Tuesday, July 28, 2009

Kollektivt ansvar

Vi ska alla hjälpas åt att hålla Vetlanda Kommun i bra skick.
Däri ligger ett ansvar att rapportera vissa saker " fynd " som kan vara
skadliga och kostsamma för oss som bor här.

Då är det viktigt att kommunen hörsammar och stödjer initiativ från de som vill hjälpa till.

Följande mail skickade jag till Gunnar Elmeke den 17 juli.

Hej Gunnar,
Jag vill göra dig uppmärksam på tre saker.
Räcket vid bron till vandrarhemmet är knäckt.
Den blå innebandy planen utomhus vid korsningen Hövdingen har någon kört bil
eller motorcykel så bitar har fläkts upp.
Vi saknar Stig Perssons arbete vid bäcken och där ligger fortfarande
vintergruset kvar på bron vid Skogslunds vägen till Withala Skolan.
Hälsningar
Lars-Olof

Nu gick detta även till tekniska kontoret eftersom Gunnar då hade semester.
I går var inget åtgärdat. Väntar vi på att någon ska åka i bäcken eller ska innebandy banan förstöras ännu mer?

L-O

Thursday, July 16, 2009

Nya krafter behövs

Vetlanda kommun, där speciellt Vård och Omsorgsförvaltningen lider brist på pengar och en effektiv organisation behöver läsa nedanstående berättelse med omtanke över verklighetens fundament.

Var och en med sunt förnuft ser att vi behöver få in nya friska synsätt på hur vår kommun borde skötas. Om inte insikten om detta förhållanda tas tillvara innan, så efter valet nästa år kommer vi att öka andelen som jobbar samt lyssna till personalens stora kunskap som tyvärr syns drunkna i chefernas chefsroller.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se


Ett litet företag med nio anställda och ett företag med 5000 anställda
bestämde sig för att köra en roddtävling med gummibåtar. Båda lagen tränade
stenhårt för att vara i form när tävlingsdagen infann sig. Varje båt rymde
nio personer.

Det lilla företaget kom i mål tio minuter före storföretaget.
Det stora företagets lag blev deppiga över förlusten och deras moral sjönk.

Styrelsen och ledningsgruppen bestämde sig för att finna orsaken till
förlusten. Ett speciellt team med chefer sattes samman för att undersöka
problemet och rekommenderade en actionsplan.

Deras slutsatts; problemet var att det lilla företaget hade åtta personer
som rodde och en person som styrde båten emedan det stora företaget hade en
person som rodde och åtta som styrde.

Storföretagets styravdelning hyrde genast in en konsultfirma för att göra en studie på ledningstrukturen.

Efter en längre tid och ett antal spenderade miljoner lämnade konsultföretaget sin rapport och slog fast att "för många styrde och inte tillräckligt många rodde".

För att undvika en ny förlust året därpå förändrades ledningsstrukturen till
"4 styrchefer, 3 områdes styrchefer och en personal styrchef". Ett nytt
produktivitetssystem för personen som rodde båten togs fram för att ge denne
incitament att jobba hårdare och prestera bättre.

" Vi måste ge honom stöd och uppmuntran". Det borde räcka.

Det följande året vann småföretagarnas båt med 20 minuter.

Storföretaget avskedade genast roddaren på grund av dålig prestation, sålde
alla åror, stoppade alla investeringar i ny utrustning, frös utvecklingen av
en ny roddbåt, gav konsultfirman en extra utbetalning för bra prestation och
fördelade pengarna de sparat som bonus till ledningsgruppen.

Friday, July 03, 2009

Smålänningarna

"Smålänningen är vacker och med ett ädelt hjärta"

skanderar Jan Johansson som spelandes betjänt men även som den förmögne bonden OLA i SKÄRVETE i årets upplaga av Smålänningar i Stenbergas bygdespel.

Anna och Erik, spelets huvudpersoner får varandra till sist trots föräldrarnas ovänskap och det hela slutar lyckligt som sig bör.

Pär-Olof Högstedt är en av våra stora skådespelare i kommunen och med talang både för dikten och förmågan att föra det småländska kulturarvet vidare. Vi ska vara tacksamma att vi år från år, får möjligheten att se bra föreställningar på hemmaplan.

Publiken vrider sig av skratt och njuter när den geniala tuschen av lokala småfyndigheter spetsar spelets handling.

Drängen Anders som tolkas av Martin Hallberg Jarflod gör egna spontan uttalanden och förklaringar varför Smålänningen är den likste (bäste) och mest ekonomiske männsken.

Amerikas President hade kallat till sig Löparnisse även detta en rollfigur av Martin för att rätta till ekonomin i den rådande ekonomiska krisen.

Man får en känsla av att det ligger en smula nutid i inläggen och att Obama skulle säkert se det som en stor tillgång att få hjälp av en äkta Smålänning med sunt förnuft.

Inte bara i USA behövs det mycket av den varan. Här i kommunen behöver vi också ta hjälp av de som besitter dessa egenskaper för att möta framtiden.

Vi måste se i vårt kulturarv efter de genuina lösningarna och då ligger vårt sparsamma, idoga och människohjärtliga lynne som Smålänningar väl i hand.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

Thursday, July 02, 2009

Bra förhållanden

Ola Götesson ringde mig i eftermiddags och det framkom att det varit en del brevväxling och möten ang en viss händelse.
Det är planerat att hålls ett möte i augusti för att klara ut situationen och jag hoppas därmed att den tråkiga stämningen som råder ska leda till att några mobbningstendenser härmed upphör.
Personal som har bra kvalifikationer för vår kommun är det oerhört viktigt att vi behåller och att dom trivs.
Trevlig semester
L-O

Wednesday, July 01, 2009

Motion halverade arvoden

Det var väntat att Vetlandas politiker i KSAU hade svårt att ta sitt ansvar, i dessa svåra tider för kommunerna, nu när sparförslagen duggar som spön i backen.

Gamla, sjuka och barn ska det sparas på men att själva dra ner på sina arvoden.
Å, nej och fy. Vi lägger ner så mycken tid och arvodena är inte särskilt höga.

Jag kan hålla med om att arvoden och löner kan vara något låga, men då måste man ju prestera kvalitet i sitt arbete och man kan väl knappast säga att politikerna i Vetlanda har full koll på utvecklingen och det blir ju brandkårsutryckningar både här och där.

L-O