Monday, June 30, 2008

Reinfeldts Hajp

Årets hajp måste ju FRA-lagen vara.

Jag vet inte om man ska tolka detta som en positiv eller negativ hajp.
Positivt är alla människor både till vänster och höger som sätter emot när totalitära förtryckarkrafter tar sig friheter lång över deras befogenheter.

Negativt måste den sk moderat ledda alliansen som nonchalerar folkets oro.
Expressen tycks ha fått igång en mail-storm av gudars like mot de aningslösa politiker som hellre lydde piskan än förnuftet.

Vårt blivande kommunalråd tycks enligt utsago på sin blogg bli ut-blockerad i centerkretsar i nästa val. Jag undrar hur det går för de egna partikolleger som ville ha kontroll över alls våra mail och telefon kontakter. Snacka om integritetskränkande att bli avlyssnad utan brottsmisstanke.

Det är inte annat än en väg in i ett maktcentrerat kontrollsamhälle där den lilla människan blir brickor i ett godtyckligt utpekande av möjliga hot mot de som sitter i Rosenbad.

Ge inte glöd åt en okontrollerad revolutionär rörelse utan tag ert förnuft tillfånga innan det är för sent.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Sunday, June 29, 2008

FRA , utlöpare i tandvården.Svar till Annie Johansson

Annie Johansson som likt Federley anser sig stå emot förmynderi och förtryckar mentalitet angående den nya FRA-lagen, står bakom den nya tandvårdsreformen. I grund och botten är den en liknande historia där sökord hos okunnig myndighet och påtryckta besparingskrav kommer att försämra patienternas kvalitet hos tandläkarna.

Integritet och personlig vård kommer att underordnas och den värdefull patientrelationen där varje patient får den individuella behandling som han eller hon behöver kommer att styras från någon som inte är närvarande.

Här är mitt svar till Annie i Höglands-nytt;

Snön faller och ni med den som Ulf Lundell skulle ha uttryckt det.

Att med hurtigt politiska floskler välkomna en FRA liknande reform där sekretessbelagda personliga uppgifter skickas på nätet till en myndighet med bristfälliga fackkunskaper, tolkar jag som att du inte riktigt är insatt i ämnet.

Fredrik Rs uttalande i Expressen i går visar på en nonchalans mot folket förFRA oron.
"Beslutet är fattat."

Det samma gäller här, belustet ska trummas igenom som bra, tills folk tror på det.

För de allra flesta blir det dyrare, men de finns undantag för några. I dessa fall finns det restriktioner som jag som tandläkare ställer mig tveksam till om bettrehabiliteringen blir fullständig.

Specifikt om mina synpunkter till kritik mot tandvårdsreformen kan du läsa på min blogg, http://www.reinfeldt.org/ .

Kejsarens nya kläder är en bra beskrivning på hur det hela ter sig. Är man inte insatt kan man inte se konsekvenserna i samhället.

Tandvården har drabbats av administrativa åtgärder i miljonklassen, vilket i vårt län medfört nedläggning av folktandvårdar på de mindre orterna.
KD styrda Sävsjö är en av orterna som drabbas hårdast av Hägglunds reform.

Att omyndigförklara en hel yrkeskår medför också ett övervägande för dem som står i begrepp att eventuellt ta pension eller fortsätta, att lägga ner verksamheten.

Jag tycker att man ska göra en total konsekvensanalys av följderna innan man inför någon reform.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/

Saturday, June 28, 2008

Moderat provvals tal inför moderaternas nominering till riksdagen

Ibland kan det vara på sin plats och gå tillbaka i tiden och se vad som sagts innan valen.
Detta för att friska upp minnet på de som lovat runt och hållit tunt.
Vad övriga sagt vet vi facit på nu om skatter på fastigheter och bensin.

Jag tror fortfarande att jag kan stå för mina åsikter.

Provvals tal 2005 inför riksdagsnomineringen.

Vår största uppgift som Moderater är att ge människorna frihet och ansvar. Frihet att styra sina liv. Ansvar att stå för sina handlingar.

Det skall göra ont att våldföra sig på kvinnor och barn.

I svensk politik finns det två namn Det ena är Reinfeldt Och det andra är Persson. Jag tror att ni kan sätta in rätt man på rätt plats. För det är det som moderat politik handlar om. Rätt man eller kvinna på rätt plats.

Mitt namn är Lars-Olof Reinfeldt och jag har varit tandläkare i snart 25 år.

Som privat företagare drabbas man av blanketter, paragrafer, regler, anvisningar och fan och hans moster. Och med åren så blir det bara mer och mer och man blir trött. Man blir ännu tröttare Man blir deprimerad. Då går man till doktorn.

Nu har jag fått min diagnos. Jag har drabbats av myndighetsallergi!

Det finns bara ett sätt att bli av med den och det är att så många Moderater som möjligt tar sig upp i Riksdag och Regering och rensar i träsket.

Hur skall vi då få mera Moderater. Då brukar jag berätta historien om Solen och Vinden.

Solen och Vinden tävlade om vem som var starkast. Vinden sa till Solen; Ser du gubben som går på vägen där. Den som kan få av honom överrocken är starkast.

Jag börjar sa Vinden och han blåste och blåste men ju mer han blåste desto mer slöt gubben överrocken om sig.
Nu är det min tur sa Solen och lyste med sin värme på gubben som kände värmen tittade upp mot Solen och log. Gubben tog av sig överrocken och njöt.

Det är på så sätt vi skall bli fler.

Min största önskan är att få diskutera tandvård med Ylva Johansson så att hon önskade att hon satt i sandlådan för det är där hennes kunskaper hör hemma.

Det är inte meningen att vi skall lägga miljonbelopp på glassiga valfläsk-reformer. Det är inte meningen att människorna inte ska ha råd att laga sina tänder utan gå och vänta på att bli tandlösa pensionärer och kanske ha råd att sätta in implantat.

L-O Reinfeldt

PS Jag vill ändå skjuta in att i den sista meningen har Hägglund gjort det möjligare att få bidrag till dyrare behandling, men det slukar så mycket mer byråkrati och för de alla flesta blir det dyrare. Sorgligt är också att han omyndigförklarar en hel yrkeskår.

http://www.reinfeldt.org/

Råd från din tandläkare

Nitratrika grönsaker såsom rödbetor, spenat, rädisor och sallad kan hjälpa till att förebygga magsår enligt forskare på Uppsala universitet.

Nitratet omvandlas med hjälp av munnens bakterier till nitrit. När nitrit kommer ner i magsäcken omvandlas det till kväveoxid vilket ökar blodflödet och slemproduktionen i magslemhinnan.

Detta förbättrar magslemhinnans motståndskraft och mot de skador som antiinflammatoriska läkemedel kan ge.

De som använder munsköljmedel mot karies, dålig andedräkt och tandlossning förstör kroppens möjligheter att tillgodogöra sig nitriten och drabbas inte bara av magsår utan den minskar kroppens försvar mot sjukdomar.

Listerine är en storsäljare och min erfarenhet är att för vissa av mina patienter har jag märkt en viss ökning av sekundärkaries.

Det har genom åren kommit och gått diverse liknande preparat, men när nackdelarna börjar framträda så försvinner de från marknaden.

Liknande har jag tidigare beskrivit på bloggen om hur blekmedel bildar fria radikaler och vad blir verkan av detta på några års sikt?

Man ska vara oerhört restriktiv med kemiska medel i munvården.

Att lämna över denna brist på fackkunskap som vi tandläkare försöker att förmedla våra patienter till försäkringskassa innebär en fara.

System utan personlig förankring är emot min politiska uppfattning.

www.reinfeldt.org

Friday, June 27, 2008

Lekmanna-misstag

Dagen har varit hektisk och bland patienter, samtal, mail och tidningsintervju så börjar bilden klarna hur det politiska läget ser ut bland moderater i Sverige samt för andra debattörer.

Det jäser i de moderata baslägren. Vissa har idéer om ett nytt parti eller en rensning och ideologisk rening som anammar den moderata ideologin inom partiet igen.

Många känner sig inte längre hemma i partiet som en moderat landstingspolitiker i Kalmar län uttryckte det.

Att skrämma med piskor och förtäckta hot tillhör inte de värderingar som jag som moderat står för. Som sagt, jag kommer att fortsättningsvis rösta efter samvetet.

Jag börjar också fundera över vad K-et i KD står för. Kristendomen står vad jag begriper för den "Gyllene regeln", och "Allt vad i gören mot den minste av mina bröder det har i och gjort mot mig".

Anamma det på KD,s agerande i Vård och Omsorgsnämnden i Vetlanda där man förordar flyttning av gamla, svaga och dementa för att spara pengar.

Vi börjar också se hur Försäkringskassan otillbörligt har synpunkter på den odontologiska (tandläkeriet) verksamheten, som kan leda till oönskade effekter.

I informationsbroschyren, "Nu blir det billigare att få starka tänder", står det om Kalle 24 år;
Han behöver bara gå till tandläkaren vartannat år och får en räkning på nästan noll.

Försäkringskassan tror att tandläkaren sysslar med endast hål i tänderna, men munnen är en del av kroppen och kan avslöja system-sjukdomar om man är uppmärksam. Mycket av trötthet och huvudvärk kan bero på tänderna.

Cancer är en smygande sjukdom som även om den är sällsynt, kan en tidig upptäck vara av stor betydelse. Bettstörningar och slemhinneförändringar är andra företeelser som som vi tandläkare behandlar. Snedbelastningar och traumatisk occlusion kan även detta leda till tandlossning.

Jag anser att det är fullkomligt vansinnigt att vi lägger över bedömnings och värderingskriterierna på lekmän i försäkringskassan. Detta kan på några år ge den uppväxande generationen oönskade svårigheter.

Jag tycker att Svenska folket är värda en professionellt bemötande från vården.

http://www.reinfeldt.org/

Thursday, June 26, 2008

Mailsvar till Politiska sekreteraren Anna Ahlstrand M Rosenbad

Hej Anna,

Jag är glad att du som politisk sekreterare för moderaterna tar kontakt med mig för att få klarhet i yrkesverksamma tandläkares syn på Hägglunds skapelse.

Först måste jag säga att det triggar mig och många med mig när man med toppstyrning av partiet försöker tysta och göra sig av med initiativrika och kreativa människor. Det är ju den sortens människor vi vill ha i dagens Sverige.

Jag påpekade för moderata ombuden att, det var toppen av vårt parti som har ändrat sig efter valet och inte moderata gräsrötter och väljare. Vi är ett parti som enligt min mening ska motverka onödig byråkrati och maktfullkomliga system som undertrycker den fria människan.

Den riktigt moraliska sanktionen som myndigheter ska utöva är när medmänniskor våldför sig eller otillbörligt utnyttjar andra för egen vinnings skull.

För det första är vi moderater mot prisregleringar och prisstopp. Referenspriset kommer att få den konsekvensen, en likriktning. Jag själv blir tex tvungen att höja undersökningskostnaden från 435:- till615:-.

Vissa delar kan jag förlika mig med att man förstärker patientens ställning, men att ge kopia på tandläkarens faktura från tandteknikern. Vad tjänar det för syfte?

Det är på sin plats att patienten får veta vad för material som ingår i kronan, fyllningen.

Försäkringskassan anger att materialet ska ingå i den protetiska ersättningen. Vad innebär detta?
Jo, för att förbättra marginalen på arbetet kommer tandläkarna att plocka i vad som helst för att få ner kostnaden och konkurrensen gör att teknikerna tummar på materialkvaliteter för att vara konkurrenskraftiga.

Inom två veckor ska försäkringskassan ha in sina uppgifter annars blir det ingen ersättning. Ska semestern ägnas åt detta efter en hektisk slutforsering för att hinna med patienterna innan sommarlovet?

Om försäkringskassan strular gäller inte motsvarade skyldighet.

Under punkt B. Hälsofrämjande insatser, krävs att man dokumenterar en riskbedömning.
Hur gör man det praktiskt?
Det är ju en erfarenhets och kunskaps del hos den behandlande tandläkaren. Dokumenterar du inte detta får du inte göra några åtgärder.

D. reparativ vård; Där krävs att man i de flesta fall måste dokumentera med antingen röntgen, bild eller avtryck innan man får behandla skadan.
Det räcker inte med att tandläkaren okulärbesiktigar och sonderar skadan med sin utbildning och kunskap.

Hur mycket lidande blir detta för patienten i form av avtryckstagning, röntgenstrålning och fotografering. Allt för att till fredställa ett system hos försäkringskassan.

För att inte bettet ska sjunka ihop krävs stabilitet i sidopartierna. Ersättning ges bara för tex 4 implantat i underkäken, 6 implantat i överkäken, ej stabil kronersättning efter tand 6.

Detta innebär att de tuggande musklerna får överarbeta om man inte hittar en harmoni och stabilitet, vilket leder till hyperaktivitet och ömma muskler och fästen.
Kort och gott huvudvärk på en hyfsad gnagare.

Patienten kommer med värksymptom och nu måste tandläkaren ta ett avtryck, röntgen eller bild på de värkande musklerna för att få behandla. Allt för att till fredställa försäkringskassa.

Det är väl lika bra att vi skickar patienterna dit så de får dokumentera först.

Åtgärd 203 professionell tandrengöring utgör referenspriset 335:- och beräknas ta 30 minuter. En tandläkarpraktik har i runda slängar en fast timkostnad på 2000:-.

En personlig reflexion som jag har haft är att, varför tillåts det inte att man gör en ordentlig rengöring av bettet innan man gör undersökningen? Jag tror att man både får en säkrare undersökning och bättre dokumentation. Således åtgärd 203 och 101.

Med tanke på sekretessen och den nu aktuella FRA-debatten så ser jag en stor risk i att låta patientjournal-handlingar åka kors och tvärs på nätet. Vem får tag på dessa och vilken klåfingrig politiker eller ondsinta människa kan utnyttja otillbörlig information.

Det är beklämmande att moderaterna har blivit lakejer åt KD. Det är ju inte bara tandläkarkåren de omyndigförklarar, de ställer tydligen till det med äldrevården i både Stockholm och Vetlanda.

Moderaternas ideologi har en bra social inriktning och en vision om ett bättre, säkrare och framgångsrikare Sverige.
Avvik inte från detta så finns det chans att sitta kvar efter nästa val.

Jag säljer inte min själ och jag låter mig inte tystas av några lakejer från KD-ursprunget.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Wednesday, June 25, 2008

FRA kryper för SORM

I Vetlanda sitter en fd avhoppad politisk diplomat från Ryssland i påtvingad husarrest.

Alexander Kudinov hålls åtskild från sina barn i Ryssland genom en troligen tyst överenskommelse mellan svenska och ryska regeringen. Barnen får inte flytta hit och skulle Alexander åka till Ryssland så kommer svenska eller ryska regeringen troligen inte att bevilja honom tillbaka.

Troligen hade Alexander varit utrikesminister i nuvarande Ryssland om inte han följde sin övertygelse och tro att säga nej till det smutsiga politiska livet.

Han har ett företag här som konsult. Barnen är utbildade Jurister och skulle inte ligga staten till last på något sätt.

Han var med redan på Palmes tid, träffade de stora politiska ledarna i världen och var en av fredsmäklarna i mellanöstern, en god och nära vän till Putin.

Som attache i London umgicks han med drottning Elisabeth.

Denne man besitter en oerhörd kunskap i politisk och diplomatisk strategi. Han har även stor kunskap om den rysska rymdforskningen och företagsvärlden i Ryssland.

Hans kunskaper skulle vara till stor hjälp för Sverige men SORM är starkare än FRA så det är bäst att Sverige fogar sig och kryper för storebror. Jag förstår att Fredrik är rädd.

Jag trodde på den fria människan i en fri värld när jag gick in i moderaterna men nu vet jag att de vågar inte som Olof Palme stå upp för orättvisorna i världen oavsett var myndighetsförtrycket finns.

Av alla mail jag fick i denna kamp mot FRA är det ett som på ett påtagligt sätt visar den känsla som många ungdomar känner i dag.

"Hej Lars-Olof,

Du är en hjälte, jag skulle vilja krama om dig och tacka dig för dinställning i FRA-Frågan.

Jag röstade på moderaterna, men som någon sa så känns Fredrik Reinfeldt som en gammal vän som har gått bort.

Du ska ha tusen tack för att du står emot de här galenskaperna."

Hälsningar

Patrick


http://www.reinfeldt.org/

Makt till varje pris

Från min hemsida inflikar jag några meningar som är av stor betydelse för en rakryggad politiker som vågar möta folket på gatan med stadig och ärlig blick och inte säljer sin röst.

Jag står med två stadiga ben. Ett i nutiden där jag lyssnar, granskar och värderar mina intryck. Utifrån detta vill jag fatta bra beslut i den tid vi lever i.

Det andra benet har jag i framtiden. Visionen om att göra Sverige ännu mera kunskapsrikt och enklare att driva företag i, vilket är grunden för en säker välfärd och en trygg ålderdom.

Jag har inte ändrat mina åsikter sedan innan valet. FRA-lagen och den nya tandvårdsförsäkringen strider mot dessa principer.

Det kan ifrågasättas om det som vi var helt eniga om på moderaternas utbildning i kandidatskolan fortfarande gäller för våra toppolitiker i partiet.Nämligen att det var mycket viktigare att det drivs en moderat politik än att sitta i regeringsställning.

Som det nu ser ut är regeringen likt föregående regering maktfullkomlig och blind av maktens tjusning tar de till alla medel för att behålla den likt forna Östtyskland. Ännu mer beklämmande är att moderaterna är lakejer åt KD.

All makt ska komma underifrån enligt moderat och vad jag förstår de flesta demokratiska parters ideologi och utgå från folket.

Jag har bara att beklaga att mina sk. partikamrater Helena Bouveng och Bengt-Anders Johansson röstade för FRA-lagen. Magdalena Andersson som har ett gott hjärta var frånvarande.

Mer om min syn på regeringens svek mot Sveriges ungdom kommer fram vid den intervju som radio-sjuhärad gjorde med mig i går. 12,15 min efter kl 17,oo.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1222385&BroadcastDate=&IsBlock=0

www.reinfeldt.org

Haltande Moderatteam i Vetlanda

Först måste jag tacka för alla mail, telefonsamtal och tacksamma människor på gatan som applåderat att det fortfarande finns politiker som har civilkurage.
Genomgående är, att de tycker att det är synd om åsnan som jämförs med KD-politiker.

För ett par år sedan var det en ledande politiker i Vetlanda moderaterna som kallade KD ledaren Ingemar Sturesson för åsna, vilket jag då var tveksam till om han var.
Strax efter eller under tiden som Louise-flickan led sina dagar var socialnämnden KD-styrd.

Nu är det åter KD-styrning i Vård och Omsorgsnämnden, låt vara för att det är den snälle och intet ont anande Willis som är ordföranden.
Nu ska gamla och dementa flyttas runt för att spara pengar.

Jag bara undrar, vart tog den kristna humanismen vägen?

Jag vet att Klas Håkansson vår gruppledare försökte att få en bättre hantering i ärendet men Lindell tillsammans med KD-företrädarna skulle prompt få igenom förslaget.

Det är inte bara på riksplanet det dyker upp ett och annat djuriskt beteende.

Moderaterna är toppstyrt och det är synd om Klas Håkansson som hela tiden får köra med reservlaget i Kommunfullmäktige. Vår riksdagskvinna har inte vett att avsäga sig sin plats trots att både Björn och övriga moderater hela tiden gnäller på att hon måste bort så vi får en teamkänsla. Hon går aldrig på gruppmöten och är aldrig närvarande i Kommunfullmäktige.

Det är synd om Klas och man får snart känslan av att han tar till CH Hermanssons klassiska ord
"Någon jävla ordning får det vara i ett parti."

L-O

Tuesday, June 24, 2008

Reinfeldts samvete

Det blev en mycket turbulent dag.

Efter en del eftertanke och funderingar vad som hoppas av och inte är det nog på sin plats med en del klarlägganden.

Man sätter sig inte på en Smålänning, Vetlanda-bo eller Reinfeldt i synnerhet.

Det är beklämmande att vår regering som jag varit med och röstat fram är så till den milda grad rädd för öppen debatt i för samhället avgörande frågor som rättssäkerhet, integritet och frihet.

Jag är medveten om att från gräsrotsnivå som vi moderater vill att besluten ska växa fram krävs det en del raka puckar för att nå fram i mediabruset för att få det genomslag som frågan kräver. Jag vill ju att politiken ska bli personansvarig mer än i dag.

Vår regering tål inte att kritiseras och med FRA lagen så kan de kontrollera alla oss vanliga människor godtyckligt, om än inte de säger så.
De faller i samma fälla som en del tror att bara vi lagstiftar mot diskriminering så upphör den automatiskt.

Att med påbud uppifrån skicka två lakejer att skrämma mig till tystnad triggar ännu mer. Jag gick ju till val på den moderata ideologin som sätter människor i centrum och inte systemen.
Vem har bytt åsikt? Jag bara frågar.

Därmed kommer vi till själva avhoppet. Jag kommer att sitta kvar som den fria man jag är vald på min politik och jag tar mig friheten att rösta på det sätt som jag finner gagna Vetlandaborna mest oavsett vilken färg budskapet utgår ifrån.

Att med maktmedel skrämma människor till tystnad och underkastelse tillhör inte dagens Sverige. Watergate är en företeelse som visar att klåfingriga politiker nu med enklare medel kan frestas till i ett datasamhälle.

Jag tycker det är sunt av våra ungdomar att högljutt säga ifrån. De vet mer om hackers och möjligheter än vi någonsin kommer att komma i närheten av.

Den juridiska delen har jag inte tagit del av än men jag återkommer. Jag kommer hellre att lyssna till samvetet än pi(sk)pans gälla skrik.

Fredrik, vem är moderat? Du eller jag?

L-O

Monday, June 23, 2008

Reinfeldt politisk vilde

Det kom en delegation med ombudsman och ordförande till Vetlanda med budskapet från regeringskansliet att det i Vetlanda finns en moderat orospridare som kan äventyra hela regeringssammarbetet.

Efter överläggningarna beslutade jag med tanke på att jag inte kan ställa mig bakom FRA-lag, Hägglunds tandvårdspolitik och i viss mån även den åldringsvård, som försöker framföras i Vetlanda, att bli politisk vilde och följa mitt samvete mer än partipiskan.

Ett exempel på den förnedrande tandvårdspolitiken kan jämförelse göras med om du till en läkare kommer och har halsfluss så måste läkaren ta en bild på patientens halsmandlar, skicka in den online till försäkringskassan innan han får behandla dig. Allt ska eftergranskas.
Snacka om förmyndarstyre och byråkrati.

Detta med FRA och annat gick jag in i politiken för att få bort och göra ett mänskligare samhälle.

Jag kommer att finnas kvar i Fullmäktige och Landstinget(ers). Möjligen öppnar detta vägen för ett nytt parti i Vetlanda.

Jag tror att moderaterna har gjort ett stort misstag och tappat sin själ för ett rättvisare samhälle.

www.reinfeldt.org

Sunday, June 22, 2008

Moderaterna

Med tanke på nuvarande turbulens kring FRA, nya tandvårdsreformen samt lagen för psykiskt sjuka den 1 september, kan det vara bra att gå tillbaka till den ideologiskt rena läran. Denna slogs fast i idéprogrammet år 2001 i Jönköping.

"Moderaterna ska vara den starkaste kraften för frihet,
humanitet och framtidstro i svensk politik"

I den samme står att läsa på valda delar;

Statens tvångsmakt får bara utövas genom demokratiska beslut.
Lagstiftningen ska ange vad medborgaren anser nödvändigt att reglera.

Politiken som hinder och maktinstrument;

Det är som om det enskilda inte riktigt räknas när de stora offentliga systemen, det gemensamma som det ibland kallas, tar överhanden.

Friheten behöver inte motiveras, men alltid försvaras.

Den enes frihet får alltså inte vinnas på den andres bekostnad. Här behövs lagen för att sätta ramar och för att skydda alla människors rätt.

Lagen ska däremot inte användas för att styra människors beteenden härutöver eller för att främja diffusa "gemensamma" intressen. Då missbrukas den offentliga makten.

www.reinfeldt.org

Saturday, June 21, 2008

KS-au prioriterar inte ungdomar på Powerhouse

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 2008-06-09

Där konstaterades beträffande §5 punkt 7 i Kommundelsrådets senaste protokoll gällande verksamheten på Powerhouse att detta inte är en fråga för Vetlanda Kommun.

Frågan från ungdomarna gällde om Vetlanda kommun hade några funderingar på den framtida verksamheten på ungdomsgården och kommer ungdomarna att prioriteras och i så fall hur ser denna planering ut?

Tydligen är ungdomar inte en prioriterad fråga för Vetlanda kommun.

Är det konstigt att ungdomarna drar från stan likt rävar som Ronny uttrycker det så fort de gått ut gymnasiet.

Jag tycker det känns konstigt att inte kommunstyrelsen ser våra ungdomar som en prioriterad framtidsfråga. Ska vi överleva som stad och utvecklas är det väl viktigt att vi försöker behålla våra ungdomar i Vetlanda.

Jag tycker var och en i kommunstyrelsen ska tänka efter hur det måste kännas för var och en av dessa ungdomar som inte är prioriterade och inte finns med i Vetlandas framtida planering.

Det är naturligvis viktigt att vi får en väl avvägd åldringsvård men nu förstår jag att Peder kommer att få det mycket, mycket tufft i BUN.

L-O

Friday, June 20, 2008

FRA, SORM och framtidens Sverige

Resultat och revidering av tidigare FRA-inlägg som på förekommen anledning togs bort.

Jag måste gratulera regeringen till att få genom lagda avlyssningsförslag. Det var mycket bra jobbat.

Nu är det inte långt till att bli så duktiga som SORM i Ryssland.

Man skulle kunna tro att rysska pengar och övertalningsförmåga fick svenska landslaget att se ut som ett flicklag i EM.

Vi får också gratulerar regeringen till den nya tandvårdsförsäkringen där deras personuppgifter och sjukdomsjournaler lätt kan läggas ut på nätet på det sätt som jag visat i tidigare bloggin-lägg.

Jag förstår att ungdomarna tappar tron på politiken och frågan är om lusten att jobba hårt i nästa val kan lockas fram.

Hotmail, gmail, msm, sms och Facebook är media som används flitigt av den nya generationen.
Multinationella företag kommer i fortsättningen att tveka om investeringar i Sverige där de riskerar att andra får tillgång till deras företagshemligheter.

Att kryptera verkar enligt experterna vara lätt och då är det väl de som ska övervakas för rikets säkerhet som troligtvis är bäst på att dölja sig som drar längsta strået.

Som politiker inordnar jag mig efter piskan och får gilla taget beslut, men som tandläkare och människa i vår globala värld beklagar jag den utveckling som Sverige leder oss in i. I bland undrar jag vad är moderat politik.

Det är som när de rev Stockholms city och han fick flytta ut till Vantörs församling och tyckte skjortan var trång; "är du med på den"?

Vi ses på Guantánamo som Bergelin så bra uttrycker det på SVD förstasida.
Jag förstår att regeringen vill väl men alla kan vi göra fel så även jag.

L-O

Thursday, June 19, 2008

Bloggens frihet

Det har kommit till min kännedom att det är en del som har synpunkter på det jag skriver i min blogg.

Tydligen är de för fega för att kommentera detta och ge sig till känna.

Som en del samfund uttrycker det. " Kvinnan tige i församlingen."

Här kan man uttrycka det som ; kärringar och annat löst folk må hålla truten om de inte kan öppet stå för sin åsikt.

Detta leder oss till diskussionen vem tillhör bloggen och vems syfte ska den representera.

Är det det fria ordets språk eller gäller andra normer som begränsar människorna som individer.

Det enda vettiga rättesnöret torde för min del var den gyllene regeln;
Allt vad i viljen att människorna skola göra eder, det ska i och göra dem.

Nätet är ett knepigt redskap och när jag ibland får mail och rullar runt det sända budskapet kan jag upptäcka att det slinkigt med ett och annat som jag inte har tittat på i min dator.

Därför är mediet tveksamt som bevismaterial och en avlyssning och kontroll av att detta från myndigheter kan inte alltid presentera sanningen.

På detta sätt är jag mycket tveksam till personuppgifter av sekretesskäl på nätet i den nya tandvårdsförsäkringen såväl som avlyssning FRA.

När människor tystas undertrycker det rörelser i samhället som kan få oönskade konsekvenser.

Kan vi inte ha en öppen debatt kommer civilisationen att undergräva sin existens.

L-O

Wednesday, June 18, 2008

Snyftsocialism eller förnuft?

Jag måste börja med att gratullera Bengan till ett formidabelt vänstertal om de utsatta grupperna.

I många delar delar jag hans uppfattning om att man måste tänka först innan man ger sig ut på resan både vad gäller resplan och ekonomi.

Jag tror även att Willis tänker väl om hur vi ska kunna spara pengar när ekonomin är problematisk.

Det som skiljer snyftsocialismen från verkligheten är att det alltid är andra som ska betala.
Traditionell sossepolitik är alltid att hålla utkik över vilka tar vi från denna gången.

Helena Stålhammar hade ett gott inlägg där hon påpekade att det är allas vårt ansvar att hjälpa till och städa och inte tro att det är någon annan som ska göra jobbet. Då kan det gå som i Ryssmatchen.

Jag säger som i mitt tal från kommundelsrådet. Vetlanda har en för stor överrock som måste krympas och med det goda sammarbets klimatet som visade sig i går över blockgränserna så ska det bli bra med en ordentlig översyn av hela vetlanda kommuns verksamhet.

Ingen ska drabbas varken barn Peder eller äldre Willis.

L-O

Tuesday, June 17, 2008

K-rådet värnar de äldre i Vetlanda

Kommundelsrådets uppgift enligt §1 är att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunledning och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.

Det måste anses som mycket flagrant och hänsynslöst att skicka ut en talong till de äldre på våra service-boenden om utflyttning och uppsägning utan vederbörlig information i förväg. Inte ens nämndledamöterna kände till detta.

Att skrämma denna redan utsatta grupp är något som vi från kommundelsrådet tar skarpt avstånd från. Därför vill vi hemställa hos kommunstyrelsen att se över arbetsformerna för presidiet i vård och omsorg samt peka på den svaga politiska kontroll de utövar över omsorgsförvaltningen.

Att det behövs en revidering av äldreomsorgens utvecklingsplan är helt klar.
Samhället och befolkningen med dess behov ändras ständigt men att för den skull skrämma de äldre med besparingar som har sin grund i felbudgetering är inte rimligt.

Besparingskrav om kollektiv bestraffning på 3% som S sidan för fram är inte någon bra lösning och kan slå hårt mot redan bra omvårdnadsverksamhet.

En slimning och översyn av verksamheten är en process som ständigt ska pågå.

I jämförelse med andra liknande kommuner har Vetlanda en för stor överrock som behöver krympas. Anställningsstoppet som nu gäller tycks även vara svårt för vissa avdelningar att ta till sig.

Om vi gör en grundlig översyn av hela verksamheten och anpassar antalet anställda till behoven och den kompetens de besitter så ska ingen tvingas att flytta från tryggheten mot sin vilja.

Lars-Olof Reinfeldt

Friday, June 13, 2008

Insyn i Vård o Omsorg

Som jag skrev i förrgår så hade Vård och Omsorgsnämnden sammanträde i Korsberga i Onsdags.

I dagens Vetlanda Post kan man läsa att Bengt Jonzon hade synpunkter på en del budgetposter. Detta skulle ha fått Marie Johansson att skjuta in att socialdemokratiska ledamöter hade varit med om detta.

Det är bara det att Marie Johansson var inte ens med på mötet.

Är det så att trojkan träffas innan eller efter mötet och gör upp?

Det framfördes ju vissa förslag om att mötet skulle bli mer lätthanterligt och mindre tidsåtgång om det inte förekom några diskussioner på nämndsammanträdet.

Vi i nämnden visste inte om någon enkät som skulle gå ut till de boende på Mogärde förrän tidningarna tog upp detta.

Här gäller det att värna öppenhet och demokrati!

L-O

Sekretessrisk i vården

Den nya tandvårdsförsäkringen har sina oanade konsekvenser, som kan väcka en del uppmärksamhet i framtiden. Man ser ett och annat i facktidningar.

Varje patient kommer att läggas upp som en mapp hos försäkringskassan. All information om deras tandbehandlingar kommer att finnas där, men också deras sjuk och hälsojournaler.

Är någon någorlunda datakunnig person intresserad att söka på personer som haft någon kontakt med tandvården så är det kanske dessa rubriker vi kan läsa framöver i Aftonbladet eller Expressen;

"Fredrik Reinfeldt har dålig munhygien-var hos tandhygienist fyra gånger förra året!"

"Mona Sahlin har tandlossning. Har varit tvungen att utföra ett flertal tandkötts-operationer med dåligt resultat. Har nu protes. Har kostat samhället 250 000 kronor för tandvård det senaste året."

"Göran Hägglund har under senaste året drabbats av djup depression. Har medicinerat med antidepressiva läkemedel och muntorrheten har orsakat honom svårartad karies. Har sökt bidrag via landstinget för stöd som ett led i sjukdomsbehandlingen."

Jag anser att det finns en uppenbar risk om det är tredje part utanför tandläkare-patient som får tillgång till uppgifter enligt sekretesslagen.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Thursday, June 12, 2008

Farlig demokrati

I går var det Vård och Omsorgsmöte i Korsberga.

Bland ärendena dök det upp ett förslag att det kanske skulle räcka med att ärendena bereddes i arbets (presidieutskott)-utskott och att det var mer ett formellt bekräftande av beslut vid nämndsammanträdena.

Detta skulle som jag och många med mig inskränka på den demokratiska insynen och risken för att övriga bara får tillgång till tillrättalagd information. Övriga skulle bli marionetter och gå i ledband under partipiskan.

Denna grupp skulle till exempel bestå av Willis, Marie och Bengt.
Hur vet vi vilka infallsvinklar och diskussioner som släpps fram? Naturligtvis är även Ola med i denna grupp.

Det ultimata som vi känner till sen tidigare är när Gunilla och Gunnar bestämde vad som var intressant och värt att tas upp i deras nämnd (övervakningskameror).

Det är nog bra med raka enkla kommunikationer men vad har den för pris? Ministerstyre?

L-O

Wednesday, June 11, 2008

Kunskapsbrister

Bartoll tycker att den nya tandvårdsreformen är så spännande som att gå och vänta på en bebis.
Hon tror också som jag att det kommer att bli en del strul i början. Kommer försäkringskassan att klara detta?

Ja, enligt reformen så är det alltid vårdgivaren som står för fioler och risker. Allt i myndighets vansinnets Sverige.

En olustig detalj i det nya systemet är att för att få en terapi godkänd för bettfysiologiska muskel och nackbesvär som beror på tänderna ska du antingen röntga muskelsmärtan, ta en studiemodell på densamma eller ta ett fota på muskel eller ledsmärtan.

Detta säger ju allt om odontologisk kunskap hos de som hittar på regelverket.

Kan du mot förmodan åstadkomma ovanstående kriterier så får du endast avhjälpa symptomen men du kan inte få göra något åt grundorsaken.

??????!

L-O

Monday, June 09, 2008

Vad är viktigast, människan eller systemen?

Människan ska inte anpassas till system utan det är systemen som ska ta hänsyn till människorna.

Vetlanda har en del minusposter att brottas med och bland kärnverksamheterna i vård och omsorg finns hemtjänsten i centralorten.

Det skälls mycket på detta underskott. Stort sjukskrivningstal och hög omsättning på folk.
Systemet Laps Care har påfrestat både ekonomi och personal orimligt högt och vad är glädjen med att vi inför system som inte tillför personal och brukare mer tid utan tar resurser och minskar arbetsglädjen.

Innan man säger glatt ja till olika system bör man ta sig en rejäl tankeställare vem det gagnar.
Paralleller kan dras till systemet för den särskilda färdtjänsten. Ett system för transport av varor som många brukare lidit mycket av.

Nu till något annat som kan bli ett jätteproblem framöver. Att psykiskt sjuka tvångsintas är kanske inte så konstigt när de är fara för sig själva och sin omgivning. Nu kommer det 1/9 en ny lag där dessa människor ska tvångsuttas och placeras i kommunerna.

Staten skjuter till en liten peng men hur många Norrahammar och Åkeshovs intermezzon ska till för att begripa att detta är helt åt fanders. Allt i namn att spara pengar för institutioner.

Hägglund, den snubben är helt sanslös. Se bara tandvårdsreformen där vi ska se ut som hyfsade gnagare utan stabil kontakt i sidopartierna där bettstörningar med värk inte ska behandlas för framtiden utan bara temporärt.

L-O

Thursday, June 05, 2008

Ekebo

Ibland bara dyker det upp samband som man liksom inte vet vad man ska tänka om.

Fifflekull ligger ju nära Ekebo, men det gör ju också Bröderna Andersson.

L-O

Obama

Sverige och Reinfeldt är synnerligen tillfreds med att Clinton inte blev Demokraternas presidentkandidat. McCain har inte skuggan av en chans mot Barak Obama.
Äntligen blir det slut på Irakkriget.

Att Göran Hägglund är dum som en åsna visste jag inte förrän tandvårdsreformen presenterades, men att KD (kommunistisk diktatur) i Vetlanda är så tvärsäkra på att få igenom sina sparåtgärder i vård och omsorg gör mig orolig. Så klantigt skött att man måste kliva in bakvägen för att inte möta befolkningen är fegt. Willis (fp)är i själ och botten en snäll person och jag har som moderat svårt att handha KD,s råa människosyn.

Det var inte tänkt att några talonger skulle ut på detta vis. Vi ska nog inte se allt så svart och vitt som en del gör i särskilt boende eller särskild kollektivtrafik. Det är ju ändock människor vi har att göra med och äldre ska man visa respekt.

Före beslutet var det sagt att ingen skulle drabbas och övergången skulle fasas ut.

L-O

Wednesday, June 04, 2008

Vårdfientlig reform

I dag var det gruppmöte i Landstinget. Vi fick först se akutmot-agningen och ambulansintaget på Värnamo sjukhus. För 22 miljoner tycker jag att de fått mycket för pengarna och är ett föredöme inom länet.

Ett av Landstingsfullmäktige ärendena är den framtida folktandvårds strukturen.
Jag är beredd att hålla med Bartoll om att det går inte att få lönsamhet i de små ställena och med tanke på den nya tandvårdsreformen med prisstopp och vård-givarfientlighet så är det inte annat än nedläggning som gäller.

Det är ganska komiskt att det i KD styrda Sävsjö som KD reformen kommer att slå hårt.
Möjligt är att KD står för Kommunistisk Diktatur och inte KristDemokraterna.

En tungrodd reform som både tandläkare och patienter förlorar på.
Vad hjälper det om om man tillför dubbelt så mycket tandvårdsstöd när det inte är utformat för att förenkla och göra en mer kundvänlig modell. Det är ju inte tandläkare som har konstruerat den.

Vad hjälper det med en tiger i tanken när det sitter en åsna bakom ratten.

Tyvärr är det så i hela vårdsektorn, man lyssnar inte på professionen utan låter klåpare styra utvecklingen.
Johansson var inget vidare men jag tror att Hägglund slår det med hästlängder.

L-O

Tuesday, June 03, 2008

Vetlanda myndighetskontor

I dag var Ingrid och jag inbjudna att lyssna och höra oss för hur myndighetskontoret ser på äldrevården, hemtjänsten och psykiatrin i Vetlanda.

Det slående från detta besök är att Vetlanda tycks ha tappat visionerna och helhetsintrycket för hela verksamheten. Det saknas en förmåga att ta till sig av de olika verksamheternas erfarenheter på förvaltningen.

Vi tror oss av dagens samtal ha skapat en bra kommunikation för att tillvarata handläggarnas åsikter i framtiden. Kommunikation på alla plan är en förutsättning för att vi ska ta täten bland höglands kommunerna vad gäller äldrevården. Den tycks vi i dagsläget ha tappat till Eksjö.

Den verksamhet som i dagsläget behöver genomlysas och lyftas fram är hemtjänsten i centralorten. Den kunde vad vi förstod fungera betydligt bättre.

Det som också behövs akut är adekvat sysselsättning för de personer som psykiatriverksamheten har hand om. Det går en hel del personer som bara tycks flyta omkring ute i samhället och där den enda sysselsättningeng är uppehåll och medicinering.

Dessa människor behöver synas och känna sig behövda annars kan det då och då dyka upp händelser sådana som i Norrahammar.

Vi tar med oss detta och försöker skapa ett mänskligare Vetlanda.

L-O

Sunday, June 01, 2008

Brustna löften och tveksam tandvård

KD,s svek mot det svenska folket.

Först bensinpriset som skulle sänkas, sen fastighetsskatten eller avgiften som skulle sänkas eller tas bort.

Det blev tvärt om.

Nu börjar jag traggla mig igenom den nya tandvårdsförsäkringen och där blir det i och för sig ett prisstopp med gestapofasoner. När sedan materialet ska ingå i kronersättningen så kommer hela befolkningen att få oädla billiga metaller i sin mun om inte tandläkaren kan få patienten att förstå sitt eget bästa. Detta kommer i framtiden att orsaka mycket lidande.

Hägglund, jag tror att du behöver be högre makter om hjälp att sitta kvar efter nästa val.
Det räcker inte att lova och göra tvärt om, även om jag tycker att er familjepolitik är rätt bra.

L-O