Wednesday, July 19, 2006

Reflektioner i Sommarsverige

Svenskarna är anpassningsbara, oavsett vilket århundrade de lever i.

Stockholm hade tullar för bönder och annat löst folk på medeltiden. Nu är vi där igen i protektionismens anda. Låt gå för att det är ett gott syfte som åsyftas, men känslan av utstängdhet och främlingsfientlighet genomsyrar ändå den till bil tvingade landsortsbon.
Där fattas besluten som övriga Sverige har att rätta sig efter.

Ett ytterligare sätt att inskränka på människors rörelsefrihet och gemenskap är höga skatter och avgifter. Bensinen är dyr vilket gör att utbytet människor emellan hålls tillbaka. Likaså dyra mobilsamtal jämfört med andra länder gör att idéer för svenskar får svårare spridning.

Vi blir ett folk lättare för makthavare att kontrollera. Jämför detta med t.ex. fransmännen.

Resultatet blir ett folk av ögontjänare som försöker komma undan till varje pris.
Det roligaste och mest slående exemplet är kappkörningen och friheten mellan varje Hastighetskamera.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

1 Comments:

Blogger aliscia said...

I like it! Good job. Go on.
»

12:15 AM  

Post a Comment

<< Home