Monday, November 29, 2010

Motion om Resebidrag

Vetlanda behöver välutbildade och unga personer i kommunen som arbetskraft.
Min motion om ett resebidrag för de unga som bor kvar här i Vetlanda och ev pendlar till högskolorna syftar till att de ekonomiskt och socialt skall finna detta attraktivt att bo kvar här och förhoppningsvis stanna i Vetlanda när utbildningen är klar.
Rent bidragsmässigt är det en god affär. Vi i Vetlanda kommun får ett bidrag på runt 50 000 kr för varje medborgare som är skriven här.
Ett bidrag mellan 5-10 tusen till den unga skulle alltså vara vinst för kommunen om de ville bo kvar och studera på bortaplan.
Andra kommuner har upptäckt detta.
När nu Kommunstyrelsen skall sammanträda på onsdag är motionen uppe till behandling.
Jag blir mycket förvånad av att läsa att det var Tommy Bohman som yrkade avslag på denna motion i arbetsutskottet.

L-O