Saturday, November 04, 2006

Svenskarnas regelslöseri

Enligt Jämo Claes Borgström kostar blankettadministrationen de svenska företagen 6 miljarder årligen.
Enligt Nuteks studier tar det 2 minuter att kopiera en blankett. Inte så mycket tid men slå ihop allt kopierande blir det enorma summor.

Administrationen av alla lagar och förordningar kostar 6 miljarder, därefter tillkommer de avgifter, skatter och kostnader för material- och teknikinvesteringar som lagstiftningen innebär. Tillkommer gör även priset för myndigheternas kontroll av regelefterföljandet. I runda slängar tiotals miljarder årligen.

Har vi råd med detta? Är det nödvändigt? Kan det göras enklare? Varför skrattar dom ute i Europa över svenskarnas flathet?

Enligt Jämo skulle det räcka att företagen redovisar löneläget och jämställdhetsplaner vart tredje år.

Den nya arbetslagsregleringen från EU kommer inte att bli av. Övriga Europa inväntar de nya förslagen men vad gör Sverige? Jo vi ställer till en jäkla cirkus och börjar räkna om våra arbetstider oroar anställda och börjar leta arbetskraft som inte räcker till.
Lär av andra länder ta det coolt och jobba med förnuft.

Oskar Wilde var vettig trots att han var bög. " Regler är sånt som skrivs för idioter, vi andra jobbar efter sunt förnuft."

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home