Monday, April 28, 2008

Vetlandabäcken

Äntligen är det rensat vid Blomsholm.

Gunilla Hjelm som länge stått ansvarig för denna solkiga ränna som går genom staden har troligen känt av att det anstår inte eventuellt blivande kommunalråd att inte rensa i sitt dike.

Jag säger bara tack och sent ska syndaren vakna.

L-O

Sunday, April 27, 2008

Alliansens samverkan

Det diskuteras om allianspartier, sexistiska uttryck och svordomar på en del bloggar.

Blogg är en personlig uttrycksform som fritt ska spegla människor bakom åsikterna inte vara ett sätt att visa att tex partikopplet dras åt om man avviker. Nu vet jag att vissa hussar har den inställningen och för att råda ballans på allianshysterin kan ju nämnas att det är att ge och ta inom en vänskaplig skara.

Fri parkering nådde inga alliansframgångar. Övervakningskameror likaså. Ministerstyre å grövsta sort har visat sig även i denna lilla stad så vi har dom även här som inte ska slå sig för brösten och anse sig maktfullkomliga.

Träffade må känna annars är detta bara en alliansreflektion.

En del fria tyckare och aktörer är att hedra för att de vågar ge en rak och tydlig signal till bloggaren. Det får vi tåla.

Jag har nu sett att en bloggare gått in och censurerat ett inlägg, men det är ju bara en förstärkning av mentaliteten från kommunalt håll att medborgardialogen censureras från makthavarna för att inte den direkta demokratin ska få en besvärlig påverkansgrad.

L-O

Thursday, April 24, 2008

Sveriges försvar

Så var det dags igen. Ytterligare neddragningar av vårt försvar.
Sverige är tydligen inte värt att försvara.

Vi betalar det allmänna för att vi ska kunna vara en suverän stat som vågar uttrycka våra åsikter i en värld av oroshärdar.

En viss del ska vi väl ställa upp på att finnas som stöd ute i världen men att lägga ner vårt eget lands försvar och se insatsstyrkor ute i världen som vår största uppgift ställer jag inte upp på.

Jag betalar för att Sverige ska vara ett neutralt land och avskräckande att invadera.

Jag vill inte att vi ska eftersträva insatsstyrkor utomlands som viktigaste uppgift för att hävda demokratier. Vi har nog av USAs inblandning i Vietnam, Irak, Palestina och andra länder i namn av frihet och demokrati.

Det kan väl passa en del av utsända pojkar och flickor men den största delen av dem återvänder med psykiska problem som är svåra att läka.

Jag vill att vårt försvar ska vara starkt och att vi kan sova tryggt om nätterna vare sig hotet kommer militärt, terroristiskt eller kriminellt.

Sätter vi inte stopp nu så kommer vårt försvar i framtiden att bestå av en skällande tomhylsa på en skärgårdsklippa i hopp om att ingen vågar sig hit.

Lars-Olof Reinfeldt
Vetlanda

Monday, April 21, 2008

Skadestånd Louise

Nu har KSau vad jag hört kommit till slutsats om vad Louise är berättigad till för skadestånd.
Summan är hemlig tills i morgon.

Jag tycker det hade varit bra mycket bättre med en domstolsprocess som skulle lagt alla dubier åt sidan av rättvisatvivel. Nu är det som det är och vi önskar Louise ett gott framtida liv.

L-O

Sunday, April 20, 2008

Vetlandas kommunala ekonomi

Vetlanda är en bra kommun att växa upp i, arbeta och åldras i.

Vetlanda har pga ålderspyramiden en större andel äldre än riket i genomsnitt.

Vetlanda har större kostnader för äldreomsorgen än jämförbara kommuner i länet och riket.

Vetlanda har 93% av skattefinansierad verksamhet i kommunal regi. Övriga i länet 88% och riket 85%.

Vetlanda har per 1000 inv. 82 årsarbetare. Övriga länet har 75 och riket 67st.

Vad drar vi för slut-sattser av detta?

Är vi sämre än andra som jobbar i åldringsvården än andra kommuner? Kan andra sköta servicen lika bra med 182 kommunanställda färre?

Vi har 10% mer i kommunal regi än andra kommuner. Det finns utrymme att höja den privata service inom kommunal verksamhet utan att sticka ut mot andra kommuner.

Vi har en ekonomi i obalans men ser man till förutsättningarna så krävs bara att vi tänker i nya banor och vi kommer inte att avvika från genomsnittskommunen för det.

L-O

Saturday, April 19, 2008

Gisela Brumme

Nu har Vetlanda fått Gisela Brumme som svar på Inga Jonasson i Landstinget.

Inga hade samtliga motioner vid senaste mötet i Allmänpolitiska Utskottet.

Ibland kommer Gisela med riktigt kluriga saker som senast med Interpellationen om drivandet av badhuset i privat regi har blivit billigare. Allt ska konkurrensutsättas och en viktig bit i detta är beviset för kommunens sätt att spara pengar på dylika företag.

Detta är en bra fråga att besvara inte minst för oss moderater. Vi ska inte tro att allt löses på privatiseringens våg. Vi måste därtill bevisa detta och det är nyttigt. Pass till Björn Ryden.

En allmän städdag ter sig som ett bra inslag i miljödebatten. Pedagogiskt riktig men hur löser vi med dem som inte av funktionella hinder kan delta eller de som av lättja eller nonchalans uteblir.
Ska vi ha sanktioner eller hur skall dessa straffas för att komma in i kollektivets mjuka famn.

Motionen om byggandet är vällovlig men sträcker sig bara till Withala bostäder. Det finns fler bostadsbolag och har de inget socialt ansvar.

Sanningen är den att det oavsett husföretag så måste det finnas ekonomiska incitament för byggandet. Så länge det inte är planekonomi så kommer Withala bostäder att reagera på marknadskrafterna.

Det bästa som står i motionen och har relevans är att gamla inte säljer sina hus när de behöver för skatten blir så hög att det är bättre att bo kvar. Detta är en bra fråga till Anders Borg hur vi ska få en rörligare och mer anpassad bostadsmarknad.

Till sist; Bandyvänner, ta tag i situationen och visa hett engagemang ur egna led att få hallbygget igång. Om 1000 personer gör 10 timmar ideellt arbete så blir det inte så betungande. Kommunen kan inte vara dadda åt alla.

L-O

Thursday, April 17, 2008

En andra chans

1 i matte-betyget i gymnasiet och gick ej ut.

Läste upp matten på komvux.

Doktorerade i nationalekonomi.

Vår finansminister.

Anders Borg.

Förbluffande vad vi kan om vi får en andra chans.

Källa Vi

L-O

Wednesday, April 16, 2008

Bandy Vetlanda

Äntligen är Gökungen Tjust Kulle projektet dödat.

Nu är det dags att bygga en riktigt fin hall för vårt Elit Bandy Lag Vetlanda.

Trähusbranschen skulle få en bra PR om det byggdes i stort limträ-format.

Nu är det bara att se framåt och glömma strulande och trixande dåtid.

Innerst inne tror jag att Göran var glad åt utgången. Han ville inte ha återremiss.

L-O

Tuesday, April 15, 2008

Folktandvårdsnedläggelser i Jönköpings län

Svar till Ingemar Gustafsson, Stig Persson och Gisela Brumme VP Måndag 7 April.

Det finns mycket som stämmer i era inlägg.Att det finns tandläkare som har sökt till dessa orter är lätt att verifiera.

Att anläggningarna är bärkraftiga ekonomiskt vad gäller patientunderlag, stämmer också.

Att det för föräldrar och barn blir betydande försämringar i levnadsvillkor vid nedläggning-ar.

Att miljöpåverkan av utsläpp ökar p.g.a. ökad mängd resor.

Att dessa kliniker var välskötta och ändamålsenliga.

Det som inte stämmer är tandvårdsdirektörens argument för nedläggning och att beslutet om nedläggning är nyligen påkommen av ekonomiska skäl.

Beslutet att köra vissa kliniker i länet medvetet i botten togs redan 2004 och då hade vi en annan politisk landstingsledning.

Detta är ett rent tjänstemanna förslag som på tandvårdsdirektörens eget initiativ nu gått så långt att det rent förnuftsmässigt och ekonomiskt inte enligt hennes centralistiska strävan är möjligt att stoppa.

Det är heller inte något realistisk tänkande att ersätta tex. Landsbro med en mobil enhet.

I nuläget som jag ser det, behöver vi av solidariska skäl hitta en politisk lösning där de små orternas tandvård kan räddas. Denna situation är tyvärr initierad under den förra mandatperioden och detkrävs en ansträngning att hitta ekonomiskt försvarbara verktyg att reda uppdetta.

Lösningen är som jag ser det att konkurrensutsätta de centrala delarna av folktandvården i Jönköping och andra större orter.
Av de där uppkomna överskotten fördela ut dessa så vi kan reparera denna medvetet destruktiva tandvårdspolitik som underett antal år bedrivits för att sedan bygga upp enheterna i länets perifera delar.

Rom byggdes inte på en dag och det tar tid att vända en oceanångare.

Lars-Olof Reinfeldt (m)Vetlanda

Sunday, April 13, 2008

Skamfläck i Vetlanda

Tyvärr är det en tråkig syn som möter besökarna från Jönköpingshållet när de svänger av in till centrum vid Kvarndammen.

I själva korsningen ligger det anrika Tingshuset.

En gång i tiden ett ståtligt hus, fyllt med kloka män och kvinnor och ett praktfullt yttre.

Nu återspeglar sig dagens syn på rättsväsendets möjlighet att skydda medborgarna mot gangsters i fasadens förfall.

Maktlösheten och det sunda förnuftets avsaknad på insidan gör att fasaderna vittrar sönder från insidan. Månde undrar man vem som ansvarar för detta bygge.

Detta är ett ärende för Kommundelsrådet och med hjälp av media och hembygdsföreningen kanske vi kan återupprätta förtroendet för rättssamhället.

L-O

Friday, April 11, 2008

Kommundelsrådets påverkan

På Smålandsnytt kunde vi se jämställdheten inom polisen i Vetlanda. 8 tjejer och 8 killar.
Att vara med i pilen tyder på snabbhet och aktivitet från polisledningens sida att visa upp sin existens. Bra!

Det syns också fler poliser och mer sådan aktivitet på stan. Bra!

Kan det vara så att vår påverkan från kommundelsrådet givit resultat och att polisen nu är mån om att skapa goodwill?

Då har vi lyckats och och Vetlandas befolkning är de som får största glädjen.
Fortsätt med det.

L-O

Thursday, April 10, 2008

Galet samhälle

I dag kan man läsa om ett äldre par som blev rånade på 18000kr. Tjuvarna togs på bar gärning och blev dömda att betala 20000 till paret.
Tjuvarna var skyldiga skulder så Kronofogden som tog dessa 20000 som de rånade skulle ha tillbaka som betalning av skurkarnas skulder.

Väktare på häktet upptäckte en man som hängt sig på toaletten. De låste dörren och ringde ambulansen som kom på 9 minuter.
Ambulanspersonalen fick igång hjärtat på den hängde men tyvärr stod livet inte att rädda.
Hade väktarna plockat ner mannen hade han troligen överlevt.

Hur korkade sk individer går det runt hos myndigheter i Sverige?

L-O

Sunday, April 06, 2008

Lindells efterträdare

Som alliansbroder känns det inte helt fel att lämna bra tips för att Centern ska fortsatt ha en chans att tillhöra skaran av de styrande i Vetlanda.

Naturligtvis hoppas jag att vi moderater ska hitta en harmoni i laget inför nästa val och ta över, men jag behöver inte vara så självisk utan att ge bra tips till andra.

De tre kandidater som framförts har problem med bred trovärdighet och sympati i alla led.

Peder kämpar en ojämn kamp om skolan med opinionen av Vetlandas föräldrar.
Gunilla har svårt att leva upp till kommundelsrådets krav om en väl fungerande ren och trygg stad dygnet runt. Litet aber också med ministerstyre?
Dan är som jag ser det mest lämpad som demokratisamordnare och tänkare i bakgrunden.

Vad finns som är sansad, klok och trygg i sitt framträdande?

Jo, Helena Stålhammar, ej befläckad, ej med i några uppslitande diskussioner, insatt i Landstingets läns-hänsynstagande beslut för helhetslösningar.

Om alliansen skall överleva så är detta bara ett litet tips. Vi vill ju inte att centern helt ska gå kräftgång.

L-O

Thursday, April 03, 2008

TjustKulle

Turerna har varit många och massor av utredningar har kostat pengar.

Äntligen ser det ut att sluta som jag tyckte från början.

Bandyhall för bandyvänner, kombinerat med is och kyl med ny hockeyrink.

Konstgräs på gamla bandybanan ( eller vid skolan ) och en bra sporthall vid skolan med publikutrymme till betydligt mindre kostnad än mastodontprojektet TjustKulle.

Drift och projektering behöver inte kosta skjortan.

Enligt Landstingsförbundet gjordes år 2004 9,3 miljoner läkarbesök inom primärvården, lika många inom sjukhusvården och 7,2 miljoner eller 28% inom privat sjukvård.

Ändå utgjorde besöken till privatläkare endast 3% av den totala sjukvårdskostnaden.

Om vi använder huvudet lite mer kan människorna få bättre kvalitet i allt utan att det kostar skjortan.

Lars-Olof

Wednesday, April 02, 2008

Lindell avgår

Vetlanda lider en stor politisk förlust när Göran avgår.
Säga vad man vill men vi hade lite kontroverser.

För den skull kan jag inte annat än beundra Görans skarpa sinne för politik och att bemästra svåra politiska lägen. Vi är många som har långt kvar för att inhämta den kunskap i taktik som han besitter.

Den enda brist som jag kan se är nog sättet att tolka allmänhetens engagemang i Louise fallet.

Detta är en svår förlust för det politiska spelet i Vetlanda men den största förlusten gör Centerpartiet. De har ingen som tillnärmelsevis kan axla Görans roll som ledare.

Den klaraste kandidaten till Kommunalråd måste bli Klas Håkanson. Vi kanske rent av skulle kunna tänka oss in i andra politiska konstellationer, men i dagsläget ser den lösningen avlägsen ut.

Oavsett vad han avgår för så ser jag det som en saknad att inte kunna få mäta mig med en motståndare som hittills varit mig överlägsen i rävspel, men så är det väl när man vill människorna väl och är grön i fulheterna under ytan.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org