Thursday, November 16, 2006

Nödvändig friskvård för äldre och reumatiker

Vintersol är en anläggning som drivs i landstingets regi på Kanarieöarna.
Dit sänds människor som behöver värme och sol för sin kropps rehabilitering.

Moderaterna har alltid varit mån om folks hälsa i första hand. Denna typ av vård förefaller ekonomiskt försvarbar. Därför är den välkommen ur folkhälsosynpunkt.

I kväll var jag i Vetlandas badhus. Ett kort studiebesök i rehabiliterings-basängen gav en del intryck och synpunkter som vi kan ta med inför framtiden.
Det var inte många (3) i basängen. De tre herrarna pratade varmt om hur mycket den betydde för deras hälsa och välbefinnande.

Det borde vara ett större utnyttjande av denna facilitet. Jag tror att vi skulle vidga ramarna så lång det är möjligt med tanke på den till synes låga utnyttjandegraden.

Troligtvis skulle vi spara in en hel del samhällsekonomiskt vad gäller sjukskrivningar om vi får fler individer att komma dit.

Förebyggande vård är ej att förakta.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home