Wednesday, December 31, 2008

GOTT NYTT ÅR

2009 blir det året då WetlandaListan formellt kommer att finnas som en del av verkligheten för det nya Vetlanda.
Någon måste ta beslut och vilja ta ansvar i samhället. Vi kan inte längre låta Centerns velighet och KDs omänskliga syn på åldringsvården styra Vetlandas framtid. Nu är det dags att humaniteten och det sunda förnuftet ges utrymme så människorna tror på en bättre framtid.

WetlandaListan är inte och kommer aldrig att vara partiet som låser sig i vissa block eller fack.
Paulina,s frågor har vi fått och det är med stolthet jag publicerar en del av de svar som vi WetlandaListan har avgivit. Vi visar en sådan politisk bredd i många av verklighetens samhällsfrågor att vi kan knappast kallas för något en fråge eller missnöjesparti. Helt enkelt har vi en bred grund att stå på där vi jobbar för Vetlandas väl och ingenting annat.

Det vore bra för samtliga att se dessa frågor och bilda sig en egen uppfattning. Vi i WetlandaListan är den nu starkast växande politiska kraften i Vetlanda och när de som agerat röstboskap i fullmäktige förstår att det finns en väg till handling så kommer de att ansluta sig till oss. Vi står för Vetlandas framtid.

Gott Nytt År

Annie, Janne, Sven-Åke, Ronny och Lars-Olof.


Paulinas Frågor;

- Tycker du att det behövs fler idrottshallar i Vetlanda?

Fler idrottshallar är inte fel för när de olika föreningarna vill ha halltider så finns det inte tillräckligt med tider (utom på natten) och det gör att föreningarna som vill utvecklas inte har möjlighet till ungdomsverksamhet för icke elitintresserade.
Säkert behövs fler idrottshallar men med tanke på ekonomin så för närvarande se det lite bekymmersamt ut med nybyggnation. Ej insatt men jag tycker att vi ska utnyttja dom hallar vi har så mycket vi kan och hålla dessa i gott skick.
Vi har idag Norrgårdshallen, Hövdingen och ett nytt bygge uppe
vid gymnasiet. Det är ju bara att kolla om beläggningen svarar
mot behovet.
Ja, det kan vara svårt att få lämpliga träningstider som går ihop med skola mm Och det är överhuvudtaget trångt om utrymme.

- Är standarden på idrottshallarna bra?

Kan säkert bli bättre. Sköter man inte underhållet blir det stora kostnader i framtiden.
Hövdingen lär vara under all kritik, Norrgårdshallen ok och det
får vi hoppas att det nya bygget också är.
Den är hyfsad, men det saknas en bättre publikhall för lagidrotten.

- Tycker du att vi ska genomföra Tjustkulle projektet i framtiden?

Tjuskulle: Enorma belopp för Kommunen (Skattebetalarna) så jag anser inte ens att det är värt att tänka på.
Som det nu ser ut kommer Arenabolaget att klara det utan någon större kostnad för kommunen.
Vi ska inte bromsa privata initiativ
Om kommunen och idrottsrörelsen delar det ekonomiska ansvaret och
det bedöms ha ekonomisk bärighet, så varför inte? Men jag sågar
både Stefan Holms och Stina Granbergs projekt.
Det är positivt om vi får ett Tjustkulle som drivs av engagerade föreningar där sponsring kommer från företag och medlemmar. Kommunen bör agera stödjande och ge driftsbidrag.

- Hur ska vi göra för att försöka få bort drogerna?

Droger: I första hand bearbeta föräldrarnas ANSVAR och tala med ungdomarna om vad de verkligen saknar i samhället.
Svårt. Slå undan benen för de ekonomiska intressena
Vi kan aldrig få bort drogerna, men vi kan eliminera behovet. En
trygg och harmonisk uppväxt eliminerar behovet att fly från
verkligheten. Unga otrygga människor har ofta ett hål där själen
borde suttit. Det är det de fyller med drogtrippar.
För det första ska man nog möta ungdomarna i den situation de lever i. Det vore också bra om det blev en större vuxennärvaro och vuxenansvar. Vi kan försöka få polisen och samhället mer aktivt och försöka göra tillgången på droger låg. Kanske ge information till föräldrar, skolor och föreningar om hur man kan upptäcka avvikelser i ungdomars beteenden i tid. Man bör också ställa sig frågorna: Varför tar ungdomar droger? Eftersom att droger är ett sätt att fly undan vardagen, vad är det då som är fel i våra ungdomars vardag?

- Det har stått i tidningarna att det har varit mycket bråk på fredag och lördags kvällar mellan ungdomar här i Vetlanda. Vad ska vi göra för att minska detta?

Bråk: Dela upp Politikerna i olika grupper och låt dessa gå ut på stan för att verkligen med egna ögon se hur illa det är och där utefter ta allvarligt på vad de sett Då kanske det händer något.
Vi har föräldravandringen och se nästa fråga
Detta bottnar ofta i vad till synes är etniska motsättningar,
riktas mot avvikande sexuella läggningar. Det handlar ofta om
rädsla för främmande kulturer. Vårt samhälle måste bli
tolerantare. Mina bästa vänner har jag oftast hittat i första
eller andra generationens invandrare.
Det är nog bra om vi kan engagera ungdomar och få dem att komma med förslag om hur detta ska lösas. Även vuxennärvaro som vandrare och få föräldrar att bli uppmärksammade på detta.

- Ska det finnas någon slags ungdomsaktivitet som får bort ungdomarna från torget på kvällarna på helgerna?

Ungdomarna i Vetlanda måste få ha en mötesplats. Hur mötesplatsen ska utformas måste ungdomarna själva vara med och utforma så att det sker på ungdomars villkor och inte på gamla mossiga politikers villkor.
Koncist svar: Fråga ungdomarna!
Eftersom att ungdomar tycker om att träffas är ”Powerhouse” och liknande ungdomsgårdar bra. Återigen bör man möta ungdomarna själva och höra om vad de vill ha för olika aktiviteter. En inhägnad streetrace bana kan vara en åtgärd.

- Tycker du att det är positivt att det byggs nya butiker nu när det är lågkonjunktur?

Butiker: Ja det är positivt för det blir fler människor som inte har råd att åka långa vägar för att handla och dessutom blir det pressade priser. Bra för alla.
Visst skall det byggas i lågkonjunktur. Dels ger det arbetstillfälle och man får mer för pengarna. Ja! Det skapar arbeten, pressar priser mm
Det är ju upp till varje enskild företagare att bedöma
möjligheten i affärsidén, men alltför hård konkurrens ger många
företag som går halvtaskigt, som inte riktigt vågar investera i
framtiden. Konkurrens är bra, men den får inte vara mördande. Men
eg är det tillgång och efterfrågan som styr.
All konkurrens och nybyggnad främjar kunderna. Kommunerna ska vara mer aktiva för att staden ska få en mer balanserad affärsstruktur.


- I det flesta stora butiker som byggs nu har ungefär samma sortiment, tycker du det är bra eller dåligt och varför?

Visst kunde ett mera varierat sortiment varit bra men det kan inte vi lokalt parti påverka.
Bra = pressar priser Dåligt = mindre utrymme för specialbutiker med mycket kunskap inom sitt område.
Det är inte bra för det gynnar de med stora försäljningsvolymer
som får volymrabatter. Det är detta som slår ut butikerna på
landsbygden!
Som sagt tidigare främjar ett stort utbud kunderna och något som är bra är att kommunen och handlarna att göra mer reklam för Vetlanda som centrum för handel på Höglandet.

- Hur har invandrarna påverkat Vetlanda? Positivt / Negativt

Invandringen: Har jag inga uppgifter om i Vetlanda, bara hörsägen och det kan man inte lita på.
På lång sikt är invandringen bra för oss alla. Det har den alltid varit.
(t.e.x. VOLVO förut Svensk bil, tyska delar, hopmonterad av invandrare). Bilindustrin i Sverige hade med all sannolikhet kollapsat utan invandrare (för länge sen om det inte hade varit för invandringen)
Dåligt = att vi inte kan ta vara på invandrarnas kompetens.
I mitt fall positivt och att det ibland blir negativt beror på
att vi är urdåliga på att ta till vara den resurs de utgör.
Alla influenser utifrån berikar vårt samhälle. Men vi måste se skillnad på flyktingar och invandrare. Samhället har en grundstruktur som utgår från att människor känner sig trygga där de bor. För att denna balans inte ska rubbas krävs att vi har en bra integreringspolitik där de som kommer som en ny injektion för ett expanderande samhälle snabbt inlemmas i kulturen och får ett språk så de kan göra sig förstådda och förstå hur vår kultur är uppbyggd. Flyktingar tar vi hit som humanistiskt skydd under en tid. Detta ansvar och kostnader vi får, ska vi dela med andra kommuner och länder som vi samarbetar med. Vad det gäller invandrare så är de likt oss flesta både bra och dåliga och i Sverige gäller samma lagar för alla.


- Har de som är invandrare svårare att få jobb än oss svenskar?

Jobb: Kan de nog ha men jag känner dom som inte ger sig och de har jobb
(I dag vet jag inte)
Ja tyvärr
Koncist ja, de har även svårare att få lägenhet.
Språket är det absolut viktigaste för att komma in på arbetsmarknaden. Många av invandrarna har hämmats i sin vilja att starta företag och vi skall välkomna dessa driftiga människor. Det tjänar vi alla på.

- Hur många invandrare ska vi ta emot?

Stoppa invandringen i detta nuläge.
vi ska vara ett öppet samhälle.
Vi ska ta emot så många invandrare som vi kan ge ett kvalitativt
liv i Sverige. Det är kvalitet och inte kvantitet som är
humanism.
Det beror på samhällets förmåga att assimilera och tillgången på jobb. De som invandrar skall inte endast bli bidragstagare.

- Tycker du att man ska skära ner på sponsringen av elitidrotts klubbar?

Elitklubbar: tar nog in pengar för att de ska kunna köpa elitidrottare så det borde nog undersökas bättre om de ska ha pengar eller inte.
Det skall alltid stå i förhållande till att göra Vetlanda känt och hur man tar hand om ungdomar i klubbarna. Kommunal sponsring (och kommunala bidrag till avlönade idrottare) känns väldigt fel så länge breddidrotten saknar pengar.
Kommunal sponsring ja, näringslivet fattar sina egna beslut.
Sponsring eller hjälp till elitklubbar är positivt så länge det inte tas medel från samhällets krav på nödvändig trygghets- och välfärdsansvar. Vi får aldrig tumma på vårt ansvar för vård, skola och omsorg. Sponsring från företag och privatpersoner är bra om de kan avvara till ett gott ändamål. Elitklubbar som lyckas, ger glans åt kommunen, företagen och de som bor där.


- Tycker du att det är bra eller dåligt med sponsring?

Bra eller dåligt vet jag inte.
Tyvärr så är det ett måste för att idrottsklubbar, ridhus etc. skall överleva
Sponsring är reklam och skall ses som sådan.
Det är bättre om idrotten kan få debet och kredit att gå ihop av
egen kraft.
Sponsring är alltid bra för goda ändamål tex vård, skolor och föreningar.

- Hur tror du att Vetlanda kommer att se ut om tio år?

Jag tror att vi har lyckats att skapa ett bra klimat för Vetlandas invånare om 10 år.
???? Spännande
Med nuvarande politiska ledning vill jag inte veta!
Jag tror att Vetlanda går starkt ur den kommande ekonomiska krisen. Vi har en kommunfullmäktige som hittar de bästa blocköverskridande lösningarna med hjälp av Wetlandalistan och vi har ett ännu starkare handelscentrum på Höglandet. Förhoppningsvis kanske vi kan ha infört fri parkering.

- Hur kan vi påverka Vetlandas framtid?

Genom att HA en positiv anda så tror jag att det påverkar andra.
Skaffa bra utbildning. Strunta i jantelagen och våga ha åsikter och idéer. Avsätt en tid av ditt liv som politiker
På alla sätt. Genom att köpa närodlade och närproducerade varor
gynnar vi förutsättningarna för våra lokala företagare.
Genom att se och höra de människor vi har runt om oss i vår närhet och vara öppna för varandras åsikter.

- Vilken ställning har du till klimathotet?

Jag är på ett sätt orolig för klimatet men jag tror inte att den stora boven är bilen.
Tar det på allvar både klimat och miljö
Ytterst allvarligt, vi kan redan ha passerat gränsen. Jorden kan
inte föda så många människor och i all synnerhet på vår svenska
levnadsstandard.
Vi måste på alla plan se och tyda de signaler som naturen ger som till exempel försurning, arter som försvinner, vi får nya sjukdomar o.s.v. Föroreningar är och förblir en fara. Klimathotet är en global fråga som får lösas med hjälp av internationellt samarbete.

- Tycker du att det är ett klimathot?

Är rädd för alla olyckor i haven som påverkar hela jorden (därför äter jag inte fisk)
Ja
Tveklöst!
Det är oansvarigt att inte ha som grund att efterlämna jorden och miljön i ett bra skick till kommande generationer.

- När ska vi börja reagera?

Reagera NU eller helst igår.
Vi måste göra allt för att minska koldioxid utsläppen, minska flygandet och satsa mer transporter på järnväg. ??????????????? nu om inte annat
Borde vi gjort för länge sedan!
Detta är en ständig process och det är vår skyldighet att medvetandegöra klimatets inverkan på alla levande organismer.


- Vad tycker du om kärnkraft?

Kärnkraften: Vet jag varken ut eller in men vi måste ha ett bra alternativ om de ska skrotas.
Av onda ting (brunkol,kol,olja,kärnkraft) släpper i alla fall kärnkraft inte ut koldioxid.
Vid folkomröstningen om kärnkraft vann linje två, alltså
kärnkraft under begränsad tid medan forskningen intensifierades
för att hitta alternativ. Ett löfte som sveks, att öka BNP år
från år är viktigare.
Kärnkraften har hämmats i sin utveckling att hitta nya metoder och processer som inte avger radioaktivitet. Rädsla skall inte hämma utvecklingen och det är dumt om vi i Sverige inte tar till vara på det välutvecklade systemet utan importerar el från kärnkraftverk med mer förorenande anläggningar.

- Hur ska vi göra för att minska koldioxid utsläppen?

Bränsleutsläpp: Ständig het fråga, bra alternativ men vore jag uppfinnare skulle jag vara rik nu.
Det gäller inte bara koldioxid utan alla växthus gaser, men det är
komplicerat. Det måste harmoniseras med partikelutsläppen som
enligt nya rön bromsar växthus effekten.
Genom att bygga ut älvar mer till vattenkraft, och även använda så mycket solenergi vi kan. Den kärnenergi vi har bör vi också använda. Metanolframställning och biogas kan man använda sig mer av.

- Hur ser framtiden för detta ut?

Framtiden: Ärligt talat vet jag inte
Inte bra, Mammon styr, ökad BNP går före allt
Det kräver politiker med visioner och sans som inte äventyrar vårt samhälle ang. omvårdnad, kommunikationer. De bör inte ha för hårda och hämmande styrmedel för att komma bort från miljöförstörande element typ olja, bränsle och konstgödsel.


- Tycker du att vi har ett jämställt samhälle?

Jämställdhet: Samma jobb oavsett kön ska ha samma lön, men det är en bit kvar.
Nej men det går åt rätt håll i och med föryngring av politiker ,beslutsfattare, osv.
Det har vi inte och det kommer alltid att finnas ekonomiska kunskapsmeniga och fysiska skillnader. I min värld är alla lika mycket värda som människor och ska ha lika rätt till sitt liv och sina möjligheter att utvecklas. Detta är inte jämställa med rättvisa. Vem har rätt att avgöra vad som är rättvist.

- Hur ska man göra för att göra samhället ännu mer jämställt än vad det är idag?

Svår fråga den tål att tänkas på.
Där har fackföreningarna ett stort ansvar (Lika löner löser många knutar b.l.a)
Vi har varken ett jämställt samhälle mellan män och kvinnor eller svenskar och etniska minoriteter
Utgå från allas lika värde!
Ökad tolerans och förståelse för varandras levnadssätt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något för att underlätta vardagen för varandra.

- Hur tycker du att funktionshindrade bemöts?

Funktionshindrade: Det jag sett tycker jag fungerar bra
Många har funktionshinder både synliga och dolda.
Tyvärr möts de ofta av "maskerad nonchalans" från myndigheter.
Ibland bra och ibland dåligt. Kom ihåg, en kromosom fel och det
kunde varit du, en stroke, en hjärtinfarkt. Livet kan förändras
på 10 sekunder!
Svårt att bedöma. Lyssna till dessas upplevelse. Troligen finns mycket att förbättra.- Hur ska vi förbättra den situationen?

Förbättra: Inte så insatt vad det är de saknar så jag har inget bra svar.
Utgå från allas lika värde!
Lyssna, se, känn efter, och att agera utifrån sitt hjärta, hjärna och magkänsla. Bjud in de som är funktionshindrade till sammankomster. Gå ut en vardag på stan tillsammans.

- Tycker du att funktionshindrade har det bra här i Vetlanda?

Vetlandas funktionshindrade ser ut att ha det bra, vad jag kan se.
Vad svaret än är så kunde det varit bättre.
Jag kan förstå att det finns svårigheter rent fysiskt att röra sig på gator och torg. Kommunal styrning av matbutiker åt kyrkhållet till skulle underlätta mycket för äldre med rörelsehinder.


- Hur bemöts homosexuella?

Homosexuella: Hur de bemöts vet jag inte för jag kan inte se om de är det eller inte.
Varierar väldeliga från individ till individ. Homofobi tror jag
ofta bottnar i rädsla
Troligtvis förnedrande i många fall.


- Hur ställer du dig till frågan om homosexuella får ingå i ett äktenskap?

Homosexualitet har funnits så länge människan har funnits så jag har inga fördomar
vad det anbelangar. Jag ser inte att det finns några hinder för äktenskap.
Deras eget val, ingen annans. Frågar du Åke Green får du ett
svar, av mig ett annat.
Högst av allt är kärleken, papper eller avtal kan inte ersätta den äkta samvaron mellan två individer. Detta är en personlig och inte politisk fråga. Om två människor vill ingå äktenskap är det upp till dessa. För min del är det okej, men vi får för den skull inte tvinga präster att viga mot sin övertygelse.


- Tycker du att Sverige borde satsa mer på försvaret?

Försvaret: Vi bör nog ha ett försvar men om de ska mer pengar har jag ingen kunskap om.
Det måste från en tid till en annan vägas mot yttre militära hot
samt även möta hjälpbehov utomlands.
En inriktning på försvar på försvar av Sverige och inte insatsstyrkan utomlands.


- Tycker du att vi borde ha allmän värnplikt eller ska bara män få göra den?

Värnplikt: Vi bör ha en liten yrkesarmè med lika villkor för både män och kvinnor.
Vi tror på en typ av allmän värnplikt där både kvinnor och man behövs.
Vi har idag inget behov av en allmän värnplikt och kvinnliga
väktare och poliser hanterar ofta hotbilder bättre än manliga
kollegor. Men grundläggande ABC-sjukvård (Andning, Blödning Chock
och hjärt- lungräddning borde vara obligatorisk för alla.
Allmän värnplikt det skapar en vi känsla och är personlighet utvecklande. Sammanhållning och värn om Sverige som nation.

- Tycker du att Sverige borde gå med i NATO?

Nato: för dåligt insatt i detta så jag har inga kommentarer.
Vad fyller NATO och FN för roll när världspolisen USA kör sitt
eget race och bara efteråt vill ha FN:s och världens hjälp med
att "clean up the mess".
Nej.


- Hur ser du på Sveriges ekonomi i framtiden?

Sveriges ekonomi: Jag är positiv person så det kommer att gå bra men lite orolig för att det blir på arbetarens bekostnad.
Jorden har inte råd med vårt levnadssätt, vi måste sänka vår
standard!
Det blir tufft men vi har ett bättre utgångsläge än många nationer.

- Borde vi inskaffa euro?

Euro: tror jag Nu är läge eftersom Svenska kronan bara dalar så är det nog lika bra att vi anpassar oss.
Ja Ja, men vid rätt tillfälle när svenska kronan är i harmoni med
andra valutor. 1 euro står just nu i 10,577 SEK så definitivt
inte nu.
Alla former av jämställdhet och förenklingar inom Europa är positiva. Gemensam valuta förutsätter inte att vi avsäger oss rätten vad gäller lagarna och självbestämmande. Jag tror att vi får en starkare valuta bild i Europa om vi är med på detta. Det kommer att ställa högre krav på våra företag och konsumenter. I dagsläget är det bättre att vi avvaktar med anslutning och tar tillvara den skendevalvering som vi fått av svenska kronan. Detta stärker i nuläget vår konkurrenskraft gentemot omvärlden.


- Hur tror du att äldrevården blir i framtiden?

Äldrevården: om vi inte reagerar nu så blir det katastrof.
Det beror nog lite på hur vi faktiskt bemöter ungdomarna idag det är ju ni som kommer att ta över politiken snart.
Värdig hoppas jag, men spår motsatsen.
Fler aktörer, både privata och entreprenader. Vi kommer att ha mer brukarinflytande och en vård peng där de äldre styr utbudet av tjänster. Vi måste även ha en beredskap för dem som inte klarar att välja själva
.
- Hur tycker du infrastrukturen ska se ut i Sverige?

Infrastruktur: tunga transporter bör gå på järnväg medan vägarna ska hållas bra standard för privatbilister och lättare transporter.
Det är nu när det är lågkonjunktur man skall sats på järnvägen så vi kommer bort med så stora transportmängder på våra vägar Massiv satsning på kollektivtrafik. Flyget bör bära sina
Miljökostnader
Fler konkurrenskraftiga kollektiva alternativ. Förenklade och förvållade vägnät. Enkelt, snabbt, billigt och miljövänliga drivmedel.

- Hur ska vi få in ungdomar i arbetsmarknaden?

Ungdomar: Kanske borde vi tänka på att gå tillbaka till lärlingsjobben igen där även de ungdomar som inte orkar plugga och även ljushuvuden att få en chans att lära sig ett yrke.
Lokalt har fixit varit till nytta. Med kommande lågkonjunktur ska vi vara öppna för idéer och nytänkande.
B.L.A Kanske satsa extra på turism.(Det finns nyinkomna EU-medel att tillgå. Där kan vi uppmuntra företag och föreningar att söka)
Återinför lärlingsutbildning, alla måste inte vara
civilingenjörer. Näringslivet har orimliga utbildningskrav!
Bra utbildning, harmoniskt och öppet samhälle där det finns utrymme för kreativa förmågor både i skolan och på arbetsplatsen. Det ska vara bra att ifrågasätta strukturer och i vardagsmönster.

- Tycker du att fixit är bra?

Fixit: Vet ej
?????? Det har varit till nytta.
Yepp!
Ja.

- Tycker du eget pensionssparande är rättvist? ensamstående osv?

Privat pensionssparande: ett påfund som bara gynnar de som redan har mycket.
Pensionssparande anser jag att vi skattebetalare har betalt in genom skatten för att få en rejäl
pension av samhället när vi blir pensionärer
Efter som vi blir fler äldre och mindre i arbetsför ålder kommer det att bli nödvändigt med ett eget sparande. Inget i livet är rättvist, har aldrig varit och kommer aldrig att
bli!
Det finns ingen ekonomisk rättvisa. Staten ska garantera en lägsta rimlig pension för samtliga medborgare som bor och verkar i Sverige.

Tuesday, December 30, 2008

Nonchallans inom sjukvård

I min värld bland patienter och människor i vardagen fick jag idag ett samtal från en förälder som såg sitt treåriga barn ligga och kvida i soffan av värk från munnen och örat. Troligtvis otit med feberpåverkan. Föräldern ringde till vårdcentralen i Vetlanda men de förklarade att de bara tog emot akutfall????? Nonchallans av barn!

En annan patient hade fått i uppdrag att framföra till mig från kompisar i stan att det måste bli ett stopp på detta eviga skjutande av smällare. Hundar och människor far illa.

Den dagen då WetlandaListan tar över ska vi se till att få en fungerande sjukvård och vi kommer inte att nöja oss med ord och löften. Vi vill ha handling. Vad beträffar smällarna så har vi kommundelsrådet framfört dessa synpunkter och kommunen gör nu ett försök med gemensamt firande vid Kvarndammen. Hoppas det blir bra men det skjuts alldeles för mycket på andra tider och många far illa.

I kväll är det Bandy som gäller och det lär bli kallt. Hoppas spelet värmer.

L-O

Monday, December 29, 2008

Motvallsgubbe

I dagens VP kan man läsa att jag utsetts till årets motvallsgubbe. Jag tror att äntligen har Vetlanda Posten gett detta uttryck ett positivt ansikte.Eftersom det finns utmärkelser av detta slaget så undrar man vad jag fått detta pris för.

Jag är emot partipiskor som skrämmer politiker till tystnad.

Jag är emot mobbing av de personer som vågar framföra sina åsikter.

Jag är emot blockpolitiken som hellre låter gamla lida än en mänsklig kompromiss.

Jag är emot att sociala myndigheter missköter sitt uppdrag och låter flickan "Louise" lida.

Jag är emot arbetsplatser som när Vetlanda kommun låter mobba ut duktiga medarbetare i fallet Heidi Runesson.

Jag är emot falsk marknadsföring och vallöften i form av den nya tandvårdsförsäkringen och FRA lagen.

Jag är emot nedläggning och försämring av demens och åldringsvården.

Jag är emot nedläggningen av skolor på landsbyggden och uppflyttandet av 12-åringar till högstadiet.

Jag är emot fega politiker som inte vågar ställa upp för människor likt fallet al-Hindi.Alla dessa som anser att det är fel att vara motvallsgubbe är således för allt det jag räknat upp ovan.

Är det fler som är för detta samhälle än mot så är vår framtid mycket dyster.Vi måste våga ställa upp för de som inte kan eller vågar föra sin talan. På denna punkt är jag hundraprocentigt för och det är på denna grund som WetlandaListan skall byggas.Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan

Sunday, December 28, 2008

Stig-Göran Fransson

Stig-Göran Fransson c, som är en mycket trevlig och sansad människa skriver på sin blogg den 26 dec om relationer i politikervärlden.

"Det behövs en stark och livlig politisk debatt, där åsikter förs fram med engagemang och där politiker vågar gå i konfrontation om viktiga värderingar och sakfrågor. Det är samtidigt viktigt att ha respekt för varandra som personer. Kränkningar och personliga påhopp hör inte hemma i politiken."

Jag delar till fullo denna åsikt, och jag kan tro att han därmed ger kommunalrådet en känga, för hennes nedvärderande av de människor som bor i Vetlanda, och den skymf som hon visar Vetlanda Postens medarbetare genom att tala om att, den kan hon gärna vara utan.

Hon bryr sig helt enkelt inte om hur gräsrötterna har det i den kommun hon har förtroendet att leda. Hon tycker dessutom att vi skattebetalare avlönar henne för lite.

Snacka om att Centern kastar sten i eget glashus. Jag tror att Stig-Göran håller med om att man ska inte kacka i eget bo.

Moderaterna gjorde det och för politikerhederns upprätthållande bildades WetlandaListan.

L-O

Wednesday, December 24, 2008

Mer patient-tid

På text-TV kan man läsa att Centern vill att landstingen ska effektivisera administrationen i vården så det skapas mer tid för läkare att ta hand om patienten.

Det känns ju befriande att äntligen ett parti förstår, att det dom gladeligen är med och inför skapar bara problem.

Inom tandvården kom glädjande budskap av Annie Johansson från centern, att nu äntligen blir det bättre och billigare med KDs och Hägglunds nya tandvårdsreform.
Konsekvensen har blivit nedlagda tandvårdskliniker i glesbyggden och 25 % ökad administration för tandvårdspersonalen således minskad patienttid.

Det känns befriande att det inte bara lokalt som centern gör självmål.
Det kanske vore bättre om politikerna någon gång lär sig att lyssna till vanligt folk och proffessionen innan man piggt inför kontrollsystem som de sjuka och svaga får lida för.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Julen är barnens högtid

Julen firas av Jesu födelse.

Jesus symboliserar barnets kamp för rätten att finnas till och kampen mot myndigheters förtryck av folket. Kampen för den svage mot övermakten.

Vi har under året upplevt FRA, Hägglunds tandvårdsreform, IPRED och ett antal försök av de styrande och myndigheter att styra och förtrycka det fria ordet och friheten att utveckla kommunikationen på Internet.

Det äkta försvaret för den sanna demokratin tillhör bloggarna. Inte minst i Egypten har denna rädsla för det fria ordet visat sig i förbud.
EU vill också haka på och begränsa bloggarnas möjlighet till öppenhet.

Nu går kampen vidare och det är dags att vi ställer upp för barnen i världen, vår framtid.
De barn som föds i Sverige ska känna trygghet och då är det inte mer än rätt att vi välkomnar dessa som svenska medborgare. Det finns länder som har gått före Sverige och visat att de står på barnen och frihetens sida mot maktmissbruk för otrygghet.

Jag vill att Sverige kan likt Jesus säga;
"Låten barnen komma till mig och förmenen dem det icke"

L-O

God Jul från WetlandaListan

WetlandaListan önskar God Jul

med följande goda budskap och inriktning i politiken

WetlandaListan är;

*ett parti som utgår från människors behov och personalens kunskap
*ett parti som välkomnar företagens del och medhjälp i kommunal service
*ett parti som aldrig kommer att tillåta fler "Louise-fall"
*ett parti som låter barnen gå kvar i skolan på hemorten för deras trygghets skull
*ett parti som har kontakt med väljarna också mellan valen
*ett parti som är för folkomröstningar.

Skälet till att vi nu vill bryta ny mark i den lokala politiken är att vi inte finner att dagens politiska mönster i Vetlanda gagnar utvecklingen.
WL pekar på skolpolitiken som "kommit till vägs ände",
på omsorgspolitiken, där de gamla och dementa hunsas för att budgeten ska gå ihop
och stöket och bråket på helger, där inga politiker vågar ta sitt ansvar.

Vetlanda måste bli en vänlig och trygg kommun, slår WL fast.

Vi måste bort från blockpolitiken och mobbning av politiker som vågar ha en egen mening.

Annie
Janne
Sven-Åke
Ronny
Lars-Olof

Monday, December 22, 2008

Horribelt

Arrogans och högmod är något jag kan förstå att Mari Ermeland försöker att ge uttryck för när hon läst Gunilla Hjelms blogg. Mari har en artikel nere på sidan 4 i dagens VP som utförligt belyser uppfattningen som hon upplever.

Att kommunalrådet tycker att vi Vetlandabor avlönar henne för dåligt och att hon behöver inte läsa vår tidning Vetlanda Posten är ett hån mot oss alla.

Vetlanda Posten med chefsredaktör Mari försöker att ge en så allsidig bild hur vi har det här i vår byggd.

Att då ta avstånd från denna information när man är den som har högsta politiska ansvaret att det går bra för Vetlanda är horribelt

Vi är värda ett bättre kommunalråd!

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Höga hästar

Gunilla Hjelm pratar ofta om att hon vill ha samförstånd över blockgränserna.

På det sätt, hon gick på Tommy Bohman förra Kommunfullmäktige och detta som Bertil Nilsson uttrycker i dagens Höglandsnytt så lär det bli ännu svårare;

"Sedan försöker Gunilla Hjelm häckla mej för okunnighet kopplad till min höga ålder. Men alla åldras vi. På samma gång. Men ökad ålder borde förhoppningsvis följa mer erfarenhet och bättre omdöme. Då är det värre, om man stannat i puberteten och talar om annat än vad saken gäller."

BERTIL NILSSON
Landsbro

Vidare i insändare sparkar hon ut moderaterna och låter den hårdföra duon Fp och Kd briljera med sin omdömeslösa kommunikation till de äldre som om de gjort något bra.

Det är tur att WetlandaListan tar över och visar sans och förnuft efter nästa val.

L-O

Saturday, December 20, 2008

Gunilla Hjelm

Svar till Gunilla Hjelm fre 19 dec o lör 20 dec i VP

Kommunalråd är ett stort förtroende att ta på sig. Ledare av alliansen i Vetlanda tillhör också de stora uppdragen i vår kommun.

Ekonomin i ballans är basen för att vi ska möjliggöra servicen till kommuninnevånarna på bästa sätt.
Nu är det sämre tider och det kommer att fresta på med acceptabla beslut. Du kan behöva enighet och stöd för att genomföra svåra ekonomiska prioriteringar.

Själv kände jag att som moderat, så var det bara att finna sig i era propåer och sitta stilla i släpkärran och rösta JA. De flesta moderater förstod inte att de ständigt blev degraderade till röstboskap.

Det är skönt att du äntligen med underskriften av C,FP och KD i ditt svar på tal, visat att du kopplat från den släpvagnen.

Moderater känn er fria.

Bra att ni visade kurage och reserverade er tillsammans med V och MP mot de oskäliga höjningar som det centerledda VETAB ville driva igenom.

Jag håller med dig om att S borde komma med egna förslag men du har några felaktigheter i dina påståenden. Konsultarvoden för snabbutredning av äldreomsorgen och handikappomsorgen ligger runt 250 000:- och inte 90624:-.

Du skriver vidare att “Skolan i dag är inte samma som den var när Bertil Nilsson var ung och utvecklingen när det gäller lärmiljöer har tagit stora kliv framåt.”

Svenska elevers kunskapsranking har i jämförelse med andra nationer sjunkit betydligt och det finns numera många elever och lärare som mår betydligt sämre. Jag tycker inte att buset, mobiltelefonerna och mobbingens problem är lösta i dagens skola. Att sedan skicka upp 6:e klassare i högstadiet lär inte främja lärmiljöer och hälsan.

Du skriver att Bertil Nilsson är populistisk. Det beror väl på vad man lägger in för betydelse.
Jag tror att Bertil finns ute bland människorna och hör hur oron om framtida åldringsvården och skolan berör gemene man. Han liksom jag uppfattar hur ni inom “alliansen” behandlar de gamla och skolbarnen som ekonomiska kollin som kan forslas hit och dit i kommunen för att passa era ekonomiska beräkningar.

Detta är inte värdigt!

Är det detta, att lyssna och framföra denna oro som du kallar populistiskt, då vill jag gärna ansluta mig till denna skara.

WetlandaListan kommer att lyssna till människorna i vår kommun och därefter skapa en service som innebär trygghet, både i skola och åldringsvård.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Friday, December 19, 2008

Segern är vår

WetlandaListan har i dag segrat på två områden.

*Stämpeln är klar hos Notarius Publicus och jag vill härmed tacka alla som medverkat till att drömmen om ett bättre politisk landskap i Vetlanda har blivit verklighet.

Rättvisa och sann humanitet ska bli vårat riktmärke.

*Heidi Runesson blir kvar som områdeschef i Vetlanda och vi skall skänka Ola Götesson en varm jul-tanke nu när han hörsammat vår vädjan att tänka på kommunen och de anställdas väl i första hand. Det bor nog även ett gott hjärta någonstans hos Ola.

Jag, såväl som WL och Marie-Louise (personal) med arbetskamrater önskar bara en liten julklapp till av Ola.

Vi vill att Heidi får vara kvar på Handikapp Omsorgen 1. Det finns en varm och god stämning bland brukare och personal tack vare Heidi,s kunskaper och förmåga att leda den avdelningen.

Härmed önskar jag att hela Vetlanda kan gå in i den sanna julglädjen och känna tillfredsställelsen över att det går att åstadkomma något "Gött" även här, som Annie brukar uttrycka det.

Själv ska jag fira med bandy i kväll och känna tjusningen på Tjust Kulle.
Detta projekt blir en annan historia.

L-O

Wednesday, December 17, 2008

Ekenäsmaffian

I går gick Göran Lindell upp och försvarade VETABs onödigt stora höjning med att fjärrvärmeutbyggnaden i Ekenässjön inte motsvarat förväntningarna. När de nu skall få en 3 % övertillskott så kan de bli mer aggressiva med företagsförvärv och erbjuda cheferna högre löner.

En liten fågel kvittrade att Ekebo till största delen består av pensionärer från centralorten.

Vad är det som gör att Ekenäsmaffian och Fifflekullarn får igenom så mycket onödiga satsningar i Ekenässjön?
Det vore bättre att bygga äldreboenden i centralorten där behovet finns och inte skena i det blå med våra skattepengar.

Självklart ska de norra delarna ha ett äldreboende. Det är inte meningen att deportera gamla från central orten bara för att politikerna ska få visa upp sin förträfflighet att bygga orimligt pompösa anläggningar på alltför dåligt underlag. Vad är det som säger att vi inte kan ha ett litet välordnat äldreboende i Björköby.

L-O

Oskälig höjning av VETAB

En trevlig avslutning med Fullmäktige i kväll.
Göran Ivarsson läste lite över vad som tilldrog sig i fullmäktige under åren 1988-89 samtidigt som måltiden pågick efteråt.
Bla hade Eskil Gustafsson (m) en motion om, att när förälder var hemma med eget och samtidigt tog emot annat barn så gick kommunen in med ekonomiskt stöd eftersom de inte låg kommunala barnomsorgen till last. Hur är det idag?

I fullmäktiges punkt 6 ville VETAB höja taxan med 8 % för fjärrvärmen.
Anders Adolfsson som är en mycket kunnig person hade räknat ut att med samma nivå för höjning som när förslaget lades och med nuvarande sänkningar av el olja och räntor så ska höjningen vara 5 %.

Jag gick upp och stödde detta förslag mot kommunstyrelsen. Det är inte rimligt att VETAB tar ut oskäliga höjningar av kommuninnevånarna nu när det stundar svåra tider. Göran Lindell pratade om att VETABs satsning i Ekenässjön inte bar sig riktigt och därför behövde taxan höjas. Det kan ju inte de som har fjärrvärme stå för dålig planering.
Voteringen efteråt fick fullmäktige att gå på KS beslut.

Jag reserverade mig tillsammans med några m, v och mp. Detta var således en bra fråga som WL hade röstat för folket och inte som röstboskapen ledd av Sturesson.

L-O

Tuesday, December 16, 2008

Svar till S o V samt C-bloggar och insändare

Eftersom vi i WetlandaListan kan hålla med Kjell-Egon och Gunilla att Vetlanda behöver en bättre opposition så vill vi peka på den opposition som finns tills nästa val.

Då är vi beredda att ta över ansvaret från den nuvarande vacklande alliansen.

Svar till T. Bohman, B. Jonzon och C. Strömbäck VP fre. 12 dec.

Ni har rätt i att Vetlanda behöver vi ett maktskifte.
Ni har rätt i att demensvården inte bör läggas ner utan vidareutvecklas och byggas ut.
Ni har rätt i att det är inte de svaga vi ska spara på i första hand.
Ni har rätt i att konsultkostnader kunde vi vara utan i ekonomiska svårtider.

Vad har ni då att komma med?

Spara uppifrån och ned?

Administrationskostnader är vi nog alla överens om att de ständigt ska hållas i schack. Förvaltningen ska effektiviseras och onödiga utgifter är inte till gagn för några skattebetalare eller brukare.

Detta är inte svårt att enas om men gång på gång framför ni osthyvels principen att 2 % överlag ska sparas. Visserligen är slutsumman lika med det underskott som budgeten behöver rättas till med, men en kollektiv bestraffning av samtliga områden och hårt arbetande inom vård och omsorg är långt ifrån rättvist.

Visst håller jag med om att borgarstyret visat handlingsförlamning inte minst i Tjustkulle frågan och nu även visat bristande humanitet i åldringsvården, skolan inte nämnd.

Att för den skull locka att skicka över makten till andra sidan där skattehöjningen hänger som ett hot mot inflyttning av nya Vetlandabor och där möjligheten för alternativa och driftiga medborgare som vill utveckla kommunens olika servicesektorer skulle begränsas av ideologiska skäl är inte något som bär Vetlanda framåt.

Vi har kompetent personal både i kommun och näringslivet i Vetlanda, och det är dessa människor och idéer som vi behöver lyfta fram.

Vetlanda behöver ett styre som ser bortom småsinthet och blockpolitik.
Vetlanda behöver ledare som har kurage att stå upp för både svaga och driftiga medborgare.
Vetlanda behöver ledare som tar itu med ungdomsproblem såsom droger, kriminalitet och social utslagning.

Det är här och nu vi skall lyfta av blockpolitikens ok som delar befolkningen.

Vi behöver en gemensam och hållbar politik där småsinthet och roffarmentalitet sätts på plats. En politik där vi ser varje människa som en individ i ett samspel med sina medmänniskor.

Vi behöver den tredje vägens politik.

Där står WetlandaListan redo att ta ansvar!

Annie Nielsen (wl)
Janne Åsander (wl)
Sven-Åke Ek (wl)
Lars-Olof Reinfeldt (wl)

WetlandaListan

Monday, December 15, 2008

15 December

I kväll är det dags för nästa möte med WetlandaListans hjärntrust.

Som jag tidigare skrivit så förlänger inte Ola Götesson Heidi Runesson,s vikariat.
De har träffats idag och vad jag förstår så finns det inget som kan ligga Heidi till last utan det måste bara vara något outgrundligt tyckande.

Kvoterat från samtalet dem emellan;
"vidare nämnde jag att ända fram till september i år "" ville han ha mig i förvaltningen" en fröjd att se mig arbeta och hur han gjort en kovändning på 3 månader.
Han kan inte försvara detta alls.
Han är rädd för allt jag åstadkommit inom HO 1.
2008 sparat 495 tusen, säkrat upp med genomförandeplaner, idéen till fritidsledare var min."

Fortsättning följer nog.

Äntligen bor det folk i Olle Athlers hus Slättgränd 1.
Vi är jätteglada att vi fått så trevliga grannar som Erik Karlsson och Frida Harbrecht.

Något av det väsentligaste för närmiljön är att ha bra grannar och vi kan då sannerligen inte klaga.

L-O

Saturday, December 13, 2008

Sosse-moderater och kådisar

Naturen ute i Luciatider visar sig med all den skönhet som hör vintern till.

Eftermiddagen avnjöt vi en glöggprovning hos munskänken och tillika läkaren Björn Krantz och hans familj där ett flertal trevliga Vetlandabor var inbjudna.

Vid frågan hur mycket är egentligen administrationen av den tid en läkare jobbar, så blev svaret ca; 30 %.
Vi har ju länge ställt frågan varför det är ont om läkare när det nu är fler läkare än någonsin i Sverige. Svaret är att det från styrande håll saknas både sans och vett.

Nu håller Hägglund på att förstöra tandvården i liknande riktning och det är nog inte bättre att vi byter block i politiken. Här krävs den tredje vägen där vi (folket) lyfter av oss det tyngande oket av styrande byråkrater.

Det är inga moderater i sann bemärkelse på de styrande posterna. I Jönköpings läns landsting kan vi nu se, hur de socialiserar läkarmottagningen i Sävsjö och det kommer att bli ännu svårare för patienterna där att få tillgång till läkarvård.

Frisktandvårdsreformen som är en förtäckt socialisering och konkurrensfördel för den offentliga tandvården, där man använder skattemedel som riskkapital, mot den fria marknadens krafter att ge patienterna rätt tandvård efter patientens behov, röstades igenom. Den enda som röstade mot våra sossemoderater i Landstinget var jag som sedermera reserverade mig för detta vansinne. Skatten får ej användas som snedvridning av konkurrensen.

När ska de få upp ögonen för verkligheten? Det finns nu gott om läkare som hellre svarvar runt och tjänar på politiska ledningens inkompetens med feta arvoden för stafettläkartjänster.

L-O
WetlandaListan

Sommaren 1963

Ibland kommer det något fint på nätet och denna fick jag i julklapp av Ronny.

Det är inte utan att man kan drömma sig tillbaka till 60-talet och dess härliga tid.

Allt var enkelt och livet låg framför, men det väsentliga för denna tid har Ronny på ett alldeles utmärkt sätt fångat. Det är nog därför som vi i dag känner oss unga i själen när vi läser denna sannhistoria.

Läs och njut.

L-O


Sommaren 1963

Det var 1963 och jag var 15 år gammal och stod med ena benet kvar i barndomsvärlden
medan det andra trevande sökte sig mot vuxenlivet. Sommarlovet hade precis börjat och
med ungdomlig optimism såg jag fram mot sol, bad och kanske, kanske en liten
sommarflirt.

Det gick inte att behålla några hemligheter i min lilla hemby i Småland. Alla killarna i
byn, inklusive jag själv, visste exakt i vilka stugor det skulle komma sommargäster och
självfallet också om det var någon ung flicka bland dessa. Även om alla visste att de
skulle komma så visste ingen exakt dag så det var många förhoppningsfulla på moped
och cykel som gjorde diskreta lovar för att kolla läget.

Så en dag stod hon plötsligt där, hon som den sommaren skulle visa sig bli min första
flammande ungdomskärlek. En annan förhoppningsfull yngling hade hunnit före, men
han var snabbt utmanövrerad och stolt försvann jag med henne bak på mopeden.

Från den dagen var det bara hon och jag, ingenting annat existerade detta sommarlov.
Frånsett några timmars sömn på natten tillbringade vi all tid tillsammans. Vi solade, vi
badade, vi fiskade, vi tillbringade mycket tid i skog och mark. Hennes varma lilla hand
vilade trygg i min när vi gick, hennes armar var ömt omslingrade min midja när hon åkte
bak på mopeden. Den sommaren fanns inget annat än hon och vi gömde oss omsorgsfullt
bland ormbunkarna när mina kompisar letade efter oss med en sannolik förhoppning att
få ta min plats.

Jag minns inte att vi gjorde något speciellt. Ja, för en storstadsflicka var nog min vardag
speciell och spännande som att ta metspöet och en burk mask och stolt kunna komma
hem med trettio fina abborrar. Hon förde lycka med sig, aldrig tidigare hade abborrarna
nappat som nu när hon var med. Aldrig hade väl sommaren varit vackrare, aldrig hade
livet varit vackrare.

Men alla sagor har som bekant ett slut och jag började känna en molande smärta i mitt
inre när dagarna för hennes hemresa snabbt började närma sig. Vi var båda obehagligt
medvetna om detta faktum och en lätt sorg färgade påtagligt vår glädje och trots att vi
fortfarande var tillsammans kände vi på något sätt att avståndet mellan oss ökade.

Vi var tillsammans med sorgen närvarande redan innan hon åkt. Inom mig ekade den
sommarens musikaliska landsplåga Bobby Vintons Sealed with a kiss och en av
textraderna malde oavbrutet: ”I don’t wanna say goodbye for the summer, knowing the
love we’ll miss”.

Vi klarade inte riktigt av att vara ensamma tillsammans utan sökte upp de övriga
kompisarna för att slippa känna den stegrande smärtan inombords och kunna tänka på
något annat.

När dagen så kom kändes det som jag på väg till min egen avrättning. Vi kramades
krampaktigt med tårarna brännande bakom ögonlocken innan hon satte sig i baksätet på
den röda SAAB 93:an. När dess tvåtaktsmotor pluttrade igång med sitt karakteristiska
ljud kickade jag igång mopeden och följde efter.

Den första biten gick bra, men när de svängde upp på en större väg visste jag att mopeden inte skulle klara jakten längre. Jag såg hennes hand vinka när hon klistrad i bakrutan tittade efter mig. SAAB:ens motorljud försvann i fjärran och det enda som var kvar var en tunn blå oljerök som snabbt försvann även den.

Jag var som bedövad, den isande tomhet jag kände kan inga ord beskriva och jag hörde
Bobby Vinton i mina öron: ”Baby I promise you this, I send you all my love every day in
a letter, sealed with a kiss”. Men hur ska brevväxling kunna ersätta den sommar vi delat?
Men Sealed with a kiss är hennes sång och kommer alltid att vara.

Svedan i min själ talade ändå om att jag haft den bästa sommaren i mitt unga liv och det
faktum att dessa minnen av en sommar är lika levande idag 46 år senare säger väl
egentligen allt.

Ödet ville inte att det skulle bli vi för evigt, men jag är ändå ödet tacksam för den
sommar vi fick och de outplånliga minnen jag bär inombords.

Ronny Gustafsson

Thursday, December 11, 2008

EUs framtid

Sverige är och förblir det landet som står mig närmast. Min absoluta övertygelse är att en harmonisk och trygg människa ska ha möjlighet att utifrån sina värderingar styra sitt liv.

Beslutanderätten över vardagen skall ligga så nära den enskilda, för att livet skall kännas meningsfullt och att individen skall utvecklas till en trygg och tolerant medmänniska som vågar möta främmande kulturer och människor med en varm och öppen attityd.

Vi behöver varandra, både människor, föreningar och länder för att hitta gemensamma hållbara lösningar för samhället, både lokalt, internationellt och globalt.

En vilja till samförstånd ska prägla fr.a. det politiska samhället.
Människor ska accepteras i sin roll som medmänniskor oavsett etnisk, social eller kulturell bakgrund. Ett hållbart samhälle främjas av mångfald inte enfald.

Demokratisk valda förtroendemän är en länk för vardagsmänniskan till maktens utövning. Den vägen skall vara kort, rak och enkel.

EUs nuvarande väg mot framtiden går i rakt motsatt riktning mot vad jag beskrivit ovan.

EU är på väg att bli en överstat över de länder som ingår.
EU är på väg att likrikta människor och deras omgivning.
EU är på väg att göra medlemsländerna till statister i ett gigantiskt ekonomiskt spel där medlemsländernas inflytande över den egna ekonomin konfiskeras.

EU flyttar möjligheten för personer, kommuner och landsting att styra lokalt, långt bort till Bryssel.

För mig ser detta mer ut som början till bildandet av liknande Sovjetstaten som efter decennier av järnhårt styre gick en hård tid av sönderfall till mötes p.g.a. inre splittring när inte makten klarade att tygla de etniska skiljelinjerna längre.

Allt det goda med hållbara lösningar kan komma av internationellt samarbete utan ekonomiskt och demokratiskt slöseri.

För mig behövs ingen motivering för ställningstagande, det känns i märgen att vi måste göra något i tid.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
stöder i detta
Junilistan

Wednesday, December 10, 2008

Österliden

I går var det möte i Vård och Omsorgsnämnden och det vanliga köret med 5-4 röstning och reservationen kom när det gällde besparingar i äldre och handikappomsorgen. Medel styr mål.

Kjell-Egon kom med ett bra inlägg om att det är väl lämpligare att vi låter företag eller städare att utföra flyttstädningen än att den som nu sköts av vårdpersonal. Detta nedröstades av båda sidor utom Ingrid och undertecknad Vårdpersonal och läkare ska utföra det de är utbildade för.

Jag fick starkt stöd från politiker där att WetlandaListan behövs och ser man dagens SvD och Birger Schlaug så måste det till ett blocköverskridande parti för att inte revirpinkandet ska förstöra Sveriges framtid.

Jag bad Ola Götesson som medmänniska att ompröva sitt beslut angående Heidi Runesson. Vi behöver all kompetens vi kan få i Vetlanda. Detta var tydligen otänkbart men hon kan få vara medarbetare i kommunen utan chefsinflytande.

Karin Karlsson visade runt på Österliden och är det något ställe som verkar trevligt och välskött så är det Österliden. Bengt ställde sig genast i kö för en plats.

Personalen bjöd sedan på Julbord från det egna köket som finns där. Nu förstår alla vi som var där att närlagat från eget är mycket viktigt för de äldres och även skolornas livskvalitet.

Vård och Omsorgsnämnden önskas härmed God Jul och Gott Nytt År från mig.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Monday, December 08, 2008

Ungdomsengagemang och politikerförakt

"Jag är inte intresserad av politik",är ett vanligt svar man kan få av både ungdomar och vuxna.Om man inte bryr sig riskerar man att det är någon annan som bestämmer över en. Krångligare än så här behöver man inte beskriva politisk insikt."Politik är att vilja".Jag tror att ungdomar har en enorm vilja och kraft att forma sitt och samhällets villkor.

Jag har en känsla av att, när den yngre generationen hör och ser politiska debatter så känns det som ett stort tjafsande av obegripliga ord och svåra sammanhang.Till slut stänger man av huvudet och öronen.De hör också föräldrarna ofta säga att det blir ingen större förändring oavsett vem som styr.Partierna framförs också som, vi mot dom. Det verkar som att partierna är viktigare än deras ideologiska synsätt. Och ständiga svek mot valrörelsens ord.Är det underligt att vi har svårt att rekrytera nya engagerade politiker? Många unga och nya politiker går in med full kraft och vill verkligen förändra och förbättra men drunknar i invanda system och givna roller."Kom inte här och försök göra dig märkvärdig".Vi ska nog ta ner dig. Ingenting går lätt i den politiska processen. Ffa. ungdomar tycker att det är trögt och långsamt. Vi har rätt och de andra har alltid fel oavsett vad de kommer med. Vi röstar för vårt parti. Våga inte gå emot då blir du mobbad.Det är detta mönster vi nu måste bryta.Min tro är att detta system av politiskt spel måste ersättas av den tredjevägens politik.

En politik som utgår från individen själv och vi-känslan som grund. I den situation du befinner dig i tillsammans med oss kommer vi bort från vi och dom konflikten.Den sanna demokratiska processen måste utgå från dig själv i samarbete med din omgivning.Beslutet ska kännas rätt i hjärtat, hjärnan och magen, och det ska stärka processen utåt för de närmaste. Människorna runt omkring, staden där du bor, länet, landet och allt vidare ringar.Det är inte alltid som den bästa idén kommer från en själv utan det gäller att vara lyhörd, tolerant och se dina politiker runt dig som en tillgång med idéer och inte en motståndare.Vi måste komma bort från kampen mellan oss och dom.I detta samhället växer människor och viljan att företa sig något.I toleransens spår avtar främlingsfientligheten vilket annars kommer att vara ett gissel i den nu stundande lågkonjunkturen.Det är denna syn som WetlandaListan bildades på.Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan

http://www.reinfeldt.org/

Sunday, December 07, 2008

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 10 nov.

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Tid: Måndagen den 10 november 2008 kl.18,30-20,45
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Jörgen Samuelsson, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Inge Carlsson, Almuth Holmqvist
Ej närvarande: Kjell Rangstig, Sven Leek

§1 Mötet öppnas
Ordföranden Lars-Olof Reinfeldt hälsar alla välkomna.

§2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Anders Sturesson

§3 Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jörgen Samuelsson

§4 Ordföranden hälsade nya ledamoten Inge Carlsson välkommen, som presenterade sig.

§5 Ordföranden hälsade kvällens gäst, ordföranden i tekniska nämnden, Dan Ljungström välkommen.

§6 Dan Ljungström talade om vilka övergripande mål som tekniska nämnden har för närvarande:

1. Byte av uppvärmning i fastigheter till mer energisnålt.
2. Byte av belysning i fastigheter för att minska energiförbrukningen.
3. Trafiksäkerhet
4. Utveckla centrum
5. Effektivare arbetssätt. ex planfrågor

§7 Dan Ljungström berättade om vilka konkreta frågor som tekniska nämnden arbetar med för närvarande:

1. Tomtmark. I Mellangården är alla tomter sålda. Västra Hult är nästan alla tomter sålda. Himlabackarna blir nästa område med tomtmark
2. Utredning pågår om kommunens fastigheter för att ev. sälja sådant som ej behövs.
3. Norrgårdsskolans invigning den 14-15 november.
4. Arbete har utförts i Räddningsningstjänstens lokaler. Som bl.a. fått en ny utbildningslokal.
5. Tjustkulleprojektet
6. En ny skolidrottshall.
7. Bangårdsområdet. Netto har etablerat sig nu. Ett resecentrum ska byggas. En lekplats ska anläggas. En övergång ska byggas mellan Järnvägsg. och Bangårdsg. Det blir fler parkeringsplatser.
8. Skyltar ska sättas upp vid infarterna till Vetlanda om gratis parkering på Bangårdområdet.
9. Frågan om mer enkelriktning av trafiken och gågata i centrum.

§8 Dan Ljungström informerade om:

1. Nydalarondellen blir dyrare p.g.a det krävdes mer markarbeten än väntat.
2. Vandaliseringen har gått ner.
3. Planer på att lägga ner kompostgårdar
4. En landskapsarkitekt och en planarkitekt har anställts. En förvaltningsekonom ska anställas
5. Att den som söker enskilt boende lämnar in ansökan.
6. Synpunkt Vetlanda. Där man kan lämna synpunkter på kommunens service och tjänster på webbplats eller svarskort som är utskickat.

§9 Frågan om trafiken på Norrvägen och belysningen vid Blomsholm diskuterades.
Det är för hård trafik på Norrvägen och belysningen vid Blomsholm för dålig.
Frågan har varit uppe tidigare och kommundelsrådet vill att kommunen återkommer inom en månad med förslag till åtgärder och varför detta inte är tillfredställande.

§10 Frågan om urinering och nedskräpning utanför Pub Ladan diskuterades.
Problemet kvarstår. Rörelsebelysning önskas.
Frågan har varit uppe tidigare och kommundelsrådet vill att kommunen återkommer inom en månad med förslag till åtgärder och varför detta inte är tillfredställande.

§11 Frågan om VETABs planer om borttagande av trädgårdskompostgårdar diskuterades.
Kommunsdelsrådet tycker att trädgårdskompostgårdarna ska vara kvar. Kommundelsrådet protesterar å det skarpaste och menar att detta leder till piratsläng lite här och var och att det inte är ett ur natursynpunkt hållbart förslag.
Kommundelsrådet gör en massmedial framställning att VETAB inte får möjlighet att genomföra detta mot folkopinionen. Kommundelsrådet vill att kommunen återkommer med åtgärder för hur kompostgårdarna ska rustas upp för att bättre svara mot befolkningens krav.

§12 Frågan om alla kajor i Vetlanda centrum diskuterades.
Problemet med nedskräpning, där ofta matrester ingår gör att antalet kajor ökar.
Mindre nedskräpning och att inte skräpet får ligga, skulle minska antalet kajor.
Kommundelsrådet vill att kommunen återkommer med förklaring över sitt hittillsvarande handlande eller rättare sagt icke-handlande. Kommundelsrådet vill se kommunens plan för att denna olägenhet åtgärdas och tidsplanen för detta inom en månad.

§13 Frågan om Kommundelsrådet ska ha synpunkter på den politiska utvecklingen med tanke på det nya partiet Wetlandalistan.
Kommundelsrådet sa nej.

§14 Nästa möte
Nästa sammanträde blir den 23 februari 2009 kl.18,30. Johanna Donker kommer att bjudas in.
Kallelse kommer att skickas ut.

§15 Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anders Sturesson Sekr.

Justeras:

Jörgen Samuelsson


Lars-Olof Reinfeldt Ordf.

Thursday, December 04, 2008

Solrosen

Vård och omsorg håller på att nedrustas.

Nu har turen kommit till Solrosen.

Ängsblom rök och de dementa åker hem eller till något ordinärt äldreboende.

Solrosen är tänkt som avlastning för sjuka och anhöriga för att orka med att ta hand om sina nära och kära.

Jag tror att vi behöver ha in en helt annan syn på ekonomi och mänsklighet i vår kommun.

Pengar finns men synen på var de tar vägen, och hur de används på bästa sätt skiljer sig markant för min del.

Jag tror att nämnden och förvaltningen gör sitt allra bästa men om de öppnar sitt hjärta så kan en helt ny värld öppna sig.

L-O

Wednesday, December 03, 2008

EUORON

Jag har tidigare varit en stark anhängare av Euron. Förenklingar och underlättande av varor och tjänster länder emellan är bara positivt. I vissa situationer kan även jag överväga att gå en annan väg för att det gagnar landet Sverige.
Vi kommer att gå in i en lågkonjunktur av stora mått och då gäller det att vi stärker vår konkurrenskraft gentemot omvärlden.
I detta läge tror jag att vi skall ligga lågt i båten när det gäller valutan och ta fördel av ej förhastade beslut.
Nedan artikel av Nils Lundgren som stärker min nuvarande uppfattning.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Kronfallet är inte problemet;
det är lösningen
Skrivet av Nils Lundgren (jl) 2008-11-21, klockan 14:44

I ett land där personvagns industrins överlevnad är hotad och därmed ett enormt underleverantörs system, ett land där stora delar av den tunga verkstadsindustrin öser ut varsel, där är en anpassning av konkurrenskraften till ett nytt läge nödvändig.

Ansvarskännande medborgare som vill ha full sysselsättning och tillväxt i ett ekonomiskt framgångsrikt Sverige hälsar kronfallet med glädje.

Kronan har fallit under finanskrisen. Just nu kostar en dollar 8,24 kr och en euro 10,33. Är detta oroande. Inte alls!
Som den lysande Martin Wolf konstaterade i onsdagens Financial Times: ”The reason for having a floating exchange rate is that it should float.” Sverige har, liksom Storbritannien valt att behålla sin egen valuta just för att ha en effektiv anpassningsmekanism vid ekonomiska kriser.

Nu faller pundet och kronan och Martin Wolf påpekar det självklara: ”The fall in the pound is not the problem; it is the solution.”

På samma sätt är det i Sverige. Kronfallet är inte problemet utan lösningen. I ett land där personvagns industrins överlevnad är hotad och därmed ett enormt underleverantörs system, ett land där stora delar av den tunga verkstadsindustrin öser ut varsel, där är en anpassning av konkurrenskraften till ett nytt läge nödvändig.

Den är på väg, men våra politiska propagandister vill lura i svenska folket något helt annat. De säger att det viktiga är att kronan är högt värderad så att vi har råd att bada på Kanarieöarna, åka skidor i Alperna och köpa tyska bilar.

Ansvarskännande medborgare som vill ha full sysselsättning och tillväxt i ett ekonomiskt framgångsrikt Sverige hälsar kronfallet med glädje. Tänk om någon ekonomijournalist skulle presentera den bilden.

Tuesday, December 02, 2008

Ekonomisk besinning

I ekonomikrisens spår är det inte helt fel att reflektera lite över tillvaron som konsument av naturens tillgångar.

Vi jobbar mer än vi behöver, för att tjäna mer än vi behöver, för att köpa mer än vi behöver samt saker vi inte vill ha, för att imponera på människor som vi inte tycker om.

Kanske är det dags att alla växlar ner för en tillvaro i ballans med naturens tillgångar.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

Monday, December 01, 2008

Personalärende

Jag fick nyss ett telefonsamtal från någon och flera med honom i Vård och Omsorgsnämnden, som kände sig oroad över Ola Götessons svar till mig, när jag ville som ombuds och kontaktman för handikappomsorgen veta på vilka grunder som inte Heidi Runesson får förlängt vikariat.

"Min samlade bedömning" är den, sa Ola och Willis sade att detta är delegerat till Ola och vi tar inte personalärenden i nämnden. Ola och jag tog samtalet själva och vi kom överens om att det är Olas sak att uttala sin bedömning, så den saken passar jag till honom.

Samtalet indikerade från ledamoten att när Ola så att säga kör sitt race för att få bort personer som har kunskap och vågar uttrycka åsikter så brukar det låta liknande.

Min bedömning är att vi ska vara ytterligt rädda för att tappa kompetens och är risken stor att vi får ett nytt Louise-fall så ber jag Ola att ompröva sitt beslut.

Jag vill inte att nästa Louise skall vara en dement dam eller brukare i handikappomsorgen.

L-O