Monday, October 09, 2006

Kommunal och landstingspolitiken

Livet,
är inte en fotbollsplan som man ska rusa fram över,
utan en trädgård som ska skötas.

Detsamma gäller även skötsel av innevånarna i Vetlanda och i länet.

Sansade och väl genomtänkta beslut jäktas inte fram utan tas med gott samförstånd och öppen dialog.

Detta kommer jag att verka för.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home