Saturday, September 23, 2006

Göran Edman, Lars-Göran Ekevid, Ola Rosander.

Tre entusiastiska, stolta och glada män i Vetab.

Invigningen blev en succé. Vädret var på topp. Njudungsorkestern spelade och drillflickorna framträdde.

Efter en rundvandring förstår jag att företaget andas framtidstro, och vad jag kan förstå tillhör personalen en av stadens mest flitiga och hängivna arbetare.

Mycket har sagts och ordats om Vetab men vi måste ändå vara tacksamma att företaget inte såldes för en billig penning. I dagens läge har Vetlanda en liten guldgruva som vi väl skall vårda.

Ola Rosander hör framtiden till och med kraft från de styrande i Vetlanda kommun är effektiviteten ett måste för att företaget skall överleva marknadens hårda krav.
Detta förstår varje anställd annars är det bara att se sig om efter nytt jobb.

Lars-Göran Ekevid berättade med stolt stämma hur de med moduler från Braås kunnat få många fler kvadratmeter för samma summa som bygget var budgeterat för.

Tankeförmåga och initiativkraft slår många gånger principer. Att sälja ut företag är lockande i det korta perspektivet men det måste ligga mycken tankeförmåga bakom innan man går till skott för att kommunens innevånare skall få bäst valuta för sina skattekronor.

Jag önskar Vetab lycka till i framtiden och jag litar på att de kommer att erbjuda Vetlandaborna de lägsta möjliga elpriserna.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home