Friday, June 30, 2006

Fotbollens framtid i Vetlanda

Det är en oerhörd entusiasm på våra fotbollsplaner i kommunen.

Pojkar och flickor, ledare och föräldrar, åskådare och förståsigpåare.
Alla hoppas vi på en ny Slatan, Henke eller Ljungberg.

Det är just denna chans jag tycker att vi i Vetlanda skall ta gemensamt.

Sattsa på en konstgräsplan!

Jag tror att många skulle vilja sträva mot att vi sätter Vetlanda på fotbollens karta.

I jämställdhetens anda, kan vi utveckla någon större breddidrott där båda könen och olika generationer möts med gemensam entusiasm.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

Thursday, June 29, 2006

Vart tog våra pensionspengar vägen?

Våra pensioner, vart tog de vägen.

Inbetald pensionsavgift är och förblir ett sparat förtroende hos staten. Pensionskapitalet är också, och förblir en outtagen lön till dess vi slutar jobba.

Det finns många tekniska dribblingar i siffror och system för att vanligt folk inte skall få insyn i eller förstå hur liten deras pension skall bli, eller hur den justeras.
Termer som balanstalet, 1,0014, allmänna inkomstutvecklingen, 1,6% räknas av, bromsen och det fina ordet värdesäkra.

Det enda vi förstår är siffrorna i det röda kuvertet, där inte förväntad pension uppgår till knappt hälften av lönen om man orkar till 65 år.

Anitra, Göran och Bosse har nog ingen förståelse för hur det känns att ha 12000 i månaden i pension och sen betala 3000 i skatt för att leva på 8000 i månaden.
Om bromsen slår till säger min vän pensionären, att pensionen skulle minska med 2000 :-.

Anitra, Göran och Bosse har sina pensioner säkrade på en helt annan nivå och som massmedia rapporterat så tillhör socialdemokraterna de som tjänar mest av förtroendevalda politiker.
De tar 258 miljoner från dagens pensionärers innestående löner till statskassan för att visa hur duktiga de är att sköta landets finanser.

Detta verkar mer som att ta från de fattiga och ge åt de rika.

Alla ska med, så vem blir det härnäst de tar från?

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

Wednesday, June 28, 2006

Ordningsmaktens val

Ett hån mot skötsamma medborgare.

Polisen och länsrätten står inte på skötsamma och laglydiga medborgares sida. Det är tydligen nog med att betala skatt för ordningsmakten och rättsväsendet, men sen är det tydligen inte viktigt att vi får gå ostört till allmänna och kulturella platser.

Att polisen är dåliga på att klara upp brott har vi fått vänja oss vid. Nu tycks det som om medelsvensson skall hålla sig borta från allmän plats.

Köpmännen har även haft besvär i nämnda område runt systemet, och det kommer en vinter där vårt nya köpcenter kommer att bli ett bra inneställe för stöket om polisen har samma inställning som nu.

Det kommer ett val där det kan vara lämpligt att se över vilka som värnar om Vetlandas innevånare.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

Monday, June 26, 2006

Kommuners självbestämmande

Vetlandas rätt att utvecklas.

Det är dags att vi sätter ner pålarna och visar att vi står upp för våra kommuninnevånare.
Vi vet att det är oerhört svårt att vända trenden och få fler unga familjer att bygga och utveckla sin tillvaro på landsbygden.

Vi skall inte tillåta några vaga påfund om vår byggds utveckling från centralt håll. De har ingen vare sig kunskap eller förmåga att förstå våra betingelser som landsortskommun.

Paret som vill bygga på sin egen mark i Djuvanäs, utan att inskränka på vare sig strandskydd eller allemansrätt tycker jag skall bli ett pilotfall där vi säger ifrån.
Vi har en kommun som heter Vetlanda och där värnar vi om innevånarnas frihet att själva forma sin framtid.

Jag tycker att vi skall påverka Kjell-Åke att stå upp för Vetlandas befolkning och överklaga beslutet från länsstyrelsen.
Vi sätter därmed Vetlanda på kartan och får på så vis fler människor med idéer och framtidstro att flytta hit.

Jag håller med Kjell-Åke Nottemark ordföranden i miljö och byggnämnden, att Naturvårdsverket kan inte alltid sätta sig in i landsbygdslivet på ett realistiskt sätt. Jag håller också med honom om att fler beslut om bygglov borde tas på lokal nivå.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

Sunday, June 25, 2006

Färdtjänsteffektivitet

Revisorerna skriver angående Jönköpings Länstrafiken;


Kravet på kostnadseffektivitet innebär att den upphandlade transportkapaciteten måste
användas på ett så optimalt sätt som möjligt. Detta fordrar i sin tur en hög grad av samutnyttjande
av fordonen och ett minimum av ”betalda tomkörningar”.

När min vän Ingemar Jonsson skulle åka till jobbet i Vetlanda med särskild färdtjänst från hem adressen i Skirö, kom taxin från Jönköping för att hämta honom. Chauffören visste inte ens var Skirö låg.!?

Vad tycker du?

Saturday, June 24, 2006

Utbyte av Ledning

Lagerbäck och Persson har mycket gemensamt.

Efter att ha sett Sveriges bedrövliga insats mot ett bra och mycket starkt Tyskt lag, kan man bara konstatera hur viktigt det är att ha en star och initiativrik landslagsledning.
Spelarena gjorde som vi brukar säga så gott de kunde men det räcker inte när det är topprestationer som krävs.

Även på läktaren representerades Sverige av en mycket blek herre vid namn Bosse Ringholm, medan Tyskland ståtade med Angela Merker.
Bara det var en black om foten för svenska landslaget.

Skall vi i Sverige stillatiga och låta samma dåliga styre regera efter 17 september eller skall vi skaffa en ny slagkraftigt ledning så vi vågar tro på Sveriges segrar?

Det är DU som avgör.

Jag vill se en Reinfeldt i ledningen för Sverige och Vetlanda!

Friday, June 23, 2006

Valet är ditt

Den 17 September är det val i Sverige.

Då är det DU som avgör!

Den DU lägger rösten på skall företräda DIG.

Jag vill att DU skall ha större möjligheter att styra ditt liv.
Göra dina egna val av boende, skola, vård och äldreboende.

Det skrivs för mycket, talas för mycket, utreds för mycket och sammanträds för mycket. Detta kostar våra kommuninnevånare massor av pengar. Detta vill jag ändra på!

Samhället är till för DIG, och för att göra det ännu bättre krävs att vi finner rätt man eller kvinna till den uppgift de passar bäst för.

Det är min uppgift att hitta dessa människor till Vetlanda så vi kan bygga det trygga samhälle där vi alla kan växa och känna framtidstro.

Alla människor har en gåva, det gäller bara att finna och ta vara på den “ Pär-Olof Högstedt

Mina idéer hittar ni på min hemsida www.reinfeldt.org.
Där kan ni också ge mig era synpunkter på hur Vetlanda kan bli ännu bättre.

X ;a Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, June 22, 2006

Välkommen till Lars Olof Reinfeldt´s blog!

Premiär för min blog! Här kommer det nästan varje dag att uppdateras med diverse saker.