Friday, December 01, 2006

Själens ankomst.

Att själen lämnar kroppen vid dödsögonblicket är helt klart för troende människor. Därav följer ju den logiska frågan. När kom själen in i kroppen?

Vi har ju olika religioner här i världen. För kommunismen är denna fråga helt klar. Dom har varken själ eller samvete utan är en del i naturen.

Abdul som är shiamuslim fick frågan av mig att ta reda på vad koranen och Muhammed säger om detta.

Intressant är också vad säger svenska kyrkan, så jag frågade min vän Peter som är präst.
För honom var det helt klart att när mannen och kvinnans celler smälter samman blir själen till.
I stort sätt i själva koppulationsögonblicket.

När jag besökte Abdul och hans Libanesiska kompis på salongen hade han tagit reda på att i korannen finns det två uppfattningar. Den ena säger att själen kommer till kroppen när hjärtat börjar slå och den andra säger att själen kommer till kroppen i vecka 42.

Med lite språkförvecklingar försökte jag att förmedla svenska kyrkans uppfattning.

Det uppstod ett stort skratt när de tolkade det som att när mannen är ihop med kvinnan kommer själen direkt.

Med vår blandkultur ter sig abortfrågan att bli synnerligen komplicerad om den inte redan är det.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home