Friday, August 18, 2006

Brummes påhopp på Bouveng

Gisela Brumme, Helena Bouveng och övriga som kan ta åt sig.

Utbudet av lokala politiker är begränsat jämfört med rikspolitiken men smilandet och valfläskandet går igen.
Vardagen kommer även för de förtroendevalda. Det är deras gärningar inom de områden som de verkat väljarna skall bedöma, när kryssen skall utdelas och röstsedlarna stoppas i.

Stenar i glashus kastas hej vilt utan minsta eftertanke för att smutskasta sina motståndare.

Brumme, det hör nog till riktigheten att Bouvengskan suttit med i polisstyrelsen och dina frågor kan nog finnas ett belägg för. Men hur har du det själv? Var du inte med om att besluta att färdtjänst och sjukresor lämnades till Länstrafiken?

Detta mediokra försök där många farit illa och socialt lidit. Vad har du gjort?

Din kompis Bosse som företräder Socialdemokraterna högre upp, detta parti där alla ska med och som sägs representera fotfolket och de utstötta drar sig inte för att höja rösten för bättre skattemoral. Tyresö?

Jag tror väljarna liksom jag är trötta på detta sandlåde spektakel.

Tala om vad Du står för och visa fram vad Du gjort, men om du inte är ofelbar kasta inte alltför många stenar i glashuset!

Hälsningar Lars-Olof Reinfeldt (m)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home