Tuesday, June 29, 2010

Lakejen Vetlanda?

I media står det att Vetlandabäcken kan inte friläggas till en trevlig vattenoas genom staden med avsaknad av bidrag. Däremot går det bra att anlägga övergångställen och rondeller därför att kommunen nu har erhållit bidrag från Länsstyrelsen.

Iordningställande av en del av bäcken fick vänta i ett antal år därför att kommunen väntade på bidrag.

Kommundelsrådet har jobbat i många år för en bättre miljö och större säkerhet för Vetlandas innevånare.

Det står vidare att läsa i media att "Synpunkt Vetlanda" fått in ett ansenligt antal synpunkter av vilka bara ett fåtal lett till förbättringar.

En stor sammanställning har gjorts med en inte alltför liten administration. Dubbelutgifter och arbete vilket egentligen är kommundelsrådets uppgift.

Nu finns en stor majoritet i tätorten som minns och önskar en badplats vid Kvarndammen.
Är det kommunens avsikt att invänta bidrag för detta och avsäga sig möjligheten att själv bestämma vilka projekt som behöver göras för att vi skall få en levande kommun.

Det är bra med samarbete över kommungränserna men det är farligt att lämna över bestämmanderätten över befolkningens väl såsom hänt med särskilda sjukresor och nu senast familjerätten.

Ska Vetlanda kommun fortsätta att vara som en fågelunge som äter små smulor som andra kastar till oss, eller ska vi ta möjligheten att själva värna om våra innevånare?

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet
Vetlanda

Thursday, June 24, 2010

Trygg uppväxt

Barnens miljö är vår framtid.

Förhållanden mellan man - kvinna i sambo, äktenskap eller andra boende former är inte möjligt för samhället att lägga sig i men detta manar till eftertanke;


Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt och statistiken talar sitt tydliga språk:

71 % av alla ungdomar som hoppar av gymnasiet har växt upp utan sin pappa
80 % av sexualbrottslingar med subjektivt riktad aggressivitet, har växt upp utan sin pappa
63 % av ungdomarna som begår självmord kommer från faderlösa hem
85 % av ungdomsbrottslingarna som avtjänar fängelsestraff kommer från faderlösa hem

Känner Ni till dessa effekter av pappans utanförskap och hur förhåller Ni er till pappans betydelse och delaktighet i barnens uppväxt?

Detta är en fråga som ställs till våra riksdagskandidater, men för mig är det viktigt att vi har ett barnperspektiv i vår politiska medvetenhet.

Grunden för framtiden lägges mycket tidigt.

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet
Vetlanda

Monday, June 21, 2010

Kulturkraft

Igår kväll var vi i Stenberga. Det börjar bli en tradition så här fram emot semestertider att se detta mangefika bygdespel. Jag har lovprisat dessa skådespelare så mycket och för vart år blir de bara bättre och bättre så nu finns inte fler superlativer att ta till.
Detta året hade barnen fått en mer framskjuten roll och det är fantastisk hur väl och naturliga de framträdde.
Tack än en gång för att ni finns och gör ert yttersta för kulturen i vår bygd!
L-O

Kulturens kraft fick in mig på kanske ett lite annorlunda tänk men ack så viktigt nu i valtider.
Jag tror att det är dags för kulturens tid att ta en mer framskjuten plats i Vetlandas politik.
Men till syvene och sist är det ju du som väljare som avgör hur Vetlandas framtid skall se ut.


Livserfarenhet och visdom föds man inte med och kan tyvärr inte heller lära
ut, fast vi ibland tror det.
Våra barn måste själva göra sina egna misstag och finna sin egen väg ut i
livet. Men vi kan visa klokskap,
genom att vara goda förebilder för våra barn och med kärlek och trygghet
vägleda dem ut i livet.
Visa att man behandlar andra så som man vill bli behandlad själv.


Dessa rader är hämtade ur häftet "På marsch mot evigheten" bygdespelet i
årets upplaga på Stenberga bygdegård.
Kultur är inte bara underhållande. Det är också lärande och läkande av
sinnenenas utveckling.
Ett samhälle där skådespelet skänker betraktaren känslor att bemästra sin
livssituation är ett gott samhälle.

För mig är det viktigt att vi politiker ser till människornas hälsa lika
viktigt som att vi får penningarnas ballans att väga jämnt.
Tiderna förändras men människornas behov består genom årsekler för både
gammal och ung.

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet
Vetlanda

Sunday, June 20, 2010

Miljöpartiet i Vetlanda

Friday, June 11, 2010

Norrgården " Äldrehus"

Vård och omsorgsnämnden hade sitt sista möte 10 juni inför sommaren på Norrgårdens
äldreboende. Vi blev bjudna på lunch och vi fick smaka på samma utskickade mat som alla andra brukare får i hemtjänstens Vetlanda.

Jag måste säga att vi har duktiga kockar som lagar god mat. Soppa, pannkaka
med sylt och nybakat bröd.

Inför valet togs inga ytterligare nedskärnings beslut vilket jag också inte hade
förväntat mig.

Efter mötet fick vi en visning med guidad tur hur det ser ut på Norrgården idag och
önskningar med förhoppningar om att bra visioner hos personalen skall
förverkligas

Vård och Omsorgsnämnden har varit på studiebesök till Norrgårdens äldreboende.
På norrgården anser jag att det finns de bästa förutsättningar för att
Vetlanda med lite smärre ombyggnader ska kunna få ett bra demenscenter. Där
finns det kunnig personal och bra utrymmen tillsammans med en natur runt om.

Där det är möjligt att anlägga en rehabiliterings- och sinnesroträdgård.

Där finns utrymmen för korttidsboenden och dagverksamhet.

Där finns möjlighet till den utbyggnad av äldrevården centralt vilket Vetlanda kommer att behöva i framtiden.

Det tillkommer varje år ca 60 personer som får diagnosen demens inom kommunen.
En viktig faktor är att vi för de äldre samlar god kunskap i närheten av brukarna så att transporter av de äldre blir så få som möjligt.

Det skulle kunna byggas ett sk "Äldrehus" liksom det runt om i länet nu uppförs "Barnahus".

Vidare är det lättare för anhöriga att besöka sina nära när man ändock befinner sig inne i centralorten.
Kommunikationerna till ytterdelarna är för närvarade för dåligt utbyggda vilket vi hoppas kunna förbättra framöver.

L-O

Wednesday, June 09, 2010

Kommundelsrådet kamp

Nydala får sin busshållplats.

Efter många års kämpande för de gamla och icke bilburna har vi fått igenom att det byggs en busshållplats vid Nydala så även dessa grupper har möjlighet att besöka Nydala handelsplats.

I dag är hållplatsen asfalterad och det dröjer inte länge förrän kommundelsrådet vunnit ännu ett steg i kampen för ett människovänligare samhälle.

Nu är det dags för nästa fas.

Medborgarförslag; ett uttryck för verklig närdemokrati.

/L-O

Tuesday, June 08, 2010

Historien går igen

Makt införd uppifrån blir historia som störtas när folket fått nog.
Man kan inte pådyvla makt och överhet uppifrån för längre tid utan att när tiden är inne säger de förtryckta ifrån.
Sverige har varit mera jämställt vad beträffar makt utövad av kvinnor och män.
Under 13-hundratalet fanns en kvinna vid namn Philippa som styrde Sverige ( gift med Erik av Pommern )
Rättvis klok kvinnlig politiker som av historien glömts bort på grund av att hon inte var helgon eller helig.
Sverige hade något av den lugnaste tiden då trots att ofärden härjade runt Europa med Digerdöden som härförare.
Sedan kom förtrycket uppifrån i form av Kalmarunionen.
Förtryck, union och korruption.
Folket reste sig efter år av fogdeförtryck och oskäliga skatter.
Sovjetunionen, Jugoslavien och nu EU.
Alla kommer att gå den vägen. Det har tiden utvisat.
Inom Vård och Omsorg i Vetlanda har den nya organisationen tryckts på de anställda uppifrån med fler chefer, mer pålagor och en stressad arbetssituation.
Är trycket på de utsatta tillräckligt stort lyfts även detta ok av till sist.
Frågan är inte om utan när.
/L-O

Friday, June 04, 2010

Obeslut och vision i Vetlanda

Igår lämnade jag in nedanstående motion. Jag fick också reda på att pga skötseln av fiskebeståndet i Kvarndammen så tas det årligen vattenprover. Således håller vattnet en bra kvalitet.

Jag fick även indikationer på att allianspresidiet i Vård och Omsorg inte kommer att ta något politiskt beslut i frågan om de besparingar som förvaltningen lade fram vid förra mötet. Det är precis vad jag väntade.
I valtider skjuter styrandet över neddragningarna till tjänstemännen på kommunen som ett led i den normala verksamheten.

/L-O


Till Fullmäktige i Vetlanda Kommun.


Motion för att Vetlanda kommun åter iordningställer Kvarndammen som kommunal badplats.

Det börjar växa upp nya bostadsområden i närheten såsom Mellangården och Himlabackarna. Därför ser jag som ett sätt att höja kvalitén för dessa
barnfamiljer och nybyggare att åter göra Kvarndammen badvänlig.
Vidare ger det betydande vinster för redan etablerade bostadsområden i närheten.

För några år sedan fanns det möjlighet att bada i Kvarndammen. Föräldrar kunde nå detta ställe tillsammans med sina små utan att behöva ta bilen till Östanå eller andra badplatser i kommunen.

Miljövinsterna för Vetlanda skulle vara betydande samtidigt som det skulle medföra ett mervärde när kommunen skall locka människor att bosätta sig i Vetlanda. Friskt vatten och luft samt en grön stad stimulerar både det fysiska och den mentala hälsan i framtidskommunen Vetlanda.

”Det är viktigt att ha en bra natur omkring sig. Inte bara människorna du umgås med är viktiga utan också era upplevelser tillsammans.”

Därför yrkar jag,

Att:

Vetlanda kommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt anlägga en badplats vid Kvarndammen.


Lars-Olof Reinfeldt
Ledamot av Fullmäktige.

Thursday, June 03, 2010

Stormöte Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Protokoll fört vid Stormöte Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Tid: Onsdagen den 26 Maj 2010 kl.18.30 till ca 20.30

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Kjell Rangstig, Leif
Jardbring, Almuth Holmqvist, Sven Leek, Harald Jonsson.

Ej närvarande: Jörgen Samuelsson och Inge Carlsson.

§1 MÖTET ÖPPNAS

Ordföranden Lars-Olof Reinfeldt förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

Mötet hade samlat ett tjugotal trots hård konkurrens från andra aktiviteter
denna tid på året.

Bland deltagarna sågs som privatpersoner bland andra Sven Toll, Tommy
Bohman, Dan Ljungström, Roger Westin och Jack Andréen.

§2 VAL AV SEKRETERARE

till sekreterare valdes Almuth Holmqvist

§3 VAL AV JUSTERARE

till justerare valdes Leif Jardbring

§4 INFORMATION OM KOMMUNDELSRÅDETS UPPGIFT

Ledamöterna presenterade sig och Ordförande L-O Reinfeldt informerade om
Kommundelsrådets uppdrag. Rådets uppgift att se till att främja kontakten
mellan medborgarna och politikerna. Kommundelsrådet skall avge yttranden i
till rådet hänskjutna ärenden samt till kommunstyrelsen och kommunens övriga
organ göra de framställningar som anses påkallade. Ordföranden betonade att
uppdragen tas på största allvar av alla ledamöterna och att närvaron varit i
det närmaste komplett vid samtliga möten.

§5

INFORMATION VAD KOMMUNDELSRÅDET HAR GJORT TIDIGARE.

Behovet av ett Kulturhus ligger Leif Jardbring och många andra varmt om
hjärtat. Han tycker att detta ärende brådskar. Sven Toll inflikade att den
här frågan har bollats runt 30 år i kommunen och att det både funnits
ritningar och platser för placering. Någon tyckte att Kulturhuset borde
läggas centralt ihop med Musikskolan, Ungdomsgården och Kulturförvaltning.
På Folkets Hus tomt kunde det byggas ett Kulturhus. Där finns det
möjligheter till detta. Tomten intill museet fördes också på tal, likaså
Mogärde Skola samt tomten vid Sagabiografen och ytan bakom Spinneribolaget
är tänkbara platser. Alla mötesdeltagare är eniga om att kommunen skall å
det snaraste komma igång med denna verksamhet! Kulturen är ett viktigt
inslag för medborgarnas mentala hälsa.
".Kultur och Fritid har tappat tempo." tyckte en av mötesdeltagarna.

Man diskuterade belysningen i centrum, som varit ett återkommande tema för
Ledamöterna.

Belysningen ingår i den påbörjade Centrumplanen. Om det är något fel på
gatubelysningen så vänder man sig till VETAB.

Cykling på trottoarerna har blivit ett ofog. Bättre upplysning och
trafikvett borde man be Polisen om att komma till skolorna och informera om.


Buskörning av sk Volvoraggare och andra gasglada killar och tjejer kan
minska om man genom MHF och Polisens försorg anordnar ordnade former av
Streetracing. Erfarenheter från andras städer visar på detta.

Höga kanter vid övergångsställen fördes på tal. Detta ingår också som
förbättringsåtgärd i centrumplanen.

Cykelvägar debatterades en stund. Vägen förbi Bäckseda mot Korsberga finns
med i planeringen, men det är osäker när och om det blir på banvallen eller
längs den gamla befintliga grusvägen. Vi får avvakta Banverkets planer och
kommunens ekonomi.

Det pratades om en cykelväg till Sjunnen med tanke på att stora vägen skall
byggas om, men där finns det visst alternativa vägar att cykla på. En
mötesdeltagare tyckte att cykelvägarna borde ses över, emedan andra tyckte
att Vetlanda hade fått beröm för sina bra cykelvägar!


Turister har däremot svårt att hitta bra alternativa vägar. Bättre skyltning
efterlyses.

En stor fråga var ett bilfritt centrum. det visar sig att man är mera
positiv nu än innan. Denna fråga ingår i Centrumplaneringen, likaså kommer
parkeringsmöjligheterna att ses över. Hänvisningsskyltar till de fria
parkeringsplatserna saknas.

Ett återkommande tema är Biogas. EON och OK skall anlägga 150 tankplatser i
Sverige, Förhoppningsvis blir Vetlanda en av de platser som får tillgång
till en. Flishult kan då också leverera biogas i anslutning till en mack.
Utredning pågår.

Någon konstaterade att Vetlanda är en grön stad och att det är viktigt att
vi behåller träden.

Närodlade produkter till skolan och andra kommunala verksamheter fördes på
tal men bristen på odlare och ett krångligt upphandlingssystem gör det just
nu svårt att ändra på gällande förhållanden.


EU har i det nya Lissabonfördraget förbättrat vissa möjligheter till ett
selekterat lokalt upphandlingsdirektiv som ordföranden tyckte att Vetlanda
kommun skulle pröva.


§ 6 MÖTESDELTAGARNAS SYNPUNKTER

En Bäcksedabo med namnet Göran Wennestam tog till orda och tyckte att
Bäckseda har förlorat sin identitet genom att ingå i begreppet "Tätort
Vetlanda". Han efterlyste vidare en Ledamot från Bäckseda i kommundelsrådet.
Harald Jonsson och Inge Carlsson är ledamöter i rådet som bor i Bäckseda
Vidare tyckte Göran W. att protokollen är svåra att hitta på kommunens
hemsida.

Vi samtyckte från rådet och hänskjuter till kommunen att bli bättre på detta
område.

Bäcksedas befintliga anslagstavla står på ett svårtillgängligt ställe där få
personer passerar.

Förslag framfördes om inte denna kan placeras vid forna ICA Affären (
ICA-träffen), där informationen skulle vara mer lättillgänglig för alla. Vi
vidarebefordrar den önskan till tekniska nämnden.

Boulebanan, som har kommit på tal tidigare, har inte kommit till stånd.
Mötets deltagare tyckte att föreningar borde göra jobbet om Kommunen ställer
upp med material.

Den 12. sept. anordnas det en "Bäcksedadag" vilken Göran Wennestam inbjöd
till..

Stadshotellet har ingen snygg framsida, vilka många hade synpunkter på. Även
torget med omnejd ingår i den framtida Centrumplanen, som kallas för
"Gestaltningsplan".


Frågan ställdes om det finns en plan på att förbättra promenadvägen runt
Stensväg och Skogen (Galjbacken). Det visade sig att ett projektarbete skall
startas i just detta område.

§7 BESLUT UNDER MÖTET

Sekreteraren minns inga beslut annat än att Kommundelsrådet fortsätter att
ta emot önskemål och klagomål ifrån befolkningen på det uppdrag som
ledamöterna är utsetta av Kommunfullmäktige. Vi hoppas på ett bra engagemang
från alla kommuninnevånare.

§8 MÖTET AVSLUTAS.Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Då hördes en röst bland deltagarna;

När ska nästa Stormöte hållas?

Vid protokollet Justeras

Almuth Holmqvist Leif Jardbring


Ordförande

Lars-Olof Reinfeldt

Tuesday, June 01, 2010

Göran Hägglunds pålaga

Om vi förutsätter att det finns cirka 20000 tandläkare i Sverige och att det tar ca 30 min per patient i efterhandskontrolladministration samtidigt som det normalt skall vara ca 25 st kontroller per år och varje tandläkare har ca 400:- i timkostnad oavsett privat eller statligt anställd så blir det ett arbete på fritid där socialministern tar ut ca 100 miljoner oavlönad tid från vården som skulle kunna komma patienterna till gagn i stället. Det saknas inte tandläkare i Sverige utan förmåga att använda resurserna rätt.
Mig förvånar det inte att KD har så låga siffror. Vilka andra yrkesgrupper är villiga att jobba ideellt för 100 miljoner om året?
L-O