Thursday, July 06, 2006

Personval i Velanda

Enligt Vetlanda Posten är det få som skall bedriva personvalskampanj till kommunvalet i Vetlanda.

Jag tycker att alla ska visa sig, så folk vet vem dom röstar på.Det är synnerligen fegt att gömma sig bakom något parti, organisation eller myndighet. Då får vi det anonyma samhället som är så svårt att komma till rätta med olika övergrepp på enskilda människor och sen vet vi inte vem vi skall vända oss till för att få rätt.

Alla politiker kan säga att de vill ha bra skolor, bra sjukvård, bra äldrevård och ett tryggt samhälle. Sen är det mycket hur de som besätter uppdragen själva formar samhället, som blir viktigast.

Detta är svårt för väljarna att få grepp på om politikerna inte kommer fram som personer och bekänner färg innan valet.

För min egen del är det mycket lätt att vara politiker och moderat.Jag ser den perfekte politikern som en coach som tar ut ett lag där det är viktigast att få rätt person på rätt post och att lagdelarna samverkar för att teamet skall styra samhället i den riktningen som personen har lovat i valet.

Den bästa politikern rör så lite som möjligt, lyssnar och styr så mycket som möjligt enligt väljarnas mandat.

Varje männinska skall lyckas på sina egna vilkor i att få ett bra liv.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
http://www.reinfeldt.org/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home