Monday, June 26, 2006

Kommuners självbestämmande

Vetlandas rätt att utvecklas.

Det är dags att vi sätter ner pålarna och visar att vi står upp för våra kommuninnevånare.
Vi vet att det är oerhört svårt att vända trenden och få fler unga familjer att bygga och utveckla sin tillvaro på landsbygden.

Vi skall inte tillåta några vaga påfund om vår byggds utveckling från centralt håll. De har ingen vare sig kunskap eller förmåga att förstå våra betingelser som landsortskommun.

Paret som vill bygga på sin egen mark i Djuvanäs, utan att inskränka på vare sig strandskydd eller allemansrätt tycker jag skall bli ett pilotfall där vi säger ifrån.
Vi har en kommun som heter Vetlanda och där värnar vi om innevånarnas frihet att själva forma sin framtid.

Jag tycker att vi skall påverka Kjell-Åke att stå upp för Vetlandas befolkning och överklaga beslutet från länsstyrelsen.
Vi sätter därmed Vetlanda på kartan och får på så vis fler människor med idéer och framtidstro att flytta hit.

Jag håller med Kjell-Åke Nottemark ordföranden i miljö och byggnämnden, att Naturvårdsverket kan inte alltid sätta sig in i landsbygdslivet på ett realistiskt sätt. Jag håller också med honom om att fler beslut om bygglov borde tas på lokal nivå.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home