Sunday, July 23, 2006

Tid är pengar

Att det produceras alldeles för många och för mycket blanketter, utredningar och skrivelser är välkänt.

Allt detta kostar tid att skriva, men också tid att läsa.
Tiden för politiker och tjänstemän är tyvärr inte gratis och det är pengar som tas från din och min lön i form av skatt.

Många gillar att höra sin egen röst och likaså är det med skrivandet. Är det inte någon annan som drabbas så må det vara hänt.

Framställan, hänställan, redovisningar, skrivelser, promemorier osv.

Om man införde en gräns på låt säga 3 A-fyrasidor som max för allt dyligt. Hur mycket pengar och tid skulle då sparas?

Då skulle t.ex. revisorernas rapport om färdtjänsten vara klaröverblickad och Vetlanda hade inte behövt skjuta yttrandet till efter sommaren. Detta tar tid för ytterligare genomläsning som kostar ännu mer för våra innevånare, inte bara ytterligare missad service.

Klart, Tydligt, Enkelt, Lättfattligt !

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home