Wednesday, November 28, 2007

Brumme, Lindell och Andréen

Brumme var väl en av de som brummade högst vad gäller icke ansvarsfrihet för socialnämndens
ledamöter och häng gärna ut tjänstemännen.
Kanhända en pilgrimsvandrande eftertanke har fått in vederbörande på en mera moderat linje.
Den här svängningen gäller väl bara de socialdemokrater det berör och de är som vanligt oantastbara. ( Danielson, Freivalds och Sahlin.)

Lindell är numera mannen som kämpar för Vetlandas storhet på risktagande av skattepengar.
Skitsamma om det intecknar framtiden bara jag får politiska poäng. Lycka till, men det var tydligen svårt att få exakta siffror på vad en natt dagisplats skulle kosta.

Det är svårt att ta ställning om man inte har rätta underlaget att ta beslut på.

Som Jack så tydligt efterlyser, så simmar tydligen resten av alliansen och näringslivet fortfarande någonstans i vassen och det gör det ytterligt svårt att få en klar bild av läget.

I perspektivet oavsett vad för politiska beslut som tas, så måste generationsgarantiet gälla där var generation bär sina egna kostnader. Tänk på det ni fyrtiotalister.

Oavsett beslut så hoppas jag att Puttes "Gladbandy" ger många sköna segrar och publiksiffror.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Sunday, November 25, 2007

Lustgas - Miljö

Lustgasens klimatpåverkan är 310 ggr starkare än koldioxid.

Lustgasen är hundra ggr starkare växthusgas än koldioxid.

Landstinget använder 4305 kg lustgas årligen motsvarar utsläpp 1530 ton koldioxid.

Miljöpåverkan ligger närmare än vi tror.

L-O

Friday, November 23, 2007

Förrädiska reformer

Jag tycker att vi har nog med monopol typ apoteket och systemet.

Jag tänker inte medverka till att patienterna förhandlar bort sin frihet att själva styra, vad för vård, och vilken omfattning som den skall ges.

Slutmålet med frisktandvårdsreformen är en stor och monopoliserad tandvård i landstingets regi. Vi ser redan tendenser till centralisering och indragning av länets små kliniker.

Tandvårdschefen går därmed emot landstingets uppdrag att alla i länet oavsett bostadsort ska ha tillgång till bra tandvård. Detta gäller fr.a. våra yngre innevånare.

Får Bartoll som hon vill så centraliseras hela länet till Jönköping och ett stark drivande monopolföretag med höga löner och bonusar till chefer som råder enväldigt över länets tandvårdsutbud.

Gud hjälpe mig om den koncernen får lönsamhetsproblem och har patienter som då förhandlat bort sin frihet. "Kan patienten då vara säker på att få behövlig tandvård". Det finns ju ingen valfrihet om man än tvivlar.

Att låsa patienterna i vårdavtal som de ej kommer ur på två, tre år är inte i samklang med moderata grundideologin om människors rätt till att bestämma över sitt eget liv.

Inom lanstingets sjukvård får du heller inte överklaga läkarens beslut. Tänk vad livegna patienterna kommer att känna sig om vi inte vidhåller att det skall finnas en privat tandvårdsmarknad.

När man med orden målar över något obehagligt kallas det för Eufemism. Jämför kalhygge-föryngringsyta, avskedad-friställd, fetma-rondör och jag tror att t.o.m. Göran Hägglund föredrar ordet abort även om han vet om att det är fosterfördrivning. Frisktandvård(premietandvård)-smygsocialisering.

Att som moderat se hur en medveten socialiseringsreform godkännes av den borgliga styret gör ont. Vi kan en en gång förstå att vi saknar logiskt tänkande politiker med inblick i verksamheten inom de fackdissipliner som vi är satta att besluta om.

Är vi medvetna om att detta utarmar den solidariska tanken och rättighets tanken inom vården som vi moderater i grunden står för?

Detta är en medveten reform från västerblocket att omöjliggöra privata verksamheter med hjälp av skattemedel som risktagar substitut. Jag vill med dessa ord förklara mitt yrkande om avslag för Frisktandvårds reformen i Landstingsfullmäktige.

Detta är min marknad, som jag följt och verkat i i flera decennier och jag får rysningar varje gång det dyker upp förslag som beskär individens rätt till sin egen handling och förstatligar verksamhet.

Lars-Olof Reinfeldt
moderat i själ och hjärta

Sunday, November 18, 2007

Är detta Sverige av idag?

Jag fick ett mail som gör mig upprörd. Är detta sant? Hur ska ungdomar tro på samhället?
Louise är tydligen inte ensam om utanförskap.

Vem hängde Felicia? Egentligen?En bonde träffar på en ung flicka ( 15 år ) i skogen. Hon hänger i ett träd med en snara om halsen. Hon är död. Hennes vänstra arm är sönderskuren.Hur kom hon dit? Hon gick från ett behandlingshem.Hur kom hon till hemmet? Socialnämnden i Falkenberg placerade henne där, med hot om tvångsomhändertagande. Nämnden ville " stärka flickans självförtroende och ge henne en trygg miljö", eftersom nämnden konstaterade att hon " utsätter sig för en påtaglig risk och måste placeras och att nämnden påtar sig ansvar för uppföljning av vården".Vilken tur att socialnämnden gjorde så, för annars hade det ju kunnat gå ännu värre. Eller?Flickan hette Felicia och blev 15 år gammal. Både Felicia och hennes mamma Anneli hade/har grav ADHD. När de flyttade till Falkenberg började helvetet, säger mamma. År efter år trampade myndigheterna på dem. Skolan mobbade både Felicia och mamma, socialtjänsten gav dem inte tillräckligt med hjälp.Man kan tycka att det skulle ändra sig när Felicia tog livet av sig. Kanske en liten aning empati med mamma, som i en förlamande vanmakt fått se myndigheterna tilltvinga sig ansvar för hennes lilla dotter tills hon plågades till döds? Men icke. Socialchef Dickens är enligt mamman så trött på henne att han inte vill prata med henne. Polis Solveig A klagar på att mamman ringer så mycket att hon inte hinner kopiera handlingar. Sen skickar hon 200 dokument och otäcka bilder på Felicia i ett tunt brunt kuvert som går sönder på posten så att alla kan se. Ytterligare slag i ansiktet.Marie-Louise Eskilstorp, kammaråklagare, tycker att mammans anmälan utgör " ett ynka material", överläkare Finn Sundgren på bup i Halmstad vägrar svara på mammans fråga genom ett brev till verksamhetschefen med orden " behöver jag säga att du får klara dig bäst du vill med din patientfråga av allvarlig karaktär", åklagare Margareta Bong lägger fort ner förundersökningen så att mamman inte får några svar på sina frågor om sin lilla flickas död.Tramp, tramp, tramp. För frågor finns det. Behandlingshemmet och polisen säger att flickan hade livsleda, men psykolog Owe skriver att " hon umgicks med de andra, tycktes ha roligt och skrattade tillsammans, samspelet fungerade, Felicia berättade stolt att hon skrivit 63 sidor på sin bok, inget framkom som skulle kunna indikera suicidrisk".Motsägande uppgifter. Dagboken hittas uppeldad. Vem eldade den? Avskedsbrev hittades av en slump efter 2,5 månader under en hög av polisens handlingar, utan att mamman ens fått läsa det.Men mamma Anneli har fått visst stöd av myndigheterna också. Skolverket kritiserar Falkenbergs skolor för att de inte hindrat att Felicia mobbats från sans och vett. Länsstyrelsen kritiserar behandlingshemmet för att de "behandlar" Felicias ADHD med våldshandlingar. Arbetsmiljöverket kritiserar barn- och utbildningsförvaltningen för att " ingen vill vara chef", för att många " känner sig ej sedda och respekterade", för att det förekommer " hotfulla incidenter" och för att det inte finns resurser att ta hand om barn med extra behov.Men vad hjälper det Felicia? Hennes mamma? Lillasyster?Värst är nog ändå som vanligt socialnämnden. Hur kan man tilltvinga sig ansvaret för en ungdom och sedan skriva en vårdplan som inte ens nämner att ungdomen har ADHD och måste medicineras? Obegripligt. Och hur kan man placera en sådan ungdom på ett behandlingshem som totalt saknar kompetens vad gäller sådan problematik?Någon polis har enligt mamma Anneli sagt till henne att det är " inte brottsligt att vara försumlig". Och så är det och på ett sätt är det tur, för annars sutte en stor del av socialnämnden och en hel del poliser, lärare och åklagare Margareta Bong bakom lås och bom. Det är inte straffbart att trampa på folk som har det svårt heller. Likaså är det fritt fram för en tjänsteman att vara dum, inkompetent, slarvig, känslokall och ha en föraktfull attityd gentemot allmänheten.Vad skall man då göra när rättssamhället accepterar att barn och ungdomar dör utan att föräldrarna ens får svar på sina frågor? Ja, det enda som återstår och används allt mer i en allt större krets över landet, är att som mamma Anneli göra en egen hemsida, www.feliciasliv.se ( klicka på adressen), där man kan berätta om sina upplevelser och namnge de tjänstemän som brustit i sin tjänsteutövning till evig skam så länge nätet finns. Och så naturligtvis bevaka inblandade personer så de inte kan upprepa sina misstag i andra kommuner och på andra områden.Det gör Anneli och så tvingas allt fler gräsrötter göra för att över huvud taget kunna leva ett anständigt liv i en rättsstat som blir allt mer upplöst i kanterna.Socialnämnden i Falkenberg har ett genuint dåligt rykte, vad gäller såväl etik, moral som tjänsteutövning. Kanske visar följande citat på hur totalt renons nämnden är på medkänsla för drabbade kommuninvånare, när en mamma tvingats acceptera att nämnden tilltvingar sig ansvaret för hennes lilla dotter, som därefter hittas hängande i ett träd med ett rep om halsen och armen sönderskuren:- Anneli är upprörd och ledsen över det som hänt. Med anledning av Felicias bortgång avslutas ärendet.( socialnämnden 050526)Ledsen och upprörd?En sak är ändå viktig att nämna i eländet. Det finns alltid personer, inom skola, socialtjänst och polis, som verkligen anstränger sig att göra ett bra jobb. Men mot ett känslokallt och i vissa delar omänskligt system räcker det inte till alla gånger.I Felicias fall var dumheten, oengagemanget och okunnigheten totalt överlägsna medmänskligheten. Och det kommer att hända igen.Nästa lilla barn är redan på gång...Läs fortsättningen av berättelsen på iSverige.nu , under länken Felicias Liv ! Med Vänliga Hälsningar © i Sverige.nuWebbmaster & Ansvarigutgivare av i Sverige.nu Bengt-Göran Green Söderberg i Malmö - http://www.isverigenu.site24.se -

L-O

Wednesday, November 14, 2007

Socialen i Vetlandas tillgänglighet

Från Kommundelsrådet framfördes önskemål om att det skall gå att nå Socialen under dagtid.
Det är lunchstängt 12 - 13.
Då hänvisas man i akuta fall till länsalarmeringscentralen.
Man kan försöka i kommunens växel, men alla har lunch samtidigt.

Socialen kommer att införa jour från Fredag 18,00 till Söndag 20,00.
I brådskande ärenden är för innevånarna att ringa 112, Länsalarmeringscentralen.
Detta gäller även dygnet runt.

Jag tycker detta verkar krångligt och är något att jobba med i kvalitetssäkringssyfte.

L-O

Tuesday, November 13, 2007

Vetlanda Prästgårds Framtid

Det verkar som det finns flera vägar att gå för vår kultur stad.

Efter vad jag läste i VP idag så faller nog tanken på att låta förre stadsarkitekten
Georg Anderssons förslag, att bygga seniorboende och låta prästgården vara intakt som
det bästa alternativet.

Ägare kommer och går.

Viktigare är att kulturvärdet består.

Jag tror att Georg är rätt man att förvalta denna egendom på ett förnuftigt sätt.

Det som är viktigt för oss kommuninnevånare är förmågan hos oss att få rätt pris, så Prästgården inte slumpas bort för billigt.

Jag har fullt förtroende att Georg Andersson tänker på att kommande generationer får
uppleva den miljö som är, med sambandet kyrka prästgård.

L-O

Sunday, November 11, 2007

Puttes potens på väg

Puttes Gladbandy ett steg i rätt riktning.

Stundtals fanns den där, men den är mycket beroende av att alla finns på plan.
Sigges utvisning kostade 3 mål.

Gladbandyns nyckelspelare är Håkan Adolfsson.

Det fanns många tendenser i återvändandet till gammal tråkig Vetlanda bandy och då kommer definitivt ingen publik.

Killen har fantastiska offensiva kvalitéer Putte!
Släpp fram dom.

Två läckra offensiva passningar och direkt mål.

En var till Edlund. Bra, fortsatt att ha killen på en mera offensiv roll så kommer Vetlanda att vara i SM-final.

L-O

P.S. Träna defensiva hörnor. Där hämtade Edsbyn sin seger.

Saturday, November 10, 2007

Rekreationsmarodörer

Rekreation och motion tillhör väsentligheterna i ett sunt liv.
Vetlanda kommun har uppe vid vattentornet fina slingor både för löpning och motionspromenader i skogen.

Vid bortre delen av 5 kilometern och där även milen utnyttjar samma spår har det varit trädmarodörer framme. En sträcka på ca tre hundra meter ligger det ett antal stora träd nedfällda över stigen.

Att man behöver avverka skog och sköta sin mark tillhör vardagen, men att reda upp efter sig hör till hyfs och god ton.

Att så hänsynslöst låta alla träden ligga kors och tvärs över slingan tyder mer på dåligt omdöme och total avsaknad av förmåga att sätta sig in i andra människors tillvaro.

Vem det än är som äger marken eller brukar den så för vår allas skull var snabb i att rensa upp och visa medborgerlig hänsyn!

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Thursday, November 08, 2007

Vetlanda Konst går i graven

Läste idag att festsalen på hotellet ska göras om till hotellrum. Detta ligger i tiden och är inte mycket att säga om. Det är brist på övernattningsmöjligheter i Vetlanda.
I Tjustkulle projektet ligger uthyrningsverksamhet inplanerad och det är kanske detta som kan vara lockande för kommande intressenter.

Gustav Svenssons målning " Koncentrat av Vetlanda omkring 1900 " som finns i festsalen, anser ägaren till hotellet John Bergfeldt, att den inte går att flytta och kan således ej bevaras för eftervärlden.

I onsdags var jag med Allmänpolitiska utskottet på Jönköpings läns museum och fick en genomgång av bla. Konserveringsenheten under ledning av Anna Billing-Wetterlund.
Vi har inom länets gränser en fantastisk tillgång till kunskap som bara väntar på att få hjälpa till med bevarandet av länets kulturhistoria.

Vårt kulturarv är en viktig del av vår tillvaro och att förstå och känna sin hembygd är en väsentlig del i vår trygghetskänsla. Därför är det av yttersta vikt att ägaren likt en MKB (miljö- konsekvens beskrivning) vid planändringar gör en utredning och tar hjälp av expertisen i länet för att bevara vår lokala klenod om inte för sig själv utan med hänsyn till Vetlandas befolkning.

Jag önskar att du John Bergfeldt hörsammar min (vår) vädjan.

MVH
Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Tuesday, November 06, 2007

Puttes Gladbandy

Kultur är något som tillhör byggden där man lever oavsett på vilken plats.

Framtiden ligger i våra barn och ungdomars möjlighet att känna tillhörighet och uppskattning på den plats man växer upp på.

Vetlanda BK under Puttes framtoning håller på att återskapa den frammåtanda som länge präglade VBK,s framgångar från förr. Man säger ju att anfall är bästa försvar.

Det kan skönjas en ny anda att ta vara på våra egna produkter på höglandet och då menar jag även Nässjös satsning på Bandygymnasium så att våra grabbar och tjejer får möjlighet att stanna på höglandet och få en utvecklande tillvaro med idrott studier och familjebildning.

Som det uttrycks i den Regionala utvecklingsplanen (RUP) för Jönköpings län;

" Vi ska vara den självklara mittpunkten i norra Europa för människor med skaparkraft.
En tillgänglig region för människor som vill besöka,verka och leva i en möjliggörande miljö."

Höglandet har en kultur att slå vakt om som ett vida spritt renomé.

Ett snabbare, öppnare och smartare Jönköpings län.

Jag tror att det är dessa tongångar som Putte försöker att få som ledstjärna i Det Nya VBK.

Lycka till och jag hoppas att fler med mig kommer att få upp ögonen för gladbandyn.
Det kommer att smitta av sig på våra ungdomar och förhoppningsvis även deras föräldrar.

Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, November 01, 2007

Sanningen kommer

Jag tror att kusin Fredde hade behövt gå kandidatskolan i Värnamo och lyssnat till vår kloke Alvar Gunnarsson.

Har man gjort något dumt blir det sju resor värre att försöka dölja och undvika.

Ulrica Schenström är bara en i mängden av politiska företeelser som försökt undkomma journalist mobben.

L-O