Monday, November 13, 2006

Vetab bör säljas ut?

Under denna dag har jag vid ett flertal tillfällen försökt nå Ola Rosander på Vetab.
Sammanträde till tio, upptagen i möte till tolv, gått för lunch, nytt besök och slutligen i möte resten av dagen.
Vid nämnda klockslag har jag ringt. Inte någon gång har han gått att nå på utsatta möjliga klockslag. Inte någon gång har det frågats om namn och eventuellt uppringning tillbaka.
Anders Hult har likaledes kopplats till, tyvärr kan jag inte ta telefon just nu men jag har lämnat nummer och namn men inte kom det något samtal.
Är det på detta sätt man bemöter kunder och ägare så kan man starkt ifrågasätta om det inte är dags att vi säljer ut nämnda bolag så de får förståelse för hur viktigt kundbemötandet är för vidare existens på den konkurrensutsatta marknaden.
Hör jag något i morgon?
Lars-Olof

1 Comments:

Blogger Lars said...

Tyvärr slinker det ut en del tokigheter bland nykommna på den politiska arenan. Alla är barn i början och det är mänskligt.

Man skall inte sälja monopolverksamhet som hela sammhällets funktionalitet är beroende av. Jag skulle kunna komma till moderaterna vid något tillfälle och förklara varför det är så viktigt att behålla kontrollen över elnätet.

Om där finns problem i linje med det som jag flitigt debatterat är det ägarkraven och styrningen som skall till, inte en försäljning.

Däremot finns en hel del andra verksamheter där kommunen ägnar sig åt affärsverksamhet som är tvecksamma. Varför inte sälja bostadsbolaget, för att inte tala om Vetlanda Industrihus AB.

/Lars

12:15 AM  

Post a Comment

<< Home