Monday, September 25, 2006

Översittar fasoner från Landstinget

Översitteri och härskar fasoner finns fortfarande kvar hos landstinget i Jönköping.

På nyheterna i dag förfasade landstings läkare över möjligheten för föräldrar att själva bekosta och ta reda på om det skall bli en flicka eller pojke.

"Vi på landstinget tillhandahåller inte denna service och vi tycker den är onödig samt inte tillförlitlig till 100%."

Jamen låt det då vara med det, låt föräldrar söka den vård eller behandling som finns och är möjlig. Kom inte med några pekpinnar och lek viktigPettrar.

Möjligheter är öppningar i alla läger. Bygg inte trångsynta samhällen!

Alla skall med eller gäller inte det för människorna i Jönköpings län?

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home