Friday, July 14, 2006

Energi för framtiden

Nu hettar det till i mellanöstern och Libanon. Kriget är i full gång, människor lemlästas och oljepriset stiger ännu mer.

Att vi ska minska vårt oljeberoende är vi alla överens om. Kina och Indien kräver mer av resurser och bristen gör att vi får betala mer. Kanske kommer vi på andra källor av energi, men det räcker inte.

Vi har teknologi för kärnkraft men vi skall skrota den till förmån för något vi inte vet än och har klart med. Det förnyelsebara som vi kan producera inom landet räcker inte.
Den tredjevärden som saknar möjligheter, har inte råd att köpa olja, kommer då att satsa på energikällor som varken är säkra eller rena.

Det blir som att vi exporterar svårbemästrade lösningar, som vi själva kan använda säkert. Sedan köper vi smutsig energi tillbaka, allt på grund av gångnatiders principskäl.
Vi gör nog klokast i att omvärdera, använda kärnkraften och bygga ut älvarna för världens säkerhet.

Lars-Olof

0 Comments:

Post a Comment

<< Home