Sunday, October 08, 2006

Tacksägelsedagen.

Skördar kan vara av olika slag. På åkern eller som nu i valet.
Mänskliga skördar kan endast tas med förståelse och empati. Är betet falskt kommer det snart att visa sig.

Vi får glädjas åt den nya regeringen. Utnämningarna kunde enligt min mening inte vara bättre.

Nu är det i kommuner och landsting som styrkorna skall formas till. Frågan är om det finns tillräckligt med kraftfulla förhandlare som vågar stå emot vänskapskorruption och kvoteringsmani.

Vad vi behöver oavsett i vilken kommun eller landsting, är kompetenta personer med visioner och pondus att driva en politik för innevånarnas bästa. Var finns dom?

För Vetlandas del är det ett måste att driva en expansiv politik för att locka ytterligare handel och människor till kommunen. Vi har lyckats bra hittills. Nu är det dags att gå vidare.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home