Thursday, August 24, 2006

Övergrepp på svaga i samhället

Att få in insändare när man vill vara en röst för de som inte kan tala för sig verkar svårt, så därför sätter jag in den här på bloggen.
Det blev ett bra gensvar på Smålandsnytts Debattsida. Läs mer där.
www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33726

Sveriges goda sjukvård som Socialdemokraterna har byggt upp och propagerar så bra för, tillåter övergrepp på svaga människor.
Sverige föreslår EU kommissionen att kvicksilverhaltigt amalgam i undantagsfall skall få användas som tandlagning.

Det finns grupper som av medicinska skäl skall behandlas med detta giftiga ämne.
Det är svårt sjuka och gravt fysiskt och psykiskt utvecklingsstörda barn och vuxna, psykiskt sjuka, grovt kriminella och tandvårdsrädda.

Uppgifterna kommer från en rapport av Kemikalieinspektionen och enligt Svensk Sjukhustandläkarförening är det för svårt för dessa tandläkare att utföra denna vård utan amalgam som jag under snart 25 år och till dags dato klarat mig utan.Enligt förre utredaren i dentalmaterialutredningen, Christer Malmström måste dessa tandläkare ha tummen mitt i handen och jag håller med honom.

Den offentliga vården har mycket på sitt samvete, tvångssteriliseringar, fosterbarnsplaceringar och nu detta övergrepp på människor som inte själva kan föra sin talan.
Allt med socialstyrelsens godkännande.

Sån tur att vi blir fler som tar strid för en fri vård där patienten sätts i centrum.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home