Thursday, October 30, 2008

Svar till Helena Bouveng i dag

Höglandsnytt 2008 10 30
Det finns många som söker hög lön med god status. Jag önskar Helena lycka till, men det finns reflektioner att göra över vissas vägval.
L-O

Svar till Helena Bouveng;

Du skriver att EU är ett verktyg med mer effektiva och öppna beslutsprocesser.

Jag säger; i Sveriges demokrati så har vi demokratiska val vart 4:e år där vi själva har rätten att avsätta de som "vanstyr landet". Hur är det i EU? Är det möjligt att rösta och få fram en demokratiskt vald ledning inom rimlig tidsperiod. Nej! Vi i lilla Sverige och Vetlanda blir som en smutsfläck i periferin med ingen möjlighet att påverka vårt liv på ett demokratiskt sätt.

Du skriver vidare att EU behövs för internationellt bekämpande av brottslighet och terrorism. Vidare att EU behövs för det globala klimat och miljöhotet. Jag kan också tänka mig att den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor medför en ökad utveckling av Europa.

Detta betyder inte att dessa saker kräver en odemokratisk supermakt för att staterna i Europa kan komma överens om dessa viktiga frågor ändå.

EU kostar en enorm summa för varje land och nu vill denna inrättning ha proffspolitiker med höga löner och minskad risk att utsättas för människors rätt att uttrycka sina styrmedel i form av demokratiska val, samt även med folkomröstningar som de styrande rättar sig efter.

Bloggarna är en demokratisk ventil i världen som EU har planer på att begränsa. Detta säger allt om EUs öppenhet.

Debatten sänker du ytterligare när du som argument framför att " Skulle Sverige ensamt i världen bättre kunna ta ansvar för kampen mot miljöhot och fattigdom?
Att så nedvärdera de människor som är skeptiska till denna maktkoloss är inte värdigt en riksdagsman i Sveriges riksdag.

Dessa och många andra frågor kan lösas likaväl av ett gott samarbete länder emellan utan att riskera de demokratiska fundamenten i samhället.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, October 29, 2008

Vetlanda Handikappomsorg

I dag var Ingrid Wiktorin och jag bjudna till studie och informations träff på Handikappomsorgen.

Heidi Runesson områdeschef hade sammanställt ett mycket bra och genomtänkt program.
Det är sällan man träffar en sådan kvinna med kunskap och initiativförmåga som Heidi.

Vi i Vetlanda ska vara glada för den förmåga som hon besitter i att styra upp verksamheten på.
Inom område 1 sker nästan ingen personalomsättning och är det vikarier så beror det på graviditeter som är en förutsättning för ett växande Vetlanda.

Vi besökte Lasarettgatans stödboende samt Kettilsgatans gruppboende.

Personalen hade många goda förslag till förbättringar men det är som vi märkte på Myndighetskontoret att det verkar svårt att få gehör uppåt. Det verkar ligga en tröghet i systemet och just nu väntas det på en utredning som förlamar verksamheten.

Det skulle behövas WetlandaLista i Fullmäktige som kan gå till handling innan kompetent folk försvinner från kommunen.

L-O

Tuesday, October 28, 2008

Äldreomsorgsplan och öppenhet

I dagens VP kan man läsa att VoN vill ta fler beslut utan att behöva gå till Fullmäktige.
Möjligt kunde detta varit någorlunda bra vid normalsituationen.
Jag delar Bohmans farhågor och en större öppenhet är viktig.

Det gör ont att bli knäppt på näsan av Fullmäktige av beslut tagna som man inte har befogenhet för. Då är inte rätt väg att försöka dölja mer i sin verksamhet och att undvika eller se till att man kan ta mer svåra beslut utan insyn.

Jag tycker att man skulle vara övertydlig och på minsta misstanke om tveksamheter lämna beslutsfattningen till Fullmäktige.
Då upprättar man det fulla förtroendet för sin nämnd.

L-O

Startsvenska

Ibland kan man tycka att idéer är vettiga och den här från moderat håll känns som ett led att få en bättre integrering av nysvenskar till arbete. Språket är ett medel för förståelse och kommunikation och inte något som ska leva sitt eget liv vid sidan av samhället. Nedan taget ur ett förslag som jag tycker känns väsentligt

"Kunskaper i svenska är ofta viktigt för en snabb etablering på arbetsmarknaden, men fokus bör inte ligga på perfekt svenska eller på språktest utan snarare på vilken relevans språkkunskaperna har för individen och det yrke han eller hon söker.

I debatten är de flesta överens om att dagens situation inte är tillfredsställande, men få gör analysen om behovet av att uppnå en tydlig koppling mellan språkutbildning och arbetsmarknad.

Huvudproblemet med Sfi är att det har blivit en isolerad skolform. I många kommuner kommer deltagarna praktiskt taget inte i kontakt med någon annan verklighet under sina första år i Sverige. Det ser visserligen olika ut i kommunerna men överlag har Sfi-deltagare en mycket svag koppling till arbetsmarknaden."

Startsvenskan ska vara tydligt individualiserad. En person som varit yrkesverksam under lång tid har andra behov än en student som i sin tur har helt andra behov än den som aldrig har arbetat. Olika yrken kräver dessutom olika vokabulär och språkfärdigheter.
För nyanlända som har ett tydligt sikte på en universitetsutbildning i Sverige bör Startsvenskan anpassas till att möjliggöra framtida högre studier."

För att få ett arbete krävs ett funktionellt språk och en tidig kontakt med arbetsmarknaden. Då duger det inte att erbjuda Sfi som kan innebära starten till en lång tid i utanförskap.

L-O

Monday, October 27, 2008

IPRED

IPRED handlar i korthet om följande:

Film- och skivbolagen får rätt att begära ut namnet bakom ip-adressen om de anser att någon fildelar olagligt.

Internetleverantörerna måste lämna ut namnet, annars får de böter.

Film- och skivbolagen får rätt att bygga personregister med ip-nummer och namn för att kunna administrera hotbrev och stämningar i stora mängder.

Torrent-trackers (exempelvis Pirate Bay) kommer att bötfällas varje gång de vägrar samarbeta och lämna ut uppgifter om användare.

Magnus Stockhaus skriver;
"Ingen privatpolis i Sverige.Men det är dags att agera nu, så att det inte blir som förra gången då vi lät politikerna rösta igenom en lag som tillåter Försvarets Radio Anstalt att lyssna av all digital kommunikation (mail, all mobiltelefonni trafik. Ja all kommunikation överhuvudtaget) som passerar Sveriges gränser i jakt på "terrorister" och hotet från öst! Detta utan oberoende kontroll på hur och vad som avlyssnas då FRA's enda kontrollorgan är FRA!"

Demokratin och friheten måste varje generation kämpa för!

Tack vare bloggarna sitter vi nu inte med ett FRA likt STASI i Östtyskland.

I Egypten och Palestina vill regimerna inskränka bloggarnas rätt att uttrycka det fria ordet.

EU vill införa begränsningar för bloggarna.

Helt enkelt demokratin och yttrandefriheten är i fara i världen!

Demokratin börjar med oss själva.
Vågar vi stå upp för varandra?
Vågar vi trotsa partipiskor?
Vågar vi visa solidaritet med varandra mot förtryck från makthavare som missbrukar sitt förtroende vi i val givit dem?

Bloggare, förenen er i alla länder och verka för det fria ordet.

En eloge till Magnus Stockhause och ni andra som vågar ta kampen.

Min kamp börjar i Vetlanda.

Kommundelsrådet är forumet och WetlandaListan är mediet.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

Sunday, October 26, 2008

Tvångsanslutning av VETAB

VETAB har fått ökade transportkostnader därför höjer de fjärrvärme, hushållens avfallstaxa och va-taxan.

Hushållen har också drabbats av nämnda bränsle och uppvärmningskostnader likväl ska företaget dumpa sina kostnader på familjerna nu när det blir kärva tider.
Hur effektivt är egentligen VETAB? För något år sedan uppdagades det att de tog ut oskäliga nätavgifter i jämförelse med andra energibolag.

SVT införde ett nytt digitalt TV system och vem fick betala? Jo, konsumenterna.
Myndigheter, stat och kommuner hittar ständigt på nya bestämmelser och system som man blir skyldig att använda och betala för annars stängs man av.

Vattenledningarna i Östanå förändrades men de som hade sina tappställen blev av med sina möjligheter till någorlunda smidiga hämtställen. Tvångskollektivisering!

Nu är det villornas kompostställen som ska dras in och villaägarna får ytterligare kostnader som ett kommunalt bolag hittar på. De som inte vill vara med på detta, var ska de ta vägen med sitt avfall? Blir det piratdumpningar här och var, eller.

Alla påhitt uppifrån och pålagor tycker jag att det är inte mer än rätt att upphovsmakarna står för. Vi betalar tillräckligt med skatter och avgifter utan att man med tvång gång på gång ger sig på enskilda och företag.

Hur mycket skjöt kommunen till när VETAB fick bygga sin nya anläggning. Jag tror att det finns mycket som kan effektiviseras där utan att det behöver gå ut över vanliga hushåll.

De stackars föräldrarna till den flicka som drabbades av våldtäcktsförsöket vi kvarndammen har med en belöning på 100 000:- försökt att få klarhet i denna hemskhet. Ordningsmakten har visat sin oförmåga att sköta sitt uppdrag.

När vi från Kommundelsrådet pekar på våldstendenser och ordningsproblem i Vetlanda vågar inte kommunledningen ta sitt ansvar för medborgarna utan hänvisar till ordningsmakten.

Detta är bedrövligt. Ska vi acceptera detta?

Är det inte dags för en förändrad syn på vår kommun där kommunen vågar ta ansvar för allas vår säkerhet. I USA krävs en förändring med Obama och jag tycker att vi behöver detsamma i Vetlanda.

Lars-Olof Reinfeldt
Wetlandalistan

Friday, October 24, 2008

Arbetslinjen

Lösningar på ett sätt ses som rena katastrofen för andra.
Vi kanske inte kommer ifrån alliansens neddragningar inom äldre omsorgen.
De gamla på Mogärde blir en bricka i ekonomins virrvarr.

Med en kraftfull offensiv nu när konjunkturen tvärbromsar och byggföretagen får gå med mössan i hand för att hitta tänkbara möjligheter att överleva.
Då är det dags för att kommunen investerar i nya fräscha boendeformer för våra äldre och dementa.

Bygg nytt särskilt boende i centralorten, ompröva beslutet om Ekebo och låt Mogärde bli billiga, enkla bostäder för ungdomar som behöver komma ut och utvecklas till självständiga individer med eget ansvar.

I svåra tider krävs visioner som lyfter tanken till framtiden. Kommunen ska föregå och ta vara på de möjligheter som nu yppas. Detta ger arbetstillfällen i en tuff lågkonjunktur.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Thursday, October 23, 2008

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 10 nov.

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Måndagen den 10 nov kl. 18,30
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Inge Carlsson 16292
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Vi hälsar vår nye ledamot Inge Carlsson välkommen.

5. Vi hälsar även kvällens gäst: Dan Ljungström välkommen.

Dan är ny chef för tekniska nämnden och kommer att ge sin syn på verksamheten.

Hur får man politiska visioner att bli praktisk politik inom tekniska förvaltningen?

Hur ser rätt prioritering ut i kommunens regi nu i svåra ekonomiska tider?

Dan har en stor politisk erfarenhet.

Det väntar en givande diskussion.6. Kommundelsrådets huvuduppgift är att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna.

K-rådet skall med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.

Ska Kommundelsrådet ha synpunkter på den politiska utvecklingen med tanke på det nya partiet Wetlandalistan?

7. Yttrande över inkomna Detaljplaner

8. Ledamöternas uppmärksammade propåer från allmänheten
och egna förslag

9. Övrig frågor

10. Nästa möte

11. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Wednesday, October 22, 2008

Miljö och Wetlandalistan

Miljön är en av de stora frågorna för Wetlandalistan.

Behovet av energi kommer i framtiden att vara en ytterligare bristvara av vad den är i dag.
Hälften av all el-förbrukning i dagens samhälle går åt till IT-sektorn trots att 2 miljarder människor saknar datorer och internetuppkoppling.

Världens vatten är konstant men utsläppen av olika skadliga ämnen ökar ständigt.
Reningsverken klarar inte mediciner och hormoner som därför går direkt ut till växter och djur nedströms. Vad kommer att krävas av ny teknik för att kommande generationer ska överleva?

Självklar är detta en global angelägenhet för alla nationer och ett stort argument för samarbete över landsgränser. Vi måste som liten nation vara beredd att bidra till gemensamma beslut för att överleva som land.

Detsamma gäller för Vetlanda. Vi är en liten stad i det hela och här gäller det att hitta gemensamma lösningar, inte bara på miljö frågor i kommunen utan också sociala frågor.

Det är här Wetlandalistan har det största ansvaret. Partipolitiska smuttskastningar och blockpolitisk taktik leder inte till ett hållbart samhälle. Vi behöver se alla människor i samhället och ta vara på allas idéer utan egna vinningars skull. Då når vi framgång och Vetlanda finns även i framtiden.

Lars-Olof Reinfeldt
Wetlandalistan

Tuesday, October 21, 2008

Vetlanda skolor

Jack skrev till; Klas Håkansson och med pass till Hans Svensson.

"Det förekommer kraftfulla motreaktioner från föräldrar,
man faller ut i - på gränsen - otidigheter mot politiker och tjänsteman.
Aggressiva utfall mot Hans Svensson, som anses inte hålla
sig till sanningar.
Tyvärr blandar man in hans fritidsintressen som ordf för
Pingstförsamlingen - med hans roll som skolchef.
I det fallet bemötte jag - låt oss och alla att hålla oss till sak.

Du leder styrgruppen, och som jag ser det, bör du vidta
åtgärder för att gjuta olja i dreven där det verkligen har
hamnat grus i maskineriet.

Senast i kväll blev jag uppvaktad av en förälder, som frankt
uttalade att han skulle kontakta LOR för att ge honom stöd
med förväntan att hans WL tar upp och driver en politik
som går barnens väg. Det får inte spelas med pengar så
att skolorgansiationen blir lidande.
Det talades om stormöten, insändare, bildande av nätverk
med avsikter att bryta in på ditt bevakningsområde som
ledare för den särskilda styrgruppen som ska hantera frågor
kring skolfrågorna.

Rör vid sanningar - ekonomin styr mer än pratet om pedagogik,
- ditt problem blir kanske att du sitter på många stolar.
- där en stol ska stå för medelstilldelningen."
Jack

L-O skriver; efter samtal med denne förälder,

Jag har tagit del av synpunkter och jag förstår den hopplöshetsom föräldrarna känner.
Deras högsta önskan är att ge barnen en bra och trygg uppväxt med en skola som bryr sig.
Att då känna att de möts av halvsanningar och undanflykter blir bara för mycket.

Min åsikt är att vi i Wetlandalistan ska finnas ute bland våra medborgare, lyssna till lösningar som de "drabbade" anser vara mest adekvat och utifrån dessa samtal komma till bra gemensamma lösningar. Vi kommer inte att rädas gå emot utifrån kommande direktiv om vi känner att de inte främjar våra Vetlandabors bästa.

Allt kan ingen åstakomma men vi ska ska nå tillfredställelse i våra beslut och vi kommer alltid att vara ett lyssnande parti.

Lars-Olof Reinfeldt
Wetlandalistan

Monday, October 20, 2008

Politikens morgondag

Tiden förändras, den politiska kartan kommer inte att se likadan ut om 2 år.
Sverige liksom omvärlden går in i lågkonjunktur och arbetslösheten stigen.
Klimatet på arbetsmarknaden hårdnar och främlingsfientligheten får möjlighet att breda ut sig.

Väljarna på den borgerliga sidan känner sig svikna av att de styrande inte infriat vallöften om ökat vårdval och fler fria etableringar inom vårdsektorn. Fastihetsskatten är kvar om än i annan form. Vänstersidan angriper med full kraft de försämrade trygghetssystemen på arbetsmarknaden. Kort sagt vi får ytterligare polariseringar och hårda konfrontationer.

Politikerna måste ta tag i de berättigade känslor som fått Sverigedemokraterna att ta plats i riksdagen och många kommuner och landsting. Sverige kan inte längre blunda för att vi håller på att förlora vår identitet som land och nation. Etablissemanget vill skicka vår makt till Bryssel och avsäga oss möjligheten att låta den enskilde väljaren bestämma över sitt liv och sin vardagssituation.

Dessa frågor måste vi ta tag i nu och som jag ser det så är det dags att vi hämtar kraften från båda sidor för att möta framtidens krav på samarbete genom blocköverskridande politik.
Vetlanda ska gå i spetsen för utvecklingen, där det är de enkla, jordnära frågorna som betyder något för våra medmänniskor som ska stå i fokus.

Wetlandalistan är en möjlighet att klara morgondagens krav idag och inte överrumplas av ett svår politiskt landskap efter nästa val.

Lars-Olof Reinfeldt
Wetlandalistan
http://www.reinfeldt.org/

Sunday, October 19, 2008

Vårdnadsbidrag och Gisela Brumme

Här nedan har jag saxat in en insändare av Gisela Brumme.
Många kloka funderingar och jag har lagt till några reflexioner som hon kan beakta.
I Wetlandalistans kultur bemöter vi och värderar synpunkter oavsett vilken sida de kommer från.
Kom igen Gisela du har en härlig pondus
L-O

"Kommunens ekonomi är ansträngd. Ett underskott på flera miljoner från förra året finns redan i ryggsäcken och även detta år kommer att gå med underskott. Bördan blir ännu tyngre genom detta vårdnadsbidrag som väldigt få vill ha enligt en enkät som har gått ut till alla föräldrar med små barn.

Pengarna ska alltså tas från skolans budget, men vad som ska sparas på, vad som ska läggas ned har ingen velat säga.

Ska man lägga ned ännu fler skolor på landsbygden?

Vill man lägga ner den eftergymnasiala utbildningen? Tala om det för medborgarna!
Varför vill man då ha ett vårdnadsbidrag?


Enligt de kristdemokartiska politikerna är vårdnadsbidraget en valfrihetsreform. Vad är det för valfrihet man menar?

Jo man får välja att inte anlita den kommunala barnomsorgen. Man behöver inte vara hemma med sina barn, som de så ofta hävdats. Man kan lämna sitt barn till olika personer alla dagar i veckan och fortsätta förvärvsarbeta. Vårdnadsbidraget får man ändå.

"Stämmer detta Gisela så förstår jag att det är en feltolkning. Så får det inte gå till.
Är man hemma med vårdnadsbidra förutsätter jag att det ska gå till den som värnar sitt barn från storgrupp och ingen annan!"
L-O

På vilket sätt tänker man då på de viktiga småbarnsåren?

Var finns barnens trygghet? Var hamnar barnet i denna valfrihet?

Ett bättre sätt vore naturligtvis att förlänga föräldraledigheten för då får man en valfrihet som är värd namnet. Man kan vara hemma med barnen och man kan dela upp ledigheten så att båda kan arbeta deltid. Man kan också dela på ledigheten så att pappan kan vara hemma.

Det kallar jag för valfrihet!

Helt rätt Gisela! Kvotering och styrning från samhället är en styggelse! Det finns pappor som har egna företag och inte har en chans att vara föräldraledig ( säkert också mammor ) som inget hellre skulle vilja än att vara hemma med sitt barn, men inte kan. Ska dessa då straffas ekonomiskt för att arbetssituationen ser ut som den gör?
L-O


Men det är naturligtvis en socialdemokratisk idé och då är den värdelös och inte värd att diskutera."

Tror du verkligen att detta är baktanken?
L-O

Lars-Olof Reinfeldt

Wetlandalistan

Thursday, October 16, 2008

Säg ifrån direkt!

För några dagar sedan avgick Ingvar Jarfjord i protest mot nedläggningarna av folktandvårdskliniker i Sävsjö kommun.

Synd.

Detta är ju en direkt följd av KDs tandvårdspolitik.

Jag skrek i högan sky flera månader tidigare att detta kommer att leda till neddragningar och en svår situation för tandvården i Sverige.

Jag skulle ut eftersom jag sade sanningen, men ingen ville lyssna. Konsekvenserna ser vi nu.

Wetlanda listan ska våga stå upp för sanningen i Vetlanda. Vi ska inte rygga om pappersnissarna ställer till det så barn, gamla och företag far illa.

Vi kommer att göra våra röster hörda för varje människa och ta parti mot allt förtryck oavsett om den kommer från Jönköping, Stockholm eller Bryssel.

Vi kommer att jobba för Vetlandas väl i alla lägen.

Stöd Vetlanda du också!

Signa in för Wetlandalistan.

Vi behöver inte ha en massa papper och direktiv för att värna den sanna demokratin.

Lars-Olof Reinfeldt
WL
www.reinfeldt.org

Vänner till rättvisa

Jag kan inte låta bli att upplåta dagens sida åt en av de stora debattörerna i Vetlanda "Jack Andréen"
Få människor är förunnat att besitta en sådan energi för att få praktisk politik ventilerat i de öppna rummen som Jack.
Det finns säkert fler som liksom han och jag blivit utfrysta i politikens korridorer för att vi värnat om Vetlandabornas väl och inte vikit en tum för rättvisans sak.
Det har redan anslutit sig en välmeriterad politiker till Wetlandalistan som tidigare blivit utfryst för att han inte fann det rimligt att det slösades med våra pengar och köptes dyra fyrhjuls drivna lastbilar i onödan.
Jag vill härmed inbjuda fler att signa in för Vetlandas bättre framtid och höra av sig till mig.
Blir vi starka mår hela kommunen bättre och vi får en ständigt fungerande demokrati.
Det behövs en förändring även här i stil med Obama.
Nedan följer Jacks brev till mig. Tack Jack.

Lars-Olof Reinfeldt
Wetlandalistan

------------------------------------------------------------------------------------------------

Din "fullständiga" respektlöshet mot konventionellt sätt att bedriva politik av "Vetlandamodell"
har nu kulminerat i ett budskap - Reinfeldt bildar partiet WetlandaListan.

Min inställning till behovet av förändringar innebär att jag ser fördelar i ditt engagemang
och önskar dig lycka till i ett ovanligt energikrävande och jättejobbigt projekt.
Många programpunkter är sådana att de kan vinna sympatier från många som är trötta
på partipiskor och en del annat trams.
Som ett nytt alternativ för Vetlandabor, som du nu söker stöd för av väljare, - kan bli
beroende av att utöver program, satsningar inriktas mot att vidga förtroendekapitalet,
med inriktning att prioritera debatt kring sakfrågor.

Höglandsnytt skriver:
"Han konstaterar att det gör ont i själen att förlora vänner som han tyckt om".
I samtal vi fört - har jag sett dig som en bra representant för nya moderaterna, du har varit
pådrivande för nödvändig öppenhet. Med bra representant vill jag i första hand fokusera
på ditt samhällsbyggarmaner med förankring i politiskt agerande i borgerlig riktning.

De misstag som blivit begångna, - där finns anledning peka på bra många personer,
lokalt, regionalt och på riksnivå, alla borde skärskådas på samma sätt som du blivit
genomlyst, för att inte direkt säga - du har som jag ser det blivit gruppmobbad.
Rota i det som varit, är inte läge för nu.
Jag tackar dig Lars-Olof för att du haft fördrag med mig när jag ibland
klampat in i ditt revir, med en del "feta smällar".
Vi har ogenerat talat i sak och om person. Inget märkvärdigt med det!
Jag hoppas att din känsla för, som du säger: "Förlora vänner", inte får reell verkan,
så dåliga får vi inte vara på något håll - livet går vidare mot nya djärva mål.

Till skillnad mot alla de som avsagt sig från bekantskap med dig, tycker jag att
vi i din tandläkarstol, eller på alla möjliga andra sätt - fortsätter med stimulerande
meningsutbyten.

Vetlandas politiska landskap med nya inslag som initieras av dig Lars-Olof,
är det möjligt att WL kan nå en vågmästar roll?
Med hälsningar
Jack
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, October 15, 2008

WL

Dagen då Wetlandalistan började se dagens ljus.
Många positiva hälsningar. "Detta är vad Vetlanda behöver!"

Även en del gamla spända politiker och en del som avundsjukt ser att de gärna vill vara med och rösta enligt hjärtat i Fullmäktige.

Tack alla som grattat och tack alla som hittills vill vara med.
Vi blir fler och starkare med tiden.

En bra presentation av Gunilla Hjelm vid fullmäktiges början måste jag få uttrycka.
Bra gjort!

Vårdnadsbidraget blev en het diskussion och frågan är inte helt lätt, att rösta för något som det inte finns pengar till inom överskådlig tid känns inte bra, men att röst mot något som skall finnas med i föräldrarnas möjligheter för barnens uppväxt är heller inte bra.

Därav mitt och Peders ställningstagande.

L-O

Tuesday, October 14, 2008

Wetlanda Listan

VETLANDALISTAN VETLANDAS FRAMTID


Min ambition inom politiken var att hjälpa mina medmänniskor till ett bättre och rättvisare samhälle. Jag har lyssnat till mina patienter under de år som de hjälpt mig att få ett bra liv. Nu är det min tur att betala tillbaka.

Moderaternas program tilltalade mig bäst och därför ville jag vara med och arbeta för detta samhälle som såg människan i den individ hon är. Varje människa har rätt att utforma sitt liv och sina levnadsvillkor på det sätt som hon finner bäst. Det fick jag nu inte av kända själ. Det gjorde ont i min själ att förlora vänner som jag tyckt om.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Med erfarenhet har jag sett att Vetlanda kört fast i ett politiskt mönster som inte är till gagn för utvecklingen av våra innevånare. Det behövs en förändring!

Skolpolitiken har kommit tillvägs ende och det finns inga möjligheter att försämra mer enligt skolans personal utan att det drabbar våra barn svårt.

De gamla och dementa hunsas för att budgetarbetet inte går ihop.

Det är bråkigt och stökigt på helger och nätter där fylleriet och nedskräpningen är vida utbrett. Politikerna vågar inte ta sitt ansvar och skyller över på ordningsmakten.

Det behövs en förändring!

Vetlanda måste bli en vänlig, trygg och framåt kommun där det är positivt med idéer från alla håll. Vi måste bort från blockpolitiken och mobbing av politiker som vågar säga sin mening.

Vi måste få till ett parti som inte utestänger några idéer vare sig det kommer från vänster eller höger, norr eller söder. Ett parti där alla kan vara med och bidra till vår framtid.

Demokratin måste fungera mellan valen. Möten som diskuterar nuläget och inte fungerar som taktiska bromsklossar på utvecklingen.

Ett parti som utgår från människors behov och personalens kunskap.

Ett parti som räknar budgeten från grunden och utformar kommunens verksamhet efter denna.
Ingen onödig byråkrati som tar från de behövande.

Ett parti som välkomnar företagens del och medhjälp i den kommunala servicen. Ett parti som ser till brukarens bästa vare sig driften är privat eller kommunal.

Ett parti som ser till att ta ansvar för kommunens innevånare. Ett parti som aldrig kommer att tillåta fler “Louise-fall”.

Ett parti som arbetar för ungdomens bonus för minskad skadegörelse.

Ett parti som låter barnen gå kvar i skolan på hemorten för trygghetens skull.

Ett parti som ser minskade barngrupper som tillgång där varje barn blir sedd.

Ett parti som förenklar parkeringen i centrum utan avgifter och trasiga automater där P-skivan bestämmer din planering och inte snåla tankar.

Ett parti som förenklar kommunen och myndigheternas språk så alla som betalar skatt ska förstå och kunna påverka de kommunala besluten.

Ett parti som har kontakt med väljare och medlemmar mellan valen.

Ett parti som där besluten inte är enkla låter var och en rösta enligt sitt hjärta.

Ett parti som är för folkomröstningar.

Ett parti som ser kommunikationen mellan människorna som en styrka vare sig det är på vägar eller över nätet.

Ett parti som ser relationen mellan dig och din medmänniska som vår största tillgång.


FÖR DIG FINNS VETLANDALISTAN

Vetlandalistan ett parti med hjärtat på rätta stället.

Vetlandalistan ett parti där alla är välkomna och får vara med.

Vetlandalistan ett parti som ser den lilla människan i samhället.
__________________________________________________________________________

De som tycker att det är dags att Vetlanda behöver en förändring till det bättre.

De politiker som varit med och känner att de ej får gehör för sin syn på samhället.

De som känner att partipiskor och kollektivt förtryck hämmar vår framtid.

De som vill ge sina medmänniskor ett bättre liv.

De som vill vara med och säga sina åsikter och tar avstånd från all slags
mobbing.

Du är välkommen att kontakta Lars-Olof Reinfeldt

Brev till Storgatan 13 57432 Vetlanda
E-mail till lars-olof@reinfeldt.org
Fax till 0383-761571

Ute på "stan" Alltid

Blir vi tillräckligt många (50) så blir Vetlandas framtid betydligt ljusare.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något och tillsammans blir vi starka.

Välkommen till gemenskapen!

Lars-Olof Reinfeldt
Vetlanda Listan (WL)
www.reinfeldt.org

Monday, October 13, 2008

Vetlanda Listan WL

Kommer inom kort.
En för alla alla för en.
Enad politik för förbättring.
Bort med skjyttegravs ställningar mellan blocken.
Människor före system.
Moderaterna har haft sin tid och Anders Karlgren har haft chansen att svara.
Hans uteblivande av förklaring kan endast ses som ren feghet från en politiker
som inte någon gång verkar stå upp för sina ord.
Nu går jag vidare från detta träsk till bättre människor.
L-O

Friday, October 10, 2008

Bastun den sanna diskussionsplatsen

Igår var det dags för premier i bastun.

Det är där all politik börjar. På golvet utan kläder och där vi alla diskuterar skapade så som Gud ville. Ingen bättre ingen sämre.

Bengt Jonzon var nöjd över att alliansen skötte alla stolpskotten själva vilket spelar sossarna i händerna. Det var bara att lugnt sitta stilla och ta över makten vid nästa val.

Överutag av löner och bonusar är som han sa ett gissel för ett rättvisare samhälle och jag kan hålla med.
Orättvisor och nochalans mot hårt arbetande människor är en styggelse och sticker i ögonen när det inte finns några kronor till högre löner för arbetare.

Jag påminde om att Mona Sahlins uppgörelse med MP inte hade förankrats i rörelsen men det var lugnt sa Bengt. Det har dom tänkt på.
Dagens nyhets uppläsare antyder annat.

Den andra delen som jag ser det ligger sossarna i fatet är AVUNDSJUKAN.
Du som är duktig och anstränger dig ska inte ha mer än någon annan.

När sossarna regerade letades det febrilt över vilka grupper som vi ska överbeskatta så fördelningspolitiken kunde gynna de som inte ansträngde sig. Det är något som glöms när vi pratar om de två ytterligheterna i ett dåligt samhälle.

Jag har full respekt för socialdemokraternas rättvise samhälle med solidaritet. Detta finns också i den moderata ideologin men det gäller att stoppa jante-lagen så den inte hämmar utvecklingen.

Igår kom även fastighetstaxeringen och finns det något som är bedrövligt så är det att övertaxera människor på detta vis.

Det går ju inte att skaffa mer mat för att man upptaxeras.
Man kan ju inte äta en del av kåken.

L-O

Wednesday, October 08, 2008

Artikel i GP

Ny tandvårdsreform skapar kaos

Den nya tandvårdsreformen skapar stora problem. I ett skarpt kritiskt brev till socialminister Göran Hägglund slår folktandvården larm om omfattande datastrul och ökad administration.

I brevet konstaterar landets 21 folktandvårdsdirektörer att införandet av den nya tandvårdsreformen den 1 juli i år slagit helt fel. Istället för att bli en förbättring "riskerar förtroendet för hela tandvården i Sverige att drabbas av allvarlig bad-will", heter det.

De beskriver hur tusentals patienter drabbats av längre behandlingstider, felaktiga kostnadsförslag eller tandvårdsbehandlingar som inte kan sättas igång- Vi är mycket bekymrade, risken finns att vi tvingas höja priserna för att klara all administration, säger Raimo Pälvärinne, ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening.

Han bedömer att en enkel undersökning i dag tar dubbelt så lång tid för tandläkarna. Främst på grund av brister i Försäkringskassans IT-system, men också för att reformen ställer stora krav på dokumentation.Ett annat problem är att patienterna ofta får felaktiga kostnadsförslag. Och det händer att tandläkare tvingas avbryta behandlingar för att de inte klarar att reda ut vad priset kommer att bli. - På många håll står arbetet nästan still, säger Raimo Pälvärinne och tillägger att såväl offentlig som privat tandvård påverkas.

Problem vid debiteringar och överföringar har också lett till felaktiga räkningar. Många patienter har antingen fått betala för mycket eller för lite för sina behandlingar.- Felen börjar bli så många att vi troligen aldrig kan rätta allt. Som tur är rör det sig bara om mindre belopp, säger Raimo Pälvärinne.

Framförallt riktas kritiken mot Försäkringskassan, som infört ett helt nytt IT-system utan att testa det ordentligt i förväg. Enligt folktandvården finns konstruktionsfel i systemet som direkt går ut över vården och drabbar patienterna.Extra problematiskt blir det när supporten hos

Försäkringskassan inte klarar att ge snabba svar. Det kan gå dagar innan frågorna besvaras och ibland får tandläkarna inga svar alls.Enligt Gunnar Eriksson, som är folktandvårdsdirektör i Västra Götaland, var tempot väldigt högt när reformen infördes.- Eftersom regelverket inte var färdigt borde man ha tagit det lite lugnare. Det blev något av ett hastverk, säger han.

På socialdepartementet är man medveten om att genomförandet av reformen varit fyllt av problem. Försäkringskassan har därför fått i uppdrag att presentera en åtgärdsplan.Dessutom har regeringen redan beslutat om flera förändringar. Bland annat har man sänkt kraven på dokumentation.- Vi kommer att följa upp reformen regelbundet och se till att det fungerar som det ska, säger Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig hos Göran Hägglund.

Han håller inte med om att tandvårdsreformen forcerats fram, men tycker att Försäkringskassan borde ha testat IT-systemet i förväg. - Det är alltid allvarligt när patienterna drabbas. Samtidigt ligger en viktig del på tandläkarna själva, som nu måste lära sig ett helt nytt system, säger Tobias Nilsson.

"Jag hade nog inte så fel, men jag var ute för tidigt för att moderaterna skulle ha satt stopp.
Nu försöker dom sätta stopp för mig istället
Resultatet av KD,s förslag blev nedläggningar av små tandvårdskliniker på landsorten."

L-O

Tuesday, October 07, 2008

Reinfeldt är M

Moderaterna får inte bort Reinfeldts m , står det att läsa på Höglandsnytt
http://www.hoglandsnytt.se/?n=11586

Brev, hit och dit mellan kommunen och gruppledaren Klas Håkansson. Jag som är berörd hör inget, vet inget och ser inget. Vad jag förstår så är en av anledningarna till att Vetlanda M har svårt för mig är att jag syns i media.

Vad ska man säga om detta? Total avsaknad av kommunikation. Man ska inte kasta sten i glashus. Det är tydligen i massmedia man får personliga förhållanden belysta.

Rubriken är ju fantastiskt slående! Den bevisar att jag är den ende trovärdige moderaten både före, under och efter valet. Jag säljer inte min själ så lätt för maktens korridorer och jag har väldigt svårt för att prostituera mig.

Oavsett vilken bokstav politiken sätter bakom mitt namn kommer jag att framföra det politik som jag kan stå för och vad jag tror på bäst för de väljare jag företräder.

Lars-Olof Reinfeldt M
Vetlandalistan
http://www.reinfeldt.org/

Monday, October 06, 2008

Sanning krävs

Jag har ännu inte fått något svar från Anders Karlgren. Feghet eller den vanliga strutsmentaliteten från moderat håll. Att inte svara ger också besked.

Jag har hela tiden trott att moderater var ärliga rättframma och mån om att ge klara och tydliga svar. Tydligen har vi fått en ordföranden som inte klarar dessa grundläggande krav på social kompetens.

Anders Karlgren och Stellan Paulssons besök för att klämma åt mig liknar mer och mer amrisarnas anfall i Grisbukten. Dit lockade av några fega Qvissling typer.
Synd att så få ska förstöra för så många. De flesta moderater i Vetlanda är ju bra folk.

Nästa vecka kör älgjakten igång. En helig tid för många.

Från obekräftad källa har jag hört ryktas att om Lissabonfördraget går igenom så finns det risk att EU lägger sig i vår nordiska jakt samt även inskränkningar i allemansrätten.

Tänk scenariot att rika sydeuropeer köper upp våra relativt billiga skogsegendomar och hägnar in. Då blir det som på kontinenten att säga adjö till svamp och bärplockning.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att alla svenskar får ta del av Lissabonfördraget och göra en egen bedömning om vi är mogna att släppa vår själbestämmande till Bryssel.


Lars-Olof Reinfeldt
Vetlandalistan
http://www.reinfeldt.org/

Saturday, October 04, 2008

Göran Hägglunds dialog

Hej och Tack,

Jag förstår att ni (Privattandläkar förbundet) måste lägga ner ett hästjobb på att få vett i denna reform.

I Privattandläkaren nr.3 skriver Göran Hägglund att det är oerhört viktigt att ha en god dialog alla aktörer på tandvårdsmarknaden.

De som inte hade råd att investera och som tog pension för tidigt.

De som gick ur systemet och fortsätter på egen hand.

De som hellre flyttar till sitt ursprungsland än stannar i Sverige efter utbildningen.

Den tandläkare som ringde mig från England och tänkte flytta hem avstod detta när reformen blev uppenbarad för honom.

Vilken dialog har Göran Hägglund haft med dem?


Lars-Olof Reinfeldt
Vetlanda
www.reinfeldt.org

Friday, October 03, 2008

Öppet brev

Öppet brev till Länsordf. Anders Karlgren


Jag kräver att moderaternas Anders Karlgren rakt ut redovisar vilka ord, meningar eller åsikter som man inte får ha som moderat för att bli utfryst och kollektivt mobbad av moderaterna.

Det vore bra för allmänheten att ta del av detta någon gång, för att utifall någon skulle vilja gå in i moderaterna och jobba politiskt aktivt.

Hittills har det bara antytts att jag uttryckt mig på vis som inte behagat och skall därför uteslutas från mina politiska uppdrag.

Jag har vant mig med total tystnad och jag tycker det är svagt att ni inte kan fatta beslut. Det är väl det som hela tiden varit problemet, att stå på egna ben, ta beslut och sedan stå för konsekvensen.

Jag tycker det är synd att partiet är så toppstyrt eftersom jag har bra relation med många moderater men grupptrycket och partipiskans ränder skär tyvärr djupa sår i friheten för dessa medlemmar.

Det sägs att sanningen skall göra dig fri och nu Anders Karlgren vill jag att du redovisar och fattar beslut efter det samvete du besitter. Jag säger som Karl Lidbom sluta upp med detta “trams.”Lars-Olof Reinfeldt
Vice ordf. Moderaterna
Vetlanda

Wednesday, October 01, 2008

Renovera Mogärde, ha kvar Pauliström

Renovera Mogärde till ett bra särskilt boende. Värna om de äldre.
Låt Pauliström få behålla sin skola.

Pengarna finns.

För stunden håller kommunen på att plöja ner skattepengar i något som kallas ballanserad styrning.

Tanken är nog god att likrikta kommunens verksamhet mot uppställda mål med sk. Styrkort.

Förfarandet går genom möten, utbildning och sammanträden som sedan stäms av mot målen med enkäter och målformulleringar. Detta ska leda fram till att Vetlanda nomineras och utses till årets kvalitetskommun 2011.

Detta är kvalificerad gallimatias enligt mitt sätt att se det. Det är nu som de äldre behöver tas omhand och barnen behöver gå i skolan så nära hemmet som möjligt i unga år. Vad hjälper det att vi får en fin utmärkelse om 3 år i jämförelse med andra kommuner, det är ju nu vi behöver pengarna.

Vi har ett budgetunderskott som måste hämtas in. Då är det inte meningen att oskyldiga ska fara illa i onödan på ett system som för de flesta verkar rena snurren.

Att göra system som människorna ska anpassa sig till har aldrig varit framgångsrikt och jag tror att det är mycket viktigare att vi ägnar våra resurser på att utgå från de människor som behöver kommunens omsorg än att spendera pengar på några glassiga pappersbetyg.

Ur miljösynpunkt så skulle vi spara mycket skog om vi helt enkelt skrotade många kommuniceringar med möten och dokument och ägnade oss åt kommunens kärnverksamhet.

Vi måste ge kommunens medarbetare förtroendet att utifrån sina kunskaper skapa en bra miljö både för anställda och brukare. Att fördela ut budgeten till varje verksamhet med förtroendet att de uppfyller ställda mål är en mycket bättre väg att gå än toppstyrning från något system.


Lars-Olof Reinfeldt
Vetlandalistan