Tuesday, April 27, 2010

Mörkar Vetlanda kommun ohälsotal?

Den 22/9 2009 skickade vi från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd en Miljöremiss till Arbets Miljö Medicin enheten i Linköping för att ta reda på varför det förekommer olika koncentrationer av sjukdomar i olika områden i Vetlanda.
Vilka ämnen som är inblandade och vilka utsläpp som förekommer och hur spridningen sker.

Bla så verkar det som om koncentrationen av bröstcancer och MS är större i Bäckseda.

Vi min närvaro tillsammans med Allmän Politiska Utskottet i Landstinget på AMM i Linköping fick jag reda på att Jönköpings län inte använt sin del av beviljade medel för hälso och naturvård där, så de tog tacksamt emot uppdrag utan att det skulle kosta Vetlanda kommun någonting.

Nedan kan remissen läsas och efter ett tag utsågs;
Lennart Hellström MD
Department of Environmental Medicine and Public Health Garvaregatan 11
SE-57232 Oskarshamn Sweden
tel +46 491 782564, 070-6700545
e-mail: lennarth@ltkalmar.se
att sköta utredningen.

Han begärde in uppgifter och fick några men sedan blev det tyst.

I dag fick jag ett mail från honom där han skrev;
Hej!

Efter mitt mail från februari har jag inte fått in några uppgifter alls. Jag tolkar detta som att ärendet är avskrivit och avslutar härmed detta ärende.
Skulle ni vilja aktualisera ärendet igen får ni återkomma med ett underlag enligt tidigare specifikationer

Mvh.
Lennart Hellström MD

Min undran är nu;

Vill inte Vetlanda kommun ha uppgifter som visar på olämpliga ställen att bo, farliga ämnen som orsakar ohälsa hos befolkningen, möjliga åtgärder att förbättra miljön osv?

Lars-Olof Reinfeldt

Miljöremiss


Förfrågan angående befarad miljöpåverkan av utsläpp.

Inom kommunen förekommer det ofta att människor tar upp frågeställningen om
större förekomst av sjukdomar i ett bostadsområde i Vetlanda som heter
Bäckseda.

Det rör sig mestadels om bröstcancer och MS.

Nu vill vi om det är möjligt att få denna fråga belyst, om det finns ett
samband kopplat till eventuellt aluminium industri eller annan miljöpåverkan
av lokal art, och om förekomsten av dessa sjukdomar är signifikant större än
i andra områden.

Kommundelsrådet har till uppdrag att följa utvecklingen inom sin kommundel
och till övriga organ mestadels inom kommunen göra de framställningar som
anses påkallade.

Arbetsmiljömedicin i Linköping har ju bla till uppgift att klarlägga och
förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre
miljön i Jönköpings län.

Vid etableringar av nya industrier och annan verksamhet tillfrågas ffa
kommundelsrådet, som inhämtar synpunkter från allmänheten. För att utveckla
och kvalitetsförstärka vårat uppdrag så ser vi att det är värdefullt att vi
införskaffar kunskaper från bästa håll.

Rent geografiskt och vädermässigt ser vi det som lämpligast om
miljöpåverkande industrier förlägges på östra sidan om tätbebyggda områden.
Vilket inte skett i detta specifika fall med Bäckseda.

Tacksam för utredning och svar.

Med vänlig hälsning


Lars-Olof Reinfeldt Ordf.

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Monday, April 26, 2010

Genmanipulerade grödor

Genetiskt modifierade livsmedel: Skaffa fakta först

Här nedan kan ni få läsa vad som är på gång i Europa.
Texten är översatt på Google så det kan kännas som konstig svenska ibland.

/L-O

EU har tillåtit GMO-grödor i Europa och ignorerat oron hos allmänheten. Jag har undertecknat en petition för oberoende forskning och ett moratorium för genetiskt modifierade grödor utveckling. Med 1 miljoner medborgares "signaturer, kan vi göra en officiell juridisk begäran till Europeiska kommissionen. Gå in nedan och låt oss få ihop till 1 miljon underskrifter:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Tack!

------
Kära vänner,

Europeiska kommissionen har just godkänt odling av genetiskt modifierade grödor i Europeiska unionen för första gången på 12 år!

Eftergifter till GM lobbyn har kommissionen ignorerat 60% av de européer som känner att vi måste få fakta först innan allt livsmedel som kan utgöra ett hot mot vår hälsa och miljö.

Med ett nytt initiativ gör en miljon EU-medborgare på officiellt rättsliga framställningar från Europeiska kommissionen. Låt oss bygga en miljon röster för ett förbud mot GM-livsmedel till dess att forskningen genomförs, de kommer att levereras till ordförande José Manuel Barroso från Europeiska kommissionen. Skriv på protestlistan och vidarebefordra detta mail till vänner och familj:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Konsumenter, folkhälsa, miljö-och jordbrukare grupper har länge slutit upp mot ett fåtal internationella GM har sådan betydande inflytande över det europeiska jordbruket. Oron för att odla genetiskt modifierade grödor som omfattas är: kontaminering av ekologiska grödor och miljö, deras inverkan på klimatet beror på den stora behovet av bekämpningsmedel, förstörelsen av biologisk mångfald och det lokala jordbruket, och effekterna av genmodifierade livsmedel på folkhälsan.

EU-medlemsstaterna har uttryckt ett starkt motstånd mot förra veckans beslut att godkänna BASF: s potatis och Monsantos majs - Italien och Österrike är emot, och Frankrike sade att det skulle be om ytterligare vetenskaplig forskning.

Det finns ännu ingen enighet om de långsiktiga effekterna av GMO-grödor. Och det är GM-industrin, för vinst inte är offentlig välfärd, som finansierar forskning och driver på lagstiftningen. Därför de europeiska medborgarna kräver mer oberoende forskning, provning och försiktighet innan grödor släpps loss på vår mark.

Det "europeiska medborgarinitiativet" ger 1 miljon EU-medborgare möjlighet att lämna politiska förslag till Europeiska kommissionen och det ger oss en unik chans att överrösta lobbyisternas inflytande.

Låt oss höja en miljon röster för att sätta ett moratorium för införandet av GMO-grödor i Europa och inrätta en oberoende etiska och vetenskapliga organ till forskning och bestämma starka regleringen av genmodifierade grödor. Skriv på protestlistan nu och sedan vidarebefordra den stora områden:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Med beslutsamhet,

Alice, Benjamin, Ricken, Luis, Graziela och hela Avaaz team.

Mer information:

Senaste Eurobarometerundersökning 2008 "europeiska medborgarnas attityder till miljön", sidan 66:
http://bit.ly/aMkeVJ

The Independent, Fury som Bryssel tillåter genmodifierad potatis:
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/fury-as-eu-approves-gm-potato-1915833.html

Reuters, Frankrike blaster GM godkännanden gröda vid EU-organ:
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6241ZQ20100305

Ny rapport: GMO och orsakade omfattande bekämpningsmedelsförorening:
http://www.huffingtonpost.com/andrew-kimbrell/new-report-gmos-causing-m_b_362888.html

Sammanfattning av internationell utvärdering för jordbrukets vetenskap och teknik för utveckling, inklusive kritiker av genetiskt modifierade organismer används i jordbruket:
http://globalpolicy.org/social-and-economic-policy/international-trade-and-development-1-57/genetically-modified-organisms.html # nyckel

Thursday, April 22, 2010

Bra mat till dagis och äldreboenden

Miljöpartiet vill förenkla den offentliga upphandlingen så att reglerna
blir enklare och mer tar fasta på kvalitet istället för enbart lägsta pris.

Upphandlare ska utbildas för att möjliggöra för lokala producenter av råvaror att delta i upphandlingen.

Dessutom behöver logistiska lösningar arbetas fram så att inte transporten blir det som hindrar små lokala producenter.

Miljöpartiet vill främja småföretagandet generellt genom att sänka
arbetsgivaravgiften med 10 procent upp till en lönesumma om 740 000 kronor per år.

Detta är en viktig åtgärd för de allra minsta företagen, som ofta finns på landsbygden.

L-O

Sunday, April 18, 2010

Direktdemokrati och Miljöpartiet

I Kommundelsrådet har vi kämpat för att det ska kunna bli möjligt med "Medborgarmotioner"

För att få ett meningsfullt samhälle där alla länner sig sedda och kan ha inflytande på sin närmiljö är det väsentligt att ansvarstagande politiker gör detta möjligt.

Det är inte meningen att vart fjärde år ska man inhämta möjligheter att styra och sedan vända kappan efter vinden.

Våga värna demokratin!

Nedan hämtat ur Miljöpartiets Regionprogram 2010-2014;


"DEMOKRATI OCH DECENTRALISERING"

Vi anser att beslut skall fattas så nära människorna som möjligt. Vi arbetar därför för en grundläggande systemförändring, för en mer deltagande demokrati, där medborgarna får större inflytande, insyn och verklig möjlighet att påverka beslut. Vi tror att en ökande direktdemokrati och ett större deltagande i den demokratiska processen, i beslutande folkomröstningar på lokal, regional och nationell nivå, föder ansvarstagande och engagemang hos invånarna i samhället. Vi verkar för alla människors möjligheter till engagemang och påverkan i det demokratiska systemet. Demokrati är ingenting som går att ärva utan något som varje generation måste återerövra och slå vakt om. En levande demokrati behöver både möjligheter för alla att delta i beslutsfattandet och valda representanter som arbetar på medborgarnas mandat.

L-O

Wednesday, April 14, 2010

Sparsamhet är en dygd

När jag gick hem mötte jag en mycket klok man som framförde följande synpunkter och jag håller med.

Pauliströms skola läggs ner och allmänheten får köpa inventarier billigt om det inte blir så att de slängs.

Övriga skolor i kommunen kan vara i behov av inventarier och material.

Varför inte skicka runt en förfrågan till andra skolor i kommunen vad som behövs?

På så vis behöver vi inte ta nya skattemedel och köpa nytt.

"Att inte använda varje krona effektivt är som att stjäla från de fattiga!"

/L-O

Sunday, April 11, 2010

Jussi Björling

I går var vi i Kyrkan och på Museet. Det gavs körsång, solistsång och violinstycken.
Njudung har en förunderlig förmåga att skapa konstnärer på olika områden.

Vetlanda är känd för Lena Ph och sin fantastiska lokalrevyensembel.
Nu är det två begynnande världsartister som vi får vara glada om de fortsättningsvis kommer och framträder i Vetlanda.

Pär Nilzén har en röst som inte har långt kvar till Jussis förmåga. Han framträder redan som den stora artist han redan är. Stående ovationer från ett musikälskade sällskap tog nästan aldrig slut.

Ulviyya Ahmedova fängslade oss med stämmningskänsla när violinens toner skapade musik som berörde. Detta är musik när den är som bäst.

Vi får inte glömma att med den positiva anda och engagemang som Harald Pettersson tillsammans med Sångarbröderna genomförde programmet hade vi nog inte fått tillfälle att höra dessa stjärnor.

Vetlanda är inte bara ett handelscenter utan också en centralort för kulturen på höglandet. En stad som vi kan vara stolta över.

Lars-Olof Reinfeldt
Mänsklig Miljö

Saturday, April 10, 2010

Daniel Alfredsson

Tandläkare, skådespelare och nu ishockeyspelare.
Politiken hämtar ämnen från många yrken.

Daniel Alfredssons slogan för att bli president (capten) of Ottawa 2011 är;

"Nr. 11 for 2011"

Här nedan kan ni gå in på en länk för att höra en intervju ang. hans kandidatur;

http://www.cbc.ca/video/news/audioplayer.html?clipid=1462534780

Han vet då i verkligheten vad "Höga skatter" innebär.

L-O

Thursday, April 01, 2010

Fetma

Det föreslås extra skatt på socker. Socker är inte helt nödvändigt för hälsan men lika fullt ett medel för att belöna själen med stimulans.
Det är onyttigt och för en del rent skadligt för uppkomsten av oönskad övervikt och fetma

Vetenskapen har fortsatt att gå framåt och det senaste rönet är att en stor del av dagens övervikt som kan ses hos personer som äter hyfsat och motionerar regelbundet är betingat av en virussjukdom.

Adenoviruset 36 är ett virus som normalt gör oss förkylda. Runt 30 % av de feta personerna bar på antikroppar mot Ad-36 mot bara 4 % av de normalviktiga.
De feta hade således varit utsatta för detta virus emedan bara en liten del av de normalviktiga och magra.

Allt går således inte att skylla på maten utan vi får lära oss att tänka om.

Varför är det då en så hög andel feta barn nuförtiden?

De flesta barn har numera en dagisvistelse och kommer ständigt i kontakt med smittor på olika vis. Kanske är det inte bara en rättighet att få en barndom lugn i hemmen där man inväntar friska förhållanden innan man går tillbaks till barngruppen som skulle kunna klara många från övervikt utan även en nödvändig utveckling för en friskare framtid.

Vi får således inte stressa in barnen i vardagens förvarings system. Stress och förkylningar ger således framtida oönskade problem.

L-O