Monday, August 07, 2006

PERSSON,s TUR.

Tillväxten är hög och Persson är nöjd med att Sverige har tur.

Han tycker det är bra att Sverige har en statsminister med tur som sitter kvar och
han tycker inte arbetslösheten är en stor valfråga.

Det går väldigt bra och ändå kommer inte jobben trots en s.k. arbetarregering, men oförmågan och bristen på kompetens lyser igenom.

Sverige skall väl inte styras på tur eller otur som om vårt land var med i nåt lotteri heller.

Sverige behöver en ny regering som värnar om den svenska arbetskraften som med kraft ser till att arbeten skapas.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home