Monday, September 28, 2009

Insikt

Helena Bouveng har ett inlägg i dagens VP där hon efter några års mognad kommer till insikt om att förebyggande verksamhet bland barn och ungdomar sparar mycket pengar för samhället.

Skolkare, snattare och tidig ingång i drogsamhället är någorlunda naturligt för de barn som inte får godkänd grundskola. En trygg och bra social miljö där skolgången sker nära är positivt för att vandra vägen mot ett stabilt vuxenliv.

Då ställer man sig frågan varför Helena Bouveng förknippas med skolnedläggelser i bygderna. När man vet att just de små, nära och trygga miljöerna främjar allt det hon nu pläderar om.

Sent ska syndarn vakna.

L-O

Sunday, September 27, 2009

Undergrepp i rättssak

Efter att ha varit nämndeman i Göta Hovrätt ett antal år, ser man att vissa
saker går som en röd tråd i de flesta mål.

Det är tre saker som jag slås av.

Det första är att när den dömde avtjänat sitt straff och kommer ut finns det
inget ordnat eller strukturerat att gå in i.
Vederbörande kanske har blivit dömd för övergrepp i rättssak, rån eller
misshandel och suttit av en tid i fängelset.
Ofta får fången frigivning med förkortad tid i fängelset och prövotid.
Inte på grund av gott uppträdande utan att staten vill tjäna pengar som
besparingsåtgärd.
Det är då mycket vanligt med villkorad frigivning.

Då det inte finns "ordningsamma" kompisar att komma ilag med,
inte heller något jobb eller sysselsättning och ej heller någon bostad
att komma ut till, så är brottets bana det enda återstående alternativet
Nytt brott, ny rättegång, fler fängelsedagar och och en spiral av
hopplöshet inför framtiden.

Vederbörande är dömd för övergrepp i rättssak men jag vill då hävda att det
borde vara samhället som skulle ställas till ansvar för "Undergrepp i
rättssak".
Det blir bara onödigt kostsamt med rättegångar på rättegångar i onödan för oss
skattebetalare att betala.

Den andra saken är att merparten av alla brott sker under påverkan av droger.
Man hör ofta den anklagade berätta att vissa saker tagits tillsammans.
"Då blir jag så arg", låter det ofta. Det kan bara vara så enkelt som en blick
från någon helt okänd som utlöser själva handlingen.
"Jag skulle aldrig ha gjort det om det inte var för att jag tog Benzodiazepiner
tillsammans, när jag drack öl."

Det tredje är att det framkommer att förhörsledaren från tidigare har invaggat
den anklagade i tron om att få mildare straff och snabbare förfarande av rättsgången,
om man går med förhörsledaren i vissa påståenden. Detta kan få mycket allvarliga
konsekvenser för den svarande då de inte kan bevisa detta i Hovrättens överklagan.

F.f.a. är det yngre individer som lätt går på detta för att situationen är jobbig.
Vi har alla exemplet med mordbränderna i Falun där flera ungdomars liv förstördes
trots att dom var oskyldiga i färskt minne från TV.

Som jag ser det så är det mycket som kan förbättras. Politiskt sätt behöver man
inte skicka in mer pengar utan mer insikt, och detta kostar intet förutom mer
tankeverksamhet.

Lars-Olof Reinfeldt

Thursday, September 24, 2009

Förnuftig politik

Först vill jag beklaga för de som hoppats på Ekebos snara byggnation.
Behovet av ett bättre äldreboende i Ekenässjön finns kvar inte minst ur
arbetmiljösynpunkt.

Att nu se det positiva är, att kommunen inte nöjer sig med utförare som inte
kan visa ekonomisk stabilitet och förmåga att leva upp till den goda
kvalitet, som kommunens verksamhet ska bedriva.

Ur rent mänskliga aspekter finns nu möjlighet att få ett värdigare boende
för de äldre i Ekenässjön. Jag tycker inte alternativet att dumpa de gamla
bakom ett plank med buller och luftföroreningar som påträngande nära är bra.
Att få tillbringa sina sista år på detta sätt är de inte förtjänta av.

I dessa miljötider tycker jag att en fin plats med utsikt över sjön med stor
altan där de gamla lätt kan få komma ut av egen kraft är att föredra.
Slingor i sjön likt jordvärme och solfångare på taket blir besparingar på
många sätt som gör placeringen oberoende.

Det är inte läget på äldreboenden som ska rädda pengar till VETAB,s onödigt dyra fjärrvärme-satsningar.

Det borde vara moderaterna som visar sans i ekonomiska tider och går före, i
alliansens oförnuftiga utsvävningar av byggnationer likt gamla
planekonomiska beslut, men de är tysta som musen.
Inte en talesman vågade sig upp vid kommunfullmäktige i Ekenässjön, när
partiledarna ska uttala sig om budgeten.

I Vård och Omsorg är det oppositionen som står för traditionell moderat
politik och manar till ekonomisk besinning.

Här har vi ett tydligt exempel på att det saknas ett parti som oberoende av
blocktaktiska skäl, ser till Vetlandabornas bästa i första hand och tar
beslut efter den tid vi lever i idag.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Kommundelsrådet värnar befolkningen

Med anledning av mitt besök på Arbets- och Miljömedicin i Linköping har vi i kommundelsrådet skickat följande remiss.
När inte kommunen vill och visar att de vill ligga i framkanten som miljökommun, så får vi som tar ansvar visa vägen.

Denna är även sänd till de lokala medierna.
Miljöremiss Vetlanda 2009-09-22


Förfrågan angående befarad miljöpåverkan av utsläpp till;


Biolog; Ingela Helmfrid
Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset 581 85 Linköping


Inom kommunen förekommer det ofta att människor tar upp frågeställningen om större förekomst av sjukdomar i ett bostadsområde i Vetlanda som heter Bäckseda.
Det rör sig mestadels om bröstcancer och MS.

Nu vill vi om det är möjligt att få denna fråga belyst, om det finns ett samband kopplat till eventuellt aluminium industri eller annan miljöpåverkan av lokal art, och om förekomsten av dessa sjukdomar är signifikant större än i andra områden.

Kommundelsrådet har till uppdrag att följa utvecklingen inom sin kommundel och till övriga organ mestadels inom kommunen göra de framställningar som anses påkallade.

Arbetsmiljömedicin i Linköping har ju bl.a. till uppgift att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön i Jönköpings län.

Vid etableringar av nya industrier och annan verksamhet tillfrågas ffa kommundelsrådet, som inhämtar synpunkter från allmänheten. För att utveckla och kvalitetsförstärka vårat uppdrag så ser vi att det är värdefullt att vi införskaffar kunskaper från bästa håll.

Rent geografiskt och vädermässigt ser vi det som lämpligast om miljöpåverkande industrier förlägges på östra sidan om tätbebyggda områden. Vilket inte skett i detta specifika fall med Bäckseda.

Tacksam för utredning och svar.


Med vänlig hälsning


Lars-Olof Reinfeldt Ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Slättgränd 4 574 34 Vetlanda
0383-14164

PS. Med tanke på gårdagens debatter i Ekenäsjön är det inte på tiden att ompröva Ekebos placering. Det gäller att lyssna på befolkningen innan beslut fattas.
Detta med tanke på de röster jag hörde från åhörarbänk.
Ekonomierna går ju upp och ned med tiden.

Wednesday, September 23, 2009

Sverige smygnedmoteras i Kommuner

I en motion till Fullmäktige i Vetlanda önskar Folkpartiet att EU-flaggan hissas vid samtliga svenska allmänna flaggdagar.

Jag kan se en viss erkännande av solidaritet med övriga stater ingående i EU-projektet, men att hämningslöst och smygande plocka ner Sverige som nation är beklämmande.

Jag talade som nedan för att vår Svenska nationaldag skall förbli Svensk.

Tyvärr fick liberalerna igenom sin motion helt och den svenska själen tillfogades ännu ett djupt sår.

Jag anförde;

"I grunden delar jag motionens intentioner.

EU är ett samarbetsprojekt, där nationer försöker lösa gränsöverskridande problem, på ett för alla bästa sätt.

Strävan att visa vår gemenskap, med EU flaggan som symbol,är bra på mångahanda sätt.

Men,

Enligt mig är det en dag, där denna symbol inte får konkurrera med vår svenska flagga, nämligen vår egen nationaldag.

Vår egen svenska flagga, är en symbol för vår kultur, och de värderingar som vi delar, med alla som lever i Sverige.

Här värnar vi om alla människors lika värde, vår gemensamma yttrandefrihet, och vår egen rätt att stifta lagar.

Med den tryggheten att veta vilka vi är, och den värdegrund som råder där vi bor, gör oss mer toleranta för andra människor, och andra kulturer.

Det är viktigt att stärka vår nationella självkänsla, för att vi ska klara den arbetskraftsinvandring, som vi behöver för Sveriges utveckling, till en modern välfärdsnation.

Utan vår Svenska flagga som högsta trygghetssymbol, riskerar främlingsfientligheten och odemokratiska metoder, att få större fäste.

Därför vill jag tillstyrka flaggning av EU-flaggan, vid övriga flaggdagar och att endast den Svenska flaggan hissas, på vår nationaldag utanför stadshuset."Lars-Olof Reinfeldt

Jag lämnade in reservation mot beslutet.

Saturday, September 19, 2009

Mona Sahlin,s trovärdighet

Mona Sahlin tog privatjet till lyxfesten

I dagens Express skriver; Ingvar Hedlund ingvar.hedlund@expressen.se , Lars Johansson lars.johansson@expressen.se Arne Lapidus arne.lapidus@expressen.se , Peter Suneson peter.suneson@kvp.se

En artikel, se nedan som jag som politiker oavsett parti tycker visar på den avsaknad av respekt för svenska folket och väljarna som en del toppolitiker hänger sig åt.

Lägg då till att jag och många reagerade när tandvårdsreformen infördes och polisstaten fick ett ansikte genom Göran Hägglund. FRA, IPRED och andra övervakningssystem.

Är det lämpligt för oss att låta dessa styra vår framtid och skicka svenskarnas möjlighet att avsätta politiker i fria val till maktens boningar långt bort i Bryssel.

Trovärdigheten och demokratin får ständiga svinhugg även i influensatider.

Politiker på Höglandet avgår till höger och vänster p.g.a dålig ekonomi. Därför tycker jag att personliga val där det är människan och deras heder man ska rösta på.

Dessa kan man lita på. Håller inte detta så är det adjö vid nästa val.

Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan


"DEIA/STOCKHOLM. Här går S-ledaren Mona Sahlin ombord på det specialchartrade planet till Mallorca.
Hon har låtit sig bjudas in av festfixaren Micael Bindefeld för att fira hans 50-årskalas - tillsammans med den svenska kändiseliten.
- Det är uppseendeväckande att hon gör så här under slutspurten till kyrkovalet, säger Ulf Bjereld, statsvetare och ledande socialdemokratisk kristen politiker.


Några av kändisarna som var med på planet:
Eva Dahlgren och Efva Attling. Micke Bolyos och Marie Fredriksson. Måns Herngren, Micael Bindefeld och Jonas Åkerlund. Sofia Wistam var klädd i flygvärdinnedräkt. Carola Häggkvist. Torsten Jansson och Ulrica Messing. Elisabeth Tarras Wahlberg. Ulf Adelsohn.

Kändisarna dras till den lilla bergsbyn
- Den lilla bergsbyn Deia är den plats på Mallorca som mer än någon annan drar till sig internationella kändisar. Det är naturen och den fantastiska utsikten över Medelhavet som lockar.
- Michael Douglas har en pampig semestervilla i trakten, värderad till 50 miljoner kronor. Madonna är regelbunden gäst på hotell La Residencia där Mona Sahlin och de andra svenska kändisarna nu festar.
- Listan på kända besökare innehåller Antonio Banderas, Bruce Springsteen, Bruce Willis, Cliff Richard, Harrison Ford, Rod Stewart, Van Morrison. Obs! Grafik finns på PDF:en

Den socialdemokratiska ledningen har ända sedan Göran Perssons dagar brottats med ett växande avstånd till sina egna medlemmar och sina väljare.
Göran Perssons köp av herrgården Torp i Södermanland bidrog, enligt flera politiska analytiker, till att socialdemokraterna förlorade det senaste riksdagsvalet.
Och nu väljer Mona Sahlin att åka i chartrat partyplan med cirka 140 svenska kändisar till den exklusiva semesterbyn Deia på Mallorcas västkust. Hela sällskapet befann sig i natt bakom den höga stenmuren på hotell La Residencia

"Kyrkovalet är lika viktigt"

Mona Sahlin säger i partiets officiella kyrkovalsfolder att "kyrkovalet den 20 september är lika viktigt som de andra valen" och till Kyrkans Tidning att "det är oerhört provocerande" att inte rösta i kyrkovalet.
- Det är det märkligt att hon är bortrest precis dagarna inför detta val, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och ledamot av förbundsstyrelsen i den socialdemokratiska kristna organisationen Broderskapsrörelsen.
- Det finns en helt annan vilja nu än tidigare inom Socialdemokraterna att prioritera dessa frågor. Från det perspektivet sticker det ut i negativ mening att hon väljer att resa bort de sista dagarna före kyrkovalet, säger Bjereld.
Ungefär samtidigt som Sahlin, anlände statsminister Fredrik Reinfeldt till Arlanda. Reinfeldt var på väg till ett EU-toppmöte i Bryssel.
- Det som är känsligt med hennes resa är tajmningen. Man kan säga att hon lämnar politisk walk-over till Fredrik Reinfeldt under hans toppmöte i Bryssel, säger Bjereld.


Firade på grekisk ö
Det är inte första gången Mona Sahlin hamnar i blåsväder på grund av Micael Bindefelds kalas. För tio år lät hon sig bjudas till hans födelsedagsfirande på en grekisk ö.
Den här gången betalar Mona Sahlin resan själv, betonar hennes presschef Anna Hellsén.
Men kritiken är ändå hård mot S-ledaren.
- Hon borde ha undvikit att göra den här resan om hon blev kritiserad för en liknande resa för tio år sedan när Bindefeld fyllde 40. Det här verkar dumt av henne mot den bakgrunden, kommenterar statsvetaren Olof Ruin.


"Det är helt förkastligt"
Harry Rantakyrö, ordförande för LO-förbundet Gruvs avdelning 12 i Kiruna:
- Det är helt förkastligt av henne att göra en sån här resa nu. Vi har kristider och det här är en väldigt dum tajming. Man ska inte hålla på med sånt där. Jag är säker på att mina medlemmar tycker precis som jag.
Hemlighetsmakeriet kring festarrangören Micael Bindefelds 50-årskalas är mycket stort. Gästerna samlades på hemlig mötesplats i Stockholm. Sedan transporterades de i två bussar ut till Arlanda.

Okänd destination
Redan tidigt på morgonen syntes en avgång på tavlan i avgångshallen som skilde sig från övriga. 13.15 avgick en resa till "Destination unknown" (destination okänd).
Mona Sahlin hade sällskap i planet av bland andra Marie Fredriksson, Efva Attling, Eva Dahlgren och Lena Philipsson. Regissören Måns Herngren, ex-höjdhopparen Kajsa Bergqvist, Ulrica Messing och hennes miljardär Torsten Jansson samt TV4:s Martin Timell och integrationsminister Nyamko Sabuni. Också Ulf Adelsohn är bland de inbjudna. Liksom Bonniers VD Jonas Bonnier, Christer Lindarw, Stina Dabrowski, Stakka Bo, Jonas Åkerlund, Felix Herngren, Emma Wiklund och Hans Wiklund.


"Allt är superhemligt"
Mona Sahlin dök upp tillsammans med ett följe från Säpo.
- Allting är superhemligt. Micael har planerat det här i tre år. Jag tror det blir fantastiskt roligt, säger tv-profilen Sofia Wistam, som själv började resan utklädd till flygvärdinna.
Expressen försökte i går förgäves nå Mona Sahlin för en kommentar. Ingen utomstående släpptes in på hotell La Residencia i Deia, en by med många förmögna utländska invånare.
Hotellets vakter avvisade Expressens utsände.
- Det är stängt, förklarade de.Av Ingvar Hedlund
ingvar.hedlund@
expressen.se


Av Lars Johansson
lars.johansson@
expressen.se


Av Arne Lapidus
arne.lapidus@expressen.se

Av Peter Suneson
peter.suneson@
kvp.se

Thursday, September 17, 2009

Släkthistoriens viktighet och mysterium

Här är ett mail som jag fick. Bilderna hängde inte med i kopian.
Nog finns det mycket konstigt i världen.
Är det tillfälligheter eller är det någon som styr detta?
Skicka mailadress och kommentar om jag ska skicka bilderna.
L-O

Historiens mysterium


Fråga en historielärare om han eller hon kan forklara detta……

men jag tror inte dom klarar det.


Abraham Lincoln blev invald i kongressen i 1846.
John F. Kennedy blev invald i kongressen i 1946.

Abraham Lincoln blev vald till President år 1860.
John F. Kennedy blev vald till President år 1960.

Båda var väldigt engagerade i medborgarrättsfrågor.
Båda deras hustrur miste barn medan de bodde i Vita Huset.


Båda Presidenterna blve skjutna och dog en fredag.
Båda Presidenterna blev skjutna i huvudet.

Nu blir det väldig märkligt.
Lincoln's sekreterare hette Kennedy,

Kennedy's sekretrare hette Lincoln.


Båda blev mördade av en person från sydstaterna.

Båda Presidenterna blev ersatta av en president från sydstaterna med namnet Johnson.

Andrew Johnson, som ersatte Lincoln, var född år 1808.

Lyndon Johnson, som ersatte Kennedy, var född år 1908.
John Wilkes Booth, som mördade Lincoln, var född 1839.

Lee Harvey Oswald, som mördade Kennedy, var född 1939.Båda mördarna blev kända under 3 namn

Hos båda är namnen sammansatta av 15 bokstäver

Håll i dig nu:
Lincoln blev mördad i en teater vid namn "Ford"

Kennedy blev mördad i en bil av märket Lincoln, tillverkad av "Ford"


Lincoln blev mördad i en teater ochhans mördare sprang till ett varuhus for att gömma sig.
Kennedy blev skjuten från ett varuhus och hans mördare flydde till en teater och gömde sig där.


Booth och Oswald blev mördade innan rättegången blev av.

Här kommer toppen….


1 vecka före Lincoln blev skjuten, var han i Monroe, i staten Maryland
1 vecka före Kennedy blev skjuten var han hos Marilyn Monroe.Vem har klurat ut detta?

Helt otrolig:
1) Vik en ny $20 dollar sedel på mitten...
2) Vik i hop sedeln en gång till och var noga med att vika exakt som bilden nedan visar.3) Vik den andre sidan exakt som nedan.
4) Vänd den nu om….Vilken tillfällighet!

Om man viker en 20 dollar sedel på ett enkelt geometriskt sätt kommer det fram en katastrof på alla 20 dollar sedlar!!!

Tillfällighet?

Du bestämmer

Som om inte detta var nog är detta vad du såg?

För det första: Pentagon i flammor…..


Därefter Twin TowersOch se här.. !!
Tre tillfälliga katastrofer på en $20 dollar sedel?
Katastrof 1 (Pentagon)
Katastrof 2 ( Twin Towers )
Katastrof 3 (Osama)???

Det blir ändå bättre: 9 + 11 = $ 20 !!

(9/11 = 9. September dagen då Twin Towers och Pentagon blev angripet)

Skrämmande, inte sant?


Detta är en historietimme, som vi alltid kommer att minnas!

Ekenäsjöns gamla

Nästa vecka på Onsdag ska det bli trevligt att Kommunfullmäktige förläggs till Ekenäsjön.
Ibland reflekterar jag över det nya Ekebo.
Jag kan inte förstå varför man ska löna de gamla efter ett långt och strävsamt liv, att bli placerade bakom ett plank till en hårt trafikerad genomfartsled.
Buller och luftföroreningar kommer att ligga som ett tungt skynke över de gamla.
Uppdrag granskning konstaterade att de gamla knappast alls kommer ut på våra äldreboenden.
I detta fall är det väl av barmhärtighet som det inte blir någon utevistelse för då kommer den sista vilan snabbare.
Ekenäsjön är ju en vacker plats med sjö och natur. Vore det inte lämpligare med ett äldreboende med stor altan och frisk luft med utsikt över sjön där de gamla själva kan "rulla" sig till en trivsam naturupplevelse under eftermiddagsfikan.
De som fattar besluten om Ekebo i trafikbuller kommer knappast att tillbringa sina sista dagar där.
Sedan är det en annan fråga om det är rätt med utbyggnad i Ekenäsjön.
Gamla Ekebo kanske har den rätta närmiljön för de gamla.

L-O

Tuesday, September 15, 2009

Vetlanda

Området för den nuvarande kommunen bestod år 1862 av tjugo socknar. Var och en av dessa bildade från den 1 januari 1863 en egen landskommun. I Vetlanda inrättades 1887ett municipalsamhälle, också med namnet Vetlanda. Detta bröts 1909 ut ur kommunen och ombildades till Vetlanda köping. Köpingen i sin tur blev till Vetlanda stad år 1920.

Därefter var indelningen i princip stabil fram till kommunreformen 1952 då sju storkommuner bildades runt staden: Alseda (av de tidigare kommunerna Alseda, Karlstorp, Skede och Ökna), Björkö (av Björkö och Nävelsjö), Bäckaby (av Bäckaby, Fröderyd, Ramkvilla och Skepperstad), Korsberga (av Korsberga, Lemnhult och Södra Solberga), Lannaskede (av Myresjö och Lannaskede), Nye (av Nye, Näshult, Skirö och Stenberga) samt Vetlanda landskommun av Bäckseda, Näsby och Vetlanda.

1971 års kommunreform innebar att Vetlanda kommun bildades av staden och samtliga ovanstående år 1952 bildade storkommuner. Dock fördes Skepperstads församling från Bäckaby istället till Sävsjö kommun.

Saturday, September 12, 2009

Vetlanda-Dagarna

Humor är både slående och sanningsägare på ett bra sätt ibland.

Vetlandadagarna blev begåvat med fint väder och många glada människor på lördagsförmiddagen. Fantastisk gymnastik uppvisning av ett gäng flickor på skolidrotts platsen. Många föreningar och ideellt arbetande konstnärer visade sina alster.

Vad politiken anbelangar så var det slående att Miljöpartiet blev stående vid Hoppborgen nära badhuset som ett hopp att få mer att säga till om i framtiden.

Alliansen placerades bland Bajja-Majjorna och kanske kan någon finna symbolik i detta.
Som sig bör så saknades Moderaterna, men de har ju ändå inget att säga till om där.

S och V såg jag inte röken av.

Nu kan den som har följt Vetlandas politik på sistone förstå att det saknas ett verkligt parti i denna stad som lyssnar på innevånarna och tar åt sig av hur människorna lever i dagens verklighet.

Parlamentariska kommittén jobbar frenetiskt för att avskaffa Kommundels-råden. Kommundels-råden är ju numera en röst för den sanna demokratin. Dessa tycker kommunledningen utgör ett hot mot deras maktutövning

Folkets röst kommer att leva vidare genom att WetlandaListan fortsätter Kommundels- rådens kamp för ett bättre och rättvisare samhälle.
Ett samhälle byggt på respekt och hänsyn om de människor som bor i Vetlanda Kommun.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

Tuesday, September 08, 2009

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 17 augusti

Protokoll Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 17 aug. kl. 17,30-20,00
Plats: Bergsnärle hos Almuth Holmqvist
Närvarande:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Almuth Holmqvist 99118

Ej närvarande:

Inge Carlsson 16292
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271


1. Ordförande hälsar alla välkomna till mötet;
( se punkt 7 )

2. Till sekreterare valdes L-O Reinfeldt och Almuth Holmqvist

3. Till justerare valdes Leif Jardbring

4. Föregående mötens protokoll gicks igenom där följande konstaterades.

A; Nattvandringen den 12 juni var lugn, mycket beroende på dåligt väder.
B; Efter 4 års kämpande rensades buskaget rent bakom Pub Ladan. Den
13 aug. förseddes området med stenar och grus. Anläggarna tyckte
att det luktade förfärligt där.
C; Kiosken på Delfintorget håller bra rent och stänger 22,00.
D; Bolaget som skulle rusta upp järnvägen mot Korsberga för att köra
vindkraftverk har dragit sig ur och detta öppnar möjligheten att
sälja rälsen som skrot och asfaltera en cykelbana som ett miljö och
trafiksäkert sätt att ta sig mellan Korsberga och Vetlanda.
Det har startats en namninsamling av befolkningen på berörd sträcka.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd kan tänka sig att stödja detta
projekt tillsammans med Korsberga kommundelsråd.
Är det möjligt att inhämta EU bidrag för detta? Frågan ställs till
ansvariga inom kommunen.
E; Vi har inte hört något om Busshållplats vid Nydala! Varför har tekniska
ej svarat? Ej heller om biogasmack! Tranås är på väg att skaffa sig en
Biogasmack och numera säljs det fler bilar som drivs på gas än etanol.5. Det har ej förekommit några frågor eller yttranden i detaljplaner.

6. Till VETAB ställs frågorna;
Hur många har skaffat komposttunnor efter det att beslutet togs?
Hur stor blir miljövinsten när VETAB kör hämtningsrundor jämfört
med om det var som förut med kompostgårdarna?
Hur många piratsläng har setts runt om i kommunen efter beslutet?

Frågor till gatukontoret;
Folk klagar på att skyltningen av t.ex. Bangårdsgatan är dålig.
Det går ej att se nr bla annat där “Stig in” ligger.
Det skräpas ner vid parkeringsfickan söderifrån (31) på höger sida innan
bron mot Illharjen. Det är även skräpigt vid Kommuninformationsskylten
vid McDonald och Vägkrogen.

Fråga till tekniska kontoret;
Vetlanda bäcken ser ut son en svinstia och då särskilt vid Blomsholm.
Varför göres den inte ren nu när det är lågvatten. Det förekommer
insändare i Vetlanda Posten som påpekar denna misskötsel.

Det förekommer att en lastbil som levererar varor till kommunen
vid Kyrkogatan 54 står på tomgång halvtimmavis.
Vad säger Miljö och Byggnämnden om detta?

Det kommer även förslag på att kommunen som ett led i Syssel-
sättningsstöd borde kravodla exempelvis grönsaker till skolor och
äldreboenden. Närodlat har ett större näringsvärde.

Det framfördes också ett förslag att en lämplig marknadsplats för
allehanda tillställningar vore vid Kvarndammen där majelden är.

Gatlyset är fortfarande för dåligt på Storgatan vid Apoteksparken.
Trädkronorna växer in över belysningsarmaturen både här och där
i staden. Något att åtgärda nu när de mörka kvällarna kommer och
där otryggheten för gångare att sig hem utan att bli antastade ökar.

Tryggheten för våra gamla som får hemtjänst av kommunen har kommit
på skam. Kommundelsrådet ser allvarligt på att det saknas legitimation
för personalen som utför dessa tjänster. Kommundelsrådet riktar en
skarp varning till förvaltningen inom vård och omsorg och förutsätter
att denna brist åtgärdas. Det skulle inte vara helt fel att personalen som
led i hygien och säkerhet även utrustades med arbetskläder.

En fråga till kommunledningen;
Hur ställer sig kommunen till att ta emot ensamma flyktingbarn?
Vilka argument och synpunkter finns i diskussionen?

Parlamentariska gruppen lär diskutera att eventuellt minska på
demokratin och lägga ner kommundelsrådens verksamhet.

Detta är något som kommer att skada tilltron till människornas
möjlighet att göra sina röster hörda och ytterligare befästa
toppstyrningen av vår redan hårt prövade kommun.
I Nässjö diskuteras civil olydnad och detta är väl inte en
sund utveckling.

Kommundelsråden är en garant för att direktdemokratin hålls vid liv.

7.

Studierundvandring och information om ekologiskt odlade frukter
och grönsaker. Hur får vi in mer av ekologisk mat till kommunens
skolor och serviceinrättningar. Matens betydelse ur ett folkhälso-
perspektiv.

Kommundelsrådet sammankomst inledes med en rundvandring i Göran och Almuth Holmqvists kravgodkända grönsaksodling.
Almuth berättade att huset med tillhörande 2 hektar åkermark köptes 1998, vilken då hade stått obebott i 10 år.
Med hjälp av ett antal hushållsgrisar började man odla på den uppbökade marken.
Tomten som har sluttande sydostläge, har i nuvarande utformning långa odlingssängar omgärdat av klövergräs. Dessa används som täckodling.
I odlingssängarna samsas alla sorters kål, rotfrukter, sallader, bönor, lök, blommor och örter, samt mängder med pumpor.
5-årig växtföljd är ett måste för att förebygga uttröttade jordar.
Samarbetet och kompromissviljan måste vara stor för att kunna bemöta skadedjur och oönskade insekter, likaså viljan att låta vissa ogräs växa fritt för att locka till sig nyttodjur.
I ett stort växthus finns det både tomater, gurka, paprika, chili, aubergine, örter mm. Än så länge ser allt ut att bli ett mycket bördigt odlingsår.
Längst ner på tomten grävdes för några år sedan en damm, för att fånga upp allt näringsrikt vatten från sluttningen.
Detta vatten pumpas upp till växthuset, som förutom gräsklippet vilket sprids i växthuset knappt inte behöver någon annan näringstillförsel förutom mineraler i liten omfattning.

Grönsakerna levereras till Växjö; "Bondens Marknad" och "Ekolådan". Även i liten skala till "ICA Maxi" Vetlanda, samt slutligen till den egna lilla affären i centrala Vetlanda "Stig In".
Att vara småskalig grönsaksodlare är tungt, tålamodskrävande och inte så värst lönsamt arbete. Att förse Kommunen med kravgodkända eller närodlade grönsaker är svårt, eftersom det inte finns en regelbundenhet i leveransen. Samhället tycks inte har den kunskapen längre att äta mat efter Årstiden. Detta som Almuth anser är grundprincipen för ett sundare liv.
Ett antal kommuner har egna gårdar där de skulle kunna försörja skolor och dagisar med närodlat mat. Dessa skulle samtidigt kunna sysselsätta långtidsarbetslösa och utförsäkrade människor.
Ett exempel på detta är Råås Gård i Tranås, som har många års erfarenhet på detta område.

8. Övriga frågor .

9. Nästa möte blir måndagen den 23 nov kl.18,30.

10. Mötet avslutades med ett tacktal till värdinnan som hade bjudit på en
alldeles utmärkt smakande “falsk ostkaka” av squash och därtill grädde
med sylt.


Vetlanda dag som ovan

Sekreterare; Almuth Holmqvist och Lars-Olof Reinfeldt

Justeras;

Leif Jardbring Lars-Olof Reinfeldt Ordf.

Friday, September 04, 2009

Synpunkter på äldreboenden

På torsdag är det VON möte igen.
Det verkar som Jerker Richt ska ta över efter Ola och då får vi en kompetent ersättare.

Masen kan inte ta för mycket på sig av detta krävande jobb.
Återigen dyker det upp ett dokument av synpunkt Vetlanda där man kan se en del inlägg.

Flera av dessa handlar om drickat till maten på äldreboenden. Jag kan förstå om läsk inte är en lämplig dryck men de gamla är väl inte omyndigförklarade.
Vill de så ska det vara möjligt för de som så önskar att få både öl och vin till maten. Detta utesluter inte att de som vill får vatten eller mjölk om så önskas.

Naturligtvis är det en rättvisesak att ett litet tillägg på notan hör till.
Vi måste värna om en värdig ålderdom både mentalt och kroppsligt för våra äldre.

Jag blir förvånad att det är en handläggare som inte ger några svar till uppgiftslämnarna.

Andra synpunkter är mattiderna och hänsynstagandet av de som besväras av diabetes.
Det blir en intressant debatt tror jag.

En annan synpunkt är att när åldern och orken tryter så ska det beredas plats på ett äldreboende. Jag instämmer helt. Vi måste se till att detta är möjligt. Den tryggheten ska samhället ställa upp med och ordna.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Tuesday, September 01, 2009

Uppsagd Vård och Omsorgschef

Vi nås idag av budet att Ola Götesson har sagt upp sig.
Jag har redan möts av människor som är så glada att glädjen visar inga gränser.
Många kommer även att känna bitterhet.

Jag hoppas att vi alla kan så småningom komma till insikt och ta lärdom.
Att människor gör sitt bästa och att de blir utbrända och sjuka är tyvärr vanligt inom de offentliga förvaltningarna.

Jag vill nog påstå att vi som har upplevt mobbingens fasor på arbetsplatsen förstår hur viktigt det är att ha sina medarbetare med sig på tåget och inte favorisera utan kompetens.

Alla kan något som jag inte kan och vise versa.

Vi ska ta vara på våra människor runt omkring oss och det är det vi i WetlandaListan kommer att gå till val på.

Kunskap och kompetens och ingen svågerkorruption eller mobbing.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan