Tuesday, June 30, 2009

Mobbing i Vetlanda Kommun

Jag är allergisk mot mobbing oavsett var, hur eller vem som drabbas.

Jag tycker att vi alla i den mån vi kan ska lyfta fram sådana obehagligheter som sker mot våra medmänniskor och inte tolerera förtryck.

Detta nedan, är ett mail som jag sände till Ola Götesson för att få en förklaring över det inträffade där han fått en arbetstagare så kränkt att hon måste sjukskriva sig.

Jag har givit tid men det tycks inte som jag får något svar så jag vill med detta lyfta detta till omvärlden och hoppas att facket och pressen tar vid mot sådana här tilltag.

Kopia har gått till; Bo Fransson, Rolf Adolfsson och Ingrid Wiktorin.


"Hej Ola,
Som kontaktombud tillsammans med Ingrid Wiktorin har det kommit till min
kännedom att det förekommer trakasserier mot en anställd områdeschef.
Jag har hört att det t.o.m gått så långt att hon har sjukskrivit sig.
Vi Vetlanda har fått nog av rubriker där brukare, skolbarn och andra farit
illa p.g.a kommunens tillkorta kommanden.
Detta är inte acceptabelt att vi troligtvis än en gång hamnar under Uppdrag
gransknings lupp i TV.
Som kontaktombud vill jag att du förklarar för oss hur situationen är och
hur du tänker att lösa den samme."

MVH
Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
led. av VON

Platt fall för hall

Så var vi då vid vägs ände med Tjust kulle projektet.
Det blir ingen hall och sorgligt är väl det.
Det föll på den som gapar över mycket mister oftast .....

Jag hade förslag på hur vi på mycket lättare och förnuftigare sätt hade varit på väg mot hallbygget.

Det sorgliga står ändå att höra i radion när GH tycker det är tråkigt att det inte blir något.
Hon och många andra politiker kan skämmas över att inte själva ha bidragit med nåt enda. Det är så lätt att sätta sprätt på andras pengar och särskilt skattepengar att glänsa med.

Hoppas Steve landar i verkligheten och att vi med idealitet och entusiasm får igång den hall som VBK behöver

L-O

Monday, June 29, 2009

Reinfeldt,s filosofi desslika

Följande är en av Carl Schultz filosofier, skaparen av Snobben.
Du behöver inte kunna besvara följande frågor. Läs bara igenom brevet så kommer du att förstå andemeningen.

1. Räkna upp världens fem rikaste män.
2. Räkna upp fem vinnare av Heisman trofén.
3. Räkna upp dom fem sista Fröken Sverige vinnarna.
4. Räkna upp 10 personer som vunnit Nobelpriset.
5. Räkna upp dom sex sista som vunnit Oscars för bästa aktör eller aktris.
6. Räkna upp dom tio senaste vinnarna av WM i hockey.

Hur gick det?
Poängen är att få av oss minns gårdagens rubriker.
Dessa är inte andraklassens pristagare. Dom är dom absolut bästa i sin gren. Men applåderna dör. Utmärkelserna uteblir. Deras gärningar glöms bort. Diplomen begravs med sina innehavare.

Här kommer en frågerunda till. Få se hur du klarar den:

1. Nämn några lärare som hjälpte dig under din skolgång.
2. Nämn tre personer som stöttat dig i genom svåra tider.
3. Nämn fem personer som lärt dig nåt värdefullt.
4. Nämn några som fått dig att känna dig speciell.
5. Nämn fem personer som du gärna umgås med.

Lättare?

Sensmoral: Dom människor som gör ditt liv värt att leva är inte dom med mest pengar, mest utmärkelser eller mest berömmelse.
Det är dom som bryr sig som räknas.

Det är därför som WetlandaListan startar sin politik hemma hos var och en av er som läser detta.
Detta är vad jag kallar politikens ursprung.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Sunday, June 28, 2009

Mobbing

Det är på väg med nya stormar inom Vård och Omsorg.
Ledningen mobbar anställd och det är på tiden att kommunen tar sitt ansvar mot dessa företeelser. Detta gäller inte bara skolans värld utan kulturen inom förvaltningen bör rannsaka sig själv innan det är för sent.

L-O

Thursday, June 25, 2009

Förlåta

På lunchen idag gick vi in på Björns bokhandel för att köpa pärmar.
En liten extra lov och jag fick syn på Bengt Lindwalls bok " Ett herrans liv ".
Bläddrande föll blicken på ett öppet brev till Ola Götesson.

Bengt hade förstått hur svårt Ola hade det under tiden som Louisefallet höll på och han till och med bad för Ola att livet skulle skona honom.

Nu gällde det Ulf Söderlund, prästen i Bäckseda som kommit i onåder på något sätt.
Ola satt nu i kyrkonämnden och yrkade på att prästen skulle avskedas. Det skickades ett brev till stiftet att gå till handling.

Bengt bad Ola om nåd och förlåtelse vad jag kan förstå för Ulfs räkning men Ola var orubblig.

Älska, glömma och förlåta är livets stora påbud men detta kom inte in i händelsen och Ulfs hjärta klarade inte påfrestningen och han finns inte mera ibland oss.

Jag och Ulf hade många teologiska och psykologiska diskussioner i bastun.
Dessa saknar jag.

L-O

Wednesday, June 24, 2009

Solgläntan

Djur har bra inflytande på unga såväl som gamla. Huskatten Rocky har även gott inflytande på personalens sätt att resonera på Solgläntan. Ett äldreboende renodlat för dementa på Norrgården.

Spetskompetens inom detta område kommer att bli en nödvändighet än mer i framtiden.
Denna vårdform är mycket krävande och kan med fel arbetsbelastning bli en källa till höga sjukskrivningstal för kommunen.

Nu har man på denna arbetsplats genomfört en arbetsreform som kallas 3:2 där arbetets längd är, något kortare arbetstid per vecka än normalt samt att arbetsdagar får högst bli 3 st. och att ledigheten är minst 2 dagar.

Sjukskrivningarna har minskat liksom antalet vikarier.

Naturligtvis krävs det något mer personal men sammantaget blir det en besparing.
Nu har nämndens ledamöter fått ta del av denna erfarenhet och jag tycker att man ska lyssna och ta till sig av sunt förnuft.

Jag hoppas inte att det händer med denna skrivelse samma som föregående från områdescheferna.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

Sunday, June 21, 2009

Äldreomsorgsplan

I Fullmäktige i Onsdags togs beslut om den nya äldreomsorgs-planen.

I och för sig var den formuleringen som den styrande alliansen mycket vältäckande för eventualiteter som kan dyka upp för att kommunen ska verbalt klara sig mot brukare,anhöriga och myndigheter.

Jag har förståelse för att många tycker den är tam och till intet konkret förpliktande.

En del remissvar som kom in pekade på väsentliga konkreta brister som att det är inte lämpligt att blanda vanliga äldre med brukare som har diagnosen altsheimer och gravt dementa.

Vidare fick ju nämnden bakläxa på att en äldreomsorgs plan ska tas i fullmäktige.
När nu det läggs ner äldre och särskila boenden i centralorten kommer det där att uppstå en brist.

Det vore också bra med en progressiv förklaring att brukare som ser sin situation svår att bo kvar ska kunna få möjlighet att välja ett enklare och säkrare boende än att känna sig som i ett fängelse hemma med utvidgad hemservice till max.

På senaste Vård och Omsorgsmötet lämnade områdescheferna in en skrivelse där de påpekade bristen av äldreboenden i centralorten och att i dessa svåra tider nämnden satsar budgetmedel på ett nytt äldreboende där hyreskostnaden blir högre. Denna ska ligga i en liten ort utanför centralorten.

Enligt uppgift var det antingen Marie Johansson eller Willis Josefsson som ska ha sagt åt ledamöterna att de kan läsa denna och sedan kasta den i papperskorgen.
Är det så man bygger förtroende bland de anställda?

L-O

Wednesday, June 17, 2009

Investera i människor

När vi betalar vår kommunala skatt ser inte jag någon skillnad på pengarnas utseende eller var de kommer ifrån. Alla betalar efter sin förmåga.

I går var det budgetdebatt i fullmäktige. Ett förslag som Håkan Johansson lade i Kommunstyrelsen gick ej igenom där. Han menade att det var inte hundra nödvändigt med bilinköp och ytterligare investeringar i fastbränsle i Myresjö simhall.
Tillsammans 6 miljoner.

Jag lade samma förslag i fullmäktige och menade att vi kan flytta över den investeringen till socialnämnden som är i skriande behov av resurser.

En investering i människor i stället där vi efter detta får mervärden i samhället.

Så kan man inte göra. Vi kan inte ta ställning till sådana förslag, sade Göran Ivarsson ordf.

Man kan inte flytta investeringspengar från en nämnd till en annan där behoven finns.

Jag ser ingen skillnad på skattepengar. Mina ska gå till det som är viktigast.

Nu blir det köp av bilar och fastbränsle istället. Kanske inte helt nödvändigt.

Lars-Olof Reinfeldt
www.wetlandalistan.se

Monday, June 15, 2009

Det fjärde budet

Barn är en gåva. Vi har dem till skänks en tid och varje förälder gör så gott den kan för att barnen ska få en bra start i livet.
Jag tror att om vi värdesätter och hedrar våra barn, våra föräldrar och våra förfäder så går det oss mer väl i livet.
Jag är tacksam att min dotter med slit och envishet har kunnat tillägna denna kunskap som förhoppningsvis kan komma många människor till del.
Nedanstående artikel är införd i Chalmers tidning.
Lars-Olof,
inte bara politisk vilde och tandläkare utan också pappa.

Bättre hörsel med benlett ljud

[090615]

Ny teknik att höra vibrationer genom skallbenet har utvecklats vid Chalmers. Förutom att utreda funktionen hos en ny implanterbar benledningshörapparat har Sabine Reinfeldt studerat örats känslighet för benledningsljud, och undersökt möjligheterna för ett tvåvägs-kommunikationssystem som utnyttjar benledning för svåra ljudmiljöer.

Den benförankrade hörapparat som används idag fästs med en titanskruv som penetrerar huden. Nackdelen är dels att det kan bli komplikationer i form av hudinfektioner och dels att skruven kan lossna. Den nya apparaten, som alltså inte kräver permanent hudgenomföring, placeras närmare hörselsnäckan och ger därmed högre vibrationsnivå på hörselsnäckan vilket ökar känsligheten. Innan allmänt bruk behövs kliniska mätningar.

- Fördelen med den nya implanterbara hörapparaten är att den inte penetrerar huden. Man gröper ur skallbenet och placerar vibratorn mot botten. Vibratorn omsluts av en silikonhinna och en fästanordning av titan klämmer fast den. Ovanpå huden sitter mikrofonen och signalen därifrån sänds induktivt genom huden till vibratorn vilken ger ifrån sig vibrationer som uppfattas av bäraren som ljud. En processor gör om luftvibrationerna till elektriska signaler, som i sin tur ger vibrationer som uppfattas av bäraren som ljud, berättar nyblivna doktorn Sabine Reinfeldt.


Rött visar benledning från egna rösten samt implanterad vibrator. Blått visar luftledning från den egna rösten.
Ljud uppfattas normalt genom luftledning, vilket innebär att ljudvågorna i luften går in genom hörselgången. Men ljud kan också uppfattas genom benledning. Då går vibrationerna istället genom skallbenet direkt till hörselsnäckan och omvandlas, liksom det luftledda ljudet, till nervsignaler.

Sabine Reinfeldt har undersökt möjligheterna för ett benlett tvåvägs kommunikationssystem. Hon har då studerat hur den egna rösten uppfattas vid benledning respektive luftledning genom att låta testpersoner åtskilliga gånger uttala olika fonem som aaaa, eeee och mmmm. För att kunna mäta benledningsdelen av den egna rösten har hon använt en egentillverkad stor kåpa som placeras över örat:

- Det som är bra med den stora kåpan är att den både dämpar ljudet utifrån och att den ger minimal ocklusionseffekt (liknande den effekt man får när man håller för öronen och lyssnar på sin egen röst). Man kan mäta ocklusionseffekten genom att t ex sätta en vibrator på pannan eller mastroidbenet bakom örat och jämföra öppen hörselgång med ockluderad, t ex med propp eller kåpa. Ju längre in en propp placeras desto lägre ocklusionseffekt och ju större kåpa desto lägre ocklusionseffekt.

Ett viktigt resultat av mätningarna är att den egna rösten uppfattas genom benledning och luftledning grovt sett med ungefär samma styrka. Förhållandet mellan dem skiljer sig dock lite beroende på frekvens och vilket ljud som uttalas. Det visade sig att benledningen dominerar över luftledningen för frekvenser mellan 1 och 2 kHz för de flesta fonem.

-Benledningskomponenten av den egna rösten mäter jag som ljudtrycket nära trumhinnan i hörselgången när testpersonen bär den stora kåpan. Detta görs med en probmikrofon som har en mjuk silikonslang som sticks in i hörselgången. Luftledningskomponenten av den egna rösten mäts som ljudtrycket vid hörselgångsmynningen för öppen hörselgång. För att kunna jämföra ljudtrycken från de båda mätpunkterna används överföringen däremellan från högtalarstimulering.


En benledningsmikrofon (BC microphone) plockar upp vibrationerna från den egna rösten och signalen skickas trådlöst till den andra personen som hör genom en vibrator (BC transducer).

Resultaten från forskningen kan underlätta vid hörapparatanpassning. Även normalhörande personer kan få stor nytta av benledning. I en extremt högljudd och bullrig miljö vill man inte ha kommunikationssystemet i hörselgången, för där vill man ha hörselskydden. Största fördelen får man vid väldigt hög ljudnivå. Dels slipper man ha högt högtalare från kommunikationssystemet i hörselgången, dels kan man med en benledningsmikrofon minska bruset från omgivningen.

Omgivande ljud uppfattas 40-60 dB lägre genom benledning jämfört med luftledning. Detta är ett mått på hur mycket vanliga hörselskydd, såsom öronproppar och hörselkåpor, maximalt kan dämpa ljud. Det visar också hur mycket mindre brus från omgivningen som en benledningsmikrofon (som plockar upp skallbensvibrationerna från egna rösten) skulle spela in i en extremt bullrig miljö jämfört med en vanlig luftledningsmikrofon, som plockar upp allt ljud, inklusive det från omgivningen.

Vid mätningarna av den nya implanterbara benledningshörapparaten medverkade läkare från avdelningen för öron- näs- och halssjukdomar på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskningsprojektet har fått medel från Vetenskapsrådet, Hörselforskningsfonden, Stingerfonden, och Chalmerska forskningsfonden.

Avhandlingen "Bone Conduction Hearing in Human Communication - Sensitivity, Transmission, and Applications" försvarades vid en offentlig disputation fredagen den 5 juni.

Avhandlingens abstract i Chalmers Publicationsdatabas, CPL >>


För mer information:
Sabine Reinfeldt, Institutionen för Signaler och System, Medicinska Signaler och System
031-772 80 63 , 0708-14 16 49
sabine.reinfeldt@chalmers.se

Handledare:
Bo Håkansson, Chalmers
031-772 18 07
Stefan Stenfelt, Linköpings Universitet
013-22 28 56

Sunday, June 14, 2009

Nattvandring med Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd fredagen den 12 Juni.
Vi samlades kl 22,00 utanför Almuth Holmqvists affär "Stig in".

Uppslutningen var god, 7 av 9 ledamöter.

Av vädret ( duggregn och ganska kylslaget ) var inledningen på kvällen
tämligen lugn, så vi började med att inspektera buskaget utanför Pub Ladan
som tekniska lovat att rensa upp under våren.

Nu var här lika mycket bråte av skräp, burkar och en del byggmaterial samt
att doften av urin var inte långt borta.

Vandringen började neråt Storgatan, bort mot Willys utefter bäcken till bron
vid Folkets Hus.

Duggregn och folktomt.

Forngården och Blomsholm blev nästa mål. Vid scenen i Forngården hade det
samlats ett 25 tal ungdomar som var glada, lite påverkade och lyckliga över
att sommarlovet var här.

Vi pratade en stund och önskade varandra trevlig sommar. Blomsholm var öde
och blöt. Där dryftade vi vad vi föreslagit för åtgärder till kommunen.
Almuth och VP,s Angelica Wilhelmsson hade ju gått upp till kommunen för att
få svar på vår syn på behovet av biogasmack i kommunen. Inte ett svar kom de
med!

Vår uppfattning att det behövs en busshållplats vi Nydala-kurvan så även
personer utan bil kan göra inköp där har kommunen heller inte svarat på.

I Östanå brukar det vara en del liv, så vi gick vidare tillbaka genom stan
och generellt kan det sägas att det ligger skräp både här och där. Burkar,
glas och papper. Vid Swedbank stod ett mindre gäng och tog ut pengar, drack
och slängde burkarna när de gick.

Några testosteron stinna killar i Volvo ville visa upp sig och körde på
tvären i ett par gathörn. Däcken tjöt.

Väl i Östanå gick vi ner runt udden vid bryggorna. Där var en del grupper
som stojade och verkade ha rätt trevligt även de som var längst ut på
bryggan. Burkar och skräp som vanligt. På vägen ner hade någon öppnat kranen
på vattentaget och ratten att stänga av, var borta. Vägen fick en bäck som
grävde sig ner så sakteliga tvärsöver. Leif lyckades stänga av kranen och
kommunen sparade därmed många kubikmeter.

Vi konstaterade att det fanns inte några poliser i sikte under hela tiden.?
Vi tog en runda till Folkets Park men där var det lugnt. Det ända vi
konstaterade var att någon hade vänt på 7-17 skylten vid badhuset.

Nu började det bli lite mer folk på torget och de tre korvkioskerna hade
gott om kunder. På hotellet var stämningen hög och där hade vi faktiskt en
polisbil. Jag gick fram till dem och vi kunde konstatera att vädret gjorde
nog att det var lugnare än vanligt. De skulle åka ut till Östanå och kolla
läget.

Vi stannade ytterligare en tid på torget i blötan och kylan.

Det vi kunde konstatera var att vi såg inga andra vuxenvandrare ute och att
stämningen

ungdomarna emellan var god.

Nästa möte skall vi ta ute hos Almuth den 17 aug, som där får visa på hur
man bedriver ekologisk odling.

Generationer har utarmat jorden och det är på tiden att vi lokalt ökar vår
medvetenhet när det gäller näringsriktig mat till barn och äldre inom
kommunens verksamhet.

På min väg hem drev det några smågrupper av ungdomar som verkade vara på väg
mot Withala skolan. Det hördes som om de hade samlats där. Kanske ett sista
vemodigt avsked på natten till barndomens trygga tillvaro i skolan. Vad
väntar nu?

Morgonen efter gick jag en runda vid Withalaskolan och kunde konstatera att
två fönster var krossade. Det krävs ordentlig kraft för att krossa dessa
fönster och en stor sten kan vara det verktyg som använts. Detta för tanken
till Kommundelsrådets förslag om övervakningskameror.

Skolgården är inte någon lekplats på nätter och med en lampa och rörelsevakt
samt en kamera som då går igång skulle spara mycket pengar åt kommunen som
kan komma ungdomarna tillgodo för andra aktiviteter.

Lars-Olof Reinfeldt

Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Friday, June 12, 2009

Anpassad ekonomisk kostym

Bertil Nilsson idéer framförda i media om en socialförvaltning, nu när kommunen ska krympa verkar synnerligen sund.

Några skolnedläggelser på landet får det inte bli tal om.
Vi måste våga värna den kultur som krävs för en levande landsbygd. Stefan Larsson må ursäkta men att ytterligare utarma landsbygden visar en bristande förståelse för en helhetssyn på Vetlanda som kommun.

Det finns system med A och B skolor där eleverna likt syskongrupper på dagis lär sig ta hänsyn och hjälpa varandra oavsett ålder. Detta har vi igen i socialbudgeten många gånger om. De små mår inte bra av att tillbringa timmar i bussåkande.

Ta radikalt och anpassa centralorten till verkligheten och använd Mogärdeskolan till seniorboende alternativt fler särskilda boenden. Det kommer, om det inte redan är brist på dessa och skjut planerna på det nya Ekebo på en eventuell framtid.

Planerna på privatiseringar av äldrevården rationaliserar bort en stor del av Vård och omsorgsförvaltningen.

Man kan även ifrågasätta om kommunledningen är tillräckligt effektiv i förhållande till de löner vi kunde se i Höglands tidningen.
Vi betalar över 80 miljoner till EU och jag tror inte att vi behöver anställa fler för att göra ansökningar om EU bidrag för vår räkning.
Lantbrukarna klarar detta alldeles utmärkt utan att anställa onödig personal på sina gårdar.

Jag tror att det är dags att vi tar ett rejält och radikalt grepp om vår kommuns utveckling innan det helt kör i diket.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Tuesday, June 09, 2009

Kommunal girighet

KS hade ett ärende där det skulle säljas en central tomt i det attraktiva Ramkvilla till den driftige Klas Håkansson, ägare till mycket bla hotellet. Äventyrsland sades det.
Det var fler ärenden i KS där försäljning av tomter och fastigheter i kommunen var på dagordningen.
Alla ärenden utom Ramkvilla tomten kommer till fullmäktige utom tomtförsäljningen till Håkansson som själv sitter i Kommunstyrelsen.
Jag tycker att 240 000 för 1,5 hektar inne i Ramkvilla, centralt nära sjön osv låter på tok för billigt. Det är attraktivt för Tyskar och Danskar att vistas i Ramkvilla bygden.
Nu blir det ingen chans för kommunens förtroendevalda att diskutera denna försäljning.
Kanske det är ett ärende för kommunrevisorn?
Drivkraftida medborgare är bra men det känns inte bra om kommunen slumpar bort tomtmark till förtroendevalda.
Än en gång vill jag gratulera Vetlandas innevånare till EU valet. Vi ( Junilistan ) var bäst i Jönköpings län och vi kom 3a i hela Småland. Jag tror att Centern i Vetlanda var sämst i samma avseende. Tyvärr kommer resultatet att flera EU kramare skickas till Bryssel blir att, fler särskilda boenden och landsortsskolor får läggas ner i Vetlanda.
Hav tröst, nästa år kommer WetlandaListan att visa en ansvarfull och mänsklig politik för Vetlandas bästa.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Monday, June 08, 2009

Hjärtlanda och Centermöte

I kväll var jag inbjuden av Lars-Håkan Halldin till ett möte som Centern i Sävsjö hade utlyst med gästföreläsare.

Det jag inte visste var att det var ett kretsmöte för Centern i Sävsjö där man dryftade det politiska läget i kommunen och som i andra kommuner diskuterade besparingar och taktik. Av hänsyn till det trevliga bemötandet jag fick yppar jag ingenting om vad som diskuterades. Innan detta var det kretsstyrelsemöte.

Sedan var det dags för Lars-Håkan Halldin att äntra scenen och jag kan rekommendera fler att gå och lyssna om ni får tillfälle.
Här nedan något av hans förklaringar och recept på åtgärder angående den ekonomiska krisen som huserar i världen.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Ändrade svar på gamla frågor!


Ingress

Jobbskatteavdraget måste omstruktureras och ges till alla konsumentgrupper. Jag vågar vara ärlig mot löntagarkollektivet som har jobb. Jag vill minska jobbavdraget och ge det till pensionärer och sjuka, Inte nya utgifter i statsfinanserna utan omfördelning. Detta är all ekonomisk expertis överens om på vetenskaplig grund. Detta säger Lars-Håkan Halldin som aspirerar på att bli seniorriksdagsman © i Jönköpings län


Den Amerikanska och Engelska stimulanspakten är farliga för den globala ekonomin. Biter inte paketen då står världen inför en ekonomisk kris av tyvärr fasanfull omfattning.Dessa länder jämte flera andra har lånat upp belopp som är så stora att de skadar ekonomin i hela världen. Det är viktigt att pedagogiskt understryka en sak nämligen att det inte finns hur mycket pengar som helst på världens kapitalmarknader. Många vill inte erkänna det är tillgången och efterfrågan på pengar som styr räntan. Det är viktigt understryka riksbankerna styr inte räntan. Det gör marknaden.Riksbankerna kan balansera pengaflödena genom att sätta ränta på sin egen upplåning och utlåning. I det stora hela är Riksbankerna maktlösa. Baltikums problem är en spegel av att USA och Englands upplåning skadat deras ekonomier genom att de har svårt få tag i pengar. Deras val är en inre devalvering som innebär fördelning av fattigdom.


Det är till hösten som vi ser om ekonomin i USA och England återhämtar sig. Nu kommer ett ytterligare problem i dessa länder nämligen sparkvoten stiger. Effekten i denna tendens är mycket större än stimulanspakten. Sparandet har motsatt verkan som stimulanspakten.


Allt för många tror den ekonomiska kris vi befinner oss i är en fråga om finanskris och konsumtionskraft. Detta är inte på något sätt sant krisen har sin orsak konsumenterna över hela världen inte är villig att betala det pris marknaden erbjuder. Orsaken till detta är att bubblorna i ekonomierna är mer omfattande än vad som beskrivits.


Alla pekar på den amerikanska fastighetsbubblan. Sanningen är att det var på den amerikanska bostadsmarknaden som varbölden brast dess utbredning är global. Priset på fastigheter har under tjugo år varit alldeles för högt i hela världen. Allt är för dyrt inom fastighetsmarknaden från första spiken, betongen virket, lönerna finansieringen, anslutningsavgifter mm Alla på denna marknad har dragits med i denna kris. Även transportsektorn som är beroende av fastighetsmarknaden lever i en prisbubbla. Allt inom transportsektorn är för höga priser.


Även infrastrukturen som vägar, broar och mycket mera ligger på för höga prisnivåer. Råvarorna drogs med i denna spekulationsbubbla men där ser vi en kraftig nedgång tack vare lägre aktivitet i ekonomin.


Då är frågan hur klara vi omställningen det handlar inte bara om nya regelverk för finansindustrin utan även lägre priser. Priserna måste inom krissektorerna sänkas med 45 % på hela den globala marknaden. Man kan inte devalvera globalt utan det krävs marknadsanpassning. Inre global devalvering som alla får vara med och betala Jfr Baltikum idag.


Jag bedömer att krisen kan sitta i mycket länge med extremt hög arbetslöshet. Vändningen kommer kanske 2012. Mot denna bakgrund måste regeringar världen över möta arbetslöshet och andra sociala problem med socialt anpassade reformer inom den statliga försäkringssektorn. Försäkringen ska vara långsiktiga och verka överbryggande i kristider.


Jag menar att en regering skall agera försiktigt med stimulanspaket därför de kan vara verkningslösa Dessutom kommer det inte finnas en konsumentmarknad som har råd att bruka investeringarna. Därför bör regeringen höja taken och innehållet i bla arbetslöshetsförsäkringen fram till 2012. Vi kan sänka dessa försäkringar när de ekonomiska hjulen rullar med full kraft. Då arbetslösheten är under tre procent.


Dessutom måste jobbskatteavdraget omstruktureras och ges till alla konsumentgrupper. Jag vågar vara ärlig mot löntgarkollektivet som har jobb. Jag vill minska jobbavdraget och ge det till pensionärer och sjuka, Inte nya utgifter i statsfinanserna utan omfördelning. Detta är all ekonomisk expertis överens om på vetenskaplig grund.

Regeringens ekonomiska råd och jag har samma uppfattning. Det känns tryggt.

Den gode Centerpartisten i Brännelund.

Lars Håkan Halldin

Maktentillfolket.bloggagratis.se

Sunday, June 07, 2009

EU-vals konsekvenser

Tre förluster för Sverige på tre dagar.

Fotboll, tennis och igår EU.

Först måste man gratulera Piratpartiet som kanske kan stå emot Orwells senario 1984, där storebror ser dig i egenskap av de etablerade partierna. FRA, IPRED och alla andra påhitt för att kontrollera makten och kränka integriteten.

För Vetlanda betyder valresultatet att vi får skicka mer makt och pengar till EU.
Detta i sin tur leder till färre platser i särskilt boende och mindre personal samt fler nedlagda skolor på landsbygden.

WetlandaListan kommer att strida för att vi får möjlighet att bygga ut servicen och kvaliteten i kommunen. Vi räds inte EUs pålagor!

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Dagen D

I dag går Sverige till EU val.

I går manövrerade Danmarks lagledare i fotboll Morten Olsen ut våran Lagerbäck totalt.
Något VM för fotbolls landslaget får vi se i stjärnorna om.

Precis likadant kommer de taktiskt bättre nationerna i EU. Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien att utmanövrera Sverige som ingående i EUs stormakt.

De som röstar för att vi skall överlämna makten till Bryssel kommer inom en snar framtid se hur vi som nation kommer att få sitta på avbytarbänken och se på när de stora tar för sig.

Jag undrar när vi vågar inse fakta och byta ut de styrande här hemma. Det är inte bara ledningen i Vetlanda som behöver bytas ut. Detta gäller även Lagerbäck. Man måste våga se varje människas kompetens och agera taktiskt efter detta.

Jag kan förstå att våra stjärnforwards tröttnar att springa förgäves till sist. Vi hade inget mittfält och vi har då rakt ingen brist på kompetenta spelar. Vi saknar bara förmågan att tänka taktiskt och ha rätt folk på plan.

Du som läser detta. Jag hoppas att du går och röstar.
Sedan hoppas jag att du kan stå för konsekvenserna när valet visar resultatet framöver.

Lycka till!

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan.

Thursday, June 04, 2009

SR opartisk?

Här en bra insändare på detta tema;

Klavertramp av SR i intervjun med Sören Wibe

Radio P1 håller utfrågningar varje morgon med toppkandidater till EU-parlamentet. Efter varje utfrågning kommenterar två journalister vad toppkandidaterna har sagt under intervjun.

De journalister som har valts har varit någorlunda objektiva och i många fall partivänner med de utfrågade. Men den 3 juni var det dags för Sören Wibe, partiledare för Junilistan, att intervjuas. Sören kommenterades bland annat av Eric Sundström, chef för socialdemokraternas egen interna partitidning Aktuellt i Politiken och socialdemokratisk politiker.

Sundström menade att i princip allt Junilistan gjort och sagt är fel. En EU-kritiker borde istället rösta på Marita Ulvskog, socialdemokraternas främsta kandidat, enligt Sundström. Denne man, anställd av det socialdemokratiska partiet, fick alltså oemotsagd uppträda som expert med egen propaganda. Det hela blev så ensidigt att radiojournalisten Herman Meltzer såg sig tvungen att avbryta Eric Sandström och påpeka att vad han höll på med var rena spekulationer.

Skandal säger jag! Sveriges Radio skall vara ett opartiskt media. Junilistan får inte delta i debatten på samma villkor som andra. Det faktum att Junilistan inte heller varit med i Agenda (något samtliga riksdagspartier och småpartierna har varit) understryker detta. Förfarandet strider helt mot den opartiskhet som public service skall måna om. Skamligt helt enkelt!

LENNART BERG

Uppsala

Wednesday, June 03, 2009

Dolda påhitt

Att som Willis Josefsson föra hela Vård och Omsorgsnämnden bakom ljuset när han föreslår privatisering av Kvarngården samtidigt som han uppger att vi kan tränga in fler äldre där är sanerligen grovt.

Jag tycker att det hör till takt och god ton att man informerar nämnden först innan man brakar ut i pressen.
Vi vill inte ha mer omänskliga påhitt där gamla och sjuka får sitta emellan.

Desutom är 20 öre precis så det räcker till Tjust Kulle. (6,8miljoner) Ta gärna från andra men bidrag inte själv.??????

L-O
WetlandaListan

Tuesday, June 02, 2009

Berlusconi och svensk press

Sveriges television brukar skryta med att våra media är fria och agerar fritt från de som har makten. När ni läser det nedan förstår ni att Sverige inte är bättre än andra korrupta läder när det gäller fria demokratiska val.

Vi ska inte kasta sten i glashus och hur mycket FRA ligger i bakgrunden?

"Jag vill bara så här i valrörelsens sista timme göra er uppmärksam på medias skandalöst vinklade behandling av Junilistan."


Agenda har fyra söndagar i rad tagit upp EU-valet. Förtsa gången debatt Anna Hedh – Fjellner, andra gången allmän riksdagspartidebatt, tredje gången, småpartier + debatt Reinfeldt – Sahlin, fjärde gången Reinfeldt –Sahlin.

Alltså, man lyckas med konststycket att undvika ett parti: Junilistan.


Annu mer skandalöst blir P1-intervjun på onsdag morgon. Den följs av en ”analys” av Erik Sundström (Chefredaktör för soc. Dem. Partitidning, AiP, en person som har attackerat Sören Wibe personligen vid en rad tillfällen) samt Anna Dahlberg Expressen. Alltså: två riktiga superfiender till JL. Alla andra har fått en vän och en fiende, t ex fick Eva-Britt Svensson Aaron Etzler (Flamman) etc etc.Agenda anordnar slutdebatten. Där tillåts INTE inlednings- och slutanföranden, utan man skall bara debattera de ämnen som Karin Hubinette tar upp. Hon har hela tiden framställt valet som ett slag mellan (s) och (m) och gått helt på (s)-propaganda om att kampen nu står om utstationeringsdirektivet. Hon har helt ignorerat att (s) och (m) tillsammans överlämnat makten.I Dagens Arena gör man den koppling som blir huvudnumret från EU-entusiasterna denna sista vecka. Man buntar där ihop partierna och vi hamnar tillsammans med –gissa vilka- jo naturligtvis Sverigedemokraterna!!!!!!!!


Men vi kör hårt och ger allt fram till valdagen.
Se nu till så att alla dina vänner, bekanta och arbetskamrater känner till att det finns ett EU-kritiskt alternativ i valet, nämligen Junilistan.

Se till så att de är medvetna att (S) och de borgerliga partierna röstar lika i nio fall av tio och att de tillsammans har sagt ja till alla EU-fördrag. Det är ju därför EU har makt och inflytande över allt från kollektivavtal till utrikespolitik.

Sören Wibe och Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan