Sunday, November 30, 2008

Sjukvårdens fria val

Julen och helgerna närmar sig. Många är det som tömmer sina krafter,
för påhitt av julklappar, mat, arrangemang för släkt osv. Tyngden av bördan
känns hård när det ändå är tänkt att vara stillhetens och glädjens högtid.

Vi hör ständigt att sjukvårdens resurser inte räcker till. Jag vet vad detta beror på. De som ställer högre administrativa krav och tar läkarna från patienterna det är dem som är grundorsaken till "bristen på läkare". Det finns runt räknat gott om utbildade läkare till det de ska var till för, och det finns både gott om tid och pengar om man använder det till kärnverksamheten.

Under tiden kan vi med nuvarande syn på sjukvården se fram emot att det inte endast Telia som tar tekniken till en hjälp som för många är långt från humanitet.

Det kan låta som följer när du ringer för att få hjälp;

"Välkommen till sjukvårdens fria val!

Om du vill ha läkemedel tryck 1
Om du vill ha operation tryck 2.

För tröst och vanlig kontakt,
-försök igen lite senare, just nu är det många som ringer!

L-O

Saturday, November 29, 2008

M drog in i hålan

Inför varje Kommunstyrelsemöte brukar moderaterna ha ett gruppmöte på måndag kväll för att gå igenom punkter och tyckanden över dagordningen.

Det brukar nästan alltid vara annons på lördagen i VP om det inte ibland varit i fredagstidningen.

Medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till detta gruppmöte.

Jag är medlem och jag gick på det förra gruppmötet. Det såg inte bekvämt ut för församlingen som tog tio minuters ajournering för att tackla den uppkomna situationen.

Mötet gick igenom punkterna och det fanns olika meningar i en del frågor som det bör vara.

Nu har det inte funnits någon annons i varken fredags eller lördagstidningen.?

Kan det vara så att moderaterna sluter sig ännu längre in i sin håla för att inte konfronteras av saknad verklighetskänsla. De moderata idéerna har jag ju kvar men jag kan ju inte hjälpa att dessa ska överges för att åka släpvagn efter KD och C.

På riksplanet är ju M dubbelt så stora än i Vetlanda. Detta att inte hälsa medlemmar och sympatisörer välkomna lär inte förbättra deras möjligheter i nya val.

L-O

Friday, November 28, 2008

Skälig lön

Oskäliga bonusar, pensioner och avgångsvederlag är sådant som sticker och retar folk.

Vilken tur att Torleif Krarup bara jobbade 18 månader som vd för Nordea.
Tänk hade han slitit där i tio år- då skulle hans pension vara en miljard och banken hade gått omkull.
Nu slipper den undan med 150 miljoner.

L-O

Wednesday, November 26, 2008

100 % arbetsglädje

I Vetlanda växer både människor och företag heter det, och det är ju oerhört viktigt för Vetlanda kommun att visa sig mån om och bry sig om sin personal.

Att känna delaktighet och kunna påverka sin arbetssituation är avgörande för både trivsel och sjukfrånvaro.

I Vård och Omsorgsnämnden arbetas nu hårt med ett styrkort som skall leda verksamheten åt samma håll och mål. Det sätts upp vissa kriterier för att uppfylla detta och det skall mätas och kontrolleras på vägen. Bl.a annat gäller det för de anställda att de ska få den sysselsättningsgraden de önskar till 100 %.

Korttidsfrånvaron ska minskas från 4,2 dagar 2008 till 3,5 dagar 2009.

När vi kom till Motivation/delaktighet hade förvaltningen föreslagit att 80% av medarbetarna ska känna arbetsglädje.

Där studsade jag till.

En avgörande faktor för att sjukfrånvaron går ner är ju att arbetstagarna som ovan sagts trivs och känner delaktighet. Så kan det ju inte vara att var 5,e arbetstagare eller 20 % av arbetstiden är det inte så viktigt om arbetstagaren trivs menar arbetsgivaren.

Jag som ersättare får inte lägga förslag på 100 % arbetsglädje men tycka kan jag. Det ser ju illa ut att målet ska ligga så lågt när det gäller arbetstagarnas trivsel men det är till 100 % viktigt att de är på jobbet full tid. Vilka signaler ger det.

Ingen ville ändra till 100 % men när jag fick med mig Sven-Erik och pausen kom emellan så gick nämnden in med nytt synsätt och nu ska det vara kommunens mål att personalen ska trivas till 100 %. Då tror jag att sjukfrånvaron minskar automatiskt.

Eftersom jag är kontaktman för Handikapp-Omsorgen 1 så hade jag ett personalärende att ta upp. I verksamheten får man veta ett och annat hur det står till. Jag tycker att vi ska ta tillvara den kunskap och ambition som våra duktiga kommunanställda besitter. Detta ärende är sekretessbelagt och som jag kommit överens med Ola Götesson så hänvisar jag till att han får redogöra för de ståndpunkter han framför.

Lars-Olof Reinfeldt

Tuesday, November 25, 2008

Maktförtryck

På nyheterna i dag kan man höra att regeringen vill köra över kommunerna och de boende än mer.
De ska inte få protestera mot att deras miljö förstörs av vindkraft parker.

Hur blir det med Sverige om EU bestämmer något som vi inte vill?

Det är aldrig bra att släppa makten så långt bort att vi som bor här och våra grannar kan få en bra tillvaro.

Det är därför som WetlandaListan bildas, eller som Bo Caspers orkester uttrycker det;
"Innan allt försvinner."

Tänk på detta när ni hör den låten spelas i radion.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Sunday, November 23, 2008

Ungdomsfrågor

Här nedan är en kopia på mail till WetlandaListvänner. Jag har gjort en sammanställning av de svar jag fått in, och distribuerat dem på de frågor vi fått från Paulina som jag publicerat förut.

"Hej på Er,

Jag har fått in en del svar och ni har tänkt till ordentligt. I stort sätt har de som svarat liknande åsikter och i en del fall går de isär.

Var och en svarar utifrån sin samhällssituation och sina egna erfarenheter och det är det som är spännande och bra. Tänk om alla tyckte lika, fy vad tråkigt.

Processen att tänka till är det som är viktigast. WetlandaListan kommer att ta ställning i frågor som kräver tidens svar och då är mångfalden viktigare än enfalden.

Här nedan är de svar jag fått in från er. Mina svar har tjejerna men det finns stora likheter med det jag ser här.

En ytterligare nytta är att tänka till!

Varför har den här människan svarat annorlunda än vad jag tycker? Då utvecklas vi ytterligare som människor.

Dessa frågor är något som jag tror kan vara bra att lägga in som tyckande på WetlandaListans hemsida. Det är det här som bryr ungdomarna i vår stad.

Hälsningar
L-O"

Saturday, November 22, 2008

Paulina, Annika och Victoria

Den här veckan har WetlandaListans banbrytare haft fullt upp att gå igenom en frågelista på 38 frågor om politik och samhällfrågor.

Vi är jätte tacksamma för att Njudungsgymnasiet med eleverna Paulina Källström, Annika Rinaldo och Victoria Johansson i SP08A uppmärksammat att den nya politiska kraften i Vetlanda heter WetlandaListan. Deras mentorer är Marie Nielsén och Per-Olof Albertsson.
Alf Friberg heter deras lärare i samhällskunskap.

Att ungdomar så tar del i det lokala politiska livet är starkt och jag vill härmed rikta en önskan att våra media på Höglandet tar tillvara detta och lyfter fram deras ambitioner.

Kommunfullmäktige ser mer eller mindre ut, som om vi med äldreplanen diskuterade vårat eget boende, särskilt eller senior. Hjälp ungdomarna in, för det är de som ska råda när vi är dementa och fattar ännu mindre än idag.

Jag fick frågan om WL var höger eller vänster av Victoria.

WetlandaListan är varken v eller h, den är den tredje vägens politik som utgår från den egna individen och de lösningar som är bäst utifrån ett jag, vi perspektiv. Vi har inga traditionella vi, dom perspektiv som de övriga partierna står för.

Antingen;
Vi arbetare och dom företagare, vi fattiga och dom rika, vi socialister ock dom kapitalister, vi kristna och dom muslimer, vi marknadsivrare och dom miljöaktivister, vi demokratikämpar och dom blogghämmare, osv.......

WelandaListan har inga motsattsförhållande till någon. Vi hittar lösningar från alla kanter som är bra för individen, dina nära, dina grannar och Vetlandabor, smålänningar, svenskar samt för människorna och vår miljö på jorden.

Ett politiskt beslut ska tas med hjärtat, hjärnan och magen för varje politiker. Inga känslor att nu har vi vunnit i denna fråga över någon annan grupp. Inga partipiskor som styr röstboskapen i fullmäktige. Beslutet ska kännas bra och vila på det bästa i den tid vi lever i.

Ingen ska känna sig mobbad för att han eller hon röstat enligt sin egen övertygelse. Var och en ska kunna stå för det de sagt innan, under och efter valet.

Miljömässigt betyder det att vi inte ska lämna jorden i ett sämre skick än vi fick ärva den och helst bättre till kommande generationer.

All kraft utgår från oss själva som individer och i samklang med våra medmänniskor. Vi tollererar inget förtryck och grunden kan hämta styrka ur samhällsströmningar som "Mjölkpallen" av Lars Molin samt "Teskedsorden" av Amoz Oz.

Nedan kan ni som inte fått tjejernas frågor själva tänka till och förhoppningsvis känna en stolthet över deras engagemang för att Vetlanda politiskt ska gå mot bättre tider.

Välkommen till WetlandaListan du också!

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

- Tycker du att det behövs fler idrottshallar i Vetlanda?
- Är standarden på idrottshallarna bra?
- Tycker du att vi ska genomföra Tjustkulle projektet i framtiden?
- Hur ska vi göra för att försöka få bort drogerna?
- Det har stått i tidningarna att det har varit mycket bråk på fredag och lördags kvällar mellan ungdomar här i Vetlanda. Vad ska vi göra för att minska detta?
- Ska det finnas någon slags ungdomsaktivitet som får bort ungdomarna från torget på kvällarna på helgerna?
- Tycker du att det är positivt att det byggs nya butiker nu när det är lågkunjunktur?
- I det flesta stora butiker som byggs nu har ungefär samma sortiment, tycker du det är bra eller dåligt och varför?
- Hur har invandrarna påverkat Vetlanda? Positivt / Negativt
- Har de som är invandrare svårare att få jobb än oss svenskar?
- Hur många invandrare ska vi ta emot?
- Tycker du att man ska skära ner på sponsringen av elitidrottsklubbar?
-Tycker du att det är bra eller dåligt med sponsring?
- Hur tror du att Vetlanda kommer att se ut om tio år?
- Hur kan vi påverka Vetlandas framtid?
- Vilken ställning har du till klimathotet?
- Tycker du att det är ett klimathot?
- När ska vi börja reagera?
- Vad tycker du om kärnkraft?
- Hur ska vi göra för att minska koldioxidutsläppen?
- Hur ser framtiden för detta ut?
- Tycker du att vi har ett jämställt samhälle?
- Hur ska man göra för att göra samhället ännu mer jämställt än vad det är idag?
- Hur tycker du att funktionshindrade bemöts?
- Hur ska vi förbättra den situationen?
- Tycker du att funktionshindrade har det bra här i Vetlanda?
- Hur bemöts homosexuella?
- Hur ställer du dig till frågan om homosexuella får ingå i ett äktenskap?
- Tycker du att Sverige borde satsa mer på försvaret?
- Tycker du att vi borde ha allmän värnplikt eller ska bara män få göra den?
- Tycker du att Sverige borde gå med i NATO?
- Hur ser du på Sveriges ekonomi i framtiden?
- Borde vi inskaffa euro?
- Hur tror du att äldrevården blir i framtiden?
- Hur tycker du infrastrukturen ska se ut i Sverige?
- Hur ska vi få in ungdomar i arbetsmarknaden?
- Tycker du att fixit är bra?
- Tycker du eget pensionssparande är rättvist? ensamstående osv?

Friday, November 21, 2008

Baggböleri och vindkraft

I dagens VP står det att beslutet om Milletorp och Vindkraftsexploateringen togs enhälligt i Fullmäktige. Pressen gick hem i halvtid och de tar då kontakt med ordf Göran Ivarsson och frågar hur det ska skrivas i tidningen. Färgat?!
I alla fall måste jag ge Göran Ivarsson en eloge för den roliga bilden i fildelnings debatten. Tack.

Även som Moderat (m) måste man reagera när Baggböleriet och rovdriften av människor och natur breder ut sig. Beslutet var inte enhälligt även om jag inte reserverade mig.
Vindkraft är bra men på rätt grunder.

Att köpa in skogsgårdar, kalhugga skogen, ta bidrag och statliga subventioner, köra över sommarstugeägare,Tyskar, Danskar och protesterande ortsbefolkning med hjälp av en velig och inte ont anande kommun, för att sedan tjäna storkovan på att få hyra i miljonklassen per år är så rå utnyttjande av natur människor och system som kan uppbringas. Baggböleri.

Med dessa pengar kan man gå vidare, köpa skogsgårdar, kalhugga, osv...

Denna utveckling varnade jag för i fullmäktige, då stiger Kjell-Åke Nottmark (m) upp säger att det är rätt att tjäna pengar på detta sätt. Han är inte avundsjuk.
Jag är inte heller avundsjuk om Kjell-Åke tjänar mer än mig, det jag vänder mig mot är den omoraliska rovdriften.

Mitt nej i församlingen hördes knappt i denna aningslösa massa av röstboskap.

WetlandaListan ska få moral och sans att återvända till politiken.
En röst ska kännas rätt i Hjärta, Hjärna och Mage.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, November 19, 2008

Sveriges Grundlag ska följas

Upprop till riksdagens ledamöter

Om riksdagen ratificerar Lissabonfördraget i morgon, förändras Sveriges framtid som självständig nation i grunden. Utrikes- och säkerhetspolitiken och därmed alliansfriheten, straffrätten, arbetsrätten, penningpolitiken och därmed den ekonomiska politiken, alkoholpolitiken och mycket annat kommer inte längre att ligga i svenska folkets händer. Om vi antar Lissabonfördraget, förändras principerna för landets statsskick. Det är fråga om ett avgörande steg i Sveriges historia.

Grundlagar finns för att hindra det riksdagen tänker göra i morgon
Sådana förändringar får inte genomföras genom ett enkelt riksdagsbeslut. Demokratiska rättsstater har grundlagar som är till för att hindra att styrelseskicket kan ändras genom ett enkelt beslut av en riksdagsmajoritet.

Oavsett om du är för eller mot Lissabonfördraget vädjar jag till dig som folkvald att följa grundlagen. Enligt 10 kap 5 § första stycket i regeringsformen strider en ratificering av Lissabonfördraget mot grundlagen. Riksdagen kan enligt denna inte överlåta beslutanderätt som rör principerna för statsskicket, men det är just detta som sker om fördraget godkänns i morgon.

Och det är särskilt viktigt att så inte sker i detta historiska läge, där det är allmänt känt att riksdagens ledamöter inte är representativa för medborgarnas uppfattning om Lissabonfördraget och i praktiken inte heller har mandat från väljarna för sitt ställningstagande.

Sveriges grundlag kräver att ett antagande av Lissabonfördraget hanteras som en grundlagsändring. För att genomföra en grundlagsändring krävs två likadana riksdagsbeslut med ett riksdagsval mellan besluten. Det är ingen tillfällighet att grundlagen stipulerar detta. Det skall vara svårt att ändra principerna för statsskicket.

Det räcker med ytterligare ett tiotal riksdagsledamöter
Detta upprop syftar inte till att påverka hur du ska rösta i sakfrågan, ja eller nej till Lissabonfördraget.

Jag vädjar till dig att respektera Sveriges grundlag när Lissabonfördraget nu kommer upp i Sveriges riksdag. Det räcker om ytterligare ett tiotal riksdagsledamöter tar ställning för att följa grundlagen. Du kan stödja Lissabonfördraget men ändå ta ställning för att följa grundlagen.

Om det visar sig att Lissabonfördraget godkänns av riksdagen efter två omröstningar med mellanliggande val så har svenska folket fattat ett demokratiskt beslut i enlighet med landets grundlag. Då har vi uppfyllt de villkor som gäller för en demokratisk rättsstat.

Omröstningen imorgon är en av de viktigaste i svensk historia. Ansvaret vilar tungt på dig som folkvald.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan/Junilistan

Tuesday, November 18, 2008

Samvetet och beslutet

På Torsdag kan Riksdagen gå emot minst halva svenska befolkningen och sälja ut Sveriges rätt att själv bestämma sin framtid. Vi blir då lakejer under Bryssel och EU.

En framträdande politiker som aspirerar på Statsministerposten sade en gång;

Ett politiskt beslut ska kännas rätt i hjärtat, hjärnan och magen.

Jag undrar hur många politiker som kan ha det efter torsdagens beslut.

Hon som fällt dessa bra ord är en av de som vill sälja ut Sverige.

Partipiskor kommer att vina och samvetet mot egna uppfattningar för mycket stryk.

Är det sådana politiker vi vill ha, som inte vågar rösta enligt övertygelse?

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

Monday, November 17, 2008

Två stolar

Ledarmöter i komunfullmäktige och VETAB

Andersson, Hans Allan (f. 1946), Ordinarie ledamot (c) ers. i komunfullmäktige
Bengtsson, Carl-Axel Gilbert (f. 1943), Ordinarie ledamot (m) komunfullmäktige
Axelsson, Rolf Axel (f. 1947), Lekmannarevisor (s) ers. i komunfullmäktige

Ledarmöter i komunfullmäktige och två av VETAB`s två dotterbolag ELVA och FIVAB

Bengtsson, Carl-Axel Gilbert (f. 1943), Ordinarie ledamot (m) komunfullmäktige
Axelsson, Rolf Axel (f. 1947), Lekmannarevisor (s) ers. i komunfullmäktige

Vilken representerar dessa herrar i komunfullmäktige?

Vinstdrivande VETAB och dess två personallösa dotterbolag ELVA och FIVAB,
eller Vetlandas invånare?

Sunday, November 16, 2008

WetlandaListan

Folke T Karlsson undrar på Höglandsnytt.

VAD ÄR WETLANDALISTAN?


Här är svaret;


WetlandaListan;

* är den nu starkast växande politiska kraften i Vetlanda.

* ser bortom block-politiken.

* ser de små lösningarna som medför stora vinster.

* har ingen ålders eller könsdiskriminering.

* ser din åsikt och erfarenhet som vår största tillgång.

* verkar för sunda lösningar före partipolitisk taktik.

* är en röst mot förtryck.

* är en röst mot missförhållanden.

* är en röst mot myndigheter som brister i ansvar.

* är en röst för utvecklandet av företagsamheten.


WetlandaListan är ett tvärpolitiskt praktiskt parti som vill behålla makten och medlen i närområdet där de hör hemma.

WetlandaListan lyssnar på din röst och löser problemen utifrån den tid vi nu lever.

WetlandaListan tar kommunen ut ur den oförmåga till beslut som förlamar vår kommun i nuläget.

Om du vill, och vi tillsammans kan, så blir Vetlanda en framgångskommun i vänlig miljö.


Annie Nielsen
Janne Åsander
Sven-Åke Ek
Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

Saturday, November 15, 2008

Journalhumor

Politiken är ibland allvarlig och ibland känner man att det behövs lite befriande humor.
Nedan visar att även läkare kan få till lite snedheter i språket.
Tack på förhand till min granne Lasse Thernström som skickat lustigheten som helglektyr.
L-O

Mer svenskundervisning åt läkare!Man skriver inte alltid som man menar. Citaten är från patientjournaler på Karolinska Institutet.

* Inkommer med kvadratmeterstor sårskada på lillfingret.
* Som preventivmetod har patienten använt oavbrutet samlag.
* Patienten arbetar som elektriker. Inga kända proppar i släkten.
* 12 cm långt, sårigt underben
* Vi ordnar med mat, hemkört och rollator till pat.
* Söker för fästingbett i huvudet. Huvudet borttages med pincett.
* Poängterar att det är viktigt att patienten håller sig ren mellanfötterna.
* Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång med bådabenen på rygg.
* Blöder ibland ifrån vänster näsa.
* Patienten måste sova högt under kudden.
* Hon beskriver huvudvärken som spännande.
* Kräkningarna försvann på eftermiddagen, likaså maken.
* Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil utan att bliandfådd i vanliga fall.
* Går nu med stel rygg och huvudet ner i marken.
* Sköts i hemmet av maken som är militär.
* Patienten tål inte ost, mjölk eller smör, ej heller modern och en bror.
* Mat får han från sonen som ligger infryst.
* Har fått större hemsamarit men tycker inte att det räcker ändå.
* Halsen som patienten hade besvär med nu i höstas är nu borta.
* Nyligen varit på kontroll hos gynekolog som friat.
* Bihålor spolade 5-600 ggr.
* Patienten vägde 78 kilo i hemmet innan han gick hit utan kläder.
* Änka, bor med frisk make.

Wednesday, November 12, 2008

Politisk taktik

När röstboskapen sviker nalkas sanningens stunder.
I dag var jag ordinarie i vård och omsorgsnämnden eftersom Ingrid Wiktorin saknades.

Ärendet ang. konsult inom handikapomsorgen utgick.

Torsdagar är det svårast för mig att gå på sammanträden dagtid eftersom mina patienter är mitt största moraliska engagemang. Dem sviker jag inte.
Alla möten i vård och omsorgsnämnden år 2009 förlades till torsdagar utom ett.

WetlandaListans största uppgift är praktisk politik, för innevånarnas bästa där mygel, korruption och politisk mobbing ska bekämpas med alla medel.

Jag känner för alla inom Vetlanda kommun som upplever att det är svårt att få fram en positiv och ärlig verksamhet. Stå på er det stundar bättre tider.

Nu ska jag iväg och se om VBK kommer att spela gladbandy. Detta är en förutsättning för att det ska komma publik till hemmamatcherna.

Heja VBK!

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Tuesday, November 11, 2008

Forserade beslut

I morgon är det Vård och Omsorgsnämnd.

Jag och Ingrid är kontaktombud för Handikapp Omsorgen.

Vi har de senaste 2 veckorna gjort studiebesök på ledningsgruppen HO 1 samt bevistat verksamheten ute på de olika gruppboendena och stödbostäderna.

Vi har skaffat oss ingående kunskap om diverse brister och organisations svagheter.
Hela verksamheten lider av fast ledningsfunktion och både chefer och personal har goda kunskaper hur man kan effektivisera och vilka resurser som framledes är nödvändiga.

Det jag tycker är att man inom förvaltningen utgår från denna baskunskap för att spara, så ekonomin i verksamheten förstärks.

Av en tillfällighet fick jag kännedom att det i morgon kommer en extra punkt från Ola om att det skall yrkas på ytterligare konsultkostnader för handikappomsorgen på i runda slängar 150000 :-.

För det första är det nära på kriminellt att inte informera nämndens ledamöter i god tid innan mötet så vi har en rimlig chans att ta ställning utan vi skall i hast troligtvis rösta igenom förslag snabbt. Denna procedur tycks vara regel när man vill få igenom tvivelaktiga ställningstaganden utan diskussion i den politiska världen.

Denna form av oärlighet mot politiska nämndemän kommer WetlandaListan att sätta P för.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

Sunday, November 09, 2008

Stärk Polisens möjligheter

Polisen klarar upp i genomsnitt 5 % av alla brott i Sverige. Jönköpings län ligger långt ner på denna lista.
Människor saknar tilltro till polisens förmåga att skydda våra medmänniskor och brottsoffer.
Helena Bouveng som numera är riksdagsman för moderaterna skriver på Höglandsnytt;

"Brott som grov misshandel, grovt rån och grov kvinnofrids kränkning kan redan idag ge långa fängelsestraff men gör det inte. Korta fängelsestraff är helt enkelt en svensk tradition, som har sin förklaring i att svenska domstolar inte använder straffskalan i hela sin bredd. Vi i moderaterna vill nu bryta den traditionen."

Detta synsätt delar jag till hundra, men det haltar.

I Vetlanda går en våldtäcks man fortfarande fri och de få procenten som polisen kallar in till rättvisans bedömning framkallar frågan; Vilka ska få strängare straff av de som fortfarande går lösa? Runt 90 %.

Helena som satt för oss i Polisstyrelsen kanske kan ge svar på frågan varför det ser så klent ut på uppklarandesiffran och varför man inte hör skarpa propåer från våra ledande politiker i dag?

Vore det inte bättre att få poliserna att höja sin möjlighet att utöva sin gärning än att gasta över högre straff.

Samhället har en skyldighet att värna sina invånares säkerhet. Det första måste vara att vi har moraliskt riktiga lagar och ger polisen möjlighet att kontrollera att dessa efterföljs. Som det nu ser ut så lönar sig brott.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

Saturday, November 08, 2008

Riksdagen säljer ut Sverige

Detta är ett mail som går till samtliga våra folkvalda i Sveriges Riksdag.

Om vi i Vetlanda tycker att staten bestämmer över kommunens handlingsförmåga med bortåt 80 %. Detta är ingenting mot vilken marginell betydelse vi som innevånare i framtidens Vetlanda kommer att ha om riksdagsmännen säljer ut vårt land i denna månad.

Samarbete och ett ja till EUROPA är bättre än att de folkvalda smygvägen säljer ut sina väljare i tysthet.

Folkomröstning är det enda vettiga och demokratin ska utgå från dig och mig som fria individer.


"Ämne: Lissabonfördraget"

Hej,

Du är en av våra folkvalda som ska rösta om Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag, den 20 november. Du har ett stort ansvar. Beslutet har stora konsekvenser för vår demokrati och för EU-samarbetet i stort. Den borde därför ha avgjorts av svenska folket i en folkomröstning.

Jag tycker att Lissabonfördraget är fel väg för Sverige, EU och Europa eftersom det:
Gör EU till en stormakt.
EU blir en stormakt med egen president, utrikesminister och säkerhetspolitik. Vår alliansfrihet skrotas.

Försvagar vår demokrati;
EU:s lagar före svenska lagar. Vi förlorar vårt veto på närmare 70 olika områden.

Inte ger undantag för euron;
Sverige får inget undantag från euron, trots att svenska folket röstade nej 2003. Kronan och en självständig penningpolitik är bättre verktyg än EMU för att hantera finanskrisen.

Riskerar att försvaga arbetsrätten EG-domstolens Lavaldom gett utländska företag rätt att strunta i svenska kollektivavtal. Det innebär dumpade löner och försämrade arbetsvillkor för utländsk arbetskraft.

Rösta nej till Lissabonfördraget den 20:e november!

Vänliga hälsningar,"

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

Wednesday, November 05, 2008

Sävsjö kan

Sävsjös kommunalråd vågar säga ifrån vad beträffar polisens svaga insattser för oss på höglandet.

Våra flata kommunalråd är just flata.

Vi betalar ju lika skatt för denna tjänst av ordningsmakten men vi har ingen i ledningen som vågar stå upp för oss Vetlandabor.

Våldtäckts fallet är ännu inte löst och kommunalrådet tiger.

Det behövs en förändring innan vi får ett vilda västern här i Vetlanda där de starka och brottslingar tar för sig.

Kommundelsrådet har föreslagit åtgärder men Hjelm svarade; att så har det inte gjorts någonannanstans så då kan inte vi göra något.

Läs hennes svaga kommentar i dagens VP angående de långa utryckningstiderna på höglandet.

WetlandaListan kan och vågar ta striden för våra innevånare. Det behövs en förändring.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Fungerande Vård och Omsorg

I dag var det dags för ännu en dag för mig och Ingrid att besöka Handikappomsorgen i centralorten.

Ställena för dagen var Nygatans gruppbostad, Dagcentren Rubinen och Pärlan samt Stensvägs stödboende.

På samtliga ställen har brukarna ökat emedan personaltätheten i det närmaste legat stilla.
Dessa anställda gör ett enormt arbete utifrån de förutsättningar som ges. Så vitt jag kunde se så är det en stor tillgång för våra brukare att denna verksamhet fungerar utifrån den inriktning som den är tänkt.

Hela verksamheten bygger på att de anställda på dessa platser tar initiativ och utformar verksamheten så gott det är möjligt. Kommunen brister i ansvar genom att inte ha ordinarie chefer för dessa enheter. Den veligheten till fasthet i beslut och att inte ha en trygghet i verksamheten med klara direktiv från ledningen inom Vård och Omsorg gör att vi troligen tappar kompetenta medarbetare.

Nyset om att vi ska spara pengar genom olika former av avknoppningar och vältra över denna kommunala angelägenhet är bara befängd. Visst finns det föräldrar och anställda som vill ta ett eget initiativ och är den viljan bra ska vi naturligtvis understödja den.

Lösningen är att vi sätter olika poäng på brukarnas behov och att kommunen ger ekonomi till de som driver verksamhet inom varje vårdsektor. Då kan vi se hur pengarna fördelas och varje anställd får möjlighet att under gemensamma former bedriva de olika boende och sysselsättningsformerna på bästa sätt.

Blir det i kommunal, intra eller entreprenadform har mindre betydelse.

Det var också nyttigt att i den sk basen av kommunens verksamhet ta del av den informella styrningen av verksamheten. I Vetlanda ser det lite annorlunda ut än vad organisationsbeskrivningen vill visa.

Vetlanda behöver en förändring och WetlandaListan kommer att se till de anställdas och brukarnas behov i första rummet. Det finns en sund ekonomi i verksamheten om kommunen vågar lämna upptrampade stigar och se människorna i verksamheten.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Tuesday, November 04, 2008

Onödiga kostnadsökningar

På nyheterna kan man läsa att FRA införs från nyåret utan att ta hänsyn till de tilläggspunkter som opinionen jobbade fram för att lagen skulle kunna godtas.

Snacka om förakt för våra medmänniskor i samhället och politiker med samvete!

VETAB hänvisar till ökade kostnader för fordonsbränsle för att höja taxan med 8 %.
En klok man hade räknat ut igår att höjningen för den mängd trafik som VETAB har motsvarar det ett dieselpris på 40:- litern.
Köpet av fjärrvärmestationen från Vattenfall och en dålig planering av flistippen för eldning gör att VETAB ligger i toppen med kostnader. Detta ska nu tas ut av Vetlandaborna.

Om nu kompostgårdarna tas bort betyder det ju att VETAB får ännu mer transporter och då blir ju allt ännu dyrare. Vi kan inte tolerera denna utveckling.

De senaste åren har konsumentprisindex som bland annat styr hyror och i viss mån ett mått på vad företagen höjt sina inkomster ökat med 5 %. VETAB har höjt sina avgifter med 20 %.
Hollsbyverken har värmekostnader som är 10 % av omsättningen, dessa är i huvudsak fjärrvärme. Är det ansvarigt att försämra våra företags konkurrenskraft nu i svåra tider?

Är det tid att sälja VETAB till ekonomiskt kunniga personer?

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Sunday, November 02, 2008

Förenklad politik

Det var en gubbe som sa till en annan gubbe.
"Du, när jag ser på duvorna där tänker jag på politiker.
Jasså?
Jo, när de är hos oss äter de ur handen, men när de kommit högt upp skiter de på oss."

Integration är ett märkligt ord.

När är en person integrerad i Sverige?
Vem bestämmer graden av fullt eller bara lite integrerad?

"Om vi struntar i att integrera invandrare och istället talar om vilka lagar som gäller i Sverige och att bor man här ska man följa dessa. Gör man inte det åker man ut.
När han är här skaffar han sig arbete och bostad med eller utan vår hjälp, dessutom får han skola och vård.
Vi nöjer oss med att han jobbar och klarar sig och följer våra lagar.
Om han sen lär sig att sjunga Taube och Bellman, äta sill och sjunga snappsvisor...ja,det ger vi tusan i. Det får han sköta själv i en utsträckning han finner lämpligt.
Skulle detta förenkla begreppet integration?"

Läst i en bra tidning.

Två synpunkter på politik som WetlandaListan skulle kunna bidra till ett bättre samhälle.

L-O