Thursday, November 02, 2006

Global uppvärmning

Enligt IAE är räddningen för vår miljöförstörda värld att kraftigt bygga ut kärnkraften.

Kina storslukare av energi har anammat detta till fullo.

Det går åt 800 vindflöjor att ge 200 000 villor hushållselen för ett år. Hur många går det åt för hela Sveriges energiförsörjning?

Smälta glaciärer, utvidgat ozonhål, torka, skyfall, svält, dränkta städer och länder, det är dags att ta detta på allvar. Vi kan inte vänta på de nya energikällorna då är det redan för sent.

Vi har älvar, vi har teknologi och vi har förmågan men har vi kraften att erkänna fakta och använda det vi måste för att klara av minskade utsläpp?
Kina kan!. Kan vi?

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home