Thursday, October 29, 2009

Säkrare Vetlanda

Kommundelsrådet kämpar och bryr sig om de boende i Vetlanda. Det var länge sedan vi påpekade att säkerheten och belysningen behövde förbättras vid övergångsställena.
Nu har tekniska hörsammat vår begäran och övergångsstället vid Njudungsgymnasiet är ett föredöme Tack!
Nu återstår att vi kämpar oss till resten av övergångställena i staden så de får samma trafiksäkra utformning.

Falsk hemtjänstpersonal har dykt upp och stulit hos de gamla. Detta är nästa område där vi måste få till legitimation när kommunens personal kommer. Det vore även rätt att övrig personal har legitimation när de går hem till människor och utför uppdrag för kommunens räkning.

Lars-Olof Reinfeldt
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Sunday, October 25, 2009

Kommundelsrådens framtid

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Svar angående Kommundelsrådens framtid.

Människornas vardag styr i grunden förutsättningen för ett fungerande
samhälle.
Basen för samhällets överlevnad, är förmågan hos makthavarna att vara
lyhörda och flexibla för de väsentliga
synpunkter som får befolkningen att må bra.
Möjligheten att påverka och känna delaktighet i det samhälle vi lever i,
avgör möjligheten för de folkvalda att få fortsatt förtroende vid nästa val.

Det känns bra att frågan om vilka kanaler och hur direktdemokratin ska få en
central roll i Vetlanda är uppe till diskussion.
Det stärker känslan av att det finns en möjlighet till ständiga
förbättringar inom detta område.

Ansvar och initiativ från de förtroendevalda som är satta att styra
utvecklingen i Kommundelsråden, är avgörande för Kommundelsrådens möjlighet
att fånga upp vardagsmänniskans jordnära synpunkter.
Ett system där Kommundelsråden är decentraliserade ut i kommunens alla delar
skapar förutsättningar för en bredd i direktdemokratin.

I § 1 i reglemente för Kommundelsråden står det bla. att Kommundelsråden ska
med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos
kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses
påkallade.

Det är således upp till var och en ledamot i Kommundelsrådet att leva upp
till gällande bestämmelse. Därför finns det redan ett system som tillvaratar
vårt samhälles krav på en fungerande direktdemokrati från grunden.

De synpunkter som är viktiga för våra medborgare ska inte fångas upp i
påhittade skendemokratiska nätverk där syftet är att vara någon slags
bufferthjälp för de som sitter på makten.
De brister som nuvarande system brottas med är dålig initiativkraft från en
del ledamöter i Kommundelsråden och den nonchallans som kommunens organ
visar för de påkallade framställningar som kommundelsråden i enlighet med
reglementet framför från de människor som givit oss detta förtroendeuppdrag.

Därför är svaret från Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd att kommunen förfogar
över ett organisatoriskt väl utbyggt system i nuvarande form och det är upp
till varje Kommundelsråd att leva upp till sitt uppdrag.

Lars-Olof Reinfeldt Ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Blockpolitikens dilemma

Kommunalpolitik är inte det samma som klara ideologiska gränser i varje fråga.

Kommunens politiker har bara ett uppdrag och det är att kommunens innevånare får ett så bra liv som möjligt. Där finns bara ett läge för politikerna att visa prov på förstånd och det är att ta ansvar.

Jag är väldigt orolig för Vetlandas del där de styrande ständigt försöker lämna ifrån sig möjligheten från de lokala politikerna att styra närmiljön. De vågar inte ta ansvar.

Kommunalförbund kan vara bra i vissa fall, men det ska inte ske på bekostnad nära frågor.

"Praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar."

L-O

Friday, October 23, 2009

Kommunala ansvar

Ansvar och befogenhet ska följas åt.
Det är en av de principer som jag lägger in i den moderata ideologin.

Således verkade jag för att nämnden återtog makten över vem som Verksamhetschefen för Vård och Omsorg ska få anställa som underordnad chef i förvaltningen.

Nämnden är ansvarig för förvaltningen.

Ingrid Wiktorins bortavaro vitaliserade hela nämnden och vi fick till lite moderat politik för en gångs skull. Numera är det oppositions sidan som mera antar en moderat inställning till både ekonomi och kontrollen över den till synes maktkorruption som etablerade sig under den föregående chefens styre.

Förvaltningen kan känna att det finns möjlighet till friska vindar fortsättningsvis

Tyvärr kryper moderaterna för kommunalrådet och alliansen då de med hjälp av oppositionen skickade iväg stora möjligheter att ha kontroll över familjerätten och den sociala omsorgen bort till Höglandets kommunalförbund.

Det är beklämmande att de inte förstår att vi är där för att tillvarata Vetlandas invånares sociala trygghet och inte göda kommunalförbund med pengar och uppgifter som många därmed får fara illa för. Se bara på Länstrafiken.

En av de största uppgifterna för folkvalda politiker i Vetlanda är att tillvarata våra medborgares intressen gentemot omvärlden och inte sina egna karriärsmöjligheter.
Tänk om röstboskapen vågade öppna munnen och tycka till. Då skulle vi kunna prata om verklig demokrati i Fullmäktige.

L-O

Tuesday, October 20, 2009

Gemensam familjerätt på Höglandet

Ärende 7 på Onsdagens Kommunfullmäktige, handlar om att Vetlanda överlåter
Familjerätten till Höglandets kommunalförbund.
Ekonomiskt finns det inga vinster att göra men en viss central
spetskompetens skulle kunna vara argumentet samt mindre sårbarhet vid
semestrar.

Polisen centraliserades, Länstrafiken centraliserades, samordningsvinster,
effektivitet och ekonomiska fördelar skulle framgent ge betydande vinster
för samhället.

Nu ställer sig kommunalrådet och tillika centerns företrädare positiv till
att Vetlanda centraliserar ytterligare ett socialt område.
Räcker inte de negativa resultaten av förevarande centraliseringar. Räcker
det inte med otaliga inlagor om buset i staden, gamla och sjuka som åker
runt och lider i färdtjänsten när lokalkännedomen fallerar

Att lämna över möjligheten att smidigt, enkelt och med personlig
lokalkännedom snabbt styra och hjälpa familjer och barn i vår stad ser
kommunalråd positivt att andra längre bort får handskas med.
Jag tycker det är beklämmande att man inte från styrande håll i Vetlanda har
den sociala kompetens att lyssna på de argument som Socialnämnden,
Socialchefen och Skyddsombudet för familjesektionen för fram.

BBIC (barnens behov i centrum), Barnahus och Familjecentralen är kärnan för
samhällets möjlighet att få en bättre fungerande social sektor inom kommunal
verksamhet.
Att splittra detta ställer sig nu Kommunalrådet sig positiv till.

Jag tycker att vi inte ska sälja ut vår möjlighet att göra Vetlanda till en
tryggare kommun.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Sunday, October 18, 2009

Johanna Donker

Johanna Donker måste få en eloge för det idoga arbetet hon gör med Handelsplats Vetlanda.
Vi som bor här kommer att ha stor nytta framöver när Vetlanda kommer att bli den stora handelsplats mitt i Småland som vi historiskt sätt alltid varit.
Nu har hon inlett ett samarbete med Eriks Hjälpen och detta stärker ytterligare hennes aktier i ett moraliskt perspektiv.
Tack Johanna.

L-O

Thursday, October 15, 2009

Blogg

Bloggandet ger snabbare och rakare dialog.
Detta nedan, hämtat från vårt kommunalråds blog 11 oktober.
http://gunillahjelm.blogspot.com/

Gunilla Hjelm verkar vara synnerligen irriterad över 14 Dagars Chefredaktör
Karolina Lagerstrands beskrivning av det kommunala etablissemanget i
Vetlanda.

Visst kan det ligga något i Gunilla Hjelms långa harang till försvar av
alliansens sätt att styra upp verksamheten men det mesta verkar bara vara
fina ord och lite handling. Bla Synpunkt Vetlanda som bara i ett fåtal fall lett
fram till förbättringar.

Karolina Lagerstrand beskriver gemene mans syn från gatan på vad som försigår
i Babels torn och vi behöver knappast dra upp dessa skandalösa händelser som
skändat vår fina kommun i media fler gånger.

Det luktar ut från huset antingen det är sanning eller ej så finns det i
människors medvetande och det hjälper nog inte med fler år av centerstyre
och ballanserad styrning till. Det behövs in med nya friska vindar för
att återfå allmänhetens förtroende igen.

Jag tror säkert Gunilla Hjälm gör sitt allra bästa men upp flyga orden,
handling stilla stå. Det jag saknar är empatin från kommunalrådet hur vanliga
människor uppfattar hur styret ser ut utifrån kommuninvånarnas horisont.

Lars-Olof Reinfeldt

Gunilla Hjälm skriver;

"Min Debattartikel:
Under rubriken "Sökes: Fräscht folk till kommunhuset" beskriver 14 dagars
chefredaktör Karolina Lagerstrand hur hon ser på Vetlanda kommun som "ett
samhälle där man beter sig som kompletta idioter, ett gäng lantisar med noll
koll". Hon skriver vidare bland annat att hon anser att det finns en "utpräglad
svågerpolitik" och en rädsla för att någon ska komma och "röra i de
stillastående grytorna".

Pengar kommer från någon

Svininfluensan tycks ha gett Gisela Brumme nya vindar i seglen.
I dagens VP hänvisar hon till denna för att ytterligare betona vikten av arbetskläder för de anställda inom Vård och Omsorg i Vetlanda.

Jag och WetlandaListan är garantin för att vi kan ha en blocköverskridande politik där det sunda förnuftet skulle verka för en kvalitativ arbetsplats och inte som nu göra politiska utspel för att ta poäng.

Gisela måste i sanningens namn tala om, att det är den nu sittande regeringen som är pappa till att hon kan göra sitt utspel. Jag hoppas att hon röstar kvar denna i nästa val för att hon ska kunna ha samvetet fritt.

Undersköterskorna kommer att få betala extra 10000 :- i skatt om den rödgröna kommer tillbaka och då kanske det blir dyrare arbete i stället.

L-O

Tuesday, October 13, 2009

Lissabonfördraget

I dagens VP kan man läsa om motionen där EU flaggan skall hissas på allmänna flaggdagar.
Jag är för ett EU sammarbete och gemensamma lösningar över gränserna för att vi lättare ska kunna umgås och få en fredlig värld i Europa.

Att nedmontera Sverige och svensk kultur kommer obenhörligen att skapa identifikationssvårigheter och otrygghet i känslan av vem är jag.

Inbördeskriget kommer så småningom det har historien visat i ett otal fall. Jugoslavien, Sovjetunionen osv...

Nu finns det ett oerhört stöd för att stödja Tjeckiens president att inte skriva på Lissabonfördraget. Här nedan finns länken som du också kan bidra till trygghet och fred i Europa.

Jag tror att Klaus inte vill ha en ny Prag-vår som många Tjecker upplevde med politiskt förtryck. Då hette det Sovjet, nästa blir EU om vi inte ser upp.

Om du vill kan du gå in på länken:
http://www.PetitionOnline.com/sptklaus/
och skriva under

Hälsningar

L-O

Friday, October 09, 2009

Vetlanda är 100% Småland

Efter fem kluriga deltävlingar står det nu klart - Vetlanda är segrare i Smålandsfejden 2009!

Tävlingen Smålandsfejden har pågått sedan 7 september och varje vecka har en ny deltävling med finurliga utmaningar presenterats för de 14 deltagande lagen. Vetlandalaget, med P-O Högstedt som lagledare är det lag som varit listigast och löst uppgifterna snabbast och i och med detta kan Vetlandas invånare nu stolt kalla sig 100 % smålänningar.
Tävlingsarrangören Alvesta Energi kommer att förrätta högtidlig prisutdelning på Vetlanda torg nu på söndag, den 11 oktober kl.15.00. Alla är mycket välkomna att vara med och hylla laget!

— Vi är jättestolta och glada förstås, säger P-O Högstedt. Det här är ju en tävling med syfte att stärka det småländska varumärket och jag tycker att Vetlanda är väl förtjänt av titeln 100 % smålänning.

Deltävlingarna har haft olika teman — klurighet, sparsamhet, redbarhet, flit och företagsamhet - egenskaper som passar på en äkta smålänning. Vetlandas lag har haft en rejäl portion av alla kvaliteterna tillsammans med ett stort och användbart kontaktnät och det avgjorde tävlingen, tror lagledaren.

Varje måndagseftermiddag har en ny fråga presenterats och samarbetet i laget har varit gott och intensivt.

- Mest nöjda är vi med frågan "företagsam", säger P-O Högstedt. Det var en svår uppgift som vi klarade otroligt snabbt tack vare goda kontakter. Vi vill tacka alla som hejat på och ställt upp för laget och för Vetlanda.

Vetlandas lag har bestått av, förutom lagledaren P-O, också Ann-Marie Forsberg, Jan Johansson, Joakim Henriksson, Mickan Thor och Cecilia Malmqvist.

Vetlanda kan kalla sig 100 % smålänning i ett år, innan det är dags att försvara titeln i 2010-års upplaga av tävlingen.

Grattis från
L-O

Tuesday, October 06, 2009

10 miljoner bort i VON

I dagens VP kan man läsa att personalen är orolig för den nya organisationen i vård och omsorg. Vilka får gå och vilka får andra placeringar. Dessa ständiga omorganisationer.

Nu ska Jerker hitta ytterligare 10 miljoner att spara in på Vård och Omsorgs förvaltningen. Vilka blir då kvar och hur förändrar det våra brukares kvalitet?

De är enkelt att hitta besparingar, sa Jerker.
Det är bara att lyssna på personalen.

Jag kan hålla med honom om detta och jag sade att det gäller då att lyssna på rätt personal.

Det måste bli slut på mobbingen och vänskaps korruptionen som rådit i denna del av den kommunala verksamheten!

Lycka till Jerker jag tror att du klarar det.

L-O

Politiska tankar

Jag gjorde en liten reflektion vid dagens Vård och Omsorgsmöte.

Det heter hela tiden på många delar att Vetlanda måste ta in konsulter för att titta på verksamheten eller komma med synpunkter på hur det ena och det andra ska upphandlas och skötas.

Nu senast är det en konsult som ska in och titta på hur Kvarngården ska läggas ut i konkurrensens marknad.

Det som hänförs är alltid att personalen på kommunen saknar den kompetensen i alla dessa speciella fall.

Jag bara undrar hur det känns att vara personal och ständigt få höra att de saknar kompetens? Är det kanske så att kommunen är så dålig på att anställa rätt personal att det ständigt saknas kompetens för de områden som vi skattebetalare vill ha kommunens service på?

En liten reflektion, ligger det något i den?

Sedan lockar sossar och vänster med valfläsket skattehöjningar. Hur många tycker det verkar lockande att ge byråkraterna och EU mer pengar och makt?

Klippt från verklighetens utfall och vi byter regering;

"Oppositionen vill införa en särskild LO-skatt riktad till låg- och normalinkomsttagare. För ett vårdbiträde innebär S-förslaget en sammantagen skattehöjning på 11000 kr under nästa mandatperiod."

L-O

Friday, October 02, 2009

Sund oppinion?

Nedanstående oppinionsundersökning publiceras på Höglandsnytt.

Det förvånar mig inte att Sverige Demokraterna går frammåt.
De etablerade partierna saknar förmåga att ta tag i den otrygghet och vanmakt som sprider sig bland befolkningen. Rykten om bidrag och lättja spädes på när både gamla sjuka och arbetslösa kommer i kläm i dagens Sverige.

Det är dags att vi börjar ta tag i dessa frågor i Vetlanda. Vi har lagar och moral i i det svenska samhället. Vi måste tillämpa dessa och för det första stämma i bäcken med noll tollerans mot brottsligheten. Jag tror att myndigheterna är för fega för att värna svenska lagar. Kommer någon och våldgästar vårt land med brottet som grund ska detta inte tillåtas. Vi måste värna om alla skötsamma som bor i Sverige oavsett härkomst.

Läs mitt inlägg om Sveriges nationaldag och den svenska flaggan tidigare så förstår de flesta att med inrikningen på att göra svenska folket till identitetslösa EU-medborgare så förlorar vi både själ och grundtrygghet och därmed växer sig främlingsfientligheten större. Vi behöver bli fler som bor i Sverige för att klara våra gamlas trygghet. Man kan inte tvinga människor tillsammans under sk demokratier där makten ligger så långt från vardagsmänniskan att hon saknar möjlighet att påverka sina livsbetingelser.

Nu tvingar dom Irland att röst gång på gång tills de röstar rätt. Det går att trycka ihop länder med makt en tid men sedan kommer splittringen som ett brev på posten.
Se Jugoslavien och Sovjet.

Jag förstår att många ser tendensen på denna oppinionsmätning som positiv.
Jag ser den som ett uttryck för att politikerna negligerar vanliga människors rätt till en inre frihet och säkerhet.

Det man också kan utläsa är Kristdemokraterna som straffas för sitt införande av en polisstat i Sverige.

L-O

Sverigedemokraterna större än centern

Om det vore val i dag skulle Sverige Demokraterna få 22 mandat i Sveriges riksdag. Det visar en mätning, som opinionsinstitutet Sentio Research gjort. Partiet skulle få 5,9 pocent av rösterna, vilket är mer än både centern och kristdemokraterna.

Med 5,9 procent är sverigedemokraterna i princip lika stora som folkpartiet, som landar på 6 procent.

Mätningen ger centern 5,5 procent, kristdemokraterna 3,7 och vänsterpartiet 5,4 procent.

Sentio har genomfört mätningen på uppdrag av Sverige Demokraterna.

Vid undersökningen har man använt sig av såväl telefon intervjuer som intervjuer via webben. Totalt intervjuades under tiden 14 – 28 september 1 888 personer på telefon och 1 001 via webben.


Väljarstöd Ändring

Socialdemokraterna 34% 1,9

Moderaterna 28,90% 1,1

Miljöpartiet 8,40% 0,3

Folkpartiet 6% -0,7

Sverigedemokraterna 5,90% 0,9

Centerpartiet 5,50% -0,3

Vänsterpartiet 5,40% -1,6

Kristdemokraterna 3,70% -1,1

Övriga 2,40% -0,5


Av: Redaktionen

Publicerad: 2009-10-02 12:25:51

Thursday, October 01, 2009

Röstboskapens skrik

Jag måste säga att det är högaktningsfullt av renhåriga politiker att stå för sin sak.
Röstboskap har vi alldeles för många skockar av.
Vetlanda inget undantag.

WetlandaListan är svaret för politikernas heder.

Övertygelse, sanning och heder ska leda tillbaka tilltron till våra folkvalda men som ni ser av nedanstående artikel från Barometern så är skocken inte nådig mot de som vågar ta striden för ärligheten.

Lars-Olof Reinfeldt


Politiker utskälld efter fullmäktige

Hultsfred 2009-09-29 | Uppdaterad i går 07:57

Miljöpartisten Lennart Michanek blev offentligt utskälld och förnedrad efter att ha röstat för friskolan i Virserum under fullmäktigemötet i måndags kväll. Socialdemokraten Tomas Söreling överöste honom med ovett för att han avvek från majoritetens linje.

LäS MER
Söreling bad om ursäkt för påhopp
En röst avgjorde striden om skolanUtskällningen startade i fullmäktigelokalen på Valhalls övre våning och fortsatte i trappan ner till bottenvåningen inför ett stort antal åhörare. Lennart Michanek fick höra högljudda retoriska frågor och uttryck som "Hur fan dum i huvudet är du egentligen?", "Hur i helvete kan du bara få för dig att rösta så?", "Att du bara vågar visa dig här!".
– Han tyckte också att jag borde skämmas då jag sitter med på socialdemokraternas gruppmöten, säger Lennart Michanek.
Lennart Michanek tycker att påhoppet var obehagligt men också avslöjande.
– Det visar hur starkt partipiskan viner inom det partiet, säger han. Om han hade tagit upp frågan med mig litet försiktigare hade det varit en sak men att öppet komma och gapa och skrika; det är dålig stil och mycket obalanserat.
Utskällningen ändrar inte Lennart Michaneks inställning i sakfrågan.
– Jag hade en egen uppfattning och det kan jag inte skämmas för. Jag tycker fortfarande att alla borde ha röstat ja till friskolan. Det hade varit ett enastående tillfälle att ta tillvara på den spirande entusiasm som finns i Virserum.

En av de åhörare som blev vittne till verbala attacken mot Lennart Michanek skrev ner sina intryck och skickade dem till fullmäktiges ordförande Jonny Bengtsson (S) på e-post. Privatpersonen ifrågasätter om en folkvald politiker, som dessutom är vice ordförande i fullmäktige, verkligen får bära sig åt hur som helst. Privatpersonen tycker också att utspelet var ett hån mot demokratin.
– Jag har inte talat med Tomas Söreling själv, säger Jonny Bengtsson. Men de uppgifter jag har fått från Lennart Michanek och privatpersonen är samstämmiga och jag anser det vara helt förkastligt att utrycka sig så. Mer vill jag inte säga tills vidare.
Oskarshamns-Tidningen har förgäves sökt nå Tomas Söreling för en kommentar.

Tommy Nilsson
tommy.nilsson@ot.se


Skälldes ut efter fullmäktige

Är det okej att politiker röstar efter eget huvud vid omröstningar?

RESULTAT
Ja, självklart 86,04%
Nej, verkligen inte 12,71%
Har ingen uppfattning 1,25%
Totalt antal röster: 480 st