Monday, November 30, 2009

Solgläntan och sunt förnuft

Ibland kan beslut få felaktiga konsekvenser. Utifrånperspektivet hävdas ofta
och det är inte sällan som den ekonomiska vinningen förs fram när det gäller
besparingar inom arbetsorganisationer.
Nyligen togs beslut om att frångå 3:2 modellen i arbetstid vid vår
demensenhet "Solgläntan".
Personligen förde jag som ledamot i Vård och Omsorgsnämnden talan emot att
ändra den nuvarande arbetstidsmodellen till en veckoarbetstid på 37,0
timmar.
Inte för att jag är emot att vi effektiviserar och använder möjlig tid inom
den kommunala förvaltningen på bästa sätt. Utan därför att personalen har
hittat ett sätt som fungerar bäst utifrån både brukare och rent
personalbefrämjande drift. Denna tunga och mycket svårarbetade
behandlingsform kräver återhämtning och god planering för att motverka
förslitning och höga sjukskrivnings tal.
Rent ekonomiskt kommer det att kosta mer att inte lyssna till verksamheten
och de synpunkter som personalen har visat i den konsekvensanalys som nu
distribuerats till Vård och Omsorgsnämndens ledamöter. Jag instämmer i att
beslutet bör omprövas för att både de dementa och personalen ska orka med
sin mycket utsatta vardagssittuation.

Lars-Olof Reinfeldt
ers. Vård och Omsorgsnämnden

Friday, November 27, 2009

Vetlandas framtidWetlandaListan

Möt Vetlandas nya parti!
Partiet med energi och
framåtanda.

Partiet som är handlindskraftigt
och vill att hela Vetlanda ska
utvecklas.

Ta med dig dina åsikter så
samtalar vi.

Vi bjuder på glögg, pepparkakor
och ett trevligt gäng.

Vi ses på
Julskyltningen ingång vid
Biblioteket 14-18

Sunday, November 22, 2009

Politikermoral

I onsdagens (18/11) fullmäktige i Vetlanda ställde jag en fråga till BUN,s ordf Peder André.
Hur ser det ut med löften, moral och skattehöjning i följande historia?

För något år sedan var Peder, Mikael och Gisela från BUN ute i Pauliström och lovade att skolan där skulle få vara kvar till 2010.
Det var för en tid sedan bara Gisela som kom ihåg detta löfte.

Sedan lades förslaget att lägga ner skolan i Pauliström kort därefter.
Busslast med föräldrar och barn tog sig till fullmäktige sammanträdet och protesterade. Göran Lindell som då styrde vågade inte ta beslut, så föräldrarna kände som att de skulle få ha kvar skolan ett tag till.

Kort därefter kom förslaget upp på nytt och där lade man till ytterligare en nedläggning av Skede skola.

Protesterna från barn och föräldrar lät inte vänta på sig utan det blev en ny runda i fullmäktige.
Jordbruks samhället Skede ställde upp med uttalande från både centeravdelningen och LRF.
Vad blev resultatet? Jo, Pauliström som är brukssamhälle hade ingen chans mot det centerstyrda Vetlanda och därmed var Pauliström körd.
Skede skulle vara kvar.

När det sedan blev tal om skattehöjning med 20 öre var en av motiveringarna att det skulle var för att behålla Skede skola.
Nu kommer det ett nytt förslag att lägga ner Skede när skattehöjningen godkänts.

Min stilla fråga till Peder var om han kunde bringa klarhet i hur jag uppfattat denna soppa.
Hur ska allmänheten få någon tillit till politikers uttalanden och löfte?

Det enda svar jag då fick var att han inte kände till något i denna beskrivning.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, November 18, 2009

Motion om halverat arvode

Egoismens flagga vajade friskt från både höger och vänster i kvällens Fullmäktige i Vetlanda.

Etik, moral och solidaritet var vad min motion i grunden handlade om.

Att avstå 250:- för att få moral i samhället för sina nedskärnings-beslut var inget som gillades av de 48 ledamöterna.

Drygt en miljon skulle kunna enkelt sparas till kommunens ansträngda kassa.

Jag kämpade som Sven Dufva och vädjade till deras samvete, men förgäves. En politiker sitter i orubbat bo när det gäller egna uppoffringar.

Skolbarn, gamla, dementa och sjuka kan väl inte rå för att kommunens ekonomi är dålig. Det måste ju bero på de som styr.

Jag voterade för att locka fram det goda hos var och en, men alla var lika måna om sina arvoden.

Det går bra att försämra de svaga gruppernas livssituation, men att ge en liten skärva var i solidaritetens tecken är inte att tänka på.

Vi har dom politiker vi förtjänar och jag hoppas att vid nästa val, dessa får bekänna sin verkliga färg.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

Monday, November 02, 2009

Trafikpolitik

Trafikpolitik har flera aspekter.

Säkerhet, samhällsutveckling och miljön för att nämna några.
Du ska inte köra fortare än att du kan stanna när detta behövs. Du ska
anpassa hastigheten efter underlaget. Alkohol och bilkörning hör inte ihop.
Dessa grundteser tror jag vi alla kan ställa upp på.

För att glesbygdskommuner så som Vetlanda ska vara konkurrenskraftiga i
fråga om attraktivitet när det gäller bostäder och arbete, krävs att
vägnätet är väl utbyggt och att pendlingstiden inte får vara för lång.

Vägverket genomför nu på många håll sänkningar av hastigheterna på de stora
vägarna och detta försvårar våra förutsättningar att locka nya familjer till
Vetlanda. Dessutom försämrar det handelns dragningskraft till försäljning.

Jag tycker att kritiken från kommunerna med samma problem har varit alltför
loj. Ett större samarbete på denna punkt skulle stärka våra möjligheter
till utveckling i Småland. Bra och snabba kommunikationer är nyckeln till
framgång.

Vägverkets synpunkt att det blir bara 2 min. längre
tid mellan Vetlanda och Sävsjö låter förvisso lite, men tänk att detta
resulterar i mellan 1,5-2 tim. extra pendlingstid per månad.

Detta diskvalificerar många tänkbara inflyttare och verkar
konkurrenshämmande för landsortskommuner.

Överför detta till Vetlanda/Jönköpings pendlare så förstår många att detta
är fel väg att gå. Satsa i första hand på säkrare och snabbare förbindelser.

Allmänna kommunikationer är bra och de bör byggas ut, men vi kommer aldrig
att kunna erbjuda tunnelbana eller linjebussar i den omfattning som de är på
de ställen där hastighetsbestämmelserna beslutas.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

Sunday, November 01, 2009

Makt

Utskicket av handlingar till kommunens politiker ang. nästa Kommunstyrelse sammanträde var mycket tunnare än vanligt. Visserligen sparar man pengar genom att inte skicka ut bilagorna men man mörkar mycket av den politiska processen före rekommenderade beslut i KS. Är detta en medveten handling för att centralisera och koncentrera makten till de som har majoriteten?

Likaså när handlingarna kom till nästa Vård och Omsorgsmöte fanns informationen att det kommer inte att skickas ut några handlingar brevledes efter 1 Jan 2010. Politikerna ska gå in på nätet och läsa och skriva ut dessa för egen räkning.
De som inte har tillgång till detta skall gå till angiven plats av kommunen för att logga in och skriva ut själva.

Detta gör det mera hanterligt för majoriteten att minska möjligheterna för alla att ha samma tillgång till information. Det blir troligtvis mindre diskussioner vid mötena och besluten går lättare att få igenom obearbetade.

Nu är ju dessa förslag förhoppningsvis lagda för att kommunen ska spara pengar men detta medför att varje enskild politiker som kan skriva ut, får en betydligt högre kostnad privat för att utföra sitt förtroendeuppdrag.
Konsekvensen borde med besparingen bli att vi kan halvera personalen i kommunhuset.

De som inte kan eller vill tillskjuta denna tid eller ta pengar ur egen kassa kommer att vara borta ur diskussionerna och därmed fungerar inte demokratin i Vetlanda.

Frågan är inte om utan när kommer "Uppdrag granskning" på besök nästa gång?

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se