Tuesday, July 31, 2007

Bandyhall Tjustkulle

OPP ser ut att rinna ut i sanden. Storsvulstiga projekt tenderar att bli kräftsvulster på kommunernas budgetar.

Idéalitet likt den vi ser hos orienteringsklubbar är att föredra. Så gäller säkert också för bandyfolket.

Jag kommer framledes att stödja den inriktning som bygger på personligt engagemang från dessa klubbar och jag tror inte att Lindell är människa att ro iland ett sådant stort projekt som OPP. Han kan ju inte besluta i små frågor utan skickart dessa in i utredningar för framtiden.

En stad behöver en fungerande kommunikation och det hjälper inte med fina broschyrer när det är den kommunala servicen och tryggheten i system som får folk att flytta till orter.

Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, July 26, 2007

Översvämningar och bränder

Hållbar miljöpolitik

När vi i Sverige byggde ut kärnkraften minskade vi våra utsläpp av koldioxid med 30-40 %.
Vårt tids största miljöhot är den globala uppvärmningen. Vi kommer inte att klara detta utan drastiska nedskärningar i utsläpp av växthusgaser. Redan nu ser vi hur England dränks och Sydeuropa bränns sönder.

Det är inte en hållbar utveckling att satsa på förbränningsmotorer drivna på etanol. Redan nu stiger priserna på spannmål och majs vilket får till följd att 3-dje världens befolkningar inte har råd att inhandla mat. Det är redan hungerdemonstrationer i Mexico.

Jag håller med ordföranden i Miljöcentrum Björn Gillberg när han påstår att satsningen på etanolen är en gigantisk felsatsning. Vi borde lägga all kraft på att utveckla metanol som drivmedel och denna har bara hälften så stor framställningskostnad som etanolen och vi har dessutom tillräckliga möjligheter att göra Sverige självförsörjande på drivmedel.

Vattenkraft är i sig den renaste källan för energi hos oss. Vattenfall bygger ut vid redan vi befintliga vattenkraftverk vilket är en god och sund utveckling. Detta ger betydande mängder utan att påverka miljön nämnvärt.

Försöken med vindkraft vilket i sig är en behjärtansvärd satsning ter sig som en droppe i havet jämfört med det enorma energibehov som krävs för ökningen av Kinas, Indiens och övriga 3-dje världens levnadsstandard.
Rent fysiskt så finns det i haven bortåt 4 miljarder ton uran vilket skulle kunna driva dagens kärnkraftspark i bortåt 60 000 år.

Priset på dagens bränsle ligger runt 300:-/kg och även om det skulle kosta bortåt 10 000:-/kg skulle inte elpriset stiga med mer än 20-30 öre per K-Wh i rena bränslekostnader.
Svensk kärnkraftsindustri anlitar endast miljöcertifierade gruvor och det finns bortåt 30 miljarder i fond för avfallshantering. Vi har även god säkerhet jämfört med om vi skulle tvinga utvecklingsländerna till kärnkraftsutbyggnad i jakten på energi till allt för höga priser.

Vad ska man göra med det enorma avfall som skapas av biobränslen (för att inte tala om kol) vet ingen.

Vattenkraft är konkurrenskraftig att satsa på med tanke på att vi i framtiden kommer att berikas med mer regn än vanligt som vi de senaste åren blivit varse.

Vindkraften kostar mer än den smakar med subventioner inräknat, och skall vi dessutom tvingas till politiska övergrepp på lokalbefolkningen likt Milletorp är den mer än tveksam i vår bygd. Kampen för Vindelälven kan jämställas med kampen för de orörda skogarna i Småland.

Människorna flyr från de väldiga vindkraftsparkerna i söder för att uppleva våra orörda skogar och lugnet.

Vi har ett enormt turistkapital att hämta in. Låt oss inte förstöra detta!

Mina påståenden stöds av Sören Wibe, docent i nationalekonomi och professor i skogsekonomi vid Umeå Universitet, avdelningen för tillväxt och teknisk utveckling.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org