Sunday, July 30, 2006

Två sidor av LAS

Jens A som är en mycket klok och trevlig man framförde en mycket bra och tänkvärd synpunkt.

Nu när semestern närmar sig sitt slut är det många som med glädje går tillbaks till jobb som de trivs med.
Det finns också andra som varken har jobb eller trivs med sitt levebröd.

Eftersom anställningsskyddet är tänkt att trygga arbetstagarens rätt, gör det också att det är lika svårt att anställa som att friställa eller säga upp sig.

Därför gör denna trygghet och tröghet det svårt för människor att byta jobb och finna något de trivs med.

Människor som vantrivs på sina arbetsplatser drabbas inte alltför sällan av psykosomatiska besvär.

Hur många av våra sjukskrivningar kan härledas till detta låsta system på arbetsmarknaden som kommit till i all välmening?

Jag är glad åt att jag omges av kloka människor och jag hoppas att jag träffar fler.

Lars-Olof Reinfeldt (m)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home