Sunday, July 09, 2006

Självständiga individer i Vetlandas skolor

Glädjande att se Willis och en ung tjej stå vid Stadshuset och jobba för alliansen. (folkpartiet)

Skolfrågan är något som berör. En läx och betygsfri skola ger inte underlag för Sverige i konkurrensen med övriga världen för att klara vår framtid.

Skolan skall fostra självständiga och initiativrika människor som inte går i ledband.
Bertil Nilsson och Jack Andréen är personer i Vetlanda som står för sina åsikter även om partipiskan vill vina.

Vi moderater har vår vilja när det gäller skolan i Vetlanda. Nedan kan du läsa var vi står.

Personligen tycker jag att det är oerhört viktigt att vi har kvar skolorna på småorterna även om det kan bli i formen av C-skola. Det är snarare så att vi skall skynda på med bredbandsutveckligen så arbetstillfällen skapas i byarna.

Skolan kan bli bättre. Alltför många av våra elever går inte ut med tillräckliga kunskaper till gymnasiet.
Detta vill vi ändra på.
Därför vill vi Vetlandamoderater verka för att skolan ska vara en stimulerande miljö där kunskaperna står i fokus. Där arbetsro och eget ansvar är en självklarhet för en positiv utveckling för våra barn.
Där näringslivet ses som en naturlig samarbetspartner för motivation och kompetens.

Vetlanda är en föreningsrik kommun där inte minst idrott är av stor betydelse. Både under och efter skoltid. Behovet av ytterligare en idrottshall är stort. För att tillgodose våra elevers och vuxnas behov av välbefinnande där motion och hälsa är centralt vill vi Vetlandamoderater verka för en ny idrottshall vid våra skolor.

Kommunalpolitik kräver handligskraftiga människor, och det skall vi ta ansvar för den 17 September.

Lars-Olof Reinfeldt Moderaterna Vetlanda
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home