Sunday, November 12, 2006

Nödvändigt stöd från samhället

Att hjälp till tandvård, sjukvård och social välfärd är självklart är vi alla överens om.

Synen och hörseln är två mycket viktiga komponenter för ett fungerande liv.

Varför har vi inte någon hjälp till detta över skattsedeln. Det förefaller mig lika självklart att vi bidrar med något. Ett par nya glasögon går på uppemot 8000 kronor. Var plockar man fram detta på en knapp pension?

Någon typ av reform på detta område är önskvärd.

Synd att inte Göran Hägglund kan leva upp till att införa den lovade tandvårdsreformen halvårsskiftet 2007.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home