Sunday, December 31, 2006

Gott Nytt År till alla mina vänner

När vi nu går in i ett nytt år är det dags att önska alla mina politiska vänner ett bra och framgångsrikt år för Vetlanda och dess innevånare.

Det finns inga politiska ovänner, bara människor som har olika åsikter vilka vi alla skall vara mogna att acceptera.

Jag själv vill tacka moderaterna i Vetlanda som har gett mig denna fria roll att verka för Vetlandas bästa.

Demokratin behöver det fria ordet för att utvecklas men det krävs mod från alla för att vi skall lyckas.

För ett bättre 2007 önskar
L-O

Saturday, December 30, 2006

Medborgardialogen och censur

I förrgår skickade jag in en liten notis om att husvrak dyker upp i kommunen ungefär som rondellhundar.

Hörnet Skogslundsvägen, Slättgränd har begåvats med ett husvrak som har stått så någon månad. Är detta månde ett nytt Kvillsforshus? Det står Vallsjöhus utanför på staketet.

I onsdags var det några små barn inne i rucklet. Vem bär ansvar för om olyckan är framme.
Är det möjligen tänk som lockbete till knarkarkvart?

Frågan gick till antingen Gunilla Hjelm eller Kjell-Åke Nottemark.

Vad är det i detta som censureras?

Lars-Olof

Friday, December 29, 2006

Farliga sjukdomar och dess bemötande

Som tandläkare är det ytterst sällan man bevittnar en affekt som kallas cancer.
400 fall per år får diagnosen skivepitelcancer.

Jag skickade omedelbart remiss till Jönköping när jag förstod att det inte stod rätt till hos en av mina patienter. ( Jag har skickat några stycken misstänkta, som tur nog har de inte haft bekräftad diagnos. Men nu var det så.). Patienten mötte läkare i fredags och remiss skulle gå omedelbart till Linköping. Cancerformen är förrädisk och närheten till munbotten gör att risken för metastaser är överhängande. Patienten är rädd och obehaget att varje tidsfördröjning kan bli ödestiger.

Jag ringde Linköping på onsdagen men det hade inte kommit någon remiss, och med många turer och påtryckningar på Ryhov fick jag ÖNH att skicka remiss på fax.

Nu har patienten fått en tid nästa fredag för konsultation och undersökning för behandling.

Frågan är om internposten går med häst och vagn från Jönköping till Universitetssjukhuset i Linköping? Är detta sanning att det tar 6 dagar för absolut högprioriterade cancerformer med hög spridningsrisk för handhavande, då är vi sannerligen illa ute i vår s.k. goda sjukvård.

Det krävs att man är frisk för att ligga på och hävda sin rätt i den svenska sjukvården, annars är man bara ett nummer i kön.

Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, December 28, 2006

Kommunal angelägenhet

Julen hör familjen till. Nyår går mer i festens tecken.

Att handskas med alkoholhaltiga drycker kräver både förnuft och omdöme, men om det nu skall vara "kom-il-få" så bör hushållet hålla dessa varor för sina vänner.

Som god man gäller det att skicka hustrun till systemet vid lämplig tidpunkt när köerna tros vara minimala. Så var det ej i denna torsdag utan det gavs både tid till betraktelse och funderingar.

A-lagets garde smidde planer hur och i vilken omfattning de skulle komma åt så mycket av den eftertraktade varan som möjligt. De skickade fram styrkan en och en efter noggrant över- läggande.

Situationen för dessa är inte bara självförvållad utan har naturligtvis många sociala bakgrunder som orsak.
Vad mer beklämmande är att de åker in och ut på avgiftningar, behandlingshem och dyra kliniker som betalas med skattemedel.

Är inte detta ett klart underbetyg till den sociala verksamhet som kommunen bedriver?
Finns det ingen som med kraft kan ta tag i situationen?
Det är inte värdigt att år från år fortsätter denna rundgång.
En enkel fråga till Socialchefen. Vad gör ni?

Är ni som alla andra kommungubbar rädda för överheten och vågar inte ta egna initiativ?

Detta är inte bara angeläget för de arma, utan också för de många äldre som skulle vilja slå sig ner i våra parker och och njuta av vår vackra stad utan att känna sig påträngda och rädda.

Lars-Olof Reinfeldt

Tuesday, December 26, 2006

Pressinlaga i original.

Detta är originalinlagan som resulterar i morgondagens troliga artikel i VP.

I egenskap av ordförande i Vetlanda Bäckseda kommundels-råd.

Jag är oroad över de negativa siffrorna i befolkningsutvecklingen och jag anser att en stor skuld till detta har kommunens ledning.

Jag försökte väcka dem till insikt i KF om att genom ytterligare pålagor, vilka kommunen nu är bemyndigade att bestämma, på näringsidkare och enskilda leder till ökade kostnader, inte bara för näringsidkarna utan indirekt konsumenterna. Detta ger högre priser för oss konsumenter.

Bristen på tandläkare ojar sig många över och höga priser därtill, har sitt ursprung i samma fenomen.

Att kommunalrådet inte har förmåga att förstå att det är kommunen själv som orsakar kostnadsför-dyringen och flykten av människor från Vetlanda är beklämmande.

Känslan av ohämmad myndighetsutövning utan prispress skapar en olust som är förödande för vårt samhälle.

Att sedan ordförande i Miljö och Bygg agerar lakej åt överheten är förståeligt.
Det spelar ingen roll vilken bokstav som står bakom dessa människor. De skall veta sin plats som befolkningens tjänare och inte se sin uppgift som mästrare.

För ett halvår sedanpåpekade jag för kommunen både genom insändare och inlägg i medborgardialogen vilken möjlighet vi har att ta tillvara Kinas engagemang i Sverige och Kalmar.

Nu i veckan hörde jag på radio hur näringslivschefen i Jönköping tänker agera för att dra nytta av denna möjlighet.
En fråga till näringslivschefen i Vetlanda vem det nu är.

Vad har kommunledningen gjort för att ta tillvara denna möjlighet som jag anvisade, för Vetlandas tillväxt och expansion?

Jag får många dunkar i ryggen och mail från organisationer och enskilda Vetlandabor angående min motion om fri parkering.

Skall vi överleva som stad och expandera krävs samlade krafter och framåtanda.

Vi har inte råd att släppa loss den destruktiva byråkratins svällkropp som ett tungt täcke över oss alla.

L-O Reinfeldt

Sunday, December 24, 2006

Goda tankar inför julen.

Nu lever vi mellan den gamla goda tiden
och den bättre framtiden.

Förtryck av varje människa är av ondo,
oavsett vilka uttrycksformer det tar sig.

En grund i moderaternas filosofi är att motverka
alla former av översitteri riktat mot individen som människa.

Att leva upp till detta krävs mod.

Som en känd svensk politiker sade;
" Jag dagtingar inte med mitt samvete."


God Jul

Thursday, December 21, 2006

Politikens avigsidor

Partipiskorna ven både från höger och vänster. Parodin var i full gång i gårdagens fullmäktige. Principer och spetsfundigheter gällde när nomineringarna klubbades. Icke närvarande och utan åsikter gäller som stora meriter, där belöningen tycks vara en plats som nickedocka i Kommunstyrelsen. Vad månde allmänheten tänka om oss politiker.

Mitt försök att se nyktert på kostnadsdrivande pålagor för enskilda och näringsidkare trängde inte långt in i medvetenheten hos våra folkvalda.

Kommunledningen ser inte möjligheterna när de nu blivit bemyndigade att själv bestämma kostnaderna som skall avkrävas befolkningen.
När sen K-Å ralgerade över höga tandläkar- kostnader tror jag inte att han förstod att det är just detta beteende, som nu godkännes i vår kommun som är orsaken till just dessa onödigt höga kostnader.

Byråkratins svällkropp har än en gång fått lov att gjuta sin tunga sav över medborgare i Sverige och Vetlanda.

Lars-Olof Reinfeldt

Tuesday, December 19, 2006

M?

Borg,9öre skattehöjning på bensin, M-politik?
L-O

Wednesday, December 13, 2006

Nu är vår stora chans

Till Fullmäktige i Vetlanda Kommun.

Motion för fri parkering i Vetlanda Centrum.

Vetlanda expanderar med köpcentra i utkanten av stan. Med en stor ström av folk från höglandet till vår stad finns möjlighet att ytterligare marknadsföra Vetlanda.

När inköpen är gjorda och det är dags för hungriga resenärer att skaffa ny energi skall blickarna vändas mot Vetlanda Centrum.

Det skall kännas angenämt och lätt att ställa ifrån sig bilen på bekvämt avstånd från restauranger.
På vägen till maten får besökarna syn på Vetlandas utbud av kvalitetsaffärer i Centrum och kanske inte nu men nästa gång göres inköpen här.

Fri parkering ger ett trevligt och välkomnande intryck för våra gäster.

För att tillgodose handlarnas behov av cirkulation utanför butikerna på Storgatan är det lämpligt med kortare parkeringstid.
En skyllt angivande “Fri parkering 2 timmar”.

Centrums möjlighet till samtida expansion är avhängigt av god tillgänglighet och smidiga kommunikationer.

Därför yrkar jag,

Att: Fullmäktige beslutar om fri parkering i Vetlanda Centralort.

Att: Fullmäktige beslutar om reglering av parkeringstiden på
Storgatan från Stationsgatan till torget, samt på torget med
skyltning. “Fri parkering 2 timmar”.Lars-Olof Reinfeldt

Ledamot av Fullmäktige.

Monday, December 11, 2006

Fula ord i skolan är ej nya

I lördags var vi på födelsedagskalas hos något äldre och förståndigare människor.
Bland gästerna fanns lärare som pensionerat sig för ett antal år sedan.

Det åbäkas en hel del över att det kastas könsord och mobbas en hel del i skolan av idag.

Vi fick höra att detta är inget nytt utan det förekom även för länge sedan, att flickorna kallades för horor.

En dag tyckte lärarinnan att det var dags att ta problemet på allvar, ställde eleverna mot väggen, och frågade vad hora betydde.

Eleverna skruvade på sig och ingen visste riktigt vad de skulle svara.
Då kom en pojke fram och sade att han inte riktigt visste vad det var, men att hans pappa hade ett telefonnummer till en i Malmö.

Detta är en sann historia från skolan för länge sedan.

Lars-Olof Reinfeldt

Sunday, December 10, 2006

Vardagens Samarit

Efter veckans mödor att hjälpa Vetlandas innevånare till friskare munnar, brukar vi ibland gå ner till Akropolis vid stationen på fredagar. Vi vet att det är trevligt där och man blir serverad god mat. Så och gjorde vi nu i fredags.

Till en början var det bara vi som var där. Carl-Axel sågs på andra sidan gatan. Jag sprang ut och fick ett par ord innan han finklädd gick iväg till Frimurarna för att äta ett dingnande Julbord.

Efter en stund kom Maria med sin kompis som är sångpedagog och deras båda män in för att äta.
Stämningen var god och vi språkade en del.

Dörren öppnades och in kommer en av Vetlandas a-lagare. Det kändes lite så och vi undrade hur Emanuel skulle lösa detta?

Emanuel fick honom till att sitta ner en bit bort, för det känns ju inte bra om han stör övriga gäster. Han bjuds på ett glas Cola fast han helst ville ha starköl.

Mikael som han heter sitter ner och pratar en del och ursäktar sig då och då.
Till slut är han på väg ut, han mumlar om att han fyller år i dag.

Jag tycker att detta är väl för sorgligt och frågar hur mycket han fyller. 37 kommer det och jag föreslår att vi hurrar. Sångpedagogen drar till med att vi sjunger och så blir det. Både sång och hurra.

Det är då vardagens samarit dyker upp.

Emanuel kommer med en stor talrik grillspett med tillbehör och Mikael blir både glad och rörd och tackar gång på gång.

Nu får vi veta att han är sonsonson till Carl Larsson, halvbror till Stefan Liv och han har skrivit texter till Lena Philipsson, bröderna Herrey och Bert Karlsson.

Är detta sant har vi ju en begåvning vi vårt bord. Vi pratar en del om att det är han som bestämmer över sitt liv när han säger att han är alkoholist.

Jag tror att med hjälp och rätt stöd är det inte så långt borta att ta tag i sådana tragiska situationer. Det gäller bara att se verkligheten utifrån den situationen där varje individ befinner sig. Att få dom att förstå att det är inifrån dem själva kraften måste komma.

Mikael nämner någon på kommunen som heter Gudrun och som är både hård och rättvis.
Till slut börjar han bli orolig att de blir arga om han inte kommer upp till Skyttemossen i tid.

Vi har fått vara med om att se vardagens samarit Emanuel, och det är vi glada för. Det finns säkert många fler som skulle lyftas fram och jag hoppas att då få vara med och se.

Lars-Olof Reinfeldt

Wednesday, December 06, 2006

Sanningar står sig

I all mänsklig kontakt sker ett utbyte av ömsesidighet i bästa fall.

Egoismens stjärna lyser ibland klarare än någonsin och där tänds inga ljus för framgång eller som man säger "Ränderna går aldrig ur".

Den man ger förtroende visar också förtroende.

L-O

Monday, December 04, 2006

Lön för hårt arbete

Den som arbetar skall få lön för sitt arbete. Detta har jag alltid hävdat som grund i det politiska arbetet.

Tyvärr delas inte denna sunda moderata åsikt av flertalet.

Kanske därför som Sverige varit på utförkälken en längre tid och så kan det förbli.
Jag har tyvärr inte alltid rätt.

L-O

Sunday, December 03, 2006

Qvarford och resultatet av det röda länet.

På åttitalet gick Jönköpings län under beteckningen "Det röda länet".
Det var fult med tandläkare och framförallt privattandläkare.

När jag kom till Vetlanda fick jag höra att det fanns en folktandvårdstandläkare som uttryckligen sade att de privata inte hade något existensberättigande.
Alla skulle inlemmas i den goda Socialistiska vården.

Det rådde tyvärr någon slags hetsjakt för att ta död på den privata sektorn.
Det kunde liknas vid Stenmarks överlägsenhet i världskuppen.
Hur skulle man centralt ordna regler så han inte kunde vinna år efter år.

Det samma försöktes med tandvårdstaxor och tandvårdsreformer.
Effektivitet och duktighet skulle kvävas.
Nu ser vi resultatet av många års utarmning av svensk tandvård.

De duktigaste har flytt landet och de som ändå stannade kvar går snart i pension.
Man hivar sig i berömmelse över att hitta Polska och Tyska tandläkare, när det egentligen finns gott om svenska tandläkare som gärna vill jobba men inte under denna massiva apparat med krångel och administration. Allt är självförvållat.

Det är sug efter duktiga tandläkare i England och andra framåt länder.
Varför anställer dom inte Polska tandläkare om det nu är lösningen på deras problem? De betalar ju också betydligt bättre än i Sverige.

Jag tror att även folktandvårdstandläkarna skulle känna tillfredsställelse av att av-administrera och effektivisera, kanske även privatisera så de får möjlighet att få en skälig lön för extraansträngningar inom yrket.

Det känns som om vi äntligen har fått ett styre i Sverige som gör framtiden möjlig för svensk tandvård.

Allt detta som sossestyret ställt till med har gått ut över våra patienter. Svenskarnas nedrustning i munnen är ett klassiskt politiskt knep. Makthavarna har lyckats härska genom splittring men nu är det dags för en enad tandläkarkår att få en bra tandvårdsreform för alla.

Lars-Olof Reinfeldt

Saturday, December 02, 2006

Onödiga pålagor

Från den 1 januari 2007 kommer ett ytterligare påhopp på småföretag inom livsmedelsbranschen. Livsmedelsverket har beslutat om ett nytt och dyrare system för kontroll av av kommunernas företag inom livsmedelshantering.

Som vanligt hittar myndigheter på saker och den enskilde får betala, nu dubbelt så dyrt.
Som vanligt är kommunerna flata och bara accepterar att vara lakej åt staten.

Skälvklart skall vi ha hygieniska restauranger och livsmedelshanterare. Det ligger ju i egenintresset, annars är ju verksamheten slut av sig själv.

Livsmedelsverket har nu beslutat att kommuner ska ta in en avgift som täcker in hela av synsavgiften enligt Vetlandaposten. Detta i sig själv medför inte automatiskt att kostnaden måste öka som miljö och byggchefen i Vetlanda, Sven H Carlsson påstår.

Detta kan istället enligt min mening innebära att vi administrerar ned verksamheten, kommer med lämpliga kontrollsystem utformade efter företagens verksamhetsomfattning. Sedan i samarbete med företagen inför vi effektiva och enkla kontroller som minskar kostnaderna radikalt för både företag och kommun.

Det är så lätt att falla in i det gamla sossestuket; "Vi bestämmer och ni betalar".

Låt oss bryta denna trend. Visa att Vetlanda är förgångare i Sverige för ett vettigare företagsklimat. På så vis bryter vi trenden och inflyttningssiffrorna kommer att bli mycket positiva.

Vi ses i Fullmäktige!

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

Friday, December 01, 2006

Själens ankomst.

Att själen lämnar kroppen vid dödsögonblicket är helt klart för troende människor. Därav följer ju den logiska frågan. När kom själen in i kroppen?

Vi har ju olika religioner här i världen. För kommunismen är denna fråga helt klar. Dom har varken själ eller samvete utan är en del i naturen.

Abdul som är shiamuslim fick frågan av mig att ta reda på vad koranen och Muhammed säger om detta.

Intressant är också vad säger svenska kyrkan, så jag frågade min vän Peter som är präst.
För honom var det helt klart att när mannen och kvinnans celler smälter samman blir själen till.
I stort sätt i själva koppulationsögonblicket.

När jag besökte Abdul och hans Libanesiska kompis på salongen hade han tagit reda på att i korannen finns det två uppfattningar. Den ena säger att själen kommer till kroppen när hjärtat börjar slå och den andra säger att själen kommer till kroppen i vecka 42.

Med lite språkförvecklingar försökte jag att förmedla svenska kyrkans uppfattning.

Det uppstod ett stort skratt när de tolkade det som att när mannen är ihop med kvinnan kommer själen direkt.

Med vår blandkultur ter sig abortfrågan att bli synnerligen komplicerad om den inte redan är det.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org