Friday, July 07, 2006

Moderaternas vård i Vetlanda

SjukvårdenVetlanda kommun har under lång tid haft svårighet med att rekrytera läkare till vår primärvård.
Detta har resulterat i ett stort antal staffettläkare där de patienter som har ett stort vårdbehov inte fått den kontinuitet som man har rätt till.

I en kommun som Aneby råder det motsatta. Där driver sjukvårdspersonalen själva primärvården vilket gett mycket goda resultat för vårdtagarna.

Därför vill vi Vetlandamoderater verka för en kontinuitet i vården likt Anebymodellen.

Våra distriktssköterskor står för en stor del av den dagligavård som inte minst våra äldre är i behov av. Närhet och kontinuitet i sjukvården är viktigt för våra äldre.

Därför kommer vi moderater i Vetlanda att verka för att distriktsjuksköterskorna bibehålls även utanför Vetlanda tätort.

För oss moderater är det av vikt att vi alla får vård i tid och när du behöver den.

Därför kommer vi moderater i Vetlanda fortsatt arbeta för att vårdgarantin ska gälla oavsett var du bor och att tillgängligheten till sjukvården ökar.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home