Wednesday, October 25, 2006

Sanningen och/eller fakta för Gisela Brummes väl.

Att inte bli trodd är oerhört traumatiskt för varje individ. Någon absolut sanning för alla finns inte. Däremot upplever var och en sanningen utifrån sina egna upplevelser och iakttagelser. Jag kommer inte att förneka dig dina påståenden och hävda att jag har mer rätt än du.

Min bild av människornas betingelser kommer från möten med tyska medborgare antingen som patienter eller vänner. Pressens beskrivning är också en stor del av min bedömning hur det står till i vårt stora EU-land.

Fakta däremot är OECD,s rapport enligt Anna-Karin Storwall, Närinsliv24,www.N24.se. Där slås det fast att Sverige har världens högsta skattetryck. Tyska befolkningen har 16.4% mer av BNP kvar i plånboken än svenskarna att själva förvalta och fördela som de finner bäst. Detta torde vara en ansenlig summa till försäkringar om de så önskar.

Jämför detta med svenskarnas pensioner som sossarna i åratal har försämrat, för du kan väl inte påstå att det är en bred uppfattning bland våra pensionärer att deras inbetalda pensionsavgifter motsvarar vad som man tycker borde vara rimligt efter livets vedermödor. Kommande pensionärer kommer att uppleva betydligt sämre förhållanden, och vem är det som har förvaltat denna egendom?

Demokrati betyder folkstyre och de som är i majoritet bestämmer, så enkelt är det.
Jag kan bara citera Håkan Jansson där han brukar beskriva Lars Isakssons uttalande efter de så vanliga sossevinsterna i landstingsvalen.
"Nu när det skall bli förhandlingar, då kommer Moderaterna krypande och vill vara med."

Jag tycker inte att vi skall förhäva oss i Jönköpings län och tro att det har varit särskilt väl beställt med inflytandet för oppositionen.

Vi skall vara glada i Sverige om vi får slippa fortsätta att ta trappan ner till vänster som leder till utarmning av vårat fina land. Fakta om detta kan du hitta när du åker utomlands och ser hur lite vi får för vår svenska krona. Se och lär av finnar och danskar!

Göran Ivarsson är en man med stora faktakunskaper och vi skall vara glada att han står till Vetlanda kommuninnevånarnas förfogande. Gå till honom när du vill ha reda på hur kommunerna i Sverige styrs, jag kommer inte att tveka. Tack Göran!

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home