Tuesday, November 14, 2006

Är regeringen en bunt mespottor?

Ryssland vill dra en gasledning på svenskt vatten i Östersjön.
Det finns inga svenska fördelar med detta, bara negativa miljöaspekter och försvarspolitiska tveksamheter.

På något sätt borde Sverige få ut något ekonomiskt i utbyte av Ryssland om vi skall tillåta byggnationen. En tull tex.

Är det inte tillräcklig stake i våra förtroendevalda. De ska ju värna Sveriges väl och ve.

Vetab kan få en andra chans. I dag ringde Anders Hult men deras affärsstrategi slår inte alltid 100%igt väl ut och jag kan förstå det.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home