Wednesday, May 30, 2007

Stöld av pension

Makthavarna i Rosenbad förnekar sig aldrig oavsett bokstav.

Det har skett från och till de senaste åren att intjänad pension har konfiskerats på det ena eller andra sättet.

Låt oss tro att detta stolpskott som i dag såg dagens ljus förpassas omedelbart till papperskorgen.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Sunday, May 27, 2007

Vetlanda i hänryckningens tid

Bäcka-vandring i hänryckningens tid.

Efter lite söndags arbete mötte vi Stig vid bäcken. Mannen som är vår tomte och beskyddare av vår gemensamma miljö längs Vetlandabäcken.

Gräset och slyet är eftersatt och det saknas folk så Stig har fått jobba över en del.

Gräsmattorna står oslagna och maskrosorna fröar i all sin prakt. Det är inte mina ytor de stora utan jag tar de små. Vi har var och en våra områden.

Nu får vi också höra att på mornarna sitter de alkoholbegivna både på scenen i Forngården och i Blomsholm. De grisar ner något förskräckligt så vanligt folk går inte dit.

Skriv något, gör något, går det inte att få ordningsmakten att ta rundor både i stan och längs bäcken.

Stan är ju till för oss alla.

Vet du va Stig? Det håller jag fullständigt med dig om. Vi tar upp det i Kommundelsrådet.
Bra säger Stig och glöm inte undergångarna.

Jag har en lösning på detta sa jag. Var så säker.

Nu kom Gösta med fru och vi talade alla om vår trevliga Gökotta i Farstorp. Samtalet gled snart in på att borde inte Apoteksparken döpas om till Kulturparken. Kulturen finns ju där men var är apoteket. Månde det vara att det tar så lång tid att få ut sin medicin att man hinner vistas i parken under lång tid? Kanske till nästa dag?

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Saturday, May 26, 2007

Anna Cederberg

I ett brev som gått till samtliga ledamöter i socialnämnden, gör Anna Cederberg klart med ett antal kopior på information som Bo Hedbrant, Ola Götesson, Eilon Johansson tagit del av från slutet av 2006.

Där beskrivs socialförvaltningens barnsektion i skriande behov av utredningsfolk och då framförallt rätt folk.

Detta har inte kommit nämndens ledamöter till del.

De konsulter som kommunen tar in arbetar inte med BBIC vilket kan äventyra vår möjlighet att få licens för detta sätt att bedriva utredningsarbete.

På något sätt så förstärks min uppfattning att Vetlanda kommun lever under en underfunktion av kommunikation och öppenhet.

Detta är absolut förödande för vår möjlighet att ta oss in i framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Sekretess är ett måste i enskilda fall men vi måste visa största möjliga öppenhet och ärlighet mot våra uppdragsgivare, "Vetlandas Innevånare".

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Friday, May 25, 2007

Revidering av Vetlanda Kommun

Innebandy i kris, Bertil Nilsson JO anmäler kommunen, Anna Cederberg påtalar i brev till Soc.n.- led. att brister tidigare har påvisats, skräpigt och dålig skyltning i brev från kommuninnevånare till Kommundelsrådet,
kommunal har fått ett kanonavtal för medlemmar vilket leder antingen till besparingar eller neddragningar i personalstyrkor, notan för Louise.
Här behövs en revidering av hela kommunen.
Jag tror på de drivande krafterna i Vetlanda, "Kommundelsrådet och Klas Håkanson i KS."

L-O Reinfeldt

Friday, May 18, 2007

Risk för personliga tragedier

Det är helt oacceptabelt att ärenden inom socialtjänsten blir liggande, och det är bra att vår Anders reagerar.

Livet går vidare även trots Louise fallet. Det sades inget om att 30 ärenden väntar på utredning vid senaste social-nämndsammanträdet.

Hade driften skett i privat regi hade det blivit ett ramaskri i pressen ögonblickligen.
Varje fall kan vara en personlig tragedi och vi får aldrig veta hur detta kan vara möjlig upprinnelse till kriminalitet eller självmord.

Fördröjning är också det ett undanhållande av information som drabbar 3dje man hårt.

Vi moderater tar ett ansvar för våra medborgare i samhället oavsett ålder, kön, yrke eller etnisk bakgrund.

Kritiken från Länstyrelser och myndigheter får vi ta, men kritiken från våra medmänniskor är allvarligare.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

IOGT NTO

Nykterhetsmöten får mig att tänka på Emil och Griseknoen.

Vi kan alla behöva höra ett och annat ord om spritens fördärv då och då.

Därför gick jag och min fru på det första nykterhetsmötet i mitt liv.

Hur går det till och vad sägs?

Jag blev tillfrågad av Tholås på VP när jag kom om jag var inbjuden som politiker att tala.

Nej, jag är bara här som åskådare; sade jag.

När jag förstod att flera partier var där, så var jag spänd på vad M skulle säga.

Det fanns ingen där och troligtvis hade inbjudan kommit på villovägar.

Det vore väl skam om inte någon gick upp och framförde en moderat inställning till alkoholen i samhället, så jag anmälde mig.

Vad sa jag då?

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Thursday, May 17, 2007

Werner von Seydlitz

Jag förundras mycket över vad som gör stora människor och tillika stora företagsledare.
Vilka är de egenskaper som i samhället är lösningen till både framgång och social vällevnad.

Jag hade äran att vara bjuden på Gökotta till Farstorps Gård tillsammans med fru och många andra mycket trevliga och framgångsrika människor i och omkring Vetlanda på denna folknykter-hetens dag anno 2007.

Werner kom och pratade en stund med mig, och för att vara första gången jag träffar denne företagsledare, slog det mig hur vänlig och mänsklig han var i sin framtoning.

Det är klart att man måste vara driven ha tillgång till mycket förnuft och gå på-ar anda för att lyckas i affärer, men den värme och medmänsklighet som sken igenom är nog vad vi i dag kallar "Social Kompetens".

Att känna av människorna i sin omgivning och förstå den kraft som ligger i ett samförstånd där två människor möts och skall sluta avtal är nog en av de viktigaste faktorer till ett framgångsrikt ledarskap.

Man lär så länge man lever och Werner berättade också hur hans nya fartyg sparar in många tusentals liter diesel med transporter på havet i stället för lastbilstrafik även på relativt korta sträckor inom Sverige.

Båten är till och med så konstruerad att den vid gynnsam vind drar mindre än hälften av normal bränsleåtgång.
Detta är vad jag kallar miljövård på företagarbasis.

Det finns hopp för framtiden!

Vår stadsminister Fredrik Reinfeldt som i dagarna är i USA och upplyser om vår omvärlds framtid genom att visa på möjligheterna med en aktiv miljöpolitik. Han kommer mycket längre med denna taktik i stället för att vara pekpinne på mindre lyckad inställningar.

Detta ger också hopp för en bättre värld.

Tack Werner för en trevlig och lärorik Gökotta.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Wednesday, May 16, 2007

Louisefallets reflektioner

Brist på helhetsyn för våra barns tillvaro, är nog enligt min syn på det hela, roten till varför detta kunde ske.

Det saknas ett register, som kan lättåskådligt och med godtagbar sekretess, visa frekvensen av anmälningar som gäller samma person, vilka ej leder till utredning. Denna saknad verkar de flesta redan ha kommit fram till.

Efter tiden kommer det nog också att visa sig, att i Vetlanda och troligtvis i andra kommuner saknas det en specialpedagog som kan sambandet och känner till barnens helhet både i skolan och det vardagliga sociala livet.

Den kommunala verksamheten liknar mer som fallet blev när sjukhusen specialiserade sig på en kroppsdel på Karolinska, en annan på Sabbatsberg och en tredje i Huddinge.

Människan är en helhet dygnet runt och vi måste ha någon som ser helheten, som i detta fallet med Louise.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Monday, May 14, 2007

Fredrik i L-O,s fotspår

Fredrik ska till USA och träffa George.

Jag har också varit i Washington och upplevt USA,s huvudstad.

Något vänligare och renare samhälle får man leta efter.

Inget klotter, ingen kriminalitet synlig, inga otrevliga situationer oavsett var när och hur på dygnet, hjälpsamma människor, inget skräp, kortsagt ett socialt mönstersamhälle.

Det vore väl konstigt om inte vi kan hjälpas åt att få lilla Vetlanda till Sveriges tryggaste stad.

L-O Reinfeldt

Thursday, May 10, 2007

Förväntade dyckesvanor styr våra ungdomar.

Skolor och andra instanser har i åratal informerat ungdomar om alkoholens och rökningens skadeverkningar utan att nå någon större framgång.

Ungdomar och vi andra för den delen med försöker att vara som vi tror att de flesta är för att bli accepterade som normala.

Med tanke på denna kunskap gjordes det i Ringsted i Danmark en undersökning där elever i årskurs 5 och 6 fick gissa hur mycket kamraterna rökte och drack alkohol varje helg och även begick brott. Sedan fick de fylla i en blankett vad de själva hade gjort.

I detta resultat visade det sig att ungdomarna hade en väldigt överdriven uppfattning om hur mycket kompisarna drack och i vilken utsträckning de begick brott. Även alla 11-24 åringarna i Ringsted fick svara på liknande frågor.

När ungdomarna fått presenterat den mera realistiska uppfattningen om hur det verkligen förhöll sig med kompisarnas dryckesvanor och brottslighet minskade både drickandet och brottsligheten.

Behovet att vara som alla andra gör att ungdomar till exempel dricker mer alkohol än de kanske vill för att leva upp till förväntningarna.

Detta är ett bra exempel på hur vi i Vetlanda och även andra orter kan dra lärdom av våra danska grannar.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Monday, May 07, 2007

Allt gott kommer från Vetlanda

Ett exempel är Mats Svegfors.

Ansvarsutredningen har vissa bitar som gynnar f.f.a. Vetlanda.

Mer makt och inflytande för Primärkommunerna.

Myndigheter och dylika skall enbart syssla med den lagstadgade samhällsstrukturen och inte hålla på med en massa förordningar, föreskrifter och anvisningar.

Detta komplicerar bara olika verksamheter i landet. Jag tror att mycket i detta komplicerade regelverk är orsaken till personalens tafatthet i Louise fallet. Många skeenden kan säkert härledas till detta töcken av olämplig överinformation.

Det kan vara svårt för sunt förnuft och gott omdöme att göra sig gällande.

Stå på dig Mats!

Regionfrågan är mer komplex men vi får inga beslut framåt om vi stoppar huvudet i busken och vägrar inse utvecklingen i samhället.

Först då kan vi säga nej eller ja till olika regioner.

Alla regioner behöver inte vara stora. Det är inte alltid bra med stordrift.

Vetlanda skulle kunna ta till sig att bli huvudort på höglandet.
Jönköping ligger ju i utkanten på vårt län.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Sunday, May 06, 2007

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Kallelse till Vetlanda Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 28 maj kl. 18,30
Plats: KS salen våning 1 Kommunhuset

Kallade:
Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:
1. Ordförande öppnar
2. Val av sekreterare
3. Val av justerare

4. Rapport av tidigare sammanträde och kommunens handläggning av våra yrkanden.
( se föregående protokoll )

5. Kvällens gäst Sven-Åke Karlsson redogör för Bangårdsområdets
framtid.

6. Sveriges Tryggaste Stad.

Ordföranden önskar att vi till nästa möte tänker ut ett stort antal förslag på åtgärder hur vi kan få Vetlanda att anta policyn ” Sveriges Tryggaste Stad ”.

Typ på åtgärder kan vara;

Fler synliga poliser på stan. Vi har fått 2 områdespoliser senaste tiden.

0-tolerans mot alkohol och droger vid påträffande på allmän plats. Pondus av polis och övrigt socialt verkande personal.

Fler fältare på stan. Vuxna ger en trygghet bara att finnas ute på stan.
Vuxenvandrarna gör ett bra jobb.

Övervakningskameror. Rent mjöl i påsen eller? Integritet kontra ett säkert samhälle på gator och torg.

Civil Courage ( våga visa, våga säga till. ) Ställer samhället upp för de som vågar?
Stöd varandra i hela staden likt grannsamverkan.

Ej midagsstängt socialkontor. Fallet Louise har visat att vi måste ha ett öppet och fungerande socialtjänst dygnet runt.



7. “Louise”



8. Genomgång av insända ärenden och yttranden från oss.

a. Synpunkter lämnade detaljplan del av Norrby 3:1
b. Eventuellt nya ärenden och tidigare yttranden, Avfallsplan, Fri Parkering m.m..

9. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

Det går inte att hitta Kommundelsråden på kommunens hemsida!

Här kan du söka efter innehåll på Vetlanda kommuns webbsidor.
Sök fritext Vilket ord som helst Alla ord Exakt fras
Det fanns inga sidor som matchade din sökning på "Kommundelsråd Vetlanda-Bäckseda”
Det fanns inga sidor som matchade din sökning på "Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd"Det fanns inga sidor som matchade din sökning på "Kommundelsrådsprotokoll

10. Övriga frågor.
11. Nästa möte.
12. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Wednesday, May 02, 2007

Tänderna en del av dig

Med anledning av Irene Oskarssons insändare i JP är följande klarläggande i debatten nödvändig.

Det är riktigt att tänderna är en viktig del av kroppen, och därav följer att kroppen är en viktig del av det sociala livet.

Mitt inlägg handlade i förstahand om den råa människosyn som präglar premietandvård eller som det nu vill kallas frisktandvård.

Det ända man kan tillskriva frisktandvårdens konto är väl att den är mest ämnad att gynna friska och rika.

Tänk att bli tittad i munnen som en häst, och bli bedömd utifrån ditt tandstatus om du ska få billig eller dyr premie. Har du ett bra status som inte kräver mycken insats blir det billigt men ser du ut att behöva mycket hjälp, åker din premie upp så det är tveksamt om du har råd att gå.

Sedan blir det att springa runt och höra var det kan finnas någon som tar risken att behandla dig till en acceptabel premie. Lägstbjudande vinner dig men får du den vård du behöver?

Detta liknar gångna tiders auktion där kommunen ville bli av med barn till lägstbjudande.
Har vi inte kommit längre i utvecklingen där allmänna medel skall användas och ha större inflytande på din vård än du själv.

Nuvarande regerings tandvårdsreform är i alla fall bättre men rapporterna till försäkringskassan ske on line och där behövs det uppkopplade tandläkare med bredband.

Ett inte alltför stor del av nuvarande yrkesverksamma tandläkare befinner sig närmare pensionen med praktiker som inte är datoriserade.

Det kan komma att bli ett ställningstagande om det är värt den stora investeringen eller rentav kan det vara skönt att lägga ner verksamheten.

Har regeringen tänkt sig in i detta scenario med ett stort tapp på erfarna tandläkare i vårt land?

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Tuesday, May 01, 2007

Kommunstyrelsen 2 maj punkt 9

Rollen som förtroendevald i Vetlanda kommun.

Tommy Bohman tar i punkt 9 upp rollen som politiker i Vetlanda kommun, samt en översyn av gällande delegationsordning.

Han säger vidare att " Förslag utarbetas omgående till en kommunal funktion där frågor, klagomål, anmälningar, önskemål mm kan emottas, sammanställas och regelbundet delges kommunstyrelsens arbetsutskott. Denna funktion ska inrättas snarast."

Bäste Tommy Bohman och alla andra ledande politiker i Vetlanda kommun.
Den funktionen finns redan!

Kommundelsrådet har till uppgift att förmedla allmänhetens önskan, upplevelser och klaganden av funktioner som behöver förbättras i vår kommun.

Vi ska senast 10 dagar efter justerat protokoll hänställa detta till kommunstyrelsens arbetsutskott för handläggning.

Det är ju inte funktionen och organisationen som saknas utan insikten av befintlig verksamhet som saknas.

Därtill kan nämnas att kommundelsrådets yrkanden hittills inte fått några svar. Detta har väl dom flesta som läser Vetlanda Posten kunnat förstå.

Här krävs endast ett politiskt uppvaknande så mår kommunen mycket bättre.

Lars-Olof Reinfeldt Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.
www.reinfeldt.org