Friday, November 24, 2006

Levande och attraktiva Vetlanda

Tillgängligheten är ett måste för en levande stad med framtid.

Människor skall känna sig välkomna och det skall vara lätt att hitta platser att parkera. Dessa får inte ligga för långt från själva stadskärnan.

Parkeringarna skall vara avgiftsfria. Det bör tillåtas en viss trafik i centrum med begränsade parkeringsmöjligheter, typ P-skiva. Där skall man högst få stå 30 minuter. På så vis tillgodoser man affärernas cirkulation av snabba kunder och ett tillgängligt Centrum.

Kan vi inte tillgodose detta åker våra besökare lika gärna till Växjö som Jönköping.

Projektet Levande Centrum presenterades entusiastiskt av Desireé Källqvist från Nuvab när den kommunala översiktsplanen informerades om torsdagen den 23 november i Bibliotekets hörsal.

Jag tycker att många förslag lät bra. Bland annat pratades det om torgets utformning.

Att göra hela ytan i ett plan öppnar möjligheter för samlade aktiviteter med en scen och återkommande kulturella evenemang i sommar kvällar.

Även ter sig ute-serveringar som angenäma inslag i stadsbilden och inte minst blir hela centrum handikappvänlig.

Jag tycker att med ett glastak över Biblioteksgatan och Delfingatan skulle vi få ett vänligare klimat att göra inköpen under. Där kunde också en del torgförsäljnings liknade verksamhet få plats.

Man skulle även kunna tänka sig att göra ett tak över torget mot Gallerian och Systemet.

Ett "InneCentrum" med utomhuskänsla!

Jag ställde frågan.
Vem tar besluten och hur kommer kommunen till skott?

Eller blir det som med tjustkulleprojektet. Först drar politikerna det i långbänk och sedan ser tjänstemännen till att det tar ytterligare tid och intet blir av? Ingen har stake att sätta ner spaden och säga ja eller nej.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home