Monday, December 31, 2007

Gott Nytt År Vetlanda

Att det nya året kommer att innehålla nya dumheter från politiker är säkert.

Med eller utan orsak.

I dag var jag med om en riktigt vimsig tennis cup i TK 77-hallen.

En av proffsen där var Dejan P. Vi förde djupgående samtal om hur vi alla måste hjälpas åt att vända trenden för befolkningsstatistiken och därmed också ungdomarnas inflytande över Vetlandas framtid.

Den politik som nu förs leder till en långsam död och utarmning. Det krävs initiativ och det har Patrik och Dejan visat. Tack.

Till stöd för alla politiker ger jag er följande citat;

"Politikernas räddning är väljarnas korta minne."

"Nittio procent av politikerna ger de andra tio procenten dåligt rykte."

L-O

Sunday, December 30, 2007

Åhléns-fastigheten

Tyvärr utarmning av kvalitetsaffär en en gång i centrum.

Detta skapar en utmaning som heter duga.

Vad ska komma istället?

Ett dansställe för mogen publik, en restaurang med klass, nattöppet kafé för ungdomar, SAGA-biografen flyttar hit.

Centrumpalats för mat, nöje och underhållning. Det är vad som saknas i Vetlanda.

Om SAGA-biografen flyttar ges det ett ypperligt tillfälle för ett kulturhus på denna plats som heter duga. Är vi mogna för sådana lösningar?

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Wednesday, December 26, 2007

Tack Putte och VBK

Puttes gladbandy har börjat lyfta.

Annandagens spel mot Motala (7-2), visar att om inte i år, så nästa år, har vi ena benet i SM-finalen.

Jag försökte få både Ronny Gustavsson och Börje Wilsborn att göra mig sällskap till matchen med tanke på den ordväxling som förts på debattsidorna mellan dem. Jag tror att t.o.m. Ronny skulle gillat både spel och publik, de värmde.

Nu kan inte vi kräva mer av VBK och Putte. De har visat att bandyn har en framtid i Vetlanda.
Publiksiffran 2038 och ett spel som fullkomligt körde över Motala i andra, visar att vi har ett lag med viljan för att Tjust Kulle ska utvecklas som bandycentrum.

Vetlandas svar på Lomanov heter Christoffer Edlund och det är den sortens friska genomåkningar som lockar publiken. Vid ett av hans mål fullkomligt vräkte han sig fram, nätade och hamnade långt ut på asfalten efteråt.

Nu återstår att hitta lösningen på Tjust Kulle som tillfredsställer Vetlandas framtid.
Hur får vi fram resurser som utvecklar sporten och inte kullkastar Vetlanda kommuns ekonomi. Våga för att vinna eller vinna för att våga. Det är frågan.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Monday, December 24, 2007

Julklapp en liten bok om "Dumma politiker"

Det är uppmuntrande att läsa vissa politikers uttalanden och förstå att det inte alltid är så lätt att bli rätt förstådd.

Här några exempel;

"Socialdemokraterna är aldrig främmande för att gå in med lagstiftning, eller gå in med tvång, där vi märker att vi inte kommer någon vart med kompromisser eller samarbete."
Inger Segelström

"Staten ska gå in i företagen och bestämma vad de ska tillverka. På det viset kan man styra folks konsumtion."
Bosse Ringholm

"När svenska folket ska få säga sitt om EMU bör inte alternativet nej finnas."
Carl Bildt

"Det finns ingenting i kommunismens ideologi som leder till förtryck."
Lars Ohly

"Jag såg det som ett förskott på lönen."
Mona Sahlin,
om att hon använt sitt tjänstebetalkort för privata köp.

Som jag ser det är ingen ofelbar och vi kan alltid begå misstag, tyvärr glöms och göms plumparma väl inom partier och myndigheter. Det blir nystarter på nystarter och gubbarna och gummorna dyker upp på nytt.

Jag tror, att ska vi få tillbaks ett förtroende för politikerna så måste det till mer personval där var och en får stå för sina ord och handlingar.

God Jul
L-O

Sunday, December 23, 2007

Oansvarig tandvårdspolitik

Om utvecklingen fortsätter i samma spår som hittills kommer det att bli svårt att upprätthålla en god tandvård i alla delar av länet.

En viktig del är akuttandvården.

Privattandläkarna som finns representerade på de små orterna har länge försökt att etablera ett samarbete med landstingets folktandvård om en gemensam helgjour i hela länet.

Folktandvården får 1,3 miljoner vart år för akuttandvården från landstinget och de privata gör det på ren ideell basis med omtanke om de människor som bor på närliggande orter.

Bartoll som redan driver en centraliseringspolitik ställer sig helt avvisande till privattandläkarnas förslag om gemensamt samhällsansvar.

Hon garanteras ersättning från landstinget och nöjer sig med att lägga ner folktandvårdskliniker på de små orterna för att öka lönsamheten.

Där finns inget samhällsansvar för att landsbygden skall leva.

I § 5 Tandvårdslagen (1985:125) står det;

"Varje landsting skall erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget"

§ 8

" Landstinget skall planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård"

Landstinget har således det övergripande ansvaret för att du och jag skall få hjälp och känna oss trygga när tandvärken sätter in oavsett bostadsort i Jönköpings län.

Givetvis kommer vi privattandläkare fortsätta med att ta emot våra patienter med förtur vid akuta behov, men Bartoll tar på sig ett oerhört ansvar genom att avvisa våra strävanden till en ansvarsfull tandvårdspolitik.

Lars-Olof Reinfeldt
Vetlanda

Saturday, December 22, 2007

119 miljoner för landsbygdsutveckling

Enligt ESF-rådets sammanställning EU-programmet Nya Mål 3 så har EU-pengar betalats ut avseende Näshults skola, "Utveckling, intern och extern kompetensutveckling".

Om det nu betalats ut miljoner för landsbygdsutveckling och kommunen vill lägga ner skolor i Pauliström och Näshult, vart har då dessa miljoner tagit vägen som erhållits ur leaderområdet på höglandet?

Påståendena kommer från en mycket kompetent och initierad ekonom i dessa frågor.

Jag börjar också undra vart tar våra pengar vägen som går rundgången över EU och sen tillbaks som bidrag.

Finns det någon öppen redovisning för allmänheten?

L-O

Friday, December 21, 2007

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd Julhälsning

En god Helg önskar jag er.

Jag vill passa på och tacka för alla fina och givande sammanträden som vi haft under året.Det har varit givande och inspirerande och vi har verkligen hjälpts åt att lyfta fram angelägna frågor från våra uppdragsgivare.

Folket och kommunfullmäktige.

Till nästa år är det min målsättning att vi skjuter fram våra positioner så vi får bra resultat till en trevligare, tryggare och mera välskött stad.

Jag tror att miljöfrågor och ungdomsfrågor kommer att ta en stor del av det förbättrings arbete som vi vill åstadkomma.

Jag jobbar vidare på att försöka få en ungdomsförankring i vårt kommundelsråd.

Jag vill gärna ha era synpunkter på det gångna året , både positiva och negativa så att vi gemensamt kan nå ännu bättre resultat som vi kan känna tillfredsställelse i.

Ha en skön helg och ladda batterierna.

Hälsningar
Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, December 20, 2007

Fattiga Vetlanda Kommun

I kommunfullmäktige försökte jag belysa hur vag uppfattningen om vad Kommundelsråden står för och hur osäker budgeteringen för dessa är. Utgångspunkten var;
" En kommundelsråds saga."

Jag gav också Kommunstyrelsen möjlighet att själva sänka kostnaderna nu i svåra tider för den budget som anslagits till kommundelsråden. Frågan är; är de kapabla att ta till sig detta?

I går var jag uppe på kommunkansliet och önskade en pärm för nästa år med register därtill.
Detaljplaner och protokoll samt därtill insamlade påstötningar från missförhållanden i verkligheten fyller årets pärm.

Tyvärr; vi har inga nya pärmar för Kommundelsråden, men det finns några gamla där i förrådet. Där kan du ta, men register till pärmen har vi inga.

Är det så kommunen ser på direktdemokratin?

Är det meningen att kommunfullmäktigevalda ledamöter, ska ta ur egen ficka för att uppfylla sina åligganden som remissinstans och skyldigheter mot Kommunstyrelsen.

Är det verkligen så som framkom vid stormötet? Kommundelsråden skall verka som en buffert för de styrande så att det inte blir ifrågasatta av den politik och skötsel av kommunen som de är satta att sköta.

Är det medveten mobbning av allmänheten som våra politiker och tjänstemän bedriver?

Jag bara frågar.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Wednesday, December 19, 2007

En Budget Jul historia

Det närmar sig jul och i Kommunfullmäktige läste jag följande saga som exempel på att det är lite si och så med hur det tas budgetar. Undra på att ena månaden är det väldiga överskott som nästa månader kan vara svåra sparbeting.

God Jul;

En Kommundelsråds sagaDenna utspelar sig i Vetlanda Kommun under det turbulenta året anno 2007.

För att förstå vad ett kommundelsråd är krävs följande förtydliganden.

§ 1Kommundelsrådet har till uppgift att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna samt att framföra lokala synpunkter och önskemål.

K-rådet ska; avge yttranden i till rådet hänskjutna ärenden.
Med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundelsamt hos K-styrelsen och övriga organ göra de framställningarsom anses påkallade.

K-rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Rådet ska därutöver sammanträda om Ordföranden så finner nödvändigt eller minst hälften av ledamöter begär detta.

Vetlanda kommun har 9 kommundelsråd med 47 ordinarie 18 ersättare. Enligt utskick är det 5 vakanser.
Kommundelsråden är således den direkta länken till befolkningen vad gäller direkt- demokratin. Nu ska det tas budget för 2008 där det stipuleras 120 000:- (föregående år var det 60 000)Således en fördubbling.

Låt oss nu gå till botten och se hur denna siffra kommit fram.

Den störste budget ansvarige är Magnus Färghage, låt oss därför fråga honom till råds." Nej det är inte jag" svarar Magnus. Det är Kristina Odelberg som räknat fram dessa siffror. Fråga henne.

Kristina svarar;
Av ekonomisystemet framgår att Kdr t o m november i år förbrukat drygt140.000 kr och då återstår alltså december månads utbetalningar.
Mer sofistikerade bedömningar än så är inte gjorda.
Jag har inte gjort någon kalkyl på hur många ledamöter av de valda som kommer att närvara vid mötena,om det kommer att hållas färre eller fler möten 2008 än 2007 etc.

Jag räknar också med att arvodesreglementet kommer att vara oförändrat under nästa år. Presidiets bedömning med utgångspunkt i detta underlag är att 120.000 kr,dvs en fördubblad budget är lämpligt.

Frågan går då till Presidiets ledamöter en och en hur de har kommit fram till sina uträkningar. För att göra detta till en test på tillgängligheten att nå aktiva politiker så skickade jag mail till berörda parter.

Jag fick glädjande två snabba svar, och ett kom lite senare.

Hej Lars-Olof!
Det finns 8 kommundelsråd med 5 ordinarie ledamöter + 2 ersättare. Ett kommundelsråd har 7 ledamöter och 3 ersättare. Sammanlagt blir det 66 personer - som finns möjliga att besätta. I dagsläget finns det några vakanser.66 personer x 500:-- i arvode = 33.000:--. Arbetsgivaravgiften är ca 1.3 % = ca 11.000:--. Hur mycket reseersättningar som är aktuellt har jag inte beräknat - men säg att det handlar om ca 6.000:-- på ett år. Då blir det med 4 sammanträden per år ca 190.000:--.Tidigare år har det varit en "storsamling" med alla kommundelsråden i kommunen. Då har det varit möjligt att för respektive råd även hålla ett av de "ordinarie" sammanträdena i anslutning till den samlingen - med åtföljande något lägre totalkostnad.

Hej.
I Vetlanda kommun finns det i dag.43 ord.ledamöter i kommundelsråden.43 x 4 =172 x 500:-86.000:-kvar finns då kr. 34.000:-till annonserev. ersättare om någon har resor över 3 km.
På arvode utgår inga sociala avgifter eller förlorade inkomster.Flera kommundelsråd har inte i snitt 4 sammanträden per år, någon kan hafler om det är något extra under detta år 2007 har budget varit som tidigare 60.000:- per år. En budget är alltid gillade kostnader och ev. inkomster.

Hej!
Min uppfattning är att anslaget räcker till fyra sammanträden per år för respektive kommundelsråd. Det finns dessutom utrymme för något sammanträde därutöver om det finns särskilda skäl till detta,

Som synes så är det en stor differens på samtliga svar vilket leder tankarna till hela vår budget.

För att få en verklighet i arbetet måste hela kommunen ha en samstämmig syn på beräkningsgrunderna.

Det har hållits ett stormöte med alla kommundelsråden som K-styrelsen kallade till.

Enligt reglementet så är det Ordföranden i K-råd som kallar till möte och därmed skall inte detta möte belastas Kommundelsrådens budget.

Under 2007 har det inom kommundelsrådet varit en högre aktivitet, vilket enligt Kristna har medfört ökade kostnader. Dels har Detaljplaneförslagen duggat tätt men lägg därtill,att en viktig del är en fungerande närdemokrati.

Är det för stora missförhållanden inom kommunen så avspeglar det hur den politiska och kommunens förvaltningar sköter sitt uppdrag.

Parlamentariska kommitens förslag om begränsning av antalet möten strider inte bara mot gällade reglemente utan också mot en fungerande öppen demokrati.

Nu kommer min egen räkning och med anledning av stipulerade 4 möten per år så ser den ut som följer;
9 Kommundelsråd, 65 ledamöter ( 60 av dessa är tillsatta )47 ordinarie á 500:- = 2350013 ersättare á 375:- = 4875283755 ersättare till 1875 ger 30250:- * 4 = 121 000:-På detta ska läggas sociala avgifter enligt Göran Ivarsson på 13 % , resor ca: 6000:-.Detta ger sammantaget 142 730 :-

Med en uppmaning till Kommunstyrelsen att hörsamma och snabbt åtgärda de missförhållanden som Kommundelsråden framför enligt § 1 finns det enligt min mening en möjlighet att komma ner till föreslagna budgetram.

Jag yrkar därför bifall till lagda förslag och God Jul.

Lars-Olof Reinfeldt

Tuesday, December 18, 2007

Groupwise Vetlanda.se

Ibland undrar man hur det står till med yttrandefriheten i Vetlanda Kommun.

Interna mail och kommunikationer är väl tänkt att man ska ha säkerhet och öppenhet.

Att Medborgardialogen är en sluten sida numera för politiskt styrd propaganda har vi blivit varse de sista dagarna, men nu har även internposten börjat kontrolleras.

Detta mötte mig i dag när jag skulle kolla mina mail.


Ett problem har uppstått med den här webbplatsens säkerhetscertifikat.

Säkerhetscertifikatet som presenteras av den här webbplatsen har inte utfärdats av en pålitlig certifikatutfärdare.
Problem med säkerhetscertifikat kan tyda på att någon försöker lura dig eller snappa upp data som du sänder till servern.

Det rekommenderas att du stänger den här webbsidan och att du inte fortsätter till webbplatsen.

Klicka här om du vill stänga denna sida.

Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).


Lars-Olof Reinfeldt (m)
e-post adress lars-olof.reinfeldt@vetlanda.se

Monday, December 17, 2007

Tjust kulle att vara eller inte?

På följande sida står en mycket positiv artikel signerad Vetlanda Kommun att läsa.
http://www.vetlanda.se/5.4a9a0194116cfc11dae8000101951.html

Drömmar och visioner är bra, men det börjar knaka med uträkningarna och det är många skeptiska siffror som höjer rösten för att projektet är orealistiskt.

Ett sammanträffande för en publik diskussion i offentligt rum för initierade och berörda parter skulle rensa luften en del. Det verkar som många skjuter dolt från höften.

Göran Lindell tror jag skulle visa styrka om han inbjöd till ett sådant opretansiöst möte.

Medborgardialog eller som det nu är politiskt forum för makten att obegränsat välja ämne och inlägg är inget annat än en Sovjet Stat.

L-O

Vetlanda Julmarknad

Äntligen ett bra initiativ.

Trevlig stämning i den miljö som passar för Apoteksparken.

Hoppas att den återkommer år från år.

L-O

Thursday, December 13, 2007

Vetlandas Skolpolitik

Svar till Jack Andreén och i viss mån Göran Lindell

Ja du Jack, skolpolitiker har också ansvar.

Jag har med vilje låtit Hans Svensson klä skott för den drivna skolpolitiken för att se om berörda politikerna Peder André c, Mikael Peterson m och Nisse Norén s skulle vara rakryggiga nog att komma Hans till undsättning och förklara och försvara den politik som leder till nedläggning av skolor på vår landsbygd.

Att Peder såväl som husse inte tar initiativ till en aktiv och rakfram politik är förståeligt. Vi kan ju bara läsa Lindells svar till Sven-Olof Ljungqvist i dagens VP där han på något sätt ursäktar sig med raderna. " den fortgående utvecklingen tvingar fram förändringar som blir negativa för enskilda orter."

Detta andas en passivitet och handlingsförlamning som är så typisk för Centern. Ska man kalla sig landsbygdsparti så är det handling och inte mjäkiga undanflykter som gäller.

Filippa Reinfeldt slog an tonen till en ny vårdpolitik för nya moderaterna där det är innehållet och kvalitén som går i första rummet och inte alltid kravet på privatiseringar som ska vara gällande.

Det är enligt min mening människan som ska stå i centrum oavsett om det gäller skolor eller vård. Kan vi hitta lämpliga driftsformer som tillgodoser detta är det plus i kanten.

Du frågar också hur de nya moderaterna ser på skolpolitiken i Vetlanda och den frågan passar jag över till Mikael Peterson att stå upp för.

De gamla moderaterna körde i spåret tillsammans med centern vilket vi nu ser leder till nedläggningar i småorterna inte bara för skolor utan också för affärer och andra servicenäringar.

Min uppfattning i skolfrågan ligger fast och jag anser, att om Vetlanda som centralort ska utvecklas så kräver detta en levande bygd i alla delar i hela kommunen.Det hjälper inte med fina ord och utredningar.

Här krävs aktiv politik och handling men som jag hittills har lärt mig av kommunens politiska liv är det inte de handlingskraftiga och idérika som premieras. Detta kan vara ett hot mot husses makt.

Lars-Olof Reinfeldt
Nya Moderaterna

Sunday, December 09, 2007

Tur, VBK ,Tur.

Puttes gladbandy såg man inte mycket av i dag.

Det är mentalt knäckande både för publiken som inte fanns och för spelare att retirera när det i huvudet säger; Gör Mål.

Sista minuterna fanns inget annat alternativ än att göra mål och då går det.
Detta gällde även för Västerås.

Jag kan inte förstå att man inte har denna inställningen hela matchen igenom.
Tyvärr är det nog så också med den publik som inte kom.

En eloge för att VBK kämpade sig in och knep en poäng, men jag vet att ni kan fan så mycket bättre om ni bara vill.

Med anfall ala ryssland kommer målen och med målen kommer publiken även om det är 30 grader kallt.

L-O

Saturday, December 08, 2007

Akropolis och Cover Funkers

Tänk vad vi erbjuds på Höglandet.

En Julmarknad i Eksjö, en god måltid på Akropolis och till avslutning en bejublad föreställning på Withalasalen med Cover Funkers.

Enormt duktiga med ett jävla drag. Höjdpunkten var Lena Ph imitationen med hängbuk och ett utstående manligt könsorgan under kjolen. Undra på att det gjorde ont med mickstativövningen.

Vi får vara rädda om de matställen som finns och det utbud av kultur som ges i den enligt många ungdomar tysta staden.

Pontus Lundin borgar i alla fall för att Cover Funkers lever i framtiden. Linda M och norrlands
Magnus förstärkte denna kväll detta helgjutna gänget med drag.

L-O

Thursday, December 06, 2007

Vetlanda framtida skolpolitik

Hans Svensson, skolchef varnar för nerdragningar av skolor på Vetlandas landsbygd. För att upprätthålla standard och lönsamhet krävs ett visst antal elever annars läggs skolan ner.

Jag har en annan syn på hur vi skall lösa kommunens skolpolitik!

Det behövs ett nytt tänk. Det är inte meningen att små telningar ska ryckas upp och kors och tvärs skjutsas i kommunen. Större barn klarar detta men de små behöver växa upp tryggt och ha sin skolgång så nära hemmet som möjligt.

Små enheter skapar trygghet och vi kan idag notera ett stort underskott på social och individomsorgen i Vetlanda. Det är inte meningen att vi ska öka antalet omhändertagande enligt LVU som i sig är förlängningen av en splittrad barndom. Detta gäller inte bara barnen utan också deras föräldrar.

Tänk att man istället på dessa orter Landsbro, Holsby och Ekenässjön osv har kvar 1 till 6 och sedan kör årskurs 7-9 och gymnasiet till centralorten där det med ett större underlag och tryggare elever kan ges en mera kvalitativ skola med större utbud.

På detta vis går det rent ekonomiskt att ha kvar Näshult,Pauliström, Björköby,Ramkvilla och liknande små enheter.
Och om det nu ska skjutsas elever så är det också mycket viktigt att det är raka kommunikationer så eleverna inte behöver åka extrarundor.

Samhället måste i första hand se till människorna, och i fall av prioriteringar, måste vi hitta lösningar som till största del gagnar de svaga som inte kan tala för sig själva. Vi får inte skapa samhällen som ger oss större problem i framtiden.

En levande landsbyggd kräver att vi solidariskt ställer upp så det finns något att komma tillbaka till. Grundservice gäller inte bara skolor. Vi kan se hur man i länet försöker centralisera tandvården på de små orternas bekostnad.

Ska vi ha ett levande Vetlanda är det dags att vi tar ett nytt och solidariskt tänk Hans, innan det är för sent.

Lars-Olof Reinfeldt
moderat fullmäktigeledamot
Vetlanda

Wednesday, December 05, 2007

Gamla Vetlanda går igen.

Där centrumhuset nu ligger fanns fram tills 1951 Ahlinders Skoaffär.

Efter nyår kommer det att etableras en skoaffär där nu Hempels ligger.
Förr benämndes denna plats för "Politiker Hörnan".

Inte undra på att man i Vetlanda börjar känna av historiens vingslag och den politiska kraft som ligger i själva området.

Som ordföranden för Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd känner jag att det ständigt strömmar dit idéer från de personer som kommer på besök.

Månhända är det därför som det på senaste tiden kommit att uppstå intentioner och visioner som vill både slå vakt om Vetlandas förflutna och samtidigt skapa visioner för den fortsatta utvecklingen av vår kommun.

Gustav Anderssons tavla, prästgårdens framtid och försök till höghusbebyggelse i centrum är några frågor som berör vår befolkning. Skolpolitiken är en annan.

Storgatan 19 som nu inhyser bla Kaféet Hörnan hade fram till 1959 ett idylliskt hus inrymmande Mjölkbaren med en trevlig ute-servering i trädgården.

Det finns i hembygdsföreningen Njudungs pärm från gamla Vetlanda så många foton på bra miljöer som ett tragiskt skövlande utan omtanke lett till en stereotyp stadskärna låt vara för att den inte på något sätt tillhör de sämre i Sverige men det är alltid befogat med eftertanke innan allt för drastiska ingrepp görs.

"Politiska Hörnan" har uppstått för att bringa politisk ballans gentemot politikerborgen "Stadshuset".

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Tuesday, December 04, 2007

Dolda försäljningar

Köpeavtal del av fastigheten Vetlanda Snickaren 4

Ingenjörsfirma Bo Fransson AB har framfört önskemål om att få förvärva ca 7400 kvm
av fastigheten Snickaren 4. Området är beläget vid Västerleden intill TK 77 s tennishall.

Skälet till förvärvet är att köparen önskar bygga en mekanisk verkstad om ca 1000 kvm
till att börja med. Köpeskilling 650000:-.

I TK hallen sker ungdomsverksamhet. Att förlägga en industri där det ger utökad trafik utgör
en fara för barnen även om marken är klassad som industrimark.

TK 77 fick genom min försorg igår reda på kommunens planer och i morgon klubbas köpet
i Kommunstyrelsen. Kommunikationen när det gäller grannars verksamheter är av stor betydelse eller är det så att kommunen inte vill ha insyn för det kan ställa till besvär?

Jag tycker att det är dåligt att inte berörda parter i god tid får ta ställning till stora förändringar i sin närhet.

L-O