Wednesday, July 30, 2008

Gestapo-Sverige

Med anledning av min kontakt med Privattandläkar förbundet ser jag det som mycket allvarligt att min farhåga om ett kontrollsamhälle snarare än ett vårdsamhälle nu börjar ta fart.

Hägglund har givit fritt spelrum för lekmännen inom försäkringskassan att i tid och otid begära in kontrolldokumentation från tandläkare. Inte för att det finns fog utan snarare sätta i system en onödig terror mot hela kåren.

Inte nog med att det numera är dubbelt upp med administration med patienten i stolen utan nu ska semestrar och fritid ägnas åt inskick till försäkringskassan. Tjänstemännen ståtar med namn men går ej att nås utan hänvisning är till kundtjänst, således ytterligare myndighetsutövning utan personligt ansvar.

Det var många som hade hört av sig efter att ha blivit utsatta för kontroll. En tandläkare hade haft en patient och den skulle kontrolleras, en annan hade kontroll på fem utav tio behandlade första veckan i Juli.

Är det detta samhälle som kristdemokraterna står för då ifrågasätter jag starkt att de anammat den kristna tron på att alla människor är goda.

Tiden ska läggas på vård till patienter och inte onödig byråkrati och myndighetsförtryck.

L-O

Tuesday, July 29, 2008

Lars Isaksson FD Landstingsråd i det röda länet

Lars Isaksson skriver i Vetlanda Posten; Dagens debatt artikel.

Pengarna får inte vara avgörande för vem som ska få vård i vårt rika land.

Behjärtansvärd inställning och jag håller med hans intentioner till hundra om det är genomförbart.

Tyvärr blir han en relik från svunnen tid som har gårdagens lösningar på dagens problem.
Det allmänna kommer aldrig att ha råd att ta ut den skatt som behövs.

Forskningen hittar ständig nya lösningar och därtill sofistikerade terapier och mycket dyrare mediciner. Apparaterna utvecklas, sjukvården förfinas, överlevnaden blir högre och vi lever allt längre. Vi kommer inte att kunna säga nej till nya möjligheter där privata initiativ leder utvecklingen.

Hu, för en sådan trång sjukvård där endast den offentliga finns med begränsade resurser och där läkarna av besparingsskäl prioriterar vilka som ska bli hjälpta och få chansen att överleva.

Bäste Lars! Utvecklingen går framåt antingen vi vill det eller ej och att då begränsa våra möjligheter utifrån snäva politiska doktriner, gagnar inte vår nation i framtiden.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/

Wednesday, July 23, 2008

Folkviljan ska råda, eller?

På text TV kan man läsa att rättsinstanserna sätter sig över folkviljan i Malmö.
Det busliv och den otrygghet som innevånarna känner på vissa stråk i staden är inte rådande för hur samhället ska trygga tillvaron.

Tingsrätten nekar Malmöborna att sätta upp övervakningskameror för att stävja brott.
Detta är kränkande för de skattebetalare som vill ha en fredlig stad som de likaledes är med och gemensamt betalar skatt till.

Kan det vara så att Tingsrättsnotarier och Domare inte har rent mjöl i påsen och kan riskera att bli sedda i sina tvivelaktiga gärningar?

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Tuesday, July 22, 2008

Olof Palme

Måndagen den 14 hade Nässjö Moderaterna en alldeles utmärkt insändare, i Vetlanda Posten där de fördömde FRA-lagen och menade att Sverige, behöver en författningsdomstol som säkerhet mot dylika tossigheter.

Jag reagerade mot att det inte stod något namn under och skrev en insändare som svar på denna. Det gick några dagar och jag såg inget införande så jag kontaktade tidningen.

Det hade blivit en miss sade de och namnet som fallit bort skulle vara Jörgen Stiernborg. Jag vet att det finns många bra moderater i Nässjö som likt Jörgen vågar stå för sina åsikter och då är det ytterligt viktigt att vi slår vakt om yttrandefriheten.

För säkerhets skull tog jag kontakt med Jörgen och fick följande svar;
"Jag mejlade till redaktionen, och de lovade en rättelse. Men någon sådan har jag inte sett till. Men visst vill jag ha en rättelse."

Nu ska sägas att högsta hönset i Nässjö för moderaterna är Anders Carlgren. Han var en av lakejerna som utsänd från Rosenbad skulle tysta mig.

Man kan bara spekulera i om han har hållhake på tidningen och inte ville ha någon fri debatt i partiet i Nässjö. Det finns olika metoder att tysta åsikter.

Många moderater har bett mig stanna kvar i partiet och försöka få en öppen debatt inom partiet.
Vi måste kunna ha olika åsikter och för den skull inte åsidosättas som nu i Nässjö.

Debattinsändarna verkar för närvarande vara politisk propaganda från regeringssidan.
Är Sverige inte så demokratiskt som övriga världen och många svenskar ser vårt land?

Har vi en stark politisk inre kontroll och kan vi kanske hänföra mordet på Olof Palme till ett politiskt mord?

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/

Sunday, July 20, 2008

Vetlandas förändring

Politiken kan på orter gå i stå och då är det skönt att få friska nya syner på hur förändringar i Vetlanda ändå händer. Det kan vara lätt att bli hemmablind.

Detta är ett mail från en hemvändare, och ska vi växa som bygd så är det flera av den kalibern vi behöver;


Lars Olof

Vill börja med att tacka Dig för att Du vågar ta strid och stå upp för Dina synpunkter, det borde finnas fler som vågade gå rakryggade hem efter kommun sammanträdena och slippa nackspärr efter allt bockande.

Du skriver i Din B-logg att Vetlanda är en kommun med stor potential, det kan jag inte hålla med om.

(Jag och min Hustru flyttade tillbaks till Vetlanda för tre år sedan efter att vi bott i Linköping i 45 år. Vi har under vår exil ofta varit i Vetlanda eftersom vi haft vård föräldrar vistandes på orten. Vi har vid dessa besök tyckt precis som Du att Vetlanda var en kommun med potential, en kommun där människor och politiker brydde sig om varandra, en kommun som låg i framkant när det gällde att se till att kommunens invånare trivdes.)

Jag vet inte hur Du tänker men som jag ser det är Vetlanda en kommun i fritt fall utan kommunal och kanske framför allt utan ekonomisk styrning. Jag har som Du läst årets bokslut samt följt turerna kring Louise och nu senast jakten på pensionärer boende inom äldrevården.

Äldre som tydligen skall plikta för att ingen inom kommun tydligen förstår sig på ekonomiska spörsmål.

Invånarantalet sjunker under tre år med 94 personer samtidigt ökar antalet anställda i kommun med 73 personer. Hur vore det om man inom hemtjänsten som ex. tillsatte en arbetsledare som försökte informera sig om var de anställda är eller gör. (Eller kanske rättare inte gör.)

Och hur fungerar det inom VETAB?

Att kommunalskatten var 2 kr högre i Vetlanda jämfört med Linköping visste jag, då vi bestämde oss för att flytta hem. Men att de fasta avgifterna på El, Va och Fjärrvärme var dubbelt så höga här jämfört med Linköping var inget jag informerat mig om.

Tekniska Verken i Linköping hade lägre fasta kostnader, lägre avgifter till kund för Va och fjärrvärme och dessutom bidrog de med flera miljoner i vinstutdelning till Linköpings kommun varje år.

Är det någon inom Vetlanda kommuns styre som informerar sig om hur man inom andra kommuner gör för att få ekonomin i balans?

Är det ingen som ställer sig frågan varför Vetlanda kommun måste ha 15 personer fler anställda per 1000 inv. jämfört med riksgenomsnittet?

Om det är som Du tror att det beror på att det finns så många åldringar i kommun då skulle inte åldringsvården se ut som den gör.

Den guldkant på vården i Vetlanda som ges till de gamla består till största delen av frivilliga insatser från Röda Korset, Anhörighets-föreningar och Pensionärsföreningar som varje vecka besöker de gamla på Äldreboenden och är ute och drar rullstolar och aktiverar handikappade varje vecka under året. Orsaken finns nog att söka på annat håll.

L.O.R. snart kommer vi fyrtiotalister att ställa krav på vård. Vi kommer inte att acceptera att sitta inspärrade i en lägenhet i Vetlanda utan hiss med enda möjlighet att nå marken är att någon bär oss ned för trapporna. (För hissar finns inte i hyreshus i Vetlanda)

Vi kommer inte att acceptera att någon från hemtjänsten slänger maten på köksbordet och sedan vänder och försvinner ut genom dörren, utan att fråga om jag behöver hjälp för att ta mig ur sängen som jag legat i hela dagen.

Det är dags att vakna tycker en nyinflyttad Vetlandabo.


Bo med Fru

Piratpartiet

Lagen i länder av demokrati har olika syften;

Legitima;

Skydda människor och medmänniskor.
Skydda en ordnad samhällsstruktur.
Skydda demokrati och öppenhet.

Nu har det i Sverige smugit sig in tvivelaktiga lagliga syften;

Skydda makthavarnas maktställning.
Bibehålla makthavarnas maktutövning.
Säkra makthavarnas kontroll över opinionen.


Rörelser som Piratpartiet som vill ha total frihet på Internet
och samtidig personlig integritet på nätet, är en mycket svår
kontrollerbar företeelse för dagens makthavare.

FRA är ämnat att ha fullständig laglig kontroll över sådana
politiska rörelser som växer snabbt på nätet.


Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Saturday, July 19, 2008

När spacklet flagnar

Göran Skytte skriver i SvD idag att maktskiftet kändes skönt och äntligen skulle livet vara långt, lugnt och harmoniskt med en inriktning som bara blev bättre. Som att träffa en partner, vacker och intelligent, känslosam och förstående.

Man gick och lade sig bredvid en skönhet på kvällen! Kärleken blomstrade!

Men hua! Vad var det för kärring som man vaknade intill på morgonen?
Spacklet hade trillat av och det syntes både den ena och andra skavanken.

Gå tillbaks till den trista gråkärringen som var innan var inte att tänka på, skulle man ändå försöka med den nya hon hade ju i alla fall många positiva drag, eller var det politiskt celibat som skulle råda framöver.

"Glistrup" lever om än död, i Danskt Folkeparti.

Nya partier kommer att få en bra grogrund eller är det som många säger? Det är bäst du stannar kvar och visar att det är moderaternas grundideologi som gör att partiet kommer att vara fortsatt starkt. Påverkas inte av åsnor från andra partier.

Det blir ett mycket intressant val 2010, och jag tror fortfarande att det personlig engagemanget
med individuella initiativ och ett socialt ansvar för våra medmänniskor måste vara grunden för ett lyckat parti. Man måste lyssna till människorna i vardagen och veta konsekvenserna med sina beslut innan man tar stegen.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Friday, July 18, 2008

VP debatt om skola och självmord

Insändarsidan i VP är något bra i det mesta och vi kan alla få del av vad som rör sig för oss vanliga runt om i bygden.

I bland kommer det en massa politisk propaganda som är likt massutskick från både höger och vänster. Det borde SMT bespara oss och inrikta sig på den lokala debatten som kan beröra och röra oss på höglandet.

Jag tycker att dagens debattinlägg av vår riksdagskvinna Helena är en alldeles utmärkt politisk produkt och i sak stöder jag henne i hennes resonemang. Lugn och ordning, elever som ses och bekräftas med resultat, kvalitetshöjning av kompetensen hos lärarna är viktigt för en god framtid för eleverna och samhället. Enligt TV-serien 9A är det just lärarnas empati och engagemang som är nyckel till en bra skola.

Moderaterna gick till val på att det slösades med ekonomiska medel inom både det ena och det andra och det var konstigt att vår skola inte var bättre när det satsades så mycket pengar där.
Då ställer jag mig frågan; Hur kommer det sig att det måste satsas miljoner och miljarder nu på dessa kvalitetshöjande insatser när det redan fanns tillräckligt innan?

Regeringen är helt rätt i skolpolitiken men elevens synliggörande är a och o för att den skall lyckas, vilket för oss över till insändaren av Anna Franil om självmord.
Att kasta miljoner på verksamheten utan att ha kunskap i och hur dessa människor som i ovan ej blev sedda av varken samhälle eller föräldrar tippar över avgrunden är även här ett måste.

Anna Franil och säkert många med hennes bakgrund är en tillgång som behöver fångas upp inom verksamheten. Att likt fd knarkare och våldsförbrytare åker runt i skolorna och delger elever och lärare sina jobbiga upplevelser som de på ett eller annat sätt tagit sig ur, är det eller skulle kunna vara en bra social verksamhet.

"Alla elever ska bli sedda och stå väl rustade för framtida studier" står det som debatt rubrik.
Det vore kanske bättre med; "Alla ska bli sedda och stå väl rustade för framtida krav"

L-O

Thursday, July 17, 2008

Bokslut Vetlanda

Vetlandas näringsliv blomstrar, arbetslösheten är låg.
Kort sagt, det är en stad med stor potential.

Trots detta kan man skönja en svängning i sättet att presentera staden i det som skickas ut till hushållen.

I bokslut 2006 fanns nästan alla styrande politiker med presenterade för de olika förvaltningarna.

I årets bokslut 2007 finns endast en lysande stjärna från politiken. Det avgående kommunalrådet centerpartistiskt och det tillträdande centerpartistiska kommunalrådet.

Av övriga partier och ansvariga politiker syns intet.

Det kanske ligger något i det jag tidigare framfört att Vetlanda är en centerdiktatur, övriga är utfyllnad som tas med när det passar.

För övrigt är det synd att orkestern från Eksjö får pryda omslaget, men det kanske är för att centern är mer kompetent i Eksjö. Det gäller ju att svinga taktpinnen rätt.

L-O

Tuesday, July 15, 2008

Nässjö Moderater, "Kom Ut!"

Svar till; Nässjö Moderater Måndagen 14 Juli VP

Sverige behöver en författningsdomstol

Jag måste berömma Er för en alldeles utmärkt insändare.
Ni såväl som jag inser, att nu är det fritt fram för myndigheter och andra ev obehöriga att öppna privat post och sjukjournaler med lagens stöd.

Av ditt exempel med Ulla, Gladys och Hildur förstår jag att Nässjö Moderater är en mera vidsynt grupp än den Bratts-lakej som hälsade på mig i Vetlanda.

Tandvårdsreformen har en släng av FRA-lag över sig och det är patetiskt att se den ena
Kådisen efter den andra poppa upp till försvar.

En författningsdomstol för demokratin är en nödvändighet efter regeringens eskapader i denna fråga, och vad kommer härnäst?

När ni kan framföra så bra åsikter och ha sådan god insikt i samhället är det beklämmande, att ni inte kan, som man brukar säga "Komma ut."

Återkom gärna med namn så skaran av politiker med råg i ryggen blir fler än den ynkliga skara som hukar under partipiskan!

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/

Saturday, July 12, 2008

Samtalstonen i politiken

Inför sommaruppehållet fick alla i KF en tidskrift från Sveriges Kommuner och Landsting.

sid 5;
Att verka öppet, ärligt och tydligt
Förtroendevalda bör anstränga sig för att göra politiken känd och begriplig för människor.
Beslut som innebär avsteg från tidigare gjorda utfästelser behöver innehålla förklaringar till varför avsteg görs.

sid 7;
Intressekonflikter mellan roller
De intressen som följer med förtroendevaldas olika roller kan ibland komma i direkt konflikt med varandra.
Denna typ av konflikt är oundvikliga och varken kan eller bör döljas om förtroendet för politiken ska upprätthållas.

Ibland leder rollkonflikterna till etiska dilemman.

Intressena är inte kombinerbara utan val av handlingsalternativ innebär att någon måste svikas, ett löfte måste brytas för att hålla ett annat och så vidare.

Då måste förtroendevalda våga välja och vara beredda att stå för sina val och ta dess konsekvenser när kritiken kommer.


Som synes så har mitt val varit att stå fast för mina åsikter innan valet och jag kommer inte att vara tyst i min kritik, mot vem det än månde vara som sätter sig över andra människor, utnyttjar dessa för sin egen skull, eller skaffar sig otillbörlig makt på dolda motiv.

Jag tillåter heller inte att man brukar falsk marknadsföring till allmänheten typ;
"Nu blir det billigare tandvård" och det ligger en massa dolda restriktioner och byråkratiska övertoner i systemet som varken gagnar patienter eller tandläkare.

Valet står mellan å ena sidan partipiskan och andra sidan folket och samvetet. Hur många lever upp till broschyrens intentioner och sitt eget samvete bland Sveriges förtroendevalda?


Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Friday, July 11, 2008

FRA, Reinfeldt och Framtiden

Alla svenskar har en vilja till ett bra samhälle. De politiska partierna profilerar sig på olika sätt.
Det är svårt att veta vilket som representerar just mina värderingar fullt ut.

Ett anständighets krav är dock att partierna inte avviker från sina grundvärderingar efter de fått makten.

Nedan har jag hittat gemensamheten från tre partier där det finns en mycket stor samsyn på samhällsuppbyggnaden och den offentliga maktens syften.

Sätt in dagens debatt om FRA och de akrobatiska krumsprång som tas för att få folket att förstå hur välvillig denna lag är för att vi ska känna oss trygga.

Jag ställer upp till hundra på dessa politiska viljeinriktningar, men var finns detta parti idag, i morgon och i framtiden?


"Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd."

"Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas."

"Grunderna för vår EU-vision är subsidiaritet och flexibel integration.
Med tungvrickaren subsidiaritet menas att politiska beslut skall läggas på den lägsta möjliga nivå som är förenlig med ett effektivt beslutsfattande. Detta kan synas vara ett självklart uttryck för sunt förnuft och alla politiska grupperingar uttrycker en läpparnas bekännelse till denna princip som också kallas närhetsprincipen på svenska.
I förslaget till ny författning för EU presenteras den i Artikel I-9 som en grundläggande princip för EU:s styrelseskick."

Verkligheten ser emellertid annorlunda ut.

"Ständigt nya områden tas upp på EU:s dagordning. Dit hör t ex socialpolitik, skatteregler, jaktfrågor, skogsvård, rätten att snusa, kvinnors bröstoperationer, arbetstidsregler för bussförare och läkare och mobbning på arbetsplatserna. Listan växer ständigt och socialdemokraternas och de borgerliga partiernas EU-parlamentariker motarbetar inte denna kontinuerliga överföring av den politiska makten från Sverige till Bryssel. I praktiken fungerar de snarare som lobbyister för EU:s överstatliga politiska inriktning."

Alla ska få vård i tid

"I dag hindrar byråkrati och gamla strukturer människor från att få vård i tid – och personalen från att hinna med sitt arbete. Vi vill skriva in i lagen att alla ska ha rätt till vård i tid. Och vi vill att de som jobbar inom vården ska få mer inflytande och möjlighet att själva organisera sitt arbete."

Den nya tandvårdsreformen ökar byråkratin och äventyrar den personliga integriteten!

"Vi tolererar inte brott. Tyvärr blir våldet allt råare i Sverige. Många människor är rädda för att gå ut när det blir mörkt, samtidigt som det är långt mellan polisstationerna i många delar av Sverige. Vi vill att alla sorters brott ska bekämpas, stora som små.
Vi kan inte lova att all brottslighet försvinner, men vi kan lova att alla brott ska utredas. Och det är ett stort steg i rätt riktning."

Politiken som hinder och maktinstrument.

"Det är som den enskilda inte riktigt räknas när de stora offentliga systemen, det gemensamma som det ibland kallas tar överhanden. Här finns roten till maktlöshet och översitteri, till ett samhälle långt från anständighet och mänsklig värdighet."

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Sunday, July 06, 2008

Myndighetskontroll?

I bland är det tid för Fantomen att bli Mr. Walker och vandra på gator och torg.

Sommaren är en sådan tid när krafter och nya intryck hämtas.
Sporadisk kommer jag att kommentera viktiga händelser men den mesta tiden befinner jag hos mina vänner i Vetlanda med omnejd.

Jag tänkte bara ge er två av mina exempel ur min vardag för att belysa, varför det är så oerhört tveksamt att lita till myndigheter i alla väder och släppa iväg makten till andra instanser, vare sig de är regioner, storregioner eller sk makthavare.

Sverige och Vetlanda tar emot flyktingar och invandrare. Dessa har inga resurser att betala för sjukvård och tandvård. Av humanitära själ är det på kommunens bord att bistå med hjälp till dräglig tillvaro utan sjukdom och värk.

Dessa patienter söker då vårdgivare för behandling. Det lämnas in en förhandsprövning till kommunen för att tillse att det inte är oskälig och onödigt dyr vård som skall utföras.

Eftersom handläggarna inte besitter odontologiska kunskaper lämnar de över till en förtroendetandläkare, i detta fallet en pensionerad expert från försäkringskassan.

Detta var en ung kvinna med stora möjligheter att få ett bra bett med några fyllningar och en eller annan rotfyllning.

Beslutet kom tillbaka där det rekommenderades extraktion, av vad jag såg en helt frisk tand utan benförlust. Det ända problemet var ett kariesangrepp som enkelt kunde lagas.

Extraktion hade försämrat kvinnans framtid och framledes troligen orsakat större bettrehabiliterings-åtgärder för att få en bra munsituation.

Detta var ju en expert som hade uttalat sig för kommunens bästa?

Så här får det inte gå till, bakomliggande orsaker vet jag inte. Rasism, ekonomi eller rent av okunskap.

Jag tog mina röntgen bilder, modeller och skickade dessa till socialstyrelsens hänvisningstandläkare för bedömning.

Efter en vecka kom svaret;
Det är inte "lege artis" att dra ut den tanden och det försämrar framtiden för denna människa.

Jag är glad att våra handläggare på kommunen förstod allt detta och nu har Vetlanda kommun en annan förtroendetandläkare som även jag kan dela uppfattning med.

Det är inte alltid lätt att förstå att även den utnämnda sakkunskapen kan ha fläckar. Som ung och ny tandläkare kan det vara svårt att stå emot myndighetsförtryck.

Här ett annat exempel från tandvården;
Detta gällde en kvinna som i många år sökt hjälp för sina problem med tänderna.

Ibland var det någon som av barmhärtighet utförde det hon önskade. Det gick så långt att hon fick psykiska problem av sin situation.
Hon remitterades både hit och dit kom till odontologen i Jönköping.

Maktens män sade där, att det var inga problem med hennes tänder och det gick ut en varning till samtliga tandläkare i länet, att var det så att de behandlade denna kvinna så skulle deras legitimation vara i fara.

Tillståndet blev bara jobbigare och jobbigare, så en dag gick kvinnan och dränkte sig.
Problemet för de höga herrarna var borta och de kunde andas ut.

Livet som tandläkare är inte alltid så enkelt som politiker tror sig. Laga hål och ta betalt.

Min stora uppdragsgivare är patienten och det är viktigaste är att komma fram till en terapi som passar var och en.
Självmord får inte vara priset för att vi ska hålla en myndighetsfasad.

Bilhandlaren Alsgaard, Medilab, Louise och Tsunamin är bara några exempel på hur vi drabbas som privatpersoner när vi tror för mycket på de "kunniga".

Det behövs fler mjölkpallar och teskedsord för en bättre värld.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Saturday, July 05, 2008

Ängsblomman och den gyllene regeln

Jag har just klarat av att springa 6km i skogen med de extra 10 kilo som politiken har hängt på mig. Att utföra det man har ställt in sig på att genomföra, dvs springa hela rundan utan att ge upp ger en sådan tillfredsställelse som är värd att kämpa för.

Detsamma gäller för mig inom politiken, det man har åtagit sig skall slutföras till gagn för Sveriges och Vetlandas innevånare.

Ett av de mål som gäller är att personifiera och ställa varje person inom myndigheter, förvaltningar och politiken ansvarig och synlig för de beslut de fattar.
De ska möta varje väljare och kommuninvånare öga mot öga och förklara sitt handlande.

Jag läste just "Ängsblomman" i VP och jag blir både ledsen och glad.

Glad för att hon visar mognad och kunskap i sin arbetssituation. Glad för att hon bekräftar att vi har den kompetens att klara av att göra konsekvensutredningar inom den egna förvaltningen.

Det är totalt onödiga pengar att hänskjuta problem och ansvar till utomstående konsulter.

Ledsen över att inte sätta ut namn och stå upp för sin åsikt. Det följde med en del inlägg i protesterna mot ändringsförslaget där man skymtar en rädsla för repressalier mot sina närstående pga sin kritik. Även insändare andas denna rädsla.

Det är synd och skam att vi i dagens Vetlanda ska behöva vara rädda för våra åsikter.

Detta är ett av mina politiska mål, att vi ska kunna ha en frihet för vår person utan att vara rädda för hot mot våra närstående.

Friheten behöver inte motiveras, men alltid försvaras.

"Ängsblomman" avslutar med den gyllene regeln och den är något vi alla ska ta till oss!
Vi vet inte när, var och hos vem vi kommer att vara när diagnosen demens sätts på våra huvuden.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Mogärde; Alliansens Grisbukt (Gironbay)?

Som ledamot i Vetlandas Vård och Omsorgsnämnd är det väl befogat att man får information före press och utomstående.

Låt vara för att presidiet ska förbereda ärendena till nämnden men att föregripa och försöka ta beslut utan information till de som kan prickas av revisionen är väl ett grundkrav.

Det damp ner en kallelse till sammanträde på onsdag som med ett beslut skulle belasta budgeten med ytterligare 20000:-.
Helt i onödan eftersom man har tillräcklig kompetens inom förvaltningen, att utreda konsekvenserna för de gamla, anhöriga och Vetlanda kommun, vid förändrad äldre omsorg.

Hastigt och lustigt kom kallelsen och lika hastigt inställdes den via pressen utan att jag som nämndledamot fått information om detta.

Det har hittills inte hörts något från Willis Josefsson som är ordföranden.

Är det så man driver nämndarbete i Vetlanda förstår jag att det blir obehagliga problem.

Mogärde för Willis och Ola kan bli för alliansen, vad Grisbukten var för USA.

Che Guevara må ha dött i Bolivia, men hans anda väcks av händelser av förakt mot människor.

Lars-Olof

Friday, July 04, 2008

Världen idag onsd 2 juli av Jonas Adolfsson

Mjölkpallen av Lars Molin tycker jag skulle vara en bra inramning för att skildra det Småländska kynnet att inte vika sig för övermakten;

Här exemplifierat i tidningen Världen idag.
intern.adress;
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2407&Itemid=98


Illojal kommunpolitiker skapar oro i Rosenbad

Moderat i Vetlanda skulle fråntas uppdrag efter fräcka blogguttalanden

Vetlanda
En frispråkig lokalpolitiker i Vetlanda har fått känna på den moderata partipiskan från högsta nivå.- Aldrig trodde jag att det kunde fungera så här, säger Lars-Olof Reinfeldt, vars fräna uttalanden väckt oro i Alliansregeringen.
”Reinfeldt hoppar av moderaterna” förkunnade tidningsrubriker underfundigt häromdagen.
Självklart var det inte statsministern som åsyftades utan lokalpolitikern och tandläkaren Lars-Olof Reinfeldt i Vetlanda. Själv avvisar han dock uppgiften att han hoppat av moderaterna.
– Jag hoppade bara av den moderata partipiskan och ställde mig på de moderata gräsrötternas sida, säger han under en pratstund med Världen idag.
Reinfeldt tänker sitta kvar i fullmäktige som politisk vilde och där rösta efter eget samvete. Han tänker också behålla sina uppdrag som vice ordförande i landstinget, allmänpolitiska utskottet och nämndeman i hovrätten.
Men är det moraliskt hederligt av dig att sitta kvar på poster som du fått genom att stå på en moderat valsedel?
– Jag menar att jag inte har förändrat min uppfattning, det är partiledningen som har ändrat sig och avvikit från det som är god moderat politik.
Det som väckt irritation ända upp i Alliansregeringen är Lars-Olof Reinfeldts sätt att fördöma regeringens införande av FRA-lagen och den nya tandvårdsförsäkringen.
– FRA-lagen öppnar ju för en kontrollverksamhet utan dess like, rena Östtyskland, utbrister mannen som inte skräder orden.
Uppfattningen har han klargjort på sin blogg där han även kritiserar den nya tandvårdsförsäkringen.
Reformen välkomnas till stora delar av tandläkarförbunden men Reinfeldt är skeptisk och menar att den innebär ökad administration och ökat lidande för patienter.
I sin upprördhet har han hävdat att socialminister Göran Hägglund är ”Dum som en åsna”.
Lars-Olof Reinfeldt kan hålla med om att ett sånt uttalande är tveksamt, men framhåller att det inte var menat att förolämpa.
– Göran Hägglund verkar vara en bra karl. ”Dum som en åsna” är bara ett talesätt för att markera att det här var ett vansinnigt beslut.
Om man som liten gräsrot ska nå ut måste man ibland använda sig av starka uttryck, ungefär som Palme talade om ”Satans mördare” och Stig Malm om ”Finansvalpar” , menar Lars-Olof Reinfeldt.
För en tid sedan fick han besök av moderaternas ombudsman och ordförande i Jönköpings län. Dessa förklarade att Reinfeldt gått på tok för långt i sina uttalanden.
– De sa att kd-folk i Vetlanda har kontaktat sitt parti på riksnivå som i sin tur har kontaktat moderatledningen för att få stopp på ”den där Reinfeldt” i Vetlanda eftersom han äventyrar samarbetet i Alliansen, hävdar Lars-Olof Reinfeldt.
De båda gästerna ville att han skulle skriva på ett dokument där han avsade sig sina politiska uppdrag.
– Det kändes väldigt ledsamt, säger Reinfeldt som vägrade att underteckna. Att partiet ingriper mot en kommunpolitiker i Vetlanda finner han närmast patetiskt. Och att partipiskan viner så här kraftfullt hade han aldrig kunnat föreställa sig.
– Här gäller det tydligen att med näbbar och klor hålla nere den som kan uppfattas som ett hot, säger Reinfeldt, lokalt känd som fritänkaren som vägrar underkasta sig partilinjer och påbud.
– Jag har alltid varit obstinat, medger han och berättar som sin resa från ung vänstersympatisör via gröna vågen till egen företagare och moderatpolitiker.
Vetlanda-Reinfeldt är osäker på hur hans politiska framtid ser ut, men han tänker alltså sitta kvar i sina politiska uppdrag. Och nu väntar han med intresse på nästa drag från partiets sida.
– Det ska bli mycket intressant att se om maktapparaten kan stoppa en fri demokrat. Men de ska inte få det lätt.

All makt utgår från folket, tillägger han och försvinner med fasta steg över Vetlanda torg

Jonas Adolfsson

Partiledningen tryckte på

Att moderaterna centralt har tryckt på för att stoppa Reinfeldt bekräftas av Anders Karlgren, partiets ordförande i Jön­köpings län.
- Vår partiombudsman har fått påstötningar från riksorganisationen vad gäller Lars-Olof Reinfeldt, säger han.
Enligt Anders Karlgren har Reinfeldt vid flera tillfällen agerat på ett sätt som fått hans parti- och allianskamrater i Vetlanda att reagera negativt.
Reinfeldts texter på bloggen den senaste tiden har blivit för mycket och väckt reaktioner uppåt i regeringspartierna.
Det var också signaler uppifrån som låg bakom Karlgrens och ombudsman Stellan Paulssons besök på Lars-Olof Reinfeldts tandläkarmottagning i Vetlanda nyligen.
– Om man på sin blogg kallar kd för kommunistisk diktatur och Göran Hägglund för en åsna, då är det inte konstigt att den lokala partigruppen och även partiledningen reagerar på detta, säger Anders Karlgren om besöket.
Han välkomnar politiskt fritänkande men framhåller att politik också innebär samarbete i en partigrupp.
– Jag uppskattar Lars-Olof Reinfeldts politiska engagemang men han vill inte ha några restriktioner som det innebär att ingå i en partigrupp. Han passar nog bättre som fri moderat debattör än som partipolitiker, säger Anders Karlgren.
Han bekräftar att Lars-Olof Reinfeldt vägrade underteckna det dokument som han och Paulsson tagit med sig till mötet nyligen och som innebar att Reinfeldt skulle lämna sina politiska uppdrag. Enligt Karlgren återstår därmed inget mer att göra från moderat partihåll för att stoppa Reinfeldt.
– Kommunallagen ger oss ingen möjlighet att skilja Lars-Olof Reinfeldt från hans politiska uppdrag.

Jonas Adolfsson

Thursday, July 03, 2008

Reinfeldt-IRA och KD-äldreomsorg i Vetlanda

Så kommer då äntligen Fredrik fram till FRA-lagens konsekvenser, både för samhället och för många människor i vårt land.

Tyvärr har detta lett till sorgliga politiska konsekvenser i onödan.

Jag bara väntar på beskedet då han återkallar för ett riktigare ställningstagande.

Detta har givit Piratpartiet en riktig skjuts frammåt i den svenska oppinionen.

I Vetlanda ska det snabbutredas hur samhällskonsekvenserna blir för ändringar som är tänkta när särskilt boende omvandlas till äldreboende av en revisionsfirma för 20000:-

Hur kan dessa i vanliga fall duktiga siffernissar känna och förstå den mänskliga biten i detta för de dementa, anhöriga och personalen.

Tyvärr så ska detta beslut hastas på med sammanträde och beslut under semestertider då troligvis de flesta som är väl insatta har semester.

Jag tycker att det vore på sin plats att KD som är hjärnan bakom detta oövertänkta lidande gör utredningen så de kanske lär sig hur människor i verkligheten har det.

Lämpligt vore att det finns en övervakare och S(äkerhetskontrollant). Lämpligen då Bengan Jonzon.

Kristendom är de utsatta gruppernas tro på ett rättvisare samhälle och där finns det mycket att tillföra bokstaven K i KD.

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

Wednesday, July 02, 2008

Politiska maktmedel

Svaga politiker bygger borgar mot folket. I dagens Sverige är det mediala borgar som folket har svårt att se, som mer och mer kontrollerar samhällets innevånare.

FRA är bara en enstaka händelse, tandvårdsreformen en annan. Det sociala sjukvårdsystemet ändras, barnomsorgspersonal uppmanas att ange föräldrar. Det sprids en misstro mot alla och envar i samhället.

Att så splittring och misstro mellan människor har makthavare ägnat sig åt i alla tider. Att sprida informationen om att var och var annan fuskar, ger politikerna ett bra argument för att införa fler lagar och mera kontrollsystem.

Historien har inte saknat exempel på dylika sätt att styra;

Maximilien de Robespierre skulle bli den franska revolutionens främste skräckfigur. Men "skräcken" var en medveten politik för att hålla ihop den franska nationen inför trycket av inre och yttre fiender. Soldaterna skulle känna sig säkra från att inte behöva utsättas av angrepp från hemmafronten.

Häxprocessen är en liknande händelse i Sverige där de styrande i kyrkan kände sig hotade.

Det är skillnad på kristendom och religiösa instanser.

På lokal nivå har vi Louise-fallet där politikerna i Vetlanda låste sig inne i stadshuset mot folkets vrede och nu senast försök till flytt av dementa och sjuka på åldringsboendet Mogärde.

Som en röd tråd i alla händelser ser jag att KD har det starkaste inflytandet på dessa sektorer i Sverige.

Beklagligt är att Moderaterna är springpojke åt detta lilla parti som ballanserar på 4% spärren.

Jag tycker att Reinfeldt ska ta sig en funderare och agera på dessa oroande tecken i samhället.

Vetlanda-Reinfeldt har redan gjort detta.


Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/

Tuesday, July 01, 2008

Billigare tandvård?

Efter en dag i kaos med den nya tandvårdsförsäkringen, där det i media trummas på från regeringssidan om billigare tandvård.

På en punkt vill jag hålla med, och det är för dem som ska göra stora dyra arbeten. Där har ju ambitionen varit den att, de som behöver mest hjälp troligen får den största nyttan, men resten av befolkningen är de stora förlorarna.

Det som jag tror är den stora förlorarskaran är de många patienter som nu måste tillbringa nästan dubbelt så lång tid i tandläkarstolen. Hur stor blir det inkomstbortfallet för alla?

Allt detta för att tandläkaren ska bli administratör och utsätta patienterna med onödig röntgenstrålar.

Strålning lagras med åren och kan på så sätt påverka till oönskade mutationer och celldelning.
Jag hoppas att jag har mer fel än rätt på denna punkt men jag tycker inte man ska chansa.

För att inte upprepa för mycket. Se tidigare inslag på bloggen.

Den stor frågan återstår; Vad är det som blir billigare?

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/