar behöver Landstinget anställa 2 läkare för att ta hand om samma patientstock.

Inom Kommuner som inför "Ballanserad styrning" med styrkort så långt ner i förvaltningen som möjligt upplever de anställda att tidspressen ökar. Det krävs mer arbete för att fylla i och tillfredsställa systemets olika mallar. Allt detta för att tillfredsställa de styrandes behov av att kontrollera verksamheten ut i minsta detalj. Personalen blir frustrerad och brukarna får långt ifrån den omtanke som de har behov av. Detta är en sjuka som går likt ringar på vattnet i en spiral neråt med mer administration, utbränd personal och missad vård av de äldre.

Myndigheter och makthavare saknar tron och tilliten på människorna som jobbar inom vården och försöker i sin iver att säkra en bättre kvalitativ vård införa ytterligare kontrollsystem vilka slår tillbaka med ännu sämre betingelser att just bedriva en säker och väl fungerande vård.

Tillgången till fler läkare och bättre omvårdnadspersonal ligger inte i att utbilda fler utan att förbättra förutsättningarna för dessa grupper att göra den gärning som de är utbildade för.

L-O

Thursday, January 28, 2010

Jämställdhetsarbete och dresserad personal

Vård och Omsorg i dag tog bland annat upp Styrkortet.

Det finns en stark övertygelse från förvaltningen och alliansen att detta styrkort ska införas uppifrån och ner ut i minsta detalj bland de anställda.

De ska likt dresserade hundar utföra sina uppgifter till ledningens förnöjsamhet.

Jag undrar om inte många individer i detta toppstyrda och begränsade sätt att se på arbetstagarna kommer att öka otrivseln och sjukskrivnings talen.

Visst kan jag höra att ekonomiska ansvaret ska flyttas ut i verksamheten så långt som är möjligt och det är väl bra, men att låta initiativkraft och kreativitet komma fram hos yrkesfolket ser jag mer som ett framgångsrecept för en kommun som månar sina anställda.

Vidare kan framföras att, när jag under sista punkten på dagordning försökte visa med exempel hur viktigt jämställdhets arbetet är ur synvinkeln från oss män, så var det några som tvärs över bordet pratade inbördes.

Detta är dåligt, men när jag fick avbryta ordföranden Willis Josefsson från att pladdra vi sidan om samtidigt, så visar detta på en nonchallans inför ämnets viktighet och arrogans inför nämndeledamöterna.

Att inte Willis i ett sådant kvinnodominerat område tar allvarligare på detta uppenbart viktiga ämne i praktiken som jag ville belysa är anmärkningsvärt.

L-O

Wednesday, January 27, 2010

Arenabolaget

Så var då kvällens fullmäktige över och Tjust Kulle med Arenabolaget får låna 53 miljoner av kommunen.
Kådisarna röstade nej in i det sista och de moderata ideologerna vrider sig i sina gravar när M stod för förslaget.
Det återstår ju bara att för guds skull, att Arenabolaget ror i hamn detta förtroende så att vi slipper peka på detta när de gamla, dementa, skolbarnen och de sjuka får dra åt svångremmen för att det saknas pengar i kommunens kassakista.

Vidare ville inte fullmäktige ta mitt förslag till återremiss vad gäller kommundelsråden. Det låter föga demokratiskt att tätorten med nästan hälften av befolkningen i kommunen får 5 ledamöter och övriga kommunen får 40 ledamöter.
Detta tycker således de folkvalda är rättvisa. Usch!

Vidare var de inte så pigga på att utreda att Överförmyndaren skall vara en kommunal tjänst. Som det nu är så är det ett politiskt förtroendeuppdrag. Vi har ju sett hur det gått med folkpartisten och nu senast centerpartisten.
Vilket parti är lämpligt att ha hand om omyndigas pengar på ett säkert sätt?
Jag tycker att den juridiska kompetensen ska väga tyngst.

I alla fall är det bra att kommunen inte vände ur en gång till som man säger på bandyspråk. Vill nu bara till att inte VBK gör det för mycket för då tappar de ännu mer publik.

L-O

PS. Jag överdrev lite vad gäller KD,s röstning.
Om rätt ska vara rätt så stod tre upp för sin övertygelse.

Tuesday, January 26, 2010

Drogtest av politiker

SSU ska stå utanför Kommunfullmäktige i Nässjö och drogtesta politiker som svar på att politikerna vill införa frivilliga drogtester på Brinellgymnasiet.

Detta är vad jag kallar dynamiskt demokrati.

Svaret på en politikerhandling är så sunt.

Jag önskar att vi kunde få en aktiv närdemokrati som berör och leder till handling.
Det kommer alltid något positivt ut om folk engagerar sig.

L-O

Frivilliga drogtester

Idag har debatten gått hård angående att Nässjö kommun vill införa frivilliga drogtester på Brinell gymnasiet.

Finns det något som vi lokala politiker kan göra för att värna våra ungdomar och elever så ska Nässjö ha en eloge

Tänk vilken samhällsvinst om vi bara kan rädda en individ från att gå ner sig i knarkträsket så är det väl inget mot att någon som inte har rent mjöl i påsen känner sig förnärmad.

Intervjun med någon från skolinspektionen sade att det är vi som bestämmer och denne tyckte det var mycket konstigt att någon vågade säga emot dessa högt uppsatt i myndigheten.

Vad har myndigheten gjort åt de drogproblem som Nässjö nu försöker lösa där de inte får någon hjälp uppifrån

Hur många fler kommuner vågar värna sina unga och de innevånare som behöver hjälp?

L-O

Monday, January 25, 2010

Överförmyndarkompetens

På onsdag är det kommunfullmäktige och bla ska ett nytt reglemente för Överförmyndaren tas.
Nåväl, det är väl bra att vi får klara regler för hur den verksamheten ska fungera.

Jag tycker att det är otidsenligt att Överförmyndaren utses politiskt.
Vilka politiker sitter inne med den kompetensen att rent juridiskt klara av den utsatta arbetskvalifikationen bland de förtroendevalda i fullmäktige?

Jag har svårt att se att vem som helst av oss skulle komma i fråga.

Nej, det är dags att vi tar detta uppdrag på allvar och inrättar en kommunal tjänst med juristkompetens.

Vi vill kunna lita på att de icke myndiga ska kunna få ha sina tillgångar förvaltade på ett bra och säkert sätt.

Jag hoppas att det är fler som har samma uppfattning som mig på onsdag.

Lars-Olof Reinfeldt

Sunday, January 24, 2010

Osund personalpolitik

Överkörd personal skapar inga goda förutsättningar för trivsamma arbetsplatser och ett gott bemötande av de människor som är beroende av god omvårdnad.

Denna hysteri efter kvalitetssäkringsprojekt med olika styrmedel att hantera mänsklig arbetskraft är förödande. De styrande litar inte på personalens goda omdöme.
Vart har sunt förnuft tagit vägen bland de som ska få vår kommun att fungera.

Det hjälper inte hur många papper som visar på att du är klok. Det blir inte bättre än den gärning du visar i verkligheten.

Nedan en uppsnappad sekvens ur synpunkter som kommer in till förvaltningen i kommunen.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan


"Hej !

Har lite synpnkter på hanteringen av trygghetslarmen i Vetlanda kommun.

Fr. o. m den 9/10 09 går trygghetslarmen till en trygghetjour i Malmö. Om detta får vi (personalen i hemtjänsten) informationen om den 8/10, alltså dagen innan. Vilket innebär att dom som skulle jobba kommande helg visste inget om detta.

Sen är det ju inte heller komplett färdigt. Trygghetsjouren i Malmö har ju inte fått någon information om larmnyckelsnummer som vi måste ha, hur ska vi då kunna veta vilken nyckel vi ska plocka ut från nyckelskåpet på Mogärde servicehus.

Har jobbat inom vården i Vetlanda kommun sen -91 tycker att det bara blir mer strul.
Det är mycket förhastade beslut.

Innan ni river något se då till att det fungerar riktigt från början. Fråga/lyssna gärna oss som är ute på fältet och jobbar, vi har ju erfarenhet och kan våra jobb.

PS. Vetlanda kommun har ju alla redan varit i blåsväder,
SÅ TÄNK FÖRST OCH HANDLA SEN.

Svar från Funktionschefen för äldreomsorgen;

Att informationen om datum kom snabbt inpå är vi medvetna om.
För att säkerställa övergången på ett bra sätt har det varit bemannat receptionen på Mogärde och ska så vara veckan som kommer med.
När det gäller larmnummer och nyckelnummer blev det en miss i överföringen. Detta ska åtgärdas. Då det är bemannat i receptionen har dessa människor kunnat hjälpa till för att det ska bli rätt.
Vetlanda 11/10 2009.

Saturday, January 23, 2010

Kreativ miljö

Det planeras en ny förskola på Ryningsvägen i Bäckseda.
Parkmark och orörd natur finns på den tilltänkta tomten.

Vid planering av nya inrättningar ser jag det som viktigt att vi tar lärdom av gammal kunskap som tål att upprepas även om det nyforskas och vi tror att vi aldrig vetat om dessa självklarheter.


Barn som får vara ute i naturen, bygga kojor ute bland buskar och träd blir
mer koncentrerade, mindre stressade och får bättre motorik. Hjärnans förmåga
till riktad koncentration, som vi behöver för att sortera intryck, planera
och lösa problem, är väldigt begränsad. Om det finns för mycket störande
information runt omkring oss såsom reklam och buller går en stor del av
koncentrationen åt att stänga ute det störande. Vi blir trötta och
irriterade och får svårt att fatta beslut. Därför är naturen en av de
ställen där vi utvecklas bäst och återhämtar oss från denna ständiga
överinformation runt omkring oss.

Barn som är ute och aktiva på områden där det inte ordningställts för mycket
blir mer kreativa och i och med att de springer runt och skyddas av
växtligheten klarar de solen mycket bättre än om de sitter i sandlådor på
traditionella lekplatser. Detta gäller även känsliga personer som mycket
sjuka, gamla och barn. Därför är det viktigt att vi tar tillvara den
forskning som nu bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp när vi
bygger nya förskolor, äldreboenden, sjukhus och arbetsplatser. Naturen är
läkande och rogivande även om man bara kan se den genom ett fönster.

Detta följer och den linje av pedagogik som Maria Montesori grundlade för
över hundra år sedan, där det är känseln och den konkreta förnimmelsen av
omgivningen som är vägledande för hur bra vi kommer att utvecklas som
individer.

Därför ser jag och förhoppningsvis många med mig det som mycket viktigt, att uteplatsen så lite som möjligt
iordningställs av konstgjord miljö och att naturen får vara vägledande för
utformningen.

L-O

Wednesday, January 20, 2010

Bra tag i Vetlanda

I Vetlanda finns det positiva företeelser som behöver lyftas fram.

Bl.a. finns det ett samarbete mellan Erikshjälpen och affärsidkarna med ett förmånskort för kunderna där en stor del av pengarna går till utsatta barn runtom i världen.

Kan nämnas att det kostar 100:- för ett hiv-smittat barn att få transport och läkarbesök under en månad i Kenya. 150 kronor kostar maten en månad för ett barn på Erikshjälpens gatucenter i Nairobi. 350 kronor räcker för att bygga en toalett i Laos. Därmed minskar smittspridningen av diarré. Varje dag dör runt 4 300 barn under 5 år i diarrésjukdomar i världen.

Våra butikers sociala engagemang ger förhoppningsvis företagen positiva effekter samtidigt som kortet ger kunderna fantastiska erbjudanden. Detta samarbete ökar attraktionen för Vetlanda Handelplats och därmed får vi våra invånare att stanna hemma och handla, vilket på sikt skapar nya arbetstillfällen och skatteintäkter.

Idag blir CSR, Corporate Social Responsibility, ett allt vanligare inslag i ett företags verksamhet.

I dagens VP 20 januari kan man läsa att Kommunchefen hårt kritiserar Telia Sonera för deras dåliga agerande och ansvarslöshet när företaget slopar den fasta telefonin i delar av kommunen.

Det nya måste fungera innan fullständig nedmontering sker. Mest anmärkningsvärt är att Trygghets larmen inte fungerar vilket för min del är A och O i en kommun med socialt ansvar.

Det är sådana här tag som vi vill se från våra företrädare högst uppe i kommunledningen.

Vi måste tvätta av oss den negativa stämpel som vi fått sedan Janne Josefssons avslöjanden. Vi är ju en kommun med bra folk och goda intentioner.

Detta är linjen som vi kommer att driva i WetlandaListan. Vi kommer att stödja alla inslag av ageranden som visar på socialt ansvar.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Saturday, January 16, 2010

Centerpartiet

Jag lider med kärnväljarna till centerpartiet.
Jag tror att de som tror på decentraliserings, miljö och solidaritestankarna i detta parti börjar tvivla.
I Vetlanda är missnöjet stort på landsbygden med nedläggelser och svek mot de tappra som försöker bo kvar.
Någon ledare för centerpartiet sa att Maud Olofsson har synts för lite.
Med tanke på SAAB affären kan man verkligen ställa sig tveksam till detta uttalande.
Maud har ju synts stup i kvarten men visat en sån feghet att hela Sverige tvivlar om det hjälper att vara näringslivsminister bara för man är ledare för ett regeringsparti. Man måste våga stå upp för våra svenska arbetare.
Jag tvivlar verkligen på den kvoteringsvåg som sprider sig i landet och då verkar det som om moderaterna är dess främste företrädare trots ideologimotsattsen.
Jag diskriminerar ingen oavsett ålder, kön eller bakgrund. Det är rätt man eller kvinna som är det viktiga och deras kompetens. Maud är säkert duktig på mycket men centern bör nog som jag även tycker att moderaterna återgå till ideologin för att få trovärdighet.
KD är och förblir alltid med Göran Hägglund förknippad med polisstaten och FRA.
Frid över deras minne för där saknas den kristna själen i deras handlande. Historien om den barmhärtige samariten har nog KD glömt i Vård och Omsorgen.
Pengarna och budget är viktigare än barmhärtigt bemötande bland medmänniskor.

Hoppas centernväljarna hittar ett parti som tillvaratar landbygdens möjligheter.

L-O

Friday, January 15, 2010

Bedrägerier i Svedala

Fusket kostar enorma pengar.

Nedan finns en artikel som stärker Sverigedemokraternas syn på hur vi får hit fel folk och hur det förstör för de skötsamma invandrarna som vi behöver när alla fyrtitalister går i pension och kräver enorma vårdresurser framöver.

Röda korset har också drabbats av ett så nedrigt svek av en höjdare som lurat till sig miljonbelopp inom organisationen

Det krävs en etisk och moralisk uppryckning av politikerna att ta dessa signaler på allvar.

Vi kan inte fega utan stå upp för de skötsamma och de som vill stävja brottsmissbruket i Sverige. Se bara på Fasth i Värnamo som försöker få lite hyffs på vilsna ungdomars beteenden. Han straffas av samhället.

L-O

Öppet för utvisning av ”Kanindansaren”
Halmstad Det finns enligt Migrationsverket inget som hindrar att ”Kanindansaren” utvisas ut landet efter eventuellt avtjänat straff för bedrägeri.
Relaterat
Se också

Länkar
Krav på fängelse för "Kanindansaren"

Målet mot den 33-årige mannen och hans familj gäller om de fuskat till sig assistansersättning på sammanlagt 3 miljoner kronor genom att fejka 33-åringens handikapp. Åklagaren i målet – Sonja Seligmann – har begärt att 33-åringen också utvisas om han fälls för brottet.

33-åringen kommer ursprungligen från Irak och skälet för hans invandring för fem år sedan var framför allt hans handikapp; att föräldrarna som redan fanns i Sverige skulle vårda sin son.

Tingsrätten har bett att få Migrationsverkets synpunkt. Och denna myndighet ser inga hinder för en eventuell utvisning, eftersom 33-åringen aldrig sökt asyl som flykting och det allmänna läget i Irak, enligt samma myndighets bedömning, inte heller utgör skäl för asyl.

Rättegången mot de inblandade är princip avslutad, det återstår endast en psykiatrisk utredning av 33-åringen som avgör om han kan dömas till fängelse eller vård. I väntan på den är datum för dom inte utsatt.


Foto Lennart Hildingsson 035-14 75 12 lennart.hildingsson@hallandsposten.se

Thursday, January 14, 2010

Digitalt möte

Så var då Vård och Omsorgsnämnden första digitala sammanträde över. Jag
måste säga att det gick snabbt.

Inga direkta kommentarer eller diskussioner. Det är jobbigt att läsa på nätet
och klicka hit och dit.

Någon hade inte öppnat och titta på några av handlingarna och det kanske var
fler. Besluten går fort och således ifrågasätts inte så mycket. Tur att några var där och informerade annars kunde det nog bli fjuttligt.

Öhrlings upptäckt med statistikuppgifter där kommunen antingen får in extra
25 miljoner vid rätt hantering eller betala avgift om uppgifterna inte
visar sig stämma var i alla fall uppe i diskussion. Kommunen jobbar med det
men rätt person var ej där att svara.

Hemtjänsten i centralorten är en annan sak som diskuteras. Vad jag hört så
är arbetsklimatet hämmande i en del grupper de hälsar inte på varandra.
Detta framförde jag till Jerker.

Jag tror ju att de gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar som finns.
När vi får reda på vad 25 % övrig tid innehåller så kan vi nog hjälpa
personalen till mer tid hos brukaren.

Eftersom kommunalt arbete är officiellt utom det som är sekretessbelagt samt
hur vissa beslut tas kan detta ses som min iakttagelse av det första digitala
sammanträdet.

Inte ens Kjell-Egon Strandh behöver känna sig trampad på tårna. Jag kan
hålla med honom om att det borde vara avdragsgillt med dator, skrivare och
papper nu när kommunen vältrar över dessa kostnader på de förtroendevalda.

L-O

Wednesday, January 13, 2010

Intelligenstest av Götessons efterträdare

En ny Vård och Omsorgschef vid namn Gummesson, kvinna från Åseda skall efterträda Ola Götesson.
Jag hoppas så att valet är bra och hon snabbt får det stöd hon behöver.

Jag har också hört att när de skulle utvärdera sökande till tjänsten så förordades ett intelligenstest av de sökande från verksledningens sida.
Då drog sig några sökande ur.

Är det rätt att göra sådant test på mycket kvalificerade yrkesmän med flera års vana och utbildning från liknande tjänster?

Jag tror inte att Ola Götesson var ointelligent utan möjligen saknade känsla för att sätta sig in i andra människors verklighet. Jag tror inte heller att Thomas Qvick är ointelligent men kanske passar han inte just som Vård och Omsorgschef i Vetlanda p.g.a. andra kvalifikationer.

Det är kanske så att man vill dra nytta av den negativa verkligheten och inte få sådana människor i förvaltningen som de höga herrarna inte rår på?

Framtiden får utvisa klokheten i deras beslut.

L-O

Sunday, January 10, 2010

Skidkultur

Skidåkning är kul.

Efter nästan 20 år tog jag en tur i spåren vid Vattentornet. Milslingan närmare bestämt. Duktigt folk hade gjort bra spår.

Det kändes bra med tekniken, men avsaknaden av de speciella skidåkarmusklerna gjorde sig påminda.

Alla rundor har enligt löpar och skidkultur gått i vänstervarv. Kan ni tänka er att 3000 meter hinder eller 400 metersloppet springs i högervarv på station.

Det har inträffat något nytt i den kulturen i Vetlanda. Hopps! Där kommer det skidåkare emot en, när man åker som i gammal tradition vänstervarv.

Vadan detta lappkast här? Har tiden ändrat väl invanda mönster eller finns det någon naturlig förklaring av lokal natur?

Nåväl milslingan åktes åt rätt håll av mig, ett trevligt äldre par och en snabbåkande yngre kille.

Duschen hemma blev skön och upptäckten av en del skavsår som prydde översidan på tårna förklarade vissa känslor ute i spåret.

Finns bara att se på Tour de Ski, lära och sedan ut i spåret och njuta igen samt förkovra sig i denna trevliga sport.

Vetlanda har tillgång till mycket bra banor så gör gärna som jag och bli av med bilringarna.

Lars-Olof Reinfeldt

Saturday, January 09, 2010

Gnosjö och Ma´sjögnistan

Idag den 9 januari kan man på SR hemsida läsa att min kompis och tillika tandläkare
Thomas Albinsson tröttnat på Alliansen krampaktiga styre i Gnosjö, likt det vi har i Vetlanda beslutat att starta ett nytt blocköverskridande parti.

Denne man är mycket klok och jag vet att han har goda förutsöttningar för att lyckas.
1968 vann han, jag och Mats Elmerstig DM-budkavlen i orientering på Ryttarnas mosse i Jönköping för äldre pojkar.

Ma´sjögnistan håller på att breda ut sina krafter likt en gång Nils Dacke reste folket mot det vanstyre som raserar vårt land som nu håller på att bli en spillra i en utkant av ett storvälde vid namn EU.

Kraften i politiken kommer underifrån och det vi nu ser hända är att det finns inga blockerande gränser i form av låsningsar i olika allianser för att kuva människor som hämmar initiativkraften i de partier som växer fram.

Nedan kopia av skriften hos sr.se;


Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan


"Avhoppare vill starta nytt parti"

Inför valet det här året kan det dyka upp lokala partier i ännu fler kommuner än idag. Missnöjet mot Alliansen har gjort att tre före detta centerpartister nu planerar att starta ett nytt lokalt parti i Gnosjö.

Thomas Albinsson: ”Vi vill testa och se om vi har människor med oss”
Det är Thomas Albinsson som tillsammans med Myrna Aggerstam och Göran Kallfelt vill se ett blocköverskridande parti i Gnosjö. De hoppade alla av sina poster i lokalpolitiken för ett par år sedan och har också lämnat sitt parti Centerpartiet.

– Vi tycker att det finns ett utrymme för ett nytt parti, som kan jobba över partigränserna i kommunen och som inte ser partitillhörigheten som det viktigaste, säger en av initiativtagarna Thomas Albinsson.

Han tycker själv att det är stiltje i politiken i kommunen och att för det är få personer som får komma till tals inom Alliansen.

– Vi tror att det finns många i Gnosjö som skulle vara positiva till ett blocköverskridande parti, säger Thomas Albinsson.

Partiet är än så länge på planeringsstadiet.

– Vi vill gärna testa och se om vi har människor med oss i detta, säger Thomas Albinsson.

Reporter Alexandra Peterson
alexandra.peterson@sr.se

Wednesday, January 06, 2010

Revy-premiär i Vetlanda

Årets upplaga av Vetlanda Revyn har just Den Sociala Kompetens till skillnad från rubriken som anspeglar på In-Kompetensen i Vetlanda kommun sett ifrån lokalbefolkningens horisont.

Tomte-inkompetensnumret med Martin Jarflod är redan en klassiker i framtiden liksom minnet av "Hallå Luar" med Roland Karlsson. Martin är stundom en blandning av Jarl Kulle, Jan Malmsjö och i detta nummer likt Stefan Sauk. Dessa kommer snart att se ut som statister gentemot denna stigande stjärna.

Humorn och jämnheten överlag, har i år tagit ett stort kliv uppåt. F..n vet om inte detta är det bästa på många år.

Med Cathrine Fundins röst och scenvana borde hon ha varit högt betald i Sveriges nöjescirkus sedan många år. Tur för oss att hon är kvar.
Nu har jag även upptäckt att hon är fenomenal att hitta på och skriva texter. Mangonumret är så gullit och gott att man bara blir sugen på fruktgodis.

När hon tar upp Gunnar Lätt ur publiken och ska ge honom massage, i numret av Quarl-Thomas "Kommunal friskvård" är det tur att hon masserar med tanken och ej berör Gunnar, för det började synas att det skulle bli svårt att rulla över honom och få ner honom från bänken.

På hela taget kan man mera betrakta Revyn som ett stort folklustspel där en ny primadonna vid namn Amanda och en återkommande vid namn Mona-Lisa sannerligen gladde alla med inlevelse och scenglädje.

Linda, Tjobba, Thomas, Linus och hela baletten. Jag känner att detta satt helgjutet och jag önskar verkligen att vi kan få människor i Kultur och fritidsnämnden som ser till att vi får till en riktig scen i Vetlanda. För det är ni alla värda.

På tal om massagen på fotknölarna, Cathrine. När skulle undertecknad infinna sig för behandling enligt avslutningen på detta nummer?

Lars-Olof Reinfeldt
Publik

Sunday, January 03, 2010

Svarta elaka fåglar

"Jag kan aldrig hindra de svarta fåglarna från att flyga över mitt huvud men jag kan hindra dem från att bygga bo där."

, skriver kommunalrådet på sin blogg.

Stora skaror av kajor flyger över vår stad, de skiter, smutsar ner och kanske sprider sjukdomar.
De finns med förkärlek runt vårt stadshus.

Jag kan instämma i att detta visar bildligt på hur vår herre på täppan ser ut över vyn från sitt arbetsrum.
Horder av elaka människor tar av hennes energi att fatta kloka beslut.

"Genialitet är att ensam upptäcka det som alla kan se."

Jag önskar vårt kommunalråd ett gott nytt år med kloka beslut för allas vårt bästa.

L-O