Thursday, June 29, 2006

Vart tog våra pensionspengar vägen?

Våra pensioner, vart tog de vägen.

Inbetald pensionsavgift är och förblir ett sparat förtroende hos staten. Pensionskapitalet är också, och förblir en outtagen lön till dess vi slutar jobba.

Det finns många tekniska dribblingar i siffror och system för att vanligt folk inte skall få insyn i eller förstå hur liten deras pension skall bli, eller hur den justeras.
Termer som balanstalet, 1,0014, allmänna inkomstutvecklingen, 1,6% räknas av, bromsen och det fina ordet värdesäkra.

Det enda vi förstår är siffrorna i det röda kuvertet, där inte förväntad pension uppgår till knappt hälften av lönen om man orkar till 65 år.

Anitra, Göran och Bosse har nog ingen förståelse för hur det känns att ha 12000 i månaden i pension och sen betala 3000 i skatt för att leva på 8000 i månaden.
Om bromsen slår till säger min vän pensionären, att pensionen skulle minska med 2000 :-.

Anitra, Göran och Bosse har sina pensioner säkrade på en helt annan nivå och som massmedia rapporterat så tillhör socialdemokraterna de som tjänar mest av förtroendevalda politiker.
De tar 258 miljoner från dagens pensionärers innestående löner till statskassan för att visa hur duktiga de är att sköta landets finanser.

Detta verkar mer som att ta från de fattiga och ge åt de rika.

Alla ska med, så vem blir det härnäst de tar från?

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home